Mål. > läsa och skriva tal inom talområdet A Det kan vara svårt att läsa ut stora tal. Tipsa om att

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål. > läsa och skriva tal inom talområdet 0 1 000 000. A Det kan vara svårt att läsa ut stora tal. Tipsa om att"

Transkript

1 Sid. 6 7 Stora tal Mål Matteord När du har arbetat med kapitlet ska du kunna tiotusental hundratusental rimligt romerska siffror > läsa och skriva tal inom talområdet Kapitel 1 Stora tal I bokens första kapitel utvidgas talområdet och omfattar tal upp till Kapitlet inleds med övningar för att stärka elevernas taluppfattning. Arbetet fortsätter med träning i de fyra räknesätten inom talområdet. Vid uppställning av subtraktionsberäkningar behandlas det nya momentet att låna över noll. I avsnittet med multiplikation och division får eleverna göra beräkningar med tal som har nollor på slutet. Parallellt med att göra exakta beräkningar med de fyra räknesätten får eleverna träna att bedöma rimligheten av sina beräkningar. Detta blir allt mer viktigt när talen i uträkningarna blir så stora att man börjar använda sig av miniräknare. I kapitlet får eleverna även lära sig att använda problemlösningsstrategierna rita en bild och prova dig fram. På det sista uppslaget gör vi en historisk återblick och låter eleverna avläsa och skriva tal i det talsystem som man använde i romarriket. Borggården Diagnos Rustkammare Tornet Sammanfattning Utmaning 1:1 Taluppfattning Läxa 1 efter sidan 11 1:5 Subtraktion 1:6 Multiplikation 1:7 Division 1 1:8 Division 2 1:9 Från till 0 1: Problemlösning 1 1:11 Problemlösning 2 På bilden visas familjen Borgs förberedelser inför en resa till Italien. A Det kan vara svårt att läsa ut stora tal. Tipsa om att rorna på Sarahs väska är Be eleverna förklara hur de tänker när de bildar talet. D Vi vill göra eleverna uppmärksamma på att man i vardagslivet ofta räknar på ett ungefär, särskilt när det gäller stora tal. Visa att man kan skriva ungefär hur många tusen invånare det finns i städerna för att lättare kunna göra en jämförelse. Jämför även invånarantalet mellan de andra städerna på samma sätt. Samtala om i vilka sammanhang man kan nöja sig med att räkna på ett ungefär. E Låt eleverna få förklara hur de tänker när de löser uppgiften. Multiplikationen blir , men någon kanske löser uppgiften som en upprepad addition. En annan möjlighet är att någon elev svarar att det kostar kr för hela familjen eftersom det står det på biljetten. Detta resulterar i som eleverna inte stött på tidigare. 5 Hjälp då eleven att först tänka ut vad varje biljett kostar om det hade kostat kr. Det här kan åskådliggöras med hjälp av pengar. F Frågan leder in eleverna på att tänka divisioner av som innehållsdivisioner. typen 0 kan se att talet är större än t.ex Läxboken 1:4 Addition > avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet B Det största talet är Fråga eleverna hur man Arbetsblad 1:3 Ungefär hur många? > använda metoden rita en bild eller prova dig fram hålla för de sista tre siffrorna, läsa ut den synliga delen av talet, säga tusen vid mellanslaget och sedan läsa ut resten. Låt eleverna på samma sätt läsa invånarantalet i städerna på kartan. sidan 6 sidan 21 sidan 22 sidan 30 sidan 37 sidan 38 1:2 Storleksordna > ordna tal efter storlek > addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet C Det största femsiffriga tal som går att bilda av siff- Läxa 2 efter sidan 15 Läxa 3 efter sidan 19 Stora tal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > läsa och skriva tal inom talområdet > ordna tal efter storlek > addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet > använda metoderna rita en bild eller prova dig fram > avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet Matteord tiotusental rimligt hundratusental romerska siffror A B C Hur många magiska tips innehåller Malvins bok? Vilket är det största tal du kan se på bilden? Vilket är det största femsiffriga tal du kan bilda av siffrorna på Sarahs väska? 1:12 Romerska talsystemet D Ungefär hur många fler invånare har Florens än Venedig? 1:13 Träna med miniräknaren E Hur mycket kostar flygbiljetterna för hela familjen? 1:14 Hitta de gömda talen F Hur många -eurosedlar kan du få om du växlar sedlarna i plånboken? 1:15 Min utvärdering 8 9

2 Sid. 8 9 Uppslaget handlar om taluppfattning. Talområdet omfattar tal upp till Stora tal Gemensam introduktion till sidan 9 Här behövs: Tavla Gemensam introduktion till sidan 8 Här behövs: Tavla/elevboken Läs gemensamt med eleverna fem och sexsiffriga tal som du skriver på tavlan (eller gör Arbeta tillsammans uppgiften längst ner på s. 8). Börja med att hålla för de tre sista siffrorna och läs ut den synliga delen av talet. Säg tusen vid mellanslaget och läs sedan resten av talet. Eleverna arbetar därefter parvis med att skriva/läsa egna fem och sexsiffriga tal. Uppslaget innehåller övningar som syftar till att eleverna ska få en god taluppfattning och behärska positionssystemet upp till Eleverna lär sig använda mellanrummet mellan tusental och hundratal genom att läsa talet samtidigt som de skriver det. Var noggrann med att eleverna förstår vilken position de talsorter som saknas i talen ska ha samt att de skrivs med en nolla. Diskutera med eleverna hur man kan tänka när man jämför storleken på olika tal. Skriv och på tavlan. Peka på ett av talen och säg: Det här talet är störst. Har jag rätt eller fel? Låt eleverna diskutera parvis eller i grupp och sedan redovisa hur de resonerade sig fram till ett svar. Ställ frågorna: Har antalet siffror i talen någon betydelse? I vilken talsort ska jämförelsen göras? Fortsätt med och på samma sätt. I talet är tusental Talet har tiotusental 3 hundratusental, 1 tiotusental, hundratusental 9 tusental, 5 hundratal, 7 tiotal och 4 ental. hundratal tiotal ental Skriv det tal som har a) 2 hundratusental 4 tiotusental 6 tusental 8 hundratal 4 tiotal 9 ental Hur mycket är b) 9 hundratusental 3 tusental 4 hundratal 2 tiotal 5 värd i talet a) a) 5 hundratusental 1 tiotusental 6 tusental b) Hur mycket är b) 2 tiotusental 7 tusental 3 tiotal c) värd i talet a) b) c) Lägg ihop. a) b) Vilket tal är störst? a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) Dela upp talet i olika talsorter. a) b) a) b) a) b) Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. Arbeta tillsammans Det är viktigt att eleverna förstår att siffrorna i ett tal har olika värde på olika positioner. Förklara för eleverna att när man storleksordnar och jämför tal gäller det att först se om talen har lika eller olika många siffror. Låt gärna elever som är osäkra på positionssystemet arbeta med miniräknare. Låt dom knappa in ett sexsiffrigt tal, minska en talsort i taget och skriva ner vad som händer i varje deloperation som görs med miniräknaren. siffran 3 värd siffran 1 värd siffran 9 värd siffran 5 värd siffran 7 värd siffran 4 värd Skriv alla tal som är större än St o ra tal >>Arbetsblad 1:1, 1:2 och 1:14 Sid. 11 Uppslaget handlar om överslagsräkning och addition inom kapitlets talområde. Gemensam introduktion till sidan Här behövs: Tavla Skriv på tavlan. Låt eleverna skriva ner var sitt tal som är ungefär Fortsätt på samma sätt med talet Eleverna kan sedan i parvis eller i grupp visa och resonera om vilka tal de skrivit och förklara sitt val av tal. För elevernas fortsatta arbete är det bra att de kan göra ett överslag för att kontrollera rimligheten i sina svar. I tabellen på sidan visas åskådarantalet vid några italienska fotbollsmatcher. I uppgifterna får eleverna ange ett ungefärligt åskådarantal i tusental. Det blir då lättare att jämföra åskådarantalen vid de olika matcherna i uppgifterna Ungefär hur många? På sidan 11 arbetar eleverna med addition. Termerna har nu så många siffror att det motiverar uträkning med uppställning eller med miniräknare. Eleverna gör vanliga uträkningar blandat med uppgifter där de räknar på ett ungefär. Tanken är att de ska fundera över rimligheten i sina svar. I uppgifterna har termerna olika antal siffror. Uppmärksamma eleverna på att skriva talsorterna på rätt plats i algoritmen. >>Arbetsblad 1:3 och 1:4 >>Läxa 1 Tabellen visar antalet åskådare vid några italienska fotbollsmatcher. Addition Arena Match Åskådare San Paolo Napoli-Reggina På vilken arena var antalet åskådare Via del Mare Lecce-Bari Stadio Olimpico Roma-Lazio a) störst Friuli Udinese-Empoli Renato Dell'Ara Bologna-Parma San Siro Milan-Juventus b) minst Ungefär hur många tusen åskådare var det på = Titta på talen, det blir ungefär alltså Stora tal räknar man ut med uppställning eller med miniräknare Räkna entalen först. Svaret är nära Rimligt! a) San Paolo b) Via del Mare Antal åskådare: c) Stadio Olimpico a) Friuli b) Renato Dell Ara c) San Siro Ungefär hur många fler var det som såg matchen Roma-Lazio än Udinese-Empoli? På vilken arena var det ungefär dubbelt så många åskådare som på Renato Dell Ara? Vilken addition är ungefär ? Antalet åskådare är ungefär På ett konstmuseum i Florens finns målningar och skulpturer. Hur många konstverk är det sammanlagt? a) Vad blir additionen på ett ungefär? b) Räkna exakt. Blev svaret rimligt? a) b) Olika många siffror i talen! Skriv ental under ental när du ställer upp. c) Vilken addition är ungefär ? Under första halvåret besökte personer museet. Under andra halvåret var det fler. Hur många besökare var det då? a) Vad blir additionen på ett ungefär? b) Räkna exakt. Blev svaret rimligt? a) b) c)

3 Sid Uppslaget handlar om subtraktion med lån över noll och multiplikation av tal med nollor på slutet. Subtraktion = Gemensam introduktion till sidan 13 Här behövs: Tavla, skolpengar Gemensam introduktion till sidan 12 Här behövs: Tavla/elevboken Eftersom subtraktionerna på sidan har lån över noll bör man gå igenom varje deloperation i algoritmen noga. Titta tillsammans med eleverna i genomgångsrutan på sidan 12 och uppmärksamma hur man bokför lånet i algoritmen. Det är viktigt att förklara för eleverna vad som händer vid ett lån så de inte bara lär sig ett tillvägagångssätt utan även förståelse. På sidan 12 visas subtraktion där den första termen innehåller siffran 0. Vid uppställning inträffar då det nya momentet lån över noll. Eftersom subtraktionerna innehåller ett nytt moment håller vi oss här till tal mindre än Eleverna gör vanliga uträkningar blandat med uppgifter som vänjer eleverna vid att räkna på ett ungefär och fundera över rimligheten i svaren. I uppgifterna har termerna olika antal siffror. Gå igenom rutans vänstra typ av mönster, t.ex. 60 1, 60 osv, genom att konkretisera det med pengar. Fråga: Hur mycket är 60 enkronor?, Hur mycket är 60 tior? osv. Anteckna mönstret och be sedan eleverna beskriva mönstret. Visa sedan den andra typen av mönster t.ex. 60 3, 60 30, , Låt eleverna upptäcka att 6 3 = 18 finns med i olika positioner och att antalet nollor i faktorerna bestämmer storleken av svaret. Visa att man med detta som grund kan man skriva: som = = Gemensam introduktion Här behövs: Tavla och pengar Rita tre olika klädesplagg på tavlan med priserna 0 kr, 200 kr och 400 kr. Ta fram åtta hundralappar. Peka på ett plagg i taget och fråga hur många du kan köpa för och led in eleverna 800 kr. Skriv divisionen på att tänka: Hur många gånger får 0 plats i 800? osv. Sedan kan man säga ett det är rea och då blir priserna är 50 kr, 0 kr och 300 kr. Peka på ett plagg i taget, och fråga hur många kan man köpa om man har 600 kr? Stora tal räknar man ut med uppställning eller med miniräknare. Tiotalen blir 9 6 = Multiplikation med nollor på slutet 40 1 = = = = = = = = Ser du mönstret? Hur många kronor är Svaret är nära Rimligt! Entalen räcker inte till. Det finns inga tiotal att växla. Växla ett hundratal till tiotal. Fortsätt växla, ett tiotal till ental. a) 30 st -kronor b) 30 st 0-kronorssedlar c) 30 st kronorssedlar a) 80 b) 70 0 c) Vilken subtraktion är ungefär ? I en sedelbunt finns 50 stycken 0-eurosedlar. Hur många euro är det? Till blomsterfestivalen i San Remo hade Maria smyckat sin vagn med blommor. Den hade gula blommor och resten var rosa. Hur många var rosa? a) b) c) a) b) c) a) Vad blir subtraktionen på ett ungefär? a) b) 20 c) b) Räkna exakt. Blev svaret rimligt? a) Hur många euro är 30 stycken 50-eurosedlar? b) c) Para ihop varje multiplikation med rätt svar. 300 = Aldo hade blommor att smycka sin vagn med. Han slängde blommor. Hur många använde han? a) Vad blir subtraktionen på ett ungefär? b) Räkna exakt. Blev svaret rimligt? a) På sidan 13 får eleverna öva på att multiplicera ett tal med, 0 och På motsvarande sätt finns övningar där eleverna multiplicerar ett tiotal med samma hundratal och tusental. Tanken är att de ska förstå varför det endast är antalet nollor som förändras, så att de sedan kan automatisera denna typ av beräkningar. b) c) >>Arbetsblad 1:5 och 1:6 Sid Uppslaget handlar om innehållsdivision av tal med nollor på slutet. Titta på talen, det blir ungefär alltså Division med nollor på slutet Eleverna övar division med och 0 genom att 50 använda innehållsdivision. Vid divisionen tänker man Hur många tiotal får plats i femtio?. Eleverna leds till att upptäcka att man kan tänka bort / stryka lika många nollor i täljare och nämnare i uträkningen. Division med och 0 kan också åskådliggöras genom att rita upp ett positionssystem på tavlan. Skriv ett tal som har en nolla som ental i systemet, t.ex Visa att vid division med blir varje talsort gånger mindre och flyttar ett steg åt höger i systemet. På motsvarande sätt flyttar vid division med 0 varje siffra i talet två steg till höger i systemet. På sidan 15 övar eleverna vidare med division av typen och. Även dessa uppgifter är lätta att lösa om man ser dem som innehållsdivisioner. Hur många gånger får 20 plats i 80? eller Hur många gånger får 200 plats i 800? Hur många tior kan Arrax växla en 50-kronorssedel till? Hur många 0-kronorssedlar kan han växla en -kronorsedel till? 50 =5 =5 Han får 5 st tior. 0 Han får 5 st 0-kronorssedlar. Hur många "tjugor" får jag för 80 kronor? Hur många gånger får 200 plats i 800? 80 =4 800 =4 Arrax får 4 tjugor. Det får plats 4 gånger. 2 =7 2 0 = =5 = 50 = = = = = = a) 40 kr b) 60 kr c) 0 kr 80 a) 700 b) c) 150 a) b) c) En resebyrå beställer 950 kataloger. Det är kataloger i varje kartong. Hur många kartonger är det? Du ska växla till dig 0-kronorssedlar. Hur många får du för a) 400 kr b) 800 kr c) kr 900 a) b) c) a) b) c) 0 En resebyrå ordnar bussutflykter. En utflykt kostar 0 kr. Byrån fick en dag in 4 kr för utflykten. Hur många personer åkte med? Du vill växla till dig 20-kronorssedlar. Hur många får du för a) 60 kr b) 140 kr c) 180 kr 60 a) 80 b) 90 c) a) b) c) Du ska växla till dig tior. Hur många får du för För att komma upp till bergstoppen tog 320 personer kabinbanan. En kabin kan ta 80 personer. Hur många turer blev det om alla vagnar var fullastade? Du vill växla till dig -kronorssedlar. Hur många får du för a) 1 kr b) kr c) 4 kr 800 a) b) c) a) b) c) 700 Familjen Ek betalade 400 euro per person för en vecka på hotellet. Sammanlagt betalade de euro. Hur många personer var de i familjen? >>Arbetsblad 1:7, 1:8 och 1:9 >>Läxa

4 Sid Uppslaget handlar om problemlösningsstrategierna rita en bild och prova dig fram. Gemensam introduktion till sidan 17 Problemlösning Rita en bild Problemlösning Prova dig fram Här är en rad med 6 olivträd. Det är 5 meters mellanrum mellan träden. Hur långt är det mellan första och sista trädet? Anna är 5 år äldre än Mauro. Tillsammans är de 15 år. Hur många år är Mauro? Här behövs: Tavla Gemensam introduktion till sidan 16 Här behövs: Snöre, sax Visa fyra bitar snöre. Fråga hur många knutar du måste göra för att knyta ihop dem till ett snöre. Be eleverna rita en lösning. Visa praktiskt att elevernas lösning stämmer. Ta ett nytt snöre som är 30 cm. Fråga hur många gånger du måste klippa för att dela det i -centimetersbitar. Eleverna ritar lösningen och du visar praktiskt om de stämmer. Eleverna har tidigare fått lära sig gången vid problemlösning och hur de hanterar flerstegsuppgifter. Nu vidareutvecklar vi metoder för problemlösning med strategierna rita en bild och prova dig fram. Uppgifterna på sidan 16 lämpar sig att lösa med strategin rita en bild. Tanken är att eleverna ska upptäcka att det i dessa uppgifter blir enklare att se lösningen när man ritar en bild. Skriv Olle och Stina på tavlan. Berätta att Stina är dubbelt så gammal som Olle och att de tillsammans är 18 år. Be en elev gissa Olles ålder (t ex 3 år). Skriv 3 år under Olle. Konstatera och skriv att då skulle Stina vara 6 år. Skriv en ny rubrik, Tillsammans och för in 9 år. Be om en ny gissning tills ni hittar att Olle är 6 år, Stina 12 år och att de tillsammans är 18 år. Uppgifterna på sidan 17 lämpar sig att lösa med strategin pröva dig fram. Tillvägagångssättet vid den här typen av problemlösning är att börja med en gissning som man bokför och utifrån den pröva sig fram tills man hittar den riktiga lösningen. Komplettera gärna uppgifterna i boken med arbetsblad 1: och 1:11 med blandade uppgifter som passar att lösa antingen med strategin rita en bild eller pröva dig fram. Gemensam introduktion Här behövs: Tavla Håll upp ena handen med spretande fingrar och fråga eleverna: Vilket tal visar jag nu?. Kan man visa talet 5 på något annat sätt?. Rita av din hand, med fingerspetsarna uppåt, på tavlan och markera vinkeln mellan pekfinger och tumme med ett V. I det gamla romarriket skrev man siffran fem med ett V. Hur skrev man talet?. Någon elev vet säkert men visa sambandet är genom att rita av din hand en gång till på tavlan under den första, den här gången med fingerspetsarna neråt och markera vinkeln mellan pekfinger och tumme med ett V. Bilden visar därav fick man symbolen X för talet. m m m m Mauro Anna 2 år 7 6 år 11 år 17 år (för mycket) 5 år år 15 år år Tillsammans 9 Jag provar först om Mauro är 2 år. år (för lite) Rita en tabell och prova dig fram. Mauro är 5 år. 5 5 m = 25 m Bruno har byggt ett staket som är 14 m långt. Stolparna till staketet står med 2 meters mellanrum. Hur många stolpar har staketet? Rita en bild. Räkna mellanrummen och tänk ut svaret. I en kö står Lucia som nummer 4 framifrån och nummer 6 bakifrån. Hur många personer står i kön? Runt Lucias fågelbur ligger plattor. Alla plattor ligger sida vid sida. Buren är 3 m lång och 2 m bred. Plattorna är kvadrater med sidan 50 cm. Hur många plattor är det sammanlagt? Bruno, Lucia, Anna och Enzo hjälps åt att bygga en altan. Bruno bygger en tredjedel, Lucia och Anna bygger en sjättedel var. Enzo fixar resten. Hur stor del bygger Enzo? Bruno säger: Jag har lika många systrar som bröder. Enzo är dubbelt så gammal som Sofia. Tillsammans är de 36 år. Hur gammal är Sofia? Rita en tabell. Börja gissa Sofias ålder. Det är 26 barn på Jadas kalas. Flickorna är 4 fler än pojkarna. Hur många flickor är det? Rita en tabell. Gissa först hur många flickor det är. Enzo och Luca såg sammanlagt 31 matcher med fotbollslaget Parma. Enzo såg 5 matcher fler än Luca. Hur många matcher såg Luca? Jada, Luca och Arrax har 24 euro tillsammans. Jada har 8 euro. Luca har 2 fler än Arrax. Hur många euro har Arrax? Jada är år. Hennes pappa är 40 år. Hur länge dröjer det innan de tillsammans är 0 år? Hans Sofia säger: Jag har dubbelt så många bröder som systrar. Hur många syskon finns det i familjen? Morfar, Jada och Sofia betalar sammanlagt 200 euro för att se en match. En vuxenbiljett kostar 3 gånger så mycket som en barnbiljett. Vad kostar en barnbiljett? >>Arbetsblad 1: och 1:11 Sid Uppslaget handlar om det romerska talsystemet. m Jag ritar en bild. Då ser jag lättare svaret. Romerska talsystemet Uppslaget handlar om det romerska talsystemet. Romarna använde siffrorna I = 1, V = 5, X =, L = 50, C = 0, D = och M = Övriga tal sattes samman av dessa. En mindre siffra som står före en större dras ifrån det större talet, en mindre siffra som står efter en större läggs till. Ex XCVII = 97 Alternativt: XCVII = = 97 >>Arbetsblad 1:12 >>Läxa 3 Så här skrev man tal i romarriket. Talet 1 var ett finger. Talet 5 var en hand. Talet var två händer. L betyder 50. C betyder 0. I II III IV V VI VII VIII IX X IV betyder 4 (5 1) VI betyder 6 (5 + 1) XI IX betyder 9 ( 1) XI betyder 11 ( + 1) Vilket av talen betyder 13? XXXI Vilket av talen betyder 14? XII XIII XVI VIII XIV IX XXXXI Vår nuvarande kung heter Carl XVI Gustaf. Skriv hans namn och ordningsnummer med bokstäver. Vilket av talen betyder 42? XII Vilket av talen betyder 77? LXXVII XLII LII CXVII XVII Vilket tal är det här? a) LIV b) LII c) LXIII a) LXXV b) XCI c) XCVI Skriv kungarnas namn och ordningsnummer med bokstäver. a) Karl IX b) Karl XII c) Karl XIV Johan På urtavlor med romerska siffror skrivs ofta fyra så här: IIII Skriv med romerska talen 57 till 61. Skriv med romerska två egna tal som är större än 70 men mindre än 90. Skriv talen 11 till 20 med romerska Skriv talet med romerska a) 26 b) 35 Fråga sen eleverna om de sett romerska siffror någonstans och i så fall var

5 Sid I Arbeta tillsammans uppgiften ska eleven para ihop några additioner med rätt summa. Kanske ser eleverna att uppgifterna är lätta att lösa om man flyttar över ett ental från 501 till den första termen. Sant eller falskt kan eleverna göra enskilt, i par eller under lärarens ledning i helklass Facit till Diagnos 1 1 a) b) (80 86) , , och (87 92) Om diagnosen gått bra fortsätter eleven arbeta i Tornet på sidan 30. Elever som behöver träna mer går vidare till Rustkammaren på nästa sida. Parenteserna i facit visar vilka uppgifter i Rustkammaren som eleven kan öva på respektive moment. Rustkammaren Sid Rustkammaren inleds med övningar på positionssystemet. Övningarna är något enklare än i Borggården genom att det finns färre tal med tomma positioner. Tipsa elever som fortfarande har svårt med uppgifterna att ta hjälp av det positionssystem som finns i rutan. De elever som har svårt att läsa ut stora tal kan ta hjälp av mellanslaget i talet. Håll för de tre sista siffrorna i talet, läs den synliga delen, säg tusen vid mellanslaget och läs sedan resten av talet. På sidan 23 lär sig eleverna storleksordna stora tal. Det blir lite enklare än Borggården genom att antalet tal som ska ordnas är färre. Slutligen finns uppgifter där olika invånarantal som ska avrundas till närmaste tusental. Det är en viktig kunskap eftersom man i vardagssammanhang oftast avrundar tal i den sortens information. 3 a) b) (93 1) 4 a) b) (2 6) 5 a) b) c) (7 115) 6 a) 35 b) 240 c) 18 ( ) 7 7 stycken ( ) 8 14 personer ( ) 9 7 pojkar ( ) XXXVI (Arbetsblad 1:12) Sid På sidan 24 finns endast additioner där båda termerna har lika många siffror. När man räknar med så här stora tal är det inte längre lämpligt att använda pengar som konkret material, eftersom valörer större än är mycket ovanliga i vardagslivet. Använd hellre miniräknaren som ett komplement i arbetet och uppmana eleverna att fundera över rimligheten i sina uträkningar. På sidan 25 tas lån över noll i subtraktion upp. Här inleder vi med tal under 000 för att kunna fokusera på det nya momentet, vad det praktiskt innebär och hur man bokför lånet i uträkningen. Sid Arbeta tillsammans I 17 O R 18 P R 19 K S 20 E Diagnos Skriv det tal som har a) 8 tiotusental 4 tusental 6 hundratal 5 tiotal b) 6 hundratusental 5 tiotusental 8 hundratal 1 ental Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. a) Ungefär hur många tusen invånare har Florens och Pisa sammanlagt? b) Räkna exakt. Blev svaret rimligt? a) b) a) b) c) Till skillnad från Borggården innehåller övningarna på sidan 26 inga multiplikationer med tusental. Här får eleverna öva på att multiplicera ett tal med först och sen med 0. På motsvarande sätt finns övningar där eleverna multiplicerar med ett tiotal och samma hundratal. Tanken är att de ska förstå varför det endast är antalet nollor som förändras. För att skapa denna förståelse är det bra att ta upp det på följande sätt: 30 = 3 = 3 0 = 300 och = 7 5 = = 3 Alltså att 30 kan faktoriseras i 3 och osv. På sidan 27 får eleverna fortsätta att öva på innehållsdivision för att skapa förståelse för varför man kan stryka nollor i täljaren och nämnaren. Gör eleverna medvetna om vad som händer med nollorna i kvoten när man gör täljaren och nämnaren tio gånger större. Sant eller falskt? I talet är tiotusentalssiffran = I talet är siffran värd Du kan växla är är är mindre än kr till nio gånger större än gånger större än a) 350 b) c) Du växlar 3 kr till -kronorssedlar. Hur många får du? I glasskön står Angelo som nummer 8 framifrån och nummer 7 bakifrån. Hur många personer står i kön? I Marias kö är det 20 personer. Flickorna är 6 fler än pojkarna. Hur många pojkar är det? Talet skrivs XXV med romerska siffror. Vilket av talen betyder 36? XXXVI VVVXI XXXIV Sid Uppslaget innehåller övningar där eleverna kan träna på problemlösningsstrategierna rita en bild och pröva dig fram. Med de två metoderna blir problemlösningen ofta mer hanterbar. För att här i Rustkammaren ytterligare hjälpa eleven med uppgiften ger Arrax tips i rutor som stegvis vägleder fram till lösningen. Stora t a l S tora t a l 16 Stora tal Stora tal 17

6 Tornet Sid Gemensamma aktiviteter Innehållet i uppgifterna handlar om Italien och det lutande tornet i Pisa och innehåller samma moment som i grundkursen. Kopplat till temat blir problemlösningsuppgifterna så som vi ofta stöter på dem i vardagen. Där miniräknarsymbolen finns inbjuds eleverna att Sid Temat för uppslaget är det antika Rom. Här finns blandade uppgifter på de moment eleverna mött i grundkursen. Talen i textuppgifterna är ungefärliga. Olika källor uppger t. ex. olika antal åskådarplatser i Colosseum. kontrollera sin huvudräkning och öva sig i att reflektera över rimligheten i sina lösningar. > > Arbetsblad 1:13 Stenen visar en inskription man funnit i Rom om kusken Gaius Apuelis som berättar om hans lopp och intjänade pengar. Hans förtjänst på sesterces som kusk kan jämföras med en soldats årslön på sesterces. Tändsticksaskarna Här behövs till varje grupp: sex tändsticksaskar, sex små lappar med vart och ett av talen 9, 8, 7, 6, 5 och 0, papper och penna Eleverna arbetar i smågrupper. En sifferlapp ska ligga i varje ask. En elev blandar askarna och lägger dem sedan på rad. En elev i taget öppnar alla askarna och skriver talet som bildats av siffrorna. Askarna stängs och blandas på nytt till nästa elev som lägger dem på rad och fortsätter på liknande sätt. När alla i gruppen öppnat askarna och skrivit sitt tal jämför ni talen. Eleven som fått störst tal får 1 poäng, näst störst tal 2 poäng osv. Efter fem omgångar lägger var och en ihop sina poäng. Den som har lägst summa vinner. Roliga familjen Här behövs: Fyra olika alternativ med syskonskaror skrivna på var sitt papper: Berätta att Alice och Wille är syskon. Rita dem på tavlan med två pratbubblor och skriv: Sid På sidan 34 fortsätter arbetet med ungefärliga tal och överslagsräkning, här kopplat till invånarantal i några små länder i Europa. På sidan 35 inbjuder uppgiften till att använda miniräknare. Det är ett utmärkt hjälpmedel vid hantering av tal i den här storleken och eleverna behöver bli förtrogna med att använda miniräknaren för att den ska fungera som ett stöd i uträkningarna. Alice: Jag har lika många bröder och systrar. Wille: Jag har dubbelt så många systrar som bröder. Sätt upp ett av alternativen i var sitt hörn av rummet. Be eleverna att i par/grupp rita och pröva sig fram till lösningen på vilket av alternativen som visar Alice och Willes syskonskara. Eleverna svarar genom att ställa sig vid rätt lapp. Diskutera sedan med eleverna vid varje plats om varför de valt just den syskonskaran. Sid Sidan 36 innehåller numeriska uppgifter i luckform. > > Arbetsblad 1:14 och 1:15 På sidan 37 finns en Sammanfattning som kan användas tillsammans med Arbetsblad 1:15 för att utvärdera arbetet med kapitlet. Utmaningen Sid Använd gärna tärningar till uppgift 1 och 2 för att praktiskt reflektera över lösningarna. Det finns tre olika lösningar till vad de två tärningarna i uppgift 2 kan ha visat. Klurigheten i uppgift 4 ligger i att koppla ihop rätt information med rätt bil. Låt gärna eleverna använda miniräknare när de löser uppgiften. Uppgift 8 är en klassisk kombinatorikuppgift som man kan göra praktiskt med eleverna. För att hitta lösningen på uppgift 9 underlättar det att använda sig av problemlösningsstrategin rita en bild. 18 Stora tal Stora tal 19

7 arbetsblad 1:1 Taluppfattning arbetsblad 1:2 Storleksordna > > Dela upp i olika talsorter = > > Arbeta med en rad i taget. Ringa in det största talet. Stryk under det minsta talet = = = > > Lägg ihop > > Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta = = = = = = = = > > Skriv med siffror Sjuhundratrettontusen åttahundraett Sexhundrafyratusen femhundratrettiotvå Tvåhundrafemtiotusen etthundrasextio Fyrahundratusen sexhundrafjorton > > Dra streck mellan prickarna. Börja med och ta sedan talen i storleksordning > > Hur mycket är siffran 3 värd i talet? Siffran 3 är värd Siffran 3 är värd Siffran 3 är värd Siffran 3 är värd Siffran 3 är värd Siffran 3 är värd Stora tal Stora tal 21

8 arbetsblad 1:3 Ungefär hur många? arbetsblad 1:4 Addition > > Ungefär hur många kilometer har bilarna kört? Dra streck till närmaste tusental kilometer. > > Lägg ihop talsort för talsort eller ställ upp = km = km km km = km km km km km km km km km = = Olika många siffror i talen! Skriv ental under ental när du ställer upp = km km km > > Ungefär hur långt har bilarna kört? Skriv närmaste tusental kilometer A km B km C km D km = = = Vilken av bilarna har kört längst? Vilken av bilarna har kört kortast sträcka? Ungefär hur stor är skillnaden mellan hur långt dessa två bilar kört? Stora tal Stora tal 23

9 arbetsblad 1:5 Subtraktion arbetsblad 1:6 Multiplikation > > Välj en metod som passar. Ställ upp om du vill = = = 90 = = = 90 0 = 90 = = = = = = = = 60 = = = = = = = = = = = = = = = = = = > > Dra streck till rätt svar i molnet = = = Olika många siffror i talen! Skriv ental under ental när du ställer upp Stora tal Stora tal 25

10 arbetsblad 1:7 Division 1 arbetsblad 1:8 Division 2 90 = 600 = = = = = 900 = 140 = = = = = = 890 = = = = 8 90 = = 1 0 = = = = = = = = = = = = = = = = = Ngn bild som lättar upp sidan!! > > Skriv rätt tal i rutan. Välj bland talen i molnet. 3 = = = 9 > > Vilket tal ska stå i rutan? = = 91 = = = 690 = = = = 9 = 29 = 230 = Ngn bild som lättar upp sidan!! 0 = 86 = 6 = Stora tal Stora tal 27

11 arbetsblad 1:9 Från till 0 arbetsblad 1: Problemlösning 1 > > Vem har räknat för att komma till nästa tal? Skriv namnet mellan talen. Addition Subtraktion Andrea Bertil Bodil Cedric Doris Lägret - Det vilda äventyret Använd ditt räknehäfte för att rita lösningar till och svara på uppgifterna. 1 2 Arash knyter ihop fem snören till en linbana över en å. Hur många knutar gör han? Vid elden sitter sex killar på en stock. Mellan varje kille sitter en tjej. Hur många personer är det på stocken? Igor START Ett rep bildar en kvadrat runt den lägerpokal som lagen tävlar om. Det är en pinne i varje hörn. Tittar man utefter varje sida ser man längs kanten fyra pinnar. Hur många pinnar är det sammanlagt runt pokalen? 4 Ebba skär tio lika stora bitar kärleksmums. Hur många gånger måste hon skära? Det finns fler lösningar Arrax och Ebba går en reflexbana med ficklampa. Det finns åtta reflexer med meters avstånd mellan varje reflex. Hur lång är banan från första till sista reflexen? David har tolv grillpinnar. På den första sätter han ett pinnbröd och fortsätter sedan att sätta ett pinnbröd på var tredje pinne. På andra pinnen sätter han en marshmallow och fortsätter med marshmallows på varannan pinne. Hur många grillpinnar har både pinnbröd och marshmallow? Multiplikation Division Egon Fatima Gwen Hera Igor Ebba står på fjärde plats i kön till utedasset. Det är lika många framför henne som bakom. Hur många står i kön? 28 Stora tal Stora tal 29

12 arbetsblad 1:11 arbetsblad 1:12 Problemlösning 2 Romerska talsystemet Lägret - Det vilda äventyret Använd ditt räknehäfte och svara på uppgifterna. >> 1 I II III IV V VI VII VIII IX Ebba, Arash och Sarah har sammanlagt 18 grodyngel. Ebba har 6 yngel. Arash har 2 fler än Sarah. Hur många grodyngel har Sarah? XIV 3 ELedarna Lasse, Jerker och Eva har var sin bunt med diplom. Eva säger: Jag har tre gånger så många diplom som var och en av herrarna. Sammanlagt har de 30 diplom. Hur många diplom finns i Jerkers hög? XI 11 XV XI XVI XVIII 18 Vilket tal är det här? >> XII X XIV Vilket av talen i ramen betyder >> 2 Det var 30 barn på lägret. Det var dubbelt så många killar som tjejer. Hur många var tjejer? XXII XXXV XXVI XIX Skriv talet med romerska siffror. >> Ringa in det tal som betyder 55. >> 4 XXV Ebba är 11 år och Lasse är 23 år. Hur länge dröjer det innan de tillsammans är 60 år? 5 CV LV XV Ringa in det tal som betyder 92. Lasses fisk och Evas fisk vägde sammanlagt 8 kg. Jerkers och Evas vägde 11 kg tillsammans. Lasses och Jerkers väger också 11 kg tillsammans. Hur mycket vägde de tre olika fiskarna? XLII XIX XCII IVII Skriv talen mellan 45 och 53 med romerska siffror. >> LII XLV 6 I dag läste David dubbelt så många sidor i sin bok som i går. Under de båda dagarna läste han sammanlagt 39 sidor. Hur många sidor läste David i dag? Skriv talet med romerska siffror. >> 7 I Jerkers godispåse finns bilar, prickar och kolor. Sammanlagt har han 60 godisbitar. Bilarna är 5 fler än prickarna och 5 färre än kolorna. Hur många är det av varje? Mitt tal är större än 70 men mindre än 80. Talet är ett av svaren i nians gångertabell. Mitt tal har ett V och ett I. Talet ligger närmare 0 än kopiering tillåten sanoma Utbildning ab kopiering tillåten sanoma Utbildning ab 31

13 arbetsblad 1:13 Träna med miniräknaren arbetsblad 1:14 Hitta de gömda talen Borgini kr Tillbehör Automatväxel Cd-spelare Farthållare + färddator Klimatanläggning Pris kr kr kr 5 0 kr 2 3 deltagare > > Spelet går ut på att hitta alla tal mellan 55 och som gömmer sig vågrätt eller lodrätt bland siffrorna. Turas om att leta. Rama in de tal som ni hittar. Använd gärna pennor med olika färg. Det finns 30 tal förutom de två som redan är markerade. Ramarna får korsa varandra så att en eller flera siffror ingår i två olika tal. Den som inte kan göra ett nytt tal får passa. Tornedo kr Läderklädsel Metallic-lack Stereoanläggning Stöldlarm kr kr kr kr Gör en tabell. Ni får två poäng för varje tal ni hittar. Dessutom får ni lika många poäng som talets ental. ( ger alltså poäng och ger poäng.) När ni hittat alla tal räknar var och en ihop sina poäng. Den som har flest poäng vinner. Ngn bild som lättar upp sidan!! > > Malvin funderar på att köpa en ny bil. Han väljer mellan två bilar och olika tillbehör. Skriv olika förslag på hur Malvin kan välja bil och tillbehör. Tänk ut ungefär vad det kostar sammanlagt. Räkna sedan med miniräknaren och skriv det exakta priset. a) Välj bil och två tillbehör b) Välj bil och tre tillbehör c) Välj bil och fyra tillbehör > > Hur mycket kostar alla tillbehör sammanlagt? Tänk först ut ungefär vad det kostar. Räkna sedan ut det exakta priset med miniräknaren. > > Malvin bestämmer att bilen med tillbehör totalt får kosta högst kr. Hur kan han välja? Ge två förslag. Räkna först på ett ungefär. Skriv det ungefärliga priset. Kontrollera sedan med räknaren. Skriv det exakta priset Stora tal Stora tal 33

14 arbetsblad 1:15 Min utvärdering Kapitel 1: Stora tal MatteBorgen 5A Datum: När jag ska: känner jag mig: Säker Ganska säker Osäker läsa talet skriva trehundratvåtusen femhundraåttio storleksordna talen , och räkna på ett ungefär med stora tal räkna ut räkna ut räkna ut räkna ut 0 3 räkna ut 700 använda metoden rita en bild använda metoden prova dig fram skriva talet 16 med romerska siffror Vad i kapitlet var roligast och varför? 34 Stora tal

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4 Kapitel 1 6A-boken inleds med ett kapitel om decimaltal. Kapitlet börjar med en repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan följer en introduktion av tusendelar med utgångspunkt i hur vikt anges på

Läs mer

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30 6 Tal Kapitlet tar upp tal upp till och med 000 och inleds med övningar som syftar till att ge eleverna en god uppfattning av talet 000. Eleverna får sedan arbeta vidare med positionssystemet där nu även

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1B Lärarhandledning BONNIERS 8 Minus Kapitlet inleds med en repetition av subtraktion i talområdet 0-10, så att eleverna kan

Läs mer

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod Taluppfattning Kapitlets innehåll I kapitel möter eleverna decimaltal för första gången. Det första avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare jobbat med går att dela in

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54 2 Plus och minus Kapitlet behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med uppgifter som 42 + 3 och 45 3. Vid uträkningen blir det inga tiotalsövergångar. Till en början får eleverna hjälp

Läs mer

TAL OCH RÄKNING HELTAL

TAL OCH RÄKNING HELTAL 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest... 28 Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot

Läs mer

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter. läsa, skriva och storleksordna tal antal Skriv talet som kommer efter. 6 7 79 80 699 700 869 870 Skriv talet som kommer före. 26 27 49 50 899 900 59 540 Fortsätt att skriva talen som kommer efter. 296

Läs mer

Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. - + Talsort ental, tiotal, hundratal osv siffran 7 är tiotal

Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. - + Talsort ental, tiotal, hundratal osv siffran 7 är tiotal TEORI Pixel 4A kapitel 1 Heltal Siffror 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tal skrivs med en eller flera siffror Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. Tallinje mindre färre sjunker -

Läs mer

Mål Blå kursen Röd kurs

Mål Blå kursen Röd kurs Tal Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de förstå varför vi använder decimaler kunna storleksordna decimaltal förstå betydelsen av orden deci, centi och milli kunna räkna med decimaltal

Läs mer

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många?

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många? 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? Exempel a) 1 2 b) 4 5 a) b) c) c) 6 7 3. Hur många? 4. Beräkna. Exempel 1 + 2 = 3 a) 3 + 1 = 4 a) 4 b) 5 b) 4 + 2 = 6 c) 3 + 3 = 6 c) 3 d) 2 GILLA

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta LPP Matematik räknesätten År 2 Beskrivning av arbetet Addition och subtraktion 0 200 - med utelämnat tal - algebra - med omgruppering och tiotalsövergång Addition och subtraktion med hela 100-tal Se likheter

Läs mer

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90 Geometri Kapitel 8 Geometri I detta kapitel möter eleverna vinkelbegreppet och får öva på att avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. De får också öva på att namnge olika månghörningar och be

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos 2 sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter volym sidan 60

Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos 2 sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter volym sidan 60 2 Kapitlet inleds med repetition av additionstabellen med tiotalsövergång och även den generaliserade tabellen, t.ex. 49 + 3. Sedan presenteras två olika metoder för att addera två tvåsiffriga tal där

Läs mer

Läxa 1 efter sidan 11

Läxa 1 efter sidan 11 Läxa 1 efter sidan 11 1 Skriv det tal som har a) 5 tiotusental 3 tusental 8 hundratal 7 tiotal 4 ental b) 9 hundratusental 2 tiotusental 5 tusental 4 hundratal 3 ental c) 2 hundratusental 4 tusental 9

Läs mer

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen Utveckling A Taluppfattning 0-100 Jag kan ramsräkna 0-100. Jag kan jämföra/storleksordna talen 0-100. Jag kan markera ut tal 0-100 på en tallinje. Jag förstår tiotal och ental för talen 0-100. B Taluppfattning

Läs mer

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken Decimaltal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > förstå vad som menas med ett decimaltal > storleksordna decimaltal > multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 > räkna med överslagsräkning

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Tiondelar på tallinjen 0,9 1,1 0,8. 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4

Arbetsblad 1:1. Tiondelar på tallinjen 0,9 1,1 0,8. 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4 Arbetsblad 1:1 Tiondelar på tallinjen 1 Skriv rätt tal på pilarna. 0,9 0 1 2 0 1 3 1,1 1 2 4 0,8 0 1 2 3 5 1 2 3 4 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4 0 1 7 Sätt ut pilar som pekar

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

tal på tallinjen Ur det centrala innehållet Förmågor Problemlösning Metod

tal på tallinjen Ur det centrala innehållet Förmågor Problemlösning Metod taluppfattning Kapitlets innehåll Kapitlet inleds med ett avsnitt om potenser, det decimala och det binära. Därefter följer ett avsnitt om olika historiska talsystem. Sist får eleverna träna på olika sorters

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 2B matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning 7 7Addition, subtraktion Dubbelt. Skriv. 2 + 2 = 5 + 5 = + = + = 6 8 9 + 9 = 7 + 7 = 8 + 8 = 6 + 6 = 8 6 2 Tiokamrater.

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3B Facit

MatteSafari Kikaren 3B Facit MatteSafari 3B Facit Tal Till sidorna i MatteSafari 3B Varje rad med vagnar är lastad med. Skriv talen som fattas. 3 (Elevens egna förslag.) Hur mycket fattas till? Skriv tal så att svaret stämmer. + +

Läs mer

Lokal studieplan matematik åk 1-3

Lokal studieplan matematik åk 1-3 Lokal studieplan matematik åk 1-3 Kunskaps område Taluppfat tning och tals användni ng Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment Åk1 Moment Åk2 Moment Åk3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen

Läs mer

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Matematik klass 2 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Minns du från höstens bok? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

Hundrarutor, markörer, penna och miniräknare. På följande sidor finns hundrarutor för kopiering.

Hundrarutor, markörer, penna och miniräknare. På följande sidor finns hundrarutor för kopiering. strävorna 4A 100-rutan taluppfattning färdighetsträning mönster Avsikt och matematikinnehåll På ett lekfullt sätt färdighetsträna, utveckla elevers känsla för hur vårt talsystem är uppbyggt samt hitta

Läs mer

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Sifferträning... 1-5 Sifferstöd...6 Antal och siffror... 7-13 Min talbok... 14-19 Kulramsbilder 1-10... 20-21 Tärningsbilderna...22 Talblock...23 Tiostaplar...

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Jeff Linder, Daniel Spångberg, Emil Ohlander Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var

Läs mer

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1 Mer om tal Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: kunna multiplicera och dividera med positiva tal mi ndre än veta vad ett negativt tal är kunna addera och subtrahera negativa tal kunna

Läs mer

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller =

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller = n se ta l l ta al u at sen nt al rat l r l d d n iotu se hun tiot a ent a hu t tu + + 7 tiotusental tusental 7 tiotal 7 7 7 7 Ju längre till höger, desto större är talet. 7 > 7 Siffran betyder tiotusental

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) a) b) c) d)

Arbetsblad 1:1. 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) a) b) c) d) Arbetsblad 1:1 Egyptiska och romerska talsystemet Skriv med vanliga siffror 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) Skriv med egyptiska talsymboler 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) 2 431 4 a) 111 111 b) 43 245 c) 402 000 d)

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som i första hand tar upp enheter. Här i årskurs 1 handlar

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Daniel Spångberg Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var de olika siffrorna i ett tal

Läs mer

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN Så här arbetar vi: Matematiken är ett språk. Vår undervisning har som mål att eleverna ska förstå och kunna använda det språket. Vi arbetar med grundläggande begrepp

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > <

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > < Arbetsblad : Arbeta tillsammans > < Poängkryss Materiel: Spelplan, 3 4 tärningar och penna. Antal deltagare: 2 4 st Utförande: Spelare nr slår alla tärningarna samtidigt. De tal som tärningarna visar ska

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Safari A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som tar upp enheter enligt följande: Kapitel 1: Tid analog klocka Kapitel 2:

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Matematik klass 1. Vår-terminen

Matematik klass 1. Vår-terminen Matematik klass 1 Vår-terminen Rita din matematik-bild Skriv ditt namn i rutan Måla alla rutor där svaret blir 10 3+2 1+9 5+4 6+4 3+7 5+5 4-4 8+4 3+7 9+0 2+8 2+4 7+3 7-6 5+2 5+5 4+4 3+7 6-2 6+4 8+3 6+1

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 1A matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning Hur många och lika många 1Hur många? Skriv. III 3 I IIII II IIII III 1 4 2 5 3 Rita lika många. valfri valfri 2 KAPITEL

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

PP i matematik år 2. Taluppfattning och tals användning.

PP i matematik år 2. Taluppfattning och tals användning. PP i matematik år 2. Taluppfattning och tals användning. Ord och begrepp siffra, tal tallinje, talrad, talsorter- ental, 10-tal, 100-tal, 1000-tal, addition, addera, term, summa, subtraktion, subtrahera,

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Hela tal på tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. 7, Bonnier Utbildning och författarna

Arbetsblad 1:1. Hela tal på tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. 7, Bonnier Utbildning och författarna Arbetsblad 1:1 Hela tal på tallinjen 1 Skriv rätt tal på linjen. 55 0 50 100 2 0 10 20 3 0 100 200 300 100 200 5 1 000 2 000 6 50 000 60 000 7 100 000 200 000 Arbetsblad 1:2 Positionssystemet 1 Skriv talen

Läs mer

Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Safari 3B Lärarhandledning Tal K Kapitlet tar upp tal upp till och med 000 och inleds med övningar som syftar till att ge eleverna en god uppfattning

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

MATEMATIK I FAMILJEN

MATEMATIK I FAMILJEN MATEMATIK I FAMILJEN Matematik i skolan Lärostoffet i matematik har under årens lopp genomgått endast små förändringar. Det brukar därför vara lätt för föräldrarna att känna igen innehållet i lärokurserna

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man i den svenska skolan

Läs mer

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten Pengar Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson 2 Till läraren Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 Hur ser våra mynt och sedlar ut och vad använder vi dem till? I Pengar 2 får eleverna jobba med samtliga

Läs mer

Koordinatsystem och lägesmått

Koordinatsystem och lägesmått Koordinatsstem och lägesmått Kapitel Koordinatsstem och lägesmått I kapitlet får eleverna för första gången arbeta med koordinatsstem. De får lära sig innebörden av na begrepp som -ael, -ael, koordinat

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Geometri. Kapitel 2 Geometri. Borggården sidan 40 Diagnos sidan 53 Rustkammaren sidan 54 Tornet sidan 59 Sammanfattning sidan 65 Utmaningen sidan 66

Geometri. Kapitel 2 Geometri. Borggården sidan 40 Diagnos sidan 53 Rustkammaren sidan 54 Tornet sidan 59 Sammanfattning sidan 65 Utmaningen sidan 66 Kapitel 2 Kapitlet inleds med begreppet area och stor vikt läggs vid förståelse av begreppet. Eleverna får först beräkna arean genom att räkna hur många kvadratcentimeter som får plats i en figur. Därefter

Läs mer

Innehåll och förslag till användning

Innehåll och förslag till användning Övningar för de första skolåren med interaktiv skrivtavla och programmet RM Easiteach Next generation. Materialet är anpassat till och har referenser till. Innehåll och förslag till användning De interaktiva

Läs mer

Matematik klass 1. höst-terminen

Matematik klass 1. höst-terminen Matematik klass 1 höst-terminen rita din matematik-bild Skriv ditt namn i rutan Anneli Weiland Matematik åk 1 HT 1 Rita rätt antal bollar 1 2 3 4 5 Rita rätt antal fiskar I II III IIII V skriv romersk

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd 2004-01-20 18:10 Sida 1 Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå

Läs mer

Matematik klass 3. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1

Matematik klass 3. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1 Matematik klass 3 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1 Minns du från höstens bok? Räkna. Se upp med likhetstecknet, var finns det? 17-5= 16+ =19 18-2= 15-4= 19=12+ 19-3= 15+4= 20-9= 18=20- +16=20

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Analys. Talet 7 OOOOO = = Syntes = Räknar 5, 6, = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna

Analys. Talet 7 OOOOO = = Syntes = Räknar 5, 6, = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna Analys Talet 7 OOOOOOO OOOO OOO OOOOOO OOOOO O O O 6 1 7 = 6 + 1 5 2 7 = 5 + 2 Syntes 4 + 3 = Räknar 5, 6, 7 2 + 5 = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna Subtraktion 7-4 OOOOOOO OOOOOOO OOOO Taborttänkandebakåträknande

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

MatteSafari Kikaren 2B Facit

MatteSafari Kikaren 2B Facit MatteSafari B Facit Tal Hur mycket kostar de tillsammans? Till sidorna i MatteSafari B Skriv talet som fattas. + + + + + + + + + + + + + + kr Böckerna kostar kr tillsammans. Hur mycket kostar den blå boken?

Läs mer

Kommentarmaterial, Skolverket 1997

Kommentarmaterial, Skolverket 1997 Att utveckla förstf rståelse för f r hela tal Kommentarmaterial, Skolverket 1997 Att lära sig matematik handlar om att se sammanhang och att kunna föra logiska resonemang genom att känna igen, granska

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Addition. 7 Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter vikt sidan 60

Addition. 7 Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter vikt sidan 60 7 Addition Kapitlet inleds med en vidareutveckling av kapitel 6 och visar hur hela tusental, hundratal och tiotal adderas till fyrsiffriga tal. Sedan behandlas likheten vid addition av olika talsorter,

Läs mer

Trollpengar. I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar.

Trollpengar. I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar. Trollpengar I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar. 1 sten = 100 kronor 1 tallkotte = 10 kronor 1 pinne = 1 krona Ni ska nu samla

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Taluppfattning 0-100

Taluppfattning 0-100 Taluppfattning 0-100 Med tiotalsövergångar Systematisk genomgång av talområden Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Om Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie med strukturerade kartläggnings-

Läs mer

Avrundning till heltal

Avrundning till heltal arbetsblad 9:1 Avrundning till heltal Avrunda till närmaste heltal. > > 6,2 6,6 7,1 6 7 7 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 > > 34,3 34 35,8 36 35,5 36 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 > > Avrunda till närmaste heltal. 8,1

Läs mer

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar:

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 8. MATEMATIK ÅK 5 8.1. Elevhäfte 8.1.1. Problemlösning 1 1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 2. Storleken av bildrutan

Läs mer

KW ht-17. Övningsuppgifter

KW ht-17. Övningsuppgifter Övningsuppgifter Ht-2017 1 Innehållsförteckning: Taluppfattning, positionssystem s. 3 4 Räkning, prioriteringsregler s. 4 6 Tvåbassystemet s. 6-7 Avrundning och noggrannhet s. 8-11 Bråk s. 12-17 Decimaltal

Läs mer

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B MATTE MOSAIK EKORREN gillar maskiner och teknik. GRÄVLINGEN funderar noga på allting. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg Bilder av Tomas Karlsson BÄVERN är duktig på att tillverka saker. STEG 1 Grundbok

Läs mer

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik Nyckelord Grundläggande matematik Ord- och begreppshäfte Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP Matematik 1. BANK - VARDAGSORD 1. Minst 2. Uttag 3. Insättning 4. Kontonummer 5. Uttaget belopp kvitteras 6.

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Talraden Skriv färdigt talraden. 195 196 197 393 394 395 397 597 598 600 996 997 999 Addition 199 + 1 = 299 + 1 = 999 + 1 = 199 + 3 = 298 + 3 = 998 + 2 = 599 + 3 = 598 + 4 = 999

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3A Facit

MatteSafari Kikaren 3A Facit MatteSafari A Facit Tal Lea växlar 0 hundralappar till femtiolappar. Hur många femtiolappar blir det? Till sidorna 6 9 i MatteSafari A 0 2 = 20 Svar: 20 femtiolappar Måla alla där svaret är 000. 800 +

Läs mer

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Taluppfattning Kunna skriva siffrorna Kunna uppräkning 1-100 Kunna nedräkning 10-0 Kunna ordningstalen upp till 10

Läs mer

Exempel på uppgifter från års ämnesprov i matematik för årskurs 3

Exempel på uppgifter från års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Exempel på uppgifter från 2010 2013 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 2 Innehåll Inledning... 5 Skriftliga räknemetoder... 6 Huvudräkning, multiplikation och division... 8 Huvudräkning, addition

Läs mer

Högstadiets matematikorientering

Högstadiets matematikorientering Högstadiets matematikorientering STARTKORT MATEMATIKORIENTERING KONTROLLER FYLL I DINA SVAR FRÅN DE OLIKA KONTROLLERNA. HITTA OCH LÖS SÅ MÅNGA KONTROLLER DU HINNER. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Läs mer

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:.

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. 2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. Inledning I det här kapitlet skall du studera vad tal är för någonting och hur tal kan organiseras och sorteras efter storleksordning. Vad skall detta vara nödvändigt

Läs mer

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att De matematiska förmågor

Läs mer

Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS

Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS Matte Direkt Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 2A Lärarhandledning BONNIERS Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Internet: www.bonnierutbildning.se

Läs mer

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 TYDLIG OCH MEDVETEN MATEMATIKUNDERVISNING En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning finns för att medvetande göra eleverna om syftet med

Läs mer

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk F-1 Stor-liten, framför - bakom, större än osv. kunna visa att du förstår ordens förhållande till varandra, tex. med hjälp av olika saker eller genom

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen Chans och risk ål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förklara vad som menas med begreppet sannolikhet räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa känna till hur sannolikhet

Läs mer

MatteSafari Kikaren 2B Facit

MatteSafari Kikaren 2B Facit Matteafari 2B Facit Till sidorna 68 71 i Matteafari 2 Måla alla med svaret 123. affären finns 120 burkar mat. De säljer 70 burkar. Hur många finns sedan kvar? 158 35 174 51 197 54 120 70 = 50 50 burkar

Läs mer

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1 MÄSTERKATTEN B FACIT Kapitel EN lilla RÖA ÖNAN 0 en som är lat får ingen mat. Problemlösning Arbeta två oc två. En av de sex kycklingarna tycker inte om bullar. e andra äter en el bulle alla dagar. Gör

Läs mer

Maria Österlund. Inför festen. Mattecirkeln Addition 2

Maria Österlund. Inför festen. Mattecirkeln Addition 2 Maria Österlund Inför festen Mattecirkeln Addition 2 NAMN: Vilka är talen? Lasse och Lotta ska ha fest. När de skrivit upp alla kompisar de vill bjuda blev det 22 st, 4 fler pojkar än flickor. Hur många

Läs mer