Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper."

Transkript

1

2

3 Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

4 Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå en kort instruktion i grupp Jag kan lyssna till en saga eller berättelse i grupp Jag kan lyssna när andra berättar Jag kan lyssna på högläsning Jag vågar agera/tala inför liten grupp Jag kan berätta om egna upplevelser och egna saker så att andra förstår Läsa: Jag kan läsa mitt namn Jag kan rimma Jag förstår att det skrivna går att säga Jag kan stavelsegå enkla meningar Jag vet åt vilket håll man läser Jag kan läsa ord so jag känner igen, ordbilder Jag känner igen versaler Jag känner igen gemena Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. han, hon, jag, den och det Jag kan läsa ut så många bokstavsljud jag behöver i ett ord som är svårt Jag kan läsa böcker med en enkel textrad per sida och förstå innehållet Skriva: Jag kan skriva mitt namn Jag kan skriva enstaka ord Jag förstår att det talade går att skriva Jag är säker på skrivriktningen Jag kan skriva versaler läsligt Jag kan skriva gemener läsligt Jag kan skriva enkla ord t.ex. sol, vas, kaka Jag kan skriva helord t.ex. och, ett Jag kan skriva enkla meningar t.ex. Jag ser en sol.

5 Nationella Mål Läsa: Kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt Kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt Kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt Skriva: Kunna skriva läsligt för hand Kunna skriva berättande texter med tydlig handling Kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår Kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som vanligt förekommer i elevnära texter Kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter Lokala kompletterande mål: Läsa: Jag kan läsa böcker lättare nu. Jag kan läsa flera ord i följd (minst tre fyra stycken) Jag kan läsa och samtala om skönlitterära texter som anknyter till min ålder Skriva: Jag kan skriva en kort berättelse/saga så andra förstår innehållet Jag kan skriva mellanrum mellan orden Jag kan skriva ord utan att blanda gemena och versaler i samma ord Jag kan stava ljudenliga ord t.ex. morot, film och stor Jag kan skriva beskrivande och instruktioner Tala och samtala: Jag kan uttrycka en åsikt eller synpunkt i en liten grupp Tala och samtala: Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår Kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner Kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer Jag kan förbättra och utveckla min text med viss hjälp

6

7 Matematik År 1 År 2 - Siffrorna - Addition & Subtraktion Klockan hel och halvtimmar - Begrepp - Mönster - Geometriska figurer - Ordningstal - Ramsräkna Taluppfattning Addition & Subtraktion 0-20 och Klockan hel/halv/kvart i/kvart över - Räkna skutt (2, 5, 10) - Positionssystemet - Räknesagor - Geometriska figurer - Mäta och väga - Taluppfattning Jobbar mot målen i år 3

8 Lokala mål -Jag kan ramsräkna Jag kan avkoda en vanlig tärning -Jag kan ramsräkna baklänges Jag förstår begreppen lika stor, större och mindre -Jag förstår begreppen lika lång, längre och kortare -Jag förstår begreppen före och efter -Jag förstår begreppen lika tung, tyngre och lättare -Jag förstår begreppen lika många, fler och färre -Jag kan fortsätta ett mönster uppbyggt av färg och form - Jag kan känna igen de geometriska formerna cirkel, triangel, rektangel och kvadrat -Jag har taluppfattning inom området Jag kan ramsräkna Jag kan skriva läsliga siffror -Jag kan ordningstalen Jag kan udda och jämna tal -Jag förstår begreppet dubbelt -Jag förstår begreppet hälften -Jag kan addera inom talområdet Jag kan subtrahera inom talområdet Jag kan rita räknesagor och berätta vad som händer - Jag kan klockan hel och halvtimmar

9 Statistik - kunna tolka och presentera enkel och elevnära information i tabeller och diagram. Nationella Mål Tal och beteckningar -kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet , - kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet , - kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk, - kunna beskriva mönster i enkla talföljder, och - kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20, Positiva heltal -kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder, - kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde, och - kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0-200, Lokala kompletterande mål: - Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion - Jag kan ramsräkna i 2-skutt, 5-skutt och 10-skutt - Kan kan benämna och rita de geometriska formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel - Jag har taluppfattning Jag kan addera och subtrahera inom talområdet Jag har taluppfattning och förstår positionssystemet med ental, tiotal och hundratal - Jag kan mäta i m och cm, väga i kg och hg, mäta i volym l och dl - Jag kan fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster - Jag kan göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider och kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter Geometri - kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar, - kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt, - kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion bygga enkla tredimensionella figurer, och - kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster, Mätning -kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider, och - kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter,

10

11 Alla ettor och tvåor har läsläxa en gång i veckan. Ettorna byter varje fredag och tvåorna tisdag eller onsdag. Alla ettor och tvåor kommer även att få en individuell basgruppsläxa en gång i veckan. Läxan delas ut på tisdag och ska lämnas in på fredag. Exempel på basgruppsläxa: Titta dig omkring där hemma. Skriv ner minst 10 saker som du ser. Välj ord som du själv kan skriva! Rita en bild av någon av sakerna. Skriv av den här texten så fint du kan i din läxbok. NU ÄR DET HÖST UTE OCH LÖVEN BLIR GULA. Rita en bild till. Skriv 10-kompisarna

12 Alla barn på Kastanjen har en skoldagbok. Den ska alltid ligga i skolväskan. Det är en bok som blickar framåt i veckan och bakåt.

13 Finns det föräldrar som är intresserade av att ingå i skolrådet?

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18 Veckobrev för Opalen 1 v 16-18!!! Hej alla barn och föräldrar! 23 april 2015 Så underbart att våren är här! Det är härligt att se hur glada barnen är ute på rasterna när det inte regnar eller blåser. Det

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Matematik klass 1 lärarhandledning

Matematik klass 1 lärarhandledning Matematik klass 1 lärarhandledning aritmetik höstterminen åk 1 sidan 2-11 aritmetik vårterminen åk 1 sidan 12-18 problemlösning nummer 1 sidan 29-26 laborativt materiel sidan 27 litteratur sidan 28 Anneli

Läs mer

Matte med fingerkänsla

Matte med fingerkänsla Matte med fingerkänsla Åk 2 Konkret matematik i nybörjarundervisningen Författare: Janne Junttila och Kerttu Ristola Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) 2012 Lärmiljöprojekt 1 Matte med fingerkänsla

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola SKOLANS UPPDRAG Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (LGR11 s9) Syftet

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

M=matte - Handledning

M=matte - Handledning Fingris Fingerräkning Grunden för matematik är taluppfattning. I detta spel parar du ihop tal med fingrarnas antal. Finns det fler fingrar än talet anger? Eller färre? Lika många? Det finns många frågor

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

Labora&v matema&k - för en varierad undervisning

Labora&v matema&k - för en varierad undervisning Labora&v matema&k - för en varierad undervisning Per Berggren & Maria Lindroth 2012-02- 23 Lgr11- Matema&ska förmågor Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer