Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!"

Transkript

1 Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

2 Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v - i d a g Sedan förra istiden har medeltemperaturen på jorden stigit 4grader Koncentrationen av CO2 gas i atmosfären är högre än vad som kan påvisas under de senaste åren Temperaturökning på 2 är potentiellt förödande för 20% av alla djurarter på jorden, vid 4 är siffran 40% Polarisarnas minskningar leder till ökad vattennivå i haven, miljontals människor påverkas. Påverkan på vädret omöjligt att förutspå Risken för extremväder ökar drastiskt vid ökad medeltemperatur Riskerna för torka och översvämningar påverkar den redan ansträngda matproduktionen Översvämningsrisken påverkar också risken för spridning av sjukdomar genom förorenat vatten. Vart går gränsen? När är det för sent? Ingen vet.. Men vi är inte där än!

3 Vindkraftens plats i elsystemet Sverige har i dagsläget en tillräcklig produktion av el. 90% av all el som produceras i Sverige kommer från Vatten- eller Kärnkraft. Utbyggnad av vindkraft på sikt kräver följaktligen att den kan ersätta delar ur ett befintligt kraftslag. För att förstå argumentationen kring Vindkraftens möjlighet att konkurrera med dessa kraftslag måste vissa definitioner belysas. Skilj på begreppen Effekt och Energi. Effekt är förenklat den momentana förbrukningen i ett givet ögonblick mätt i Watt (1000W = 1kW, 1000kW = 1MW) Energi är förenklat förbrukning över tid mätt i kwh (1000kWh = 1MWh) Vindkraft har en verkningsgrad på ca 25-30%, detta innebär inte att den producerar el 25-30% av tiden. Innebörden är istället att den i genomsnitt producerar energi motsvarande 25-30% av sin installerade effekt. Vindkraft måste därför arbeta tillsammans med exempelvis Vattenkraft som kan användas som reglerkraft och kan hantera variationen i produktion från Vindkraften. Den varierande energin kan därmed lagras i dammar medan effekten är konstant. Problemen Ekonomi, den som säljer el tjänar pengar. Överkapacitet på vindkraft, behöver möjlighet att exporteras

4 Vi måste få tjäna pengar på Grön energi Om vindkraft ska byggas ut räcker inte miljömässiga motiv, det måste även vara en lönsam investering. Detta kräver att vindkraft ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ vad det gäller kraftförsörjning. Intäkter El är en marknadsprodukt som handlas på en nordisk marknad. Faktorer som påverkar priset är: Klimat, sval sommar och mild vinter sänker priset Nivån i vattenmagasinen, välfyllda magasin sänker priset Produktionsläget inom kärnkraften, i och med att en kärnkraftsreaktors produktion är av eller på stiger elpriset vid varje stopp För att någon utbyggnad av ny förnyelsebar energi ska ske måste de kunna konkurrera med de redan avskrivna befintliga kraftslagen avseende pris per producerad kwh togs därför ett stödsystem fram Elcertifikatsystemet.

5 Elcertifikatsystemet Marknadsbaserat stödsystem administrerat av Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Infördes 2003 med målet att stimulera utbyggnaden av förnyelsebar el med 25TWh till gick Norge in i samma system varvid det gemensamma målet utökades med 13,2TWh. Förenklat så ålades alla elbolag att betala en extrakostnad motsvarande en viss del av den el man levererar (kvotplikt) som skulle användas som stöd till förnyelsebar energi. Elbolagen i sin tur lägger detta på sina elräkningar.

6 Men är det lönsamt? Intäkter El Idag: 30öre/kWh Framåt: Sakta ökande men inga drastiska höjningar i närtid Elcertifikat Idag:20öre/kwh Framåt: Osäkert, troligtvis bibehållen nivå. Kostnader Investering: 35Msek (2,5MW) turbin Produktion: 7 000MWh (30% verkningsgrad) Elpris 2. Certifikat 3. Produktionskostnad

7 En region som växer sig allt större V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v - i d a g

8 Med ägare som kan energi och kraftproduktion Bionär Närvärme AB Björklinge Energi Försäljning AB Bollnäs Energi AB AB Edsbyns Elverk Eskilstuna Energi och Miljö AB Gävle Energi AB Hoåns Kraft AB Hudik Vind AB Ljusdal Energiföretag AB Mälarenergi AB Nordanstigs kommun Sandviken Energi AB Söderhamn Nära AB

9 En affärsidé som stöder en regional utveckling Med omsorg om den miljö vi lever och verkar i Ett uppdrag baseras på hållbarhet, både vad gäller ägande, lönsamhet och ansvar Ett engagemang som byggs på långsiktighet Möjliggöra för privat- och offentligt näringsliv att investera i vindkraft Med Samkraft bidrar vi till skapandet av en hållbar framtid

10 Preliminär utbyggnadsplan för perioden

11 Pågående projektutveckling Ljusne / Vallvik, Söderhamn 5 vindkraftverk på 2 MW driftstart 2014 Kvissjaberget, Gävle 9 vindkraftverk på 2 MW driftstart 2015 Högkölen, Ljusdals 20 vindkraftverk på 3 MW driftstart 2016 Högkölen Brännåsen/Mörkåsen Långberget Ljusne/Vallvik Anläggningar i drift Långberget, Bollnäs 3 vindkraftverk på 2 MW Vettåsen, Sandviken 2 vindkraftverk på 2 MW Brännåsen / Mörkåsen, Nordanstig 5 vindkraftverk på 2 MW Vettåsen Kvissjaberget

12 Projekt som utreds Screening projekt Urvalskriterier: Godkännande från markägare Kalkylerad vindhastighet >6,5m/s på 100m Inga uppenbara konflikter med andra intressen får finnas Berörd kommun ska vara positivt inställd Möjlighet att ansluta till elnätet 12 projekt har identifierats Uppskattningsvis 80 vindkraftverk på 2-3,2 MW Förväntad installation från 2014 och framåt

13 Med sikte på framtiden Med omsorg om den miljö vi lever och verkar i Utveckla, bygga och förvalta vindkraftverk Öka vår geografiska spridning av vindparker Säkerställa bolagets kompetens i allt från projektering till ägande och drift Erbjuda privat- och offentligt näringsliv att investera i vindkraft Bli en vindresurs att tala om och med Med Samkraft bidrar vi till skapandet av en hållbar framtid

14 Hemsida: Mikael Johansson E-post: Tel.:

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft Särskild satsning på havsbaserad vindkraft April 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning... 3 2. Goda skäl för en särskild satsning på havsbaserad vindkraft... 4 2.1 Försörjningstrygghet...

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund Sammanlagt har över 70 mdr SEK investerats i landbaserad vindkraft sedan 2008 och ytterligare minst lika mycket måste

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2011

Elcertifikatsystemet 2011 Elcertifikatsystemet 2011 1 Förord Elcertifikatsmarknaden står inför en rad positiva utmaningar. Från den 1 januari 2012 väntas en ny lag om elcertifikat att börja gälla. Förväntan är att den ska ha en

Läs mer

Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling...

Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling... Arise Windpower AB Årsredovisning 2011 2 Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling...14 Marknad...18 Förvaltningsberättelse...22

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013 Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 Eolus VIND 2012/2013 och femårsöversikt Eolus 2012/2013 Nettoomsättningen uppgick till 1 204,9 (1 887,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer