André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se"

Transkript

1 Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

2 Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik, Resultat och Erfarenheter Utvecklat elcertifikatsystem från och med 1 januari 2007 Framtiden - intressanta händelser

3 Lag om elcertifikat Elcertifikat infördes den 1 maj 2003 Omfattar elproducenter, elleverantörer och elanvändare Syfte att stödja förnybar elproduktion och torv

4 Varför ett elcertifikatsystem för att stödja el från förnybara energikällor? Ökad ambitionsnivå Undvika störningar i elmarknadens funktion Kostnadseffektiv utbyggnad Konkurrensneutralt stöd Målstyrning

5 Elcertifikat en rättighet för producent av el från förnybara energikällor och torv Total intäkt MWh 1 MWh = 1000 kwh Försäljning av certifikat Medelpris 2007: 19,5 öre/kwh Försäljning av el Medelspotpris 2007: 28 öre/kwh

6

7 Twh Kvotutveckling och beräknad förnybar elproduktion 7, ,1 16,3 10,4 15,1 12,6 17,9 17,0 8,9 9,7 9,4 11,1 11,2 11,3 9, ,6 8,3 9,0 7,5 6,7 5, ,9 4,2 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Förnybar elproduktion TWh Kvoter (%)

8 Elproduktion från förnybara energikällor 2007 Årsproduktionen har ökat med 6,2 TWh sedan 2002 Nya anläggningar ca 2,3 TWh Ökad produktion i befintliga anläggningar ca 3,9 TWh Målet +17 TWh 23,5 TWh år ,5 TWh år ,7 TWh exkl torv år 2007

9 Elproduktion från förnybara energikällor Elcertifikatberättigad elproduktion exkl torv Elproduktion [TWh] 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Bio exkl torv Vind Vatten 6,5 4,3 0,5 10,5 10,7 7,7 7,9 0,9 0,9 1,0 1,7 2,0 1,8 2,0 2, ,6 8,6 12,7 TWh 9,0 1,4

10 Antal godkända anläggningar dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec Vatten Vind Biobränsle Sol Totalt År 2007 godkändes 173 st anläggningar mer än en fördubbling jämfört med år 2006

11 Nya anläggningar 1(3) Cirka 420 anläggningar har tagits i drift efter 1 maj 2003 Fakta Antal 420 st Effekt 873 MW Vatten Bio Vind Installerad effekt [MW] 873 MW 158 2,3 TWh/år Installerad effekt [MW] MW

12 Nya anläggningar 2(3) Cirka 420 anläggningar har tagits i drift efter 1 maj 2003 Fakta Antal 420 st Effekt 873 MW 2,5 2,0 Vatten Bio Vind Förnybar elproduktion [TWh] 2,3 TWh 0,5 2,3 TWh/år Elproduktion [TWh] 1,5 1,0 0,2 0,8 0,6 TWh 0,7 0,5 0,1 0,2 1,1 0,0 0,4 0,3 0,

13 Nya anläggningar 3(3) Två större nya anläggningar Lillgrund vindpark 110 MW Avestaforsen vattenkraftverk 24 MW 0,33 TWh beräknad årsproduktion 0,17 TWh beräknad årsproduktion Produktionsökningar inom storskalig vattenkraft Cirka 0,2 TWh har tillkommit genom åtgärder inom befintlig storskalig vattenkraft

14 Resultat kvotplikten Annullering Annullering Annullering Annullering Utfärdade elcertifikat för åren 2003, 2004, 2005, Kvotpliktig elanvändning [MWh] Kvoten 7,4 % 8,1 % 10,4 % 12,6 % Kvotplikten Antal annullerade elcertifikat Kvotuppfyllnad (1/4) 77,0 % 99,2 % 99,9 % 99,9 % Kvotpliktsavgift 175 kr/st 240 kr/st 306 kr/st 278 kr/st Total kvotpliktsavgiften 182,8 mkr 14,4 mkr 2,9 mkr 1,96 mkr

15 Utbud av elcertifikat Utfärdade elcertifikat, annullerade elcertifikat samt ackumulerat överskott under åren Utfärdade elcertifikat Annullerade elcertifikat Ackumulerat överskott 10 Miljoner elcertifikat maj-dec

16 Handel med elcertifikat Hur sker handeln? Mäklare 50 % Bilateralt samt inom koncern 50 % Ej längre handel via Nordpool

17 Uppskattad kostnad för förnybar elproduktion 2006 Elleverantörens elcertifikatavgift till konsument: ca 3,4 öre/kwh inkl moms Kvotpliktig el 2006 (ellev.): ca 97 TWh Total kostnad för elkonsumenterna: ca 3,3 miljarder kronor Moms till staten 20 % ca 660 Mkr Producenter 70 % ca Mkr (97 x 0,126 x 191kr/cert) Elleverantörernas marginaler 10 % ca 340 Mkr (ca 0,34 öre/kwh)

18 Ändringar i lag om elcertifikat från 1 januari 2007 Ny ambitionsnivå 17 TWh 2002 till 2016 Systemet förlängs till år 2030 Begränsad tilldelningsperiod för anläggningar Befintliga anläggningar fasas ur systemet 2012 eller 2014 Nya anläggningar får elcertifikat i 15 år Nya regler för undantag från kvotplikt för elintensiva företag (Elintensitet) Kvotplikt flyttas till elleverantörerna för flertalet konsumenter Möjlighet för företag och privatpersoner att vara kvotplikt upphör Elcertifikatavgiften bakas in i elpriset Se över möjlighet till internationell marknad vid översynen 2012

19 Framtiden - Intressanta händelser Annullering av elcertifikat den 1 april Ev. förändring av villkoren för elintensiva företag EU s direktiv om främjande av användningen av förnybar energi Gemensam elcertifikatmarknad med Norge? Planeringsmål vindkraft 30 TWh år 2020

20 Planeringsmål Vindkraft år 2020 Ett planeringsmål ger signaler om hur mycket vindkraft som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen i kommunerna 20 TWh landbaserat 10 TWh Off shore st vindkraftverk

21 Vindkraftsprojekt - byggnation pågår Namn Kommun Storlek Effekt Energiproduktion Bliekevare Dorotea 20 st 60 MW 140 GWh Bondön Piteå 18 st 45 MW GWh Hedboberget Rättvik 15 st 45 MW 100 GWh Säliträdberget Mora 8 st 24 MW 55 GWh Uljabuouda Arjeplog 12 st 36 MW 100 GWh

22 Elcertifikat ger mer el från förnybara energikällor André Höglund - Handläggare Enheten för operativa styrmedel

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund Gröna certifikat för el konsekvenser för fj ärrvärm en Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 I nnehåll Gröna certifikat i allmänhet RECS Svensk fjärrvärmes mål KVV och förnybart Svenska systemet När är certifikat

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi

Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi Everything you know about electricity is wrong uttryckt av den brittiske energiforskaren Walt Patterson Det gamla (nuvarande) energisystemet

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 1 - Torvens roll inom elcertifikatsystemet - Kvotpliktsavgiftens utformning - Den elintensiva industrins undantag från kvotplikt Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Miljö ekonomi Specialstudie nr 35. Oktober 2013 Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Can biofuels be used to balance variations in electricity production? A literature study Daniel Nilsson 2 400

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer