Energimarknadsrapport - elmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport - elmarknaden"

Transkript

1 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014

2 vecka 10, år (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och är 40,2 procent i slutet av vecka 9. Norges magasin är fyllda till 46,4 procent efter att under veckan sjunkit med 1,9 procentenheter. För norden som helhet är magasinfyllnaden 44,9 procent vilket är samma som medianvärdet i slutet av vecka 9. Omräknat i energitermer innehåller magasinen 54,6 TWh. Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen fortsätter att vara hög och beräknades till 654 GWh under vecka 9. Mängden motsvarar 205 procent av tillrinningens medianvärde. Elproduktionen under vecka 9 var 3,5 TWh el totalt i Sverige. Fortsatt hög produktion från vatten- och kärnkraft under veckan. Ackumulerad produktion från vindkraften under årets första 9 veckor är 60 procent högre än motsvarande period förra året. En ögonblicksbild från den 6 mars visar att 95 procent av kärnkraftens installerade effekt i Norden är i drift, 93 procent i Sverige och 100 procent Finland. I Sverige är O2 avställd över hela vinterhalvåret pga. av stort moderniseringsarbete. Under vecka 9 sjönk användningen av el till 2,9 TWh i Sverige vilket är en låg användning för aktuell vecka. Den tidigare högsta användningen för motsvarande vecka är 3,8 TWh el och den lägsta användningen är 3,0 TWh mellan åren 1994 och En vecka med mycket stor nettoexport av el till grannländerna som var 654 GWh. Liten nettoimport från Norge under veckan och störst nettoexport till Finland och Danmark. Nettoexporten från Sverige är 3,9 TWh hittills i år vilket är det högsta värdet sedan elmarknaden avreglerades Högst elpris under veckan i Norden noterades i Danmarks båda elområden under onsdagen där priset blev 39,2 EUR/MWh. Lägst elpris i Norden noteras under fredagen då Sverige, Danmark och vissa elområden i Norge hade ett pris på 26,2 EUR/MWh. Priset på elcertifikat blev 191,6 SEK/MWh under februari 2014 vilket var en ökning med 10 procent jämfört med månaden innan.

3 vecka 10, år (18) Innehåll Magasinfyllnad 4 Sveriges magasinnivå... 4 Finlands magasinnivå... 5 Norges magasinnivå... 6 Nordens magasinnivå... 6 Tillrinning 7 Elproduktion 8 95 procent av nordens kärnkraftseffekt i drift Elanvändning 12 Netto import/export 13 Elpriser 14 Spotpriser på Nord Pool Spotpriser, fokus Sverige Elcertifikatpris 18

4 vecka 10, år (18) Magasinfyllnad Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och är 40,2 procent i slutet av vecka 9. Norges magasin är fyllda till 46,4 procent efter att under veckan sjunkit med 1,9 procentenheter. Sveriges magasinnivå Under vecka 9 minskade fyllnadsgraden med 3,0 procentenheter. Nivån är 40,2 vilket är över medelvärdet 1 som är 37,5 procent. Nivån har för aktuell vecka tidigare varit 49,5 procent som högst (år 2002) och 18,4 procent som lägst (år 2003) under perioden 1994 till Omräknat i energitermer innehåller magasinen denna vecka 13,5 TWh vilket är mer än medelvärdet som är 12,7 TWh. Nivån är 2,7 procentenheter över medelvärdet i slutet av vecka 9. Den svarta feta linjen i figur 1 är medelvärdet mellan Då mycket har hänt på elmarknaden sedan 1960-talet och därmed också på hur vattenkraften körs har ytterligare en medelfyllnadsgrad tagits fram ( ). Nivån är 6,8 procentenheter över den yngre kurvan. 1 Medelvärdet för perioden som är det värde som presenteras i veckostatistik från Svensk Energi.

5 vecka 10, år (18) Figur 1 Total fyllnadsgrad i de svenska magasinen för några utvalda år, procent Tabell 1 Fyllnadsgrad och energiinnehåll i Svenska magasin totalt och per elområde för aktuell och föregående vecka Magasinfyllnad, % Energiinnehåll, TWh Elområde/Vecka SE1 39,0 41,4 5,8 6,1 SE2 37,3 41,6 5,9 6,5 SE3 58,9 58,3 1,7 1,7 SE4 80,4 82,1 0,2 0,2 Hela Sverige 40,2 43,2 13,5 14,6 Finlands magasinnivå I Finland är magasinen fyllda till 52,4 procent vilket är en bra bit över medelvärdet som är 42,5 procent för vecka 9. Magasinen i Finland är betydligt mindre än de i Norge och Sverige och energiinnehållet är beräknat till 2,9 TWh.

6 vecka 10, år (18) Norges magasinnivå Norges magasin 2 är fyllda till 46,4 procent. Nivån är 2,0 procentenheter under medianvärdet 3 som är 48,4 procent under vecka 9. Nivån i de norska magasinen minskade med 1,9 procentenheter jämfört med 2,5 föregående vecka. Vid samma vecka förra året var nivån magasinen fyllda till 43,4 procent och historiskt har den som lägst varit 24,8 procent för aktuell vecka. Figur 2 Fyllnadsgrad i de norska vattenmagasinen, procent Källa: Norges Vassdrag- og energidirekorat Nordens magasinnivå För norden som helhet är magasinfyllnaden 44,9 procent vilket är samma som medianvärdet i slutet av vecka 9. Omräknat i energitermer innehåller magasinen 54,6 TWh. 2 Statistiken omfattar drygt 97 % av de norska magasinen. Total magasinfyllnad motsvarar 84,3 TWh. 3 För perioden

7 vecka 10, år (18) Tillrinning Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen fortsätter att vara hög och beräknades till 654 GWh under vecka 9. Mängden motsvarar 205 procent av tillrinningens medianvärde 4. Under vinterhalvåret är tillrinningen normalt betydligt mindre än under sommarhalvåret. Hittills i år har tillrinningen varit högre än normalt. Ackumulerad tillrinning under årets första 9 veckor är 5,3 TWh vilket är 37 procent högre än den genomsnittliga under perioden Figur 3 Tillrinning i Sverige, TWh per vecka Källa: Kraftläget, Svensk Energi, Nord Pool 4 Över perioden

8 vecka 10, år (18) Elproduktion Elproduktionen under vecka 9 var 3,5 TWh el totalt i Sverige. Fortsatt hög produktion från vatten- och kärnkraft under veckan. Ackumulerad produktion från vindkraften under årets första 9 veckor är 60 procent högre än motsvarande period förra året. Produktion från vattenkraft under veckan blev 1,6 TWh. Sedan 1990 har produktionen för en vecka som högst varit knappt 1,9 TWh vilket inträffade 2001 under vecka 3. Det är fortsatt hög produktion från kärnkraft med 1,4 TWh. När alla reaktorer är i drift produceras drygt 1,5 TWh per vecka. Med vindkraft producerades 177 GWh el under veckan. Årets första 9 veckors sammanlagda produktion är 2,2 TWh och är 60 % högre än under motsvarande period förra året. I figur 4 nedan ses vindkraftens ackumulerade produktion under de senaste åren. Under veckan producerades 294 GWh från övrig kraftvärme. Tabell 2 Aktuell produktion jämfört med tidigare veckor, GWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt Tabell 3 Ackumulerad produktion jämfört med två senaste åren, TWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt t.o.m ,0 1,36 10,7 4,1 31,2 t.o.m ,5 1,36 13,0 4,0 32,9 t.o.m ,0 (-3 %) 2,17 (60 %) 13,0 (0 %) 3,1 (-23 %) 32,3 (-2 %)

9 Figur 4 Vindkraftens ackumulerade produktion, GWh vecka 10, år (18)

10 vecka 10, år (18) 95 procent av nordens kärnkraftseffekt i drift En ögonblicksbild från den 6 mars visar att 95 procent av kärnkraftens installerade effekt i Norden är i drift, 93 procent i Sverige och 100 procent Finland. I Sverige är O2 avställd över hela vinterhalvåret pga. av stort moderniseringsarbete. Tabell 4 Kärnkraftens driftstatus, torsdag den 6 mars, 2014 Reaktor Tillgänglig effekt [MW] Installerad effekt* [MW] Utnyttjande Status Sverige Forsmark % I produktion Forsmark % I produktion Forsmark % I produktion Oskarshamn % I produktion Oskarshamn % Ur drift Oskarshamn % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Total Sverige % Finland Olkiluoto % I produktion Olkiluoto % I produktion Loviisa % I produktion Total Finland % Totalt Norden % *Den installerade eleffekten är inte ett fast värde utan varierar med driften. Värdet i kolumnen är ett ungefärligt uppgett värde vilket är anledningen till att kolumnen Utnyttjande kan vara över 100 % om egna beräkningar görs.

11 vecka 10, år (18) Tabell 5 Aktuell information Reaktor Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2 Oskarshamn 3 Ringhals 1 Information Den 23 maj, 2 dagar innan revisionen startar, kommer reaktorn att gå ner till 500 MW för att sedan sänka effekten inför avställning den 25 maj. O2 kommer att starta 12 september Det pågår ett stort moderniseringsarbete som tar mer tid än den ursprungliga planen. Mer att läsa pressmeddelanden/uppdaterad-tidsplan-for-o2- moderniseringen/ Det tidigare problemet med kärvande reglerventil i kondensatoch matarvattenregleringssystemet påverkar den maximala effekten på Oskarshamn 3, som kommer att pendla mellan MW fram till den årliga underhållsavställningen 2014 när mer långsiktiga åtgärder kan genomföras. Ringhals 2 R2 kommer att gå med reducerad effekt fram till revision 2015 vilket innebär cirka 807 MW (93 procent). En ombyggnad av ventiler i hjälpmatarvattensystemet måste göras. Ringhals 3 Ringhals 4 Olkiluoto 1 Olkiluoto 2 Loviisa 1 Loviisa 2 Planerad årlig revison april-14 maj 25 maj-17 juni 27 juli-16 sep 31 mars-14 maj 1 juni september oktober 4 maj-30 juni 23 mars-11 juni 16 augusti- 26 september 14 maj-26 juni 6 augusti- 9 oktober 11 maj-27 maj 1 juni-9 juni 20 juli-11 augusti 16 augusti-17 sept

12 vecka 10, år (18) Elanvändning Under vecka 9 sjönk användningen av el till 2,9 TWh i Sverige vilket är en låg användning för aktuell vecka. Den tidigare högsta användningen för motsvarande vecka är 3,8 TWh el och den lägsta användningen är 3,0 TWh mellan åren 1994 och Elanvändningen varierar med temperaturen då Sverige använder en stor andel el till uppvärmning, vilket märks framförallt under vintertid. Därför temperaturkorrigeras användningen för att förklara vad användningen varit om det var normal temperatur. Under veckan var faktisk elanvändning lägre än den temperaturkorrigerade, d.v.s. veckan var varmare än normalt. Tabell 6 Aktuell elanvändning jämfört med några tidigare veckor, GWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) Tabell 7 Ackumulerad elanvändning jämfört med två senaste åren, TWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) t.o.m ,1 31,0 t.o.m ,2 30,8 t.o.m ,3 (-6 %) 30,5 (-1 %)

13 vecka 10, år (18) Netto import/export En vecka med mycket stor nettoexport av el till grannländerna som var 654 GWh. Liten nettoimport från Norge under veckan och störst nettoexport till Finland och Danmark. Nettoexporten från Sverige är 3,9 TWh hittills i år vilket är det högsta värdet sedan elmarknaden avreglerades Under 2014 har Sverige inte nettoimporterat el under någon vecka hittills. Under 2013 nettoimporterade Sverige små mängder el under fyra veckor och under år 2012 skedde nettoimport under 2 av det årets veckor. Figur 5 Kraftutbyte med andra länder, TWh/vecka Källa: Kraftläget, Svensk Energi, Svenska Kraftnät Tabell 8 Ackumulerad produktion, användning och nettoimport/export under året jämfört med två senaste åren, TWh Total elproduktion Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Nettoimport(+) och export (-) t.o.m ,2 30,1-1,1 t.o.m ,9 30,2-2,6 t.o.m ,3 (-2 %) 28,3 (-6 %) -3,9 Tabell 9 Ackumulerad handel mellan Sverige och övriga länder under 2014, TWh Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto Till Sverige 1,0 0,0 1,4 0,1 0,0 2,6 Från Sverige -0,6-3,6-1,3-0,4-0,5-6,5 Netto imp(+)/exp(-) 0,3-3,6 0,1-0,3-0,5-3,9

14 vecka 10, år (18) Elpriser Marknadspriset på el sätts på Nord Pool Spot som är den nordiska elbörsen i Oslo. Här sker handel med el på en fysisk marknad. Spotpriser på Nord Pool Nedan redovisas spotpriser (EUR/MWh) för samtliga elområden anslutna till Nord Pool Spot under innevarande vecka. Tabell 10 Spotpriser, dygnsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT 3 mar 28,2 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,9 28,0 32,1 32,1 46,0 46,0 4 mar 30,6 29,8 29,8 29,8 35,9 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 38,6 38,6 31,9 31,9 48,0 48,0 5 mar 31,3 30,3 30,3 30,3 37,7 30,2 30,2 30,3 30,3 30,2 39,2 39,2 31,2 31,2 48,1 48,1 6 mar 28,6 28,5 28,5 28,5 29,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 32,6 30,1 30,1 46,2 46,2 7 mar 26,4 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,3 26,3 26,2 26,2 26,2 32,9 32,9 45,6 45,6 Under tisdagen och onsdagen var det relativt lite produktion från vindkraft vilket bidrog till att priset var högre under dessa dagar. Högst elpris under veckan i Norden noterades i Danmarks båda elområden under onsdagen där priset blev 39,2 EUR/MWh. Lägst elpris i Norden noteras under fredagen då Sverige, Danmark och vissa elområden i Norge hade ett pris på 26,2 EUR/MWh. Tabell 11 Spotpriser, veckomedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT v 8 30,2 30,4 30,4 30,4 31,1 30,4 29,6 30,6 30,6 29,8 29,6 30,9 32,3 32,5 46,0 46,0 v 9 28,9 28,5 28,5 28,5 31,2 28,5 28,5 28,6 28,7 28,5 31,7 32,3 32,0 32,0 40,0 40,0 % Under vecka 9 steg temperaturerna till mycket över det normala och priserna sjönk i Norden som helhet.

15 vecka 10, år (18) Tabell 12 Spotpriser, månadsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT Jan-14 33,6 32,8 32,8 33,3 33,3 33,2 33,1 32,8 32,8 31,8 30,3 31,1 40,2 41,0 42,9 43,0 Feb-14 30,2 30,1 30,1 30,1 31,3 30,1 29,9 30,3 30,4 30,0 28,7 30,1 34,2 34,8 42,7 42,7 För samtliga nordiska länderna sjönk elpriset under februari jämfört med januari. Tabell 13 Spotpriser, årsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT ,2 31,7 31,8 32,3 34,2 29,6 29,2 31,5 31,2 29,0 36,3 37,6 36,6 39,2-45, ,1 39,2 39,2 39,5 39,9 37,6 37,3 39,0 38,6 37,6 39,0 39,6 41,2 43,1 30,4 48,9 % förändring 22,1 23,5 23,3 22,1 16,7 27,1 28,0 23,8 23,8 29,9 7,3 5,4 12,3 10,1-7,5 Under 2013 steg elpriserna för samtliga elområden jämfört med året innan. Störst prisökning i Norden fick NO5 med en nästan 30 procentig ökning.

16 SEK/MWh vecka 10, år (18) Spotpriser, fokus Sverige I tabellen nedan redovisas nuvarande veckas priser i SEK/MWh. Tabell 14 Spotpriser, dygnsmedel, SEK/MWh Dygn System SE1 SE2 SE3 SE4 3 mar 249,6 248,5 248,5 248,5 248,5 4 mar 271,4 264,1 264,1 264,1 317,9 5 mar 277,1 268,7 268,7 268,7 333,8 6 mar 253,1 252,6 252,6 252,6 261,8 7 mar 233,1 231,6 231,6 231,6 231,6 Under veckan har SE1, SE2 och SE3 haft samma elpriser. SE4 noterade högre elpriser under tisdag till torsdag. Tabell 15 Spotpriser, veckomedel, SEK/MWh Vecka System % SE1 % SE2 % SE3 % SE4 % 8 269,6 270,8 270,8 270,8 277, , , , , ,3 0 Under vecka 9 sjönk elpriserna för samtliga elområden utom SE4 där elpriset var oförändrat. Figur 6 Historiska priser för vecka 9, spotpriser, veckomedel SEK/MWh

17 SEK/MWh vecka 10, år (18) Tabell 16 Spotpriser, månadsmedel, SEK/MWh Månad System SE1 SE2 SE3 SE4 Jan ,9 290,2 290,2 294,3 294,4 Feb ,0 267,2 267,2 267,2 277,7 Figur 7 Spotpriser, Sverige, månadsmedel, SEK/MWh Ovan redovisas priser från 2009 och framåt. Från november 2011 är det SE3:s priser i figuren. Figur 8 Spotpriser, Sverige, årsmedel, SEK/MWh

18 SEK/MWh vecka 10, år (18) Elcertifikatpris Priserna på elcertifikat som redovisas nedan hämtas från Svensk Kraftmäkling (SKM). SKM är en mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. Tabell 17 Spotpriser, veckomedel, SEK/MWh Vecka Spot Mars-14 Mars-15 Mars-16 Mars ,8 199,2 204,4 209,2 213, ,6 199,6 205,0 209,8 215,2 Spotpriset på elcertifikat steg under vecka 9 till 199,6 SEK/MWh. Prisförändringen var liten jämför med veckan innan. Figur 9 Spotpriser på elcertifikat, månadsmedel, SEK/MWh Priset på elcertifikat blev 191,6 SEK/MWh under februari 2014 vilket var en ökning med 10 procent jämfört med månaden innan.

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2011-04-07 Högt elpris - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer Författare: Bo Liljefors och Markus

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004 BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004 En majoritet i Köpenhamn är för kärnkraft För första gången säger en majoritet, 54 %, av invånarna i Köpenhamn att man

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset?

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? Uppsala Universitet Nationalekonomiska Institutionen HT 07 Examensarbete C Författare: Sebastian Johansson Handledare: Andreas Westermark Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? En empirisk studie

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer