Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur"

Transkript

1 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna veckan från sommarens låga nivåer. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen är fortsatt mycket god. Jämfört med de senaste veckornas mycket låga elpriser, ägde en tydlig ökning av elpriset rum under vecka 32. I genomsnitt steg spotpriserna i de svenska elområdena med procent jämfört med föregående vecka. Fortfarande ligger dock medelpriserna för veckan i samtliga områden under 13 SEK/MWh (13 öre/kwh). Prisökningen förklaras främst av att förbrukningen nu ökar efter semesterperiodens slut. På terminsmarknaden ökade priserna något under veckan. Den främsta förklaringen till detta är att kolpriserna har stigit något sedan inledningen av augusti. Detta påverkar produktionskostnaderna i koleldade kraftverk i Norden och övriga Europa. Tillgången till den svenska kärnkraftkapaciteten steg under vecka 32 jämfört med vecka 31. I genomsnitt utnyttjades 74 procent av den installerade effekten under veckan. Under helgen och ingången till vecka 33 har ett par reaktorer tagits ur drift, vilket gör att tillgängligheten måndagen 13 augusti är cirka 57 procent. Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan Elanvändning Sverige Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur Tillgänglig kärnkraft 16,1 C 74,3 procent Magasinfyllnadsgrad - Sverige Magasinfyllnadsgrad - Norden 88,3968 procent 86,938 procent

2 SEK/MWh 2 (12) Prisutveckling på råkraftmarknaden Här beskrivs bland annat utvecklingen för spotpris Sverige och systempriset för Norden, det vill säga prisutvecklingen på Nord Pool Spot. Tabell 1. Spotpris Sverige senaste veckan, dygnsmedel SEK/MWh Förändring från föregående vecka SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 Måndag 83,7 83,7 83,7 145,7 1% 1% 1% 39% Tisdag 82,5 82,5 82,5 82,5 5% 5% 5% 5% Onsdag 92, 92, 92, 92, 14% 14% 14% 14% Torsdag 115,2 115,2 115,2 115,2 42% 42% 42% 42% Fredag 135,5 135,5 135,5 135,5 74% 74% 74% 74% Lördag 152,4 152,4 152,4 152,4 95% 95% 95% 95% Söndag 185,5 185,5 185,5 185,5 128% 128% 128% 128% Medel 121, 121, 121, 129,8 51% 51% 51% 56% Figur 1. Spotpriser Sverige senaste månaderna, dygnsmedel SEK/MWh Spotpris föregående år SE1 SE2 SE3 SE4 Den prisökning som inleddes under föregående vecka fortsatte under vecka 32. Spotpriserna i de svenska elområdena börjar närma sig samma nivåer som vid ingången till juli. Prisökningen hänger samman med att förbrukningen nu ökar då allt fler industrier och andra verksamheter återtar driften efter semesterperioden.

3 EUR/MWh 3 (12) Tabell 2. Systempris senaste veckan, dygnsmedel EUR/MWh Vecka 32 Förändring från föregående vecka Förändring från samma vecka föregående år Måndag 12,1 16% -68% Tisdag 1,7 3% -71% Onsdag 12,2 13% -64% Torsdag 16,9 61% -51% Fredag 19,3 82% -47% Lördag 19,1 89% -44% Söndag 2,6 96% -41% Medel 15,8 51% -61% Figur 2. Systempris senaste månaderna, dygnsmedel EUR/MWh Systempris föregående år Systempris Även i det nordiska systempriset kan man se den prisökning som ägt rum i Sverige. Det genomsnittliga systempriset steg med drygt 5 procent jämfört med föregående vecka. 6 4 Fortfarande ligger systempriset nu väsentligt under nivån vid motsvarande tidpunkt

4 EUR/MWh 4 (12) Tabell 3. Spotpriser och Systempris på Nord Pool senaste veckan, veckomedel EUR/MWh Vecka 32 % sedan förra veckan Nord Pool 15,8 51% SE1 14,6 53% SE2 14,6 53% SE3 14,6 53% SE4 15,7 58% Finland 38,1 112% NO1 14, 46% NO2 15,8 4% NO3 14,4 5% NO4 14,4 5% NO5 14, 46% DK1 29,4-9% DK2 29,4-9% Figur 3. Spotpriser och Systempris på Nord Pool senaste månaderna, dygnsmedel EUR/MWh Systempris SE1 Finland NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 SE2 SE3 SE4 Tack vare den goda tillgången på vatten håller Norge och Sverige lägre veckosnittpriser än övriga områden inom NordPool. Både Danmark och Finland har under den gångna veckan upplevt högre priser än övriga Norden. Den kraftigaste prisökningen ägde rum i Finland där det genomsnittliga spotpriset närmade sig 4 EUR/MWh.

5 EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh 5 (12) Figur 4. Spotpriser och Systempris på Nord Pool senaste dygnen, timpriser EUR/MWh Systempris SE1 Finland NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 SE2 Spotpriserna steg i samtliga områden inom Nord Pool under vecka 32. Periodvis noterade Finland och Jylland (DK2) väsentligt högre priser än övriga områden. Vid flera tillfällen noterades de finska priserna till cirka 1 EUR/MWh medan de flesta övriga områden hade priser under 2 EUR/MWh. SE3 SE4 Figur 5. Systempris Nord Pool jämfört med omvärlden senaste veckorna, dygnsmedel EUR/MWh Tyskland Frankrike Holland NordPool De nordiska elpriserna har under de senaste månaderna varit avsevärt lägre än priserna i stora delar av övriga Europa. De senaste dagarnas prisökning i Norden gör att differensen mellan de nordiska länderna och övriga Europa nu minskar. Källa: SKM Market Predictor och Nord Pool Figur 6. Terminpriser Nord Pool senaste månaderna, dygnsmedel EUR/MWh September-212 Kvartal Terminspriserna på el har under sommaren pressats nedåt av såväl dunkla ekonomiska utsikter som av god hydrologi. Stigande kolpriser sedan ingången till augusti har gjort att priserna på el för de kommande månaderna och åren har stigit något.

6 GWh Grader C 6 (12) Prispåverkande faktorer Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer så som temperatur och magasinfyllnadsgrad. Nedan beskrivs utvecklingen för de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden. Figur 7. Medeltemperatur i Sverige, dygnsmedel C och EUR/MWh Medeltemperaturen i Sverige var cirka,5 grader kallare än normalt. Vi har nu passerat den statistiskt varmaste perioden av året och normaltemperaturen kommer att fortsätta sjunka. 5 Normal medeltemperatur Medeltemperatur Sverige Källa: SKM Market Predictor Figur 8. Tillrinning, veckomedel GWh Normalt Tillförsel Tillrinningen till de svenska magasinsområdena har under sommarperioden legat över historiska normalsiffror. Detta har bidragit till att hålla vattenmagasinen välfyllda (Observera att dessa siffror är förskjutna en vecka och visar på tillrinningen för två veckor sedan.). Vecka

7 Procent Procent 7 (12) Figur 9. Magasinfyllnadsgrad Sverige, veckomedel procent Magasinfyllnadsgraden uppgår idag till 88,4 procent, vilket är cirka 1,7 procentenheter mer än för en vecka sedan. Detta motsvarar en ökning, jämfört med normal, med knappt,6 TWh Median Vecka Figur 1. Magasinfyllnadsgrad Norden, veckomedel procent Vecka Median Även fyllnadsgraden för de nordiska vattenmagasinen totalt ligger över normalnivån för säsongen. Nuvarande magasinfyllnadsgrad för Norden som helhet är 86,9 procent. Figur 11. Tillgängligheten i svensk kärnkraft per dygn 12,% 1,% 8,% Tillgängligheten i den svenska kärnkraften steg under vecka 32 till strax över 74 procent, vilket var någon procentenhet högre än veckan innan. 6,% 4,% 2,% Till måndagen vecka 33 har Oskarshamn 3 och Ringhals 4 tagits ur drift, vilket gör att tillgängligheten just nu uppgår till 57 procent av installerad kapacitet.,% januari mars maj juli september november Källa: Montel Powernews

8 8 (12) Tabell 4. Måndagsstatus för den svenska kärnkraften Reaktor Status Aktuell effekt (MW) 1 Installerad Kommentar kapacitet (MW) Ringhals 1 I produktion Återstart planerad till 6 september. Ringhals 2 I produktion Ringhals 3 I produktion Ringhals 4 I revision 934 Återstart planerad till 14 september. Oskarshamn 1 I revision 473 I revision. Försenad återstart, beräknad mellan augustioktober Oskarshamn 2 I produktion Oskarshamn 3 Ur produktion 1 4 Tillfälligt stopp. Beräknad återstart 19 augusti. Forsmark 1 I revision 984 Återstart planerad till 6 september. Forsmark 2 I produktion Forsmark 3 I produktion Källa: Montel Powernews Tillgänglig kapacitet 5319 MW MW 57 % Figur 12. Planerade revisioner i svenska kärnkraftsanläggningar Måndag v 32 Ringhals 4 Ringhals 3 Ringhals 2 Ringhals 1 Oskarshamn 3 Oskarshamn 2 Oskarshamn 1 Forsmark 3 Forsmark 2 Forsmark 1 Forsmark 1 och Ringhals 4 är nu i sin årliga revisionsfas. Detsamma gäller Oskarshamn 1. Återstarten av den senare är dock uppskjuten till någon gång mellan augusti och oktober. Oskarshamn 3 togs under söndagen ur drift pga problem med skadade bränslestavar. O3 uppges vara klar för återstart till den 19 augusti. Källa: Montel Powernews 1 Det är möjligt att köra enskilda kärnkraftverk temporärt på en större effekt än den installerade kapaciteten, d.v.s. över 1 procent.

9 EUR/EUA USD/ton USD/fat 9 (12) Figur 13. Terminpriset för olja för nästkommande månad, dygnsmedel USD/fat I utgången av vecka 32 var terminspriset för nästkommande månad 112,95 USD/fat. Veckogenomsnittet för vecka 32 var 5,3 procent högre än veckan innan Källa: SKM Market Predictor Figur 14. Terminpriset för kol för nästkommande månad, slutkurs USD/ton I slutet av vecka 32 noterades kolpriset till 96, USD/ton. Veckogenomsnittet låg 2,3 procent högre i vecka 32 jämfört med vecka Källa: SKM Market Predictor Figur 15. Forwards utsläppsrätter för nästkommande år, slutkurs EUR/EUA I vecka 32 handlades utsläppsrätter för CO2 till samma pris i början som i slutet av veckan, 7,22 EUR/EUA. Jämfört med genomsnittspriset för veckan innan stärktes dock priset något.

10 GWh EUR/MWh GWh 1 (12) Elproduktion, elanvändning och utväxling Här beskrivs produktion och användning i Sverige och Norden samt utväxling mellan länder. Figur 16. Användning i Sverige per timme den senaste veckan, GWh Högsta förbrukningen per timme under vecka 32 var i Sverige: 15,665 GWh, vilket var drygt 1 GWh (1 MW under en given timme) högre än veckan innan. Då temperaturförändringen mellan veckorna var begränsad, kommer ökningen främst av högre aktivitet i samhället och inte pga ökat värmebehov. Förbrukningen är generellt som högst mellan kl och lägre på nätter och helger. Figur 17. Användning och produktion i Norden jämfört med systempris Användning Produktion Systempris Den totala produktionen i Norden ökade med 3 procent samtidigt som användningen ökade med 6 procent i förhållande till föregående vecka. Således minskade exporten från Norden till omkringliggande länder något jämfört med föregående vecka. Figuren visar systempriset i förhållande till balansen mellan utbud (produktion) och efterfrågan (användning).

11 GWh GWh GWh 11 (12) Figur 18. Utväxling Sverige senaste veckan, netto GWh 6 Impor Export -1 SE - PL SE - TY SE - DK1 SE - DK2 SE -NO1 SE - NO3 SE - NO4 SE - FI Sverige fortsatte att nettoexportera under vecka 32. Importerade volymer till Sverige kom från de norska elområdena och samtidigt exporterade Sverige el till framför allt Danmark, Finland och Tyskland. Figur 19. Utväxling inom Norden, netto 4 Import SE - NO1 SE - NO3 SE - NO4 NO1 - NO3 NO3 - NO4 SE - FI NO4 - FI NO2 - DK1 DK1 - DK2 SE - DK1 SE - DK2 Huvudflödet av el inom Norden gick under veckan från Norge och Sverige till Finland och Danmark. Källa: Export Nord Pool Figur 2. Utväxling mellan Norden och omvärlden, netto 1 Import Export -6 NO - NL SE - PL SE - TY DK2 - TY DK1 - TY FI - EST FI - RY NO - RY Norden nettoexporterade cirka 345 GWh under veckan. Mest el exporterades till Tyskland, Polen, Estland och Nederländerna samtidigt som mest el importerades från Ryssland.

12 12 (12) Tabell 5. Sammanställning av produktion, användning och utväxling för Norden, GWh Vecka 32 Förändring från föregående vecka Förändring från samma vecka föregående år Sverige % 14% Norge % 9% Finland 944 1% -5% Danmark % -28% Produktion totalt % 15% Sverige % 1% Norge % 5% Finland % 1% Danmark 577 6% -4% Användning totalt 63 6% 2% Utväxling % 221%

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2011-04-07 Högt elpris - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer Författare: Bo Liljefors och Markus

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer