Energimarknadsrapport - elmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport - elmarknaden"

Transkript

1 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014

2 vecka 15, år (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och är 27,4 procent i slutet av vecka 14. Norges magasin är fyllda till 36,7 procent efter att under veckan sjunkit med 2,6 procentenheter. För norden som helhet är magasinfyllnaden 34,4 procent vilket är en bit över medianvärdet som är 32,6 i slutet av vecka 14. Omräknat i energitermer innehåller magasinen 41,8 TWh. Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen var för årstiden hög även denna vecka och beräknades till 546 GWh under vecka 14. Mängden motsvarar 129 procent av tillrinningens medianvärde. Elproduktionen under vecka 14 var 3,1 TWh el totalt i Sverige. Hög produktion från vattenkraft som står för 53 procent av total produktion medans vindkraften står för 5 procent under veckan. En ögonblicksbild från torsdag den 10 april visar att 83 procent av kärnkraftens installerade effekt i Norden är i drift, 78 procent i Sverige och 100 procent Finland. Årets revisoner pågår i R1 och O1. O2 är avställd tills i september 2014 pga ett stort moderniseringsarbete. Under vecka 14 var användningen av el 2,8 TWh i Sverige. Den tidigare högsta användningen för motsvarande vecka är 3,1 TWh el och den lägsta användningen är 2,6 TWh mellan åren 1994 och Total användning under året är 8 procent lägre än under motsvarande period 2013, som var ett år med låg användning. Under veckan nettoexporterades 291 GWh el när kraftutbytet med samtliga länder summeras. Summeras kraftutbytet mellan enskilda länder under vecka 14 så resulterar det i en nettoimport från Norge och den största nettoexporten till Finland. Nettoexporten från Sverige är 7,1 TWh hittills i år. Högst elpris under veckan i Norden noterades under fredagen då priset blev 39,3 EUR/MWh i Finland. Lägst elpris i Norden noteras också under fredagen i NO1, NO2 och NO5 som fick ett pris på 23,5 EUR/MWh. Spotpriset på elcertifikat steg under vecka 14. Priset steg med drygt 3 procent och slutade på 176,4 SEK/MWh.

3 vecka 15, år (18) Innehåll Magasinfyllnad 4 Sveriges magasinnivå... 4 Finlands magasinnivå... 5 Norges magasinnivå... 6 Nordens magasinnivå... 6 Tillrinning 7 Elproduktion 8 73 procent av nordens kärnkraftseffekt i drift Elanvändning 12 Netto import/export 13 Elpriser 14 Spotpriser på Nord Pool Spotpriser, fokus Sverige Elcertifikatpris 18

4 vecka 15, år (18) Magasinfyllnad Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och är 27,4 procent i slutet av vecka 14. Norges magasin är fyllda till 36,7 procent efter att under veckan sjunkit med 2,6 procentenheter. Sveriges magasinnivå Under vecka 14 minskade fyllnadsgraden med 3,1 procentenheter. Nivån är 27,4 procent vilket är över medelvärdet 1 som är 23,9 procent. Nivån har för aktuell vecka tidigare varit 36,7 procent som högst (år 2012) och 9,8 procent som lägst (år 2003) under perioden 1994 till Omräknat i energitermer innehåller magasinen denna vecka 9,2 TWh vilket är något mer än medelvärdet som är 8,1 TWh. Nivån är 3,5 procentenheter över medelvärdet i slutet av vecka 14. Den svarta feta linjen i figur 1 är medelvärdet mellan Då mycket har hänt på elmarknaden sedan 1960-talet och därmed också på hur vattenkraften körs har ytterligare en medelfyllnadsgrad tagits fram ( ). Nivån är 6,5 procentenheter över den yngre kurvan. 1 Medelvärdet för perioden som är det värde som presenteras i veckostatistik från Svensk Energi.

5 vecka 15, år (18) Figur 1 Total fyllnadsgrad i de svenska magasinen för några utvalda år, procent Tabell 1 Fyllnadsgrad och energiinnehåll i Svenska magasin totalt och per elområde för aktuell och föregående vecka Magasinfyllnad, % Energiinnehåll, TWh Elområde/Vecka SE1 26,4 29,2 3,9 4,3 SE2 22,9 26,3 3,6 4,1 SE3 53,6 56,3 1,6 1,6 SE4 65,6 68,3 0,1 0,2 Hela Sverige 27,4 30,5 9,2 10,3 Finlands magasinnivå I Finland är magasinen fyllda till 43,2 procent vilket är en bra bit över medelvärdet som är 31,6 procent för vecka 14. Magasinen i Finland är betydligt mindre än de i Norge och Sverige och energiinnehållet är beräknat till 2,4 TWh.

6 vecka 15, år (18) Norges magasinnivå Norges magasin 2 är fyllda till 36,7 procent. Nivån är något högre än medianvärdet 3 som är 36,3 procent under vecka 14. Nivån i de norska magasinen minskade med 2,6 procentenheter jämfört med 2,4 föregående vecka. Sedan 1990 har nivån som lägst varit 19 procent för aktuell vecka. Figur 2 Fyllnadsgrad i de norska vattenmagasinen, procent Källa: Norges Vassdrag- og energidirekorat Nordens magasinnivå För norden som helhet är magasinfyllnaden 34,4 procent vilket är en bit över medianvärdet som är 32,6 i slutet av vecka 14. Omräknat i energitermer innehåller magasinen 41,8 TWh. 2 Statistiken omfattar drygt 97 % av de norska magasinen. Total magasinfyllnad motsvarar 84,3 TWh. 3 För perioden

7 vecka 15, år (18) Tillrinning Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen var för årstiden hög även denna vecka och beräknades till 546 GWh under vecka 14. Mängden motsvarar 129 procent av tillrinningens medianvärde 4. Under vinterhalvåret är tillrinningen normalt betydligt mindre än under sommarhalvåret. Tiden för vårflod närmar sig och brukar normalt inträffa omkring vecka 17. Hittills i år har tillrinningen varit högre än normalt. Ackumulerad tillrinning under årets första 14 veckor är 8,8 TWh vilket är hela 51 procent högre än den genomsnittliga under perioden Figur 3 Tillrinning i Sverige, TWh per vecka Källa: Kraftläget, Svensk Energi, Nord Pool 4 Över perioden

8 vecka 15, år (18) Elproduktion Elproduktionen under vecka 14 var 3,1 TWh el totalt i Sverige. Hög produktion från vattenkraft som står för 53 procent av total produktion medans vindkraften står för 5 procent under veckan. Hög produktion från vattenkraft under veckan som blev 1,6 TWh. Sedan 1990 har produktionen för en vecka som högst varit knappt 1,9 TWh vilket inträffade 2001 under vecka 3. Ytterligare en reaktor är ute för revision och en annan reaktor hade ett oplanerat stopp vilket är anledningen till den lägre produktionen. När alla reaktorer är i drift produceras drygt 1,5 TWh per vecka. Veckoproduktion från vindkraft var 151 GWh el vilket är årets lägsta och står ändå för 5 procent av totalt producerad el. Vindkraftens sammanlagda produktion under årets första 14 veckor är 3,5 TWh och är 56 procent högre än under motsvarande period förra året. I figur 4 nedan ses vindkraftens ackumulerade produktion under de senaste åren. Tabell 2 Aktuell produktion jämfört med tidigare veckor, GWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt Tabell 3 Ackumulerad produktion jämfört med två senaste åren, TWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt t.o.m ,8 2,20 17,2 5,8 48,0 t.o.m ,0 2,25 20,2 6,1 49,7 t.o.m ,8 (4 %) 3,50 (56 %) 19,8 (-2 %) 4,4 (-28 %) 49,5 (0 %)

9 Figur 4 Vindkraftens ackumulerade produktion, GWh vecka 15, år (18)

10 vecka 15, år (18) 83 procent av nordens kärnkraftseffekt i drift En ögonblicksbild från torsdag den 10 april visar att 83 procent av kärnkraftens installerade effekt i Norden är i drift, 78 procent i Sverige och 100 procent Finland. Årets revisoner pågår i R1 och O1. O2 är avställd tills i september 2014 pga ett stort moderniseringsarbete. Tabell 4 Kärnkraftens driftstatus, torsdag den 10 april, 2014 Reaktor Tillgänglig effekt [MW] Installerad effekt* [MW] Utnyttjande Status Sverige Forsmark % I produktion Forsmark % I produktion Forsmark % I produktion Oskarshamn % Ur drift Oskarshamn % Ur drift Oskarshamn % I produktion Ringhals % Ur drift Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Total Sverige % Finland Olkiluoto % I produktion Olkiluoto % I produktion Loviisa % I produktion Total Finland % Totalt Norden % *Den installerade eleffekten är inte ett fast värde utan varierar med driften. Värdet i kolumnen är ett ungefärligt uppgett värde vilket är anledningen till att kolumnen Utnyttjande kan vara över 100 % om egna beräkningar görs.

11 vecka 15, år (18) Tabell 5 Aktuell information Reaktor Information Planerad årlig revison 2014 Forsmark 1 Nästa reaktor att gå på revision 23 april-14 maj Forsmark 2 Forsmark 3 Den 23 maj, 2 dagar innan revisionen startar, kommer reaktorn att gå ner till 500 MW för att sedan sänka effekten inför avställning den 25 maj. 25 maj-17 juni 27 juli-16 sep Oskarshamn 1 Ute för en revision som beräknas ta 45 dygn. 31 mars-14 maj Oskarshamn 2 Oskarshamn 3 O2 kommer att starta 12 september 2014 då ett stort moderniseringsarbete pågår. Mer att läsa Det tidigare problemet med kärvande reglerventil i kondensatoch matarvattenregleringssystemet påverkar den maximala effekten på Oskarshamn 3, som kommer att pendla mellan MW fram till den årliga underhållsavställningen 2014 när mer långsiktiga åtgärder kan genomföras. 1 juni september oktober 4 maj-30 juni Ringhals 1 Ute för en omfattande revision som beräknas ta 80 dygn. 23 mars-11 juni Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4 R2 kommer att gå med något reducerad effekt fram till revision 2015 vilket innebär cirka 807 MW (93 procent). En ombyggnad av ventiler i hjälpmatarvattensystemet måste göras. 16 augusti- 26 september 14 maj-26 juni 6 augusti- 9 oktober Olkiluoto 1 Olkiluoto 2 Loviisa 1 Loviisa 2 11 maj-27 maj 1 juni-9 juni 20 juli-11 augusti 16 augusti-17 sept

12 vecka 15, år (18) Elanvändning Under vecka 14 var användningen av el 2,8 TWh i Sverige. Den tidigare högsta användningen för motsvarande vecka är 3,1 TWh el och den lägsta användningen är 2,6 TWh mellan åren 1994 och Total användning under året är 8 procent lägre än under motsvarande period 2013, som var ett år med låg användning. Elanvändningen varierar med temperaturen då Sverige använder en stor andel el till uppvärmning, vilket märks framförallt vintertid. Därför temperaturkorrigeras användningen för att förklara vad användningen varit om det var normal temperatur. Under veckan var faktisk elanvändning något lägre än den temperaturkorrigerade, d.v.s. veckan var varmare än normalt. Tabell 6 Aktuell elanvändning jämfört med några tidigare veckor, GWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) Tabell 7 Ackumulerad elanvändning jämfört med två senaste åren, TWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) t.o.m ,5 46,6 t.o.m ,2 46,0 t.o.m ,4 (-8 %) 46,0 (0 %)

13 vecka 15, år (18) Netto import/export Under veckan nettoexporterades 291 GWh el när kraftutbytet med samtliga länder summeras. Summeras kraftutbytet mellan enskilda länder under vecka 14 så resulterar det i en nettoimport från Norge och den största nettoexporten till Finland. Nettoexporten från Sverige är 7,1 TWh hittills i år vilket är det högsta värdet sedan elmarknaden avreglerades 1996 och ungefär dubbelt så stor som under motsvarande period Under 2014 har Sverige inte nettoimporterat el under någon vecka hittills. Under 2013 nettoimporterade Sverige små mängder el under fyra veckor och under år 2012 skedde nettoimport under 2 av det årets veckor. Figur 5 Kraftutbyte med andra länder, TWh/vecka Källa: Kraftläget, Svensk Energi, Svenska Kraftnät Tabell 8 Ackumulerad produktion, användning och nettoimport/export under året jämfört med två senaste åren, TWh Total elproduktion Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Nettoimport(+) och export (-) t.o.m ,0 44,5-3,5 t.o.m ,7 46,2-3,5 t.o.m ,5 (0 %) 42,4 (-8 %) -7,1 Tabell 9 Ackumulerad handel mellan Sverige och övriga länder under 2014, TWh Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto Till Sverige 1,2 0,0 2,2 0,1 0,0 3,6 Från Sverige -1,3-5,6-2,2-0,7-0,9-10,7 Netto imp(+)/exp(-) -0,1-5,5 0,0-0,6-0,8-7,1

14 vecka 15, år (18) Elpriser Marknadspriset på el sätts på Nord Pool Spot som är den nordiska elbörsen i Oslo. Här sker handel med el på en fysisk marknad. Spotpriser på Nord Pool Nedan redovisas spotpriser (EUR/MWh) för samtliga elområden anslutna till Nord Pool Spot under innevarande vecka. Tabell 10 Spotpriser, dygnsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT 7 apr 28,1 28,3 28,3 28,3 28,3 25,6 25,6 28,9 28,8 25,6 28,3 28,3 38,2 38,2 48,7 48,7 8 apr 26,0 25,8 25,8 25,8 25,8 25,0 25,0 27,0 27,0 25,0 25,3 25,8 32,8 32,8 49,3 49,3 9 apr 25,5 25,2 25,2 25,2 25,2 24,3 24,3 27,2 26,7 24,3 24,2 25,2 33,5 33,5 41,3 41,3 10 apr 29,2 32,5 32,5 32,5 32,5 24,4 24,4 33,0 29,2 24,4 36,9 36,8 35,9 35,9 38,5 38,5 11 apr 26,8 29,5 29,5 29,5 29,5 23,5 23,5 29,5 29,5 23,5 30,5 30,5 39,3 41,3 42,5 42,5 Högst elpris under veckan i Norden noterades under fredagen då priset blev 39,3 EUR/MWh i Finland. Lägst elpris i Norden noteras också under fredagen i NO1, NO2 och NO5 som fick ett pris på 23,5 EUR/MWh. Tabell 11 Spotpriser, veckomedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT v 13 27,5 27,6 27,6 27,6 28,0 27,4 27,0 27,8 27,8 26,9 28,2 28,3 30,7 31,8 36,3 36,3 v 14 29,0 31,1 31,1 31,1 31,1 27,7 26,4 31,3 31,1 26,5 31,2 31,2 35,1 35,1 45,6 45,6 % 5,5 12,7 12,7 12,7 11,1 1,1-2,2 12,6 11,9-1,5 10,6 10,2 14,3 10,4 25,6 25,6 Elpriserna steg under veckan för nästan alla prisområden i norden. I Finland steg elpriset med ca 14 procent från veckan innan.

15 vecka 15, år (18) Tabell 12 Spotpriser, månadsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT Jan-14 33,6 32,8 32,8 33,3 33,3 33,2 33,1 32,8 32,8 31,8 30,3 31,1 40,2 41,0 42,9 43,0 Feb-14 30,2 30,1 30,1 30,1 31,3 30,1 29,9 30,3 30,4 30,0 28,7 30,1 34,2 34,8 42,7 42,7 Mar-14 26,7 26,5 26,5 26,5 27,3 26,4 26,3 27,2 27,2 26,3 26,1 26,8 31,2 31,6 41,6 41,6 För samtliga nordiska länder sjönk elpriset under mars månad jämfört med februari. Tabell 13 Spotpriser, årsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT ,2 31,7 31,8 32,3 34,2 29,6 29,2 31,5 31,2 29,0 36,3 37,6 36,6 39,2-45, ,1 39,2 39,2 39,5 39,9 37,6 37,3 39,0 38,6 37,6 39,0 39,6 41,2 43,1 30,4 48,9 % förändring 22,1 23,5 23,3 22,1 16,7 27,1 28,0 23,8 23,8 29,9 7,3 5,4 12,3 10,1-7,5 Under 2013 steg elpriserna för samtliga elområden jämfört med året innan. Störst prisökning i Norden fick NO5 med en nästan 30 procentig ökning.

16 SEK/MWh vecka 15, år (18) Spotpriser, fokus Sverige I tabellen nedan redovisas nuvarande veckas priser i SEK/MWh. Tabell 14 Spotpriser, dygnsmedel, SEK/MWh Dygn System SE1 SE2 SE3 SE4 7 apr 252,2 253,5 253,5 253,5 253,5 8 apr 233,0 232,0 232,0 232,0 232,0 9 apr 228,7 225,4 225,4 225,4 225,4 10 apr 262,5 292,7 292,7 292,7 292,7 11 apr 242,9 267,5 267,5 267,5 267,5 Under veckan har det inte varit någon skillnad i elpris mellan de svenska elområdena. Tabell 15 Spotpriser, veckomedel, SEK/MWh Vecka System % SE1 % SE2 % SE3 % SE4 % ,9 245,3 245,3 245,4 249, , , , , ,7 12 Samtliga spotpriser steg under vecka 14 i de svenska elområdena jämfört med veckan innan (cirka procent). Figur 6 Historiska priser för vecka 14, spotpriser, veckomedel SEK/MWh Elpriset för vecka 14 år 2014 var ca 34 procent lägre än samma vecka året innan.

17 SEK/MWh vecka 15, år (18) Tabell 16 Spotpriser, månadsmedel, SEK/MWh Månad System SE1 SE2 SE3 SE4 Jan ,9 290,2 290,2 294,3 294,4 Feb ,0 267,2 267,2 267,2 277,7 Mar ,1 235,3 235,3 235,3 242,4 Figur 7 Spotpriser, Sverige, månadsmedel, SEK/MWh Ovan redovisas priser från 2009 och framåt. Från november 2011 är det SE3:s priser i figuren. Figur 8 Spotpriser, Sverige, årsmedel, SEK/MWh

18 vecka 15, år (18) Elcertifikatpris Priserna på elcertifikat som redovisas nedan hämtas från Svensk Kraftmäkling (SKM). SKM är en mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. Tabell 17 Spotpriser, veckomedel, SEK/MWh Vecka Spot Mars-15 Mars-16 Mars ,2 188,8 193,6 198, ,2 182,4 186,8 192, ,8 175,2 180,0 184, ,4 180,8 185,0 189,6 Spotpriset på elcertifikat steg under vecka 14. Priset steg med drygt 3 procent och slutade på 176,4 SEK/MWh. Figur 9 Spotpriser på elcertifikat, månadsmedel, SEK/MWh Priset på elcertifikat blev 179,8 SEK/MWh under mars månad 2014 vilket var en minskning med drygt 6 procent jämfört med månaden innan.

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-9-7 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 37 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 16,3 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

EI R2008:12. Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008

EI R2008:12. Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 EI R2008:12 Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 Förord Energimarknadsinspektionen (EI) har i uppgift att följa, analysera och informera om utvecklingen på elmarknaden. I rapporten presenteras statistik

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013 ~ SVENSKA r. KRAFTNÄT 212-8-1 212/979 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 211/212 och 212/213 En rapport till Näringsdepartementet Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Kritisk prisnivå för industrin

Kritisk prisnivå för industrin Upplagt för prismanipulation Lätt att manipulera elmarknaden enligt Sweco s.2 Svensk Energi tvivlar på 2012 Ser problem med för snabb gemensam elcertifikatmarknad s.6 Låga nivåer i Sourvasdammen Vattenfall

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 13

& ElårEt Verksamheten 20 13 & Elåret Verksamheten 2013 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 54 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 000 ex, maj 2014 Omslagsfoto:

Läs mer