LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt"

Transkript

1 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka 45 Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt Efter de senaste veckornas kraftiga prisfall för spotpriset på el stabiliserades priset på en något högre nivå jämfört med förra veckan. Sammantaget ökade priserna i de svenska elområdena med procent. Priserna varierade mellan hela 2 och 65 EUR/MWh för den billigaste respektive dyraste timmen i SE4. De något högre priserna beror sannolikt på att temperaturen som legat över det normala under en längre period börjat sjunka mot normala nivåer. Priset har de senaste veckorna dragits ner av kraftig tillrinning och prognoser om mer nederbörd. Förra veckan bröts den trenden och tillrinningen ser inte ut att bli lika kraftig framöver. Detta ledde till att priserna på finansiella kontrakt steg något för månads-, kvartalsoch årskontrakten. Nedan visas några medelvärden för veckan. Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan. Prisutveckling Systempris NP 27,6 EUR/ MWh Spotpris SE1 Luleå 28,0 EUR/ MWh Spotpris SE2 Sundsvall 28,0 EUR/ MWh Spotpris SE3 Stockholm 28,0 EUR/ MWh Spotpris SE4 Malmö 28,3 EUR/ MWh Terminspris Norden nästkommande månad Prispåverkande faktorer 32,4 EUR/ MWh Temperatur Norden 5,7 C Magasinfyllnadsgrad Norden 77,2 procent Magasinfyllnadsgrad Sverige 71,7 procent Tillgänglig kapacitet kärnkraft Sverige 84,1 procent Tillgänglig kapacitet kärnkraft Finland 100,4 procent Tillgängligheten i kärnkraften är fortsatt relativt god och trenden med sjunkande priser på fossila bränslen fortsätter.

2 2 (14) Prisutveckling Här beskrivs prisutvecklingen på den fysiska och finansiella marknaden, bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden. Råkraftsmarknaden (fysisk handel) Figur 1. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot, EUR/MWh Källa: NPS Figur 2. Dygnspriser för spotpriser Sverige, EUR/MWh Källa: NPS

3 3 (14) Figur 3. Dygnspriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh Tabell 1. Dygnspriser och veckomedel för spotpriser Nord Pool Spot, Tyskland och Frankrike, EUR/MWh Vecka 45 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckomedel föregående vecka NP 22,1 26,1 30,0 31,0 30,6 27,3 25,7 27,6 14,0% SE1 22,8 26,1 30,7 31,8 31,0 27,8 25,7 28,0 13,7% SE2 22,8 26,1 30,7 31,8 31,0 27,8 25,7 28,0 13,7% SE3 22,8 26,1 30,7 31,8 31,0 27,8 25,7 28,0 13,7% SE4 22,8 26,1 30,7 34,1 31,0 27,8 25,7 28,3 15,0% FI 24,3 28,3 39,4 40,8 46,8 33,9 25,9 34,2 3,1% DK1 18,4 28,6 29,3 34,4 28,9 24,0 21,8 26,5 25,6% DK2 22,8 28,6 30,7 35,0 31,0 27,8 25,7 28,8 11,3% NO1 18,3 20,7 25,9 26,1 27,0 25,6 24,3 24,0 51,0% NO2 18,3 20,7 25,9 26,1 27,0 25,6 24,3 24,0 51,0% NO3 29,9 30,5 31,2 31,7 31,3 29,6 29,4 30,5 2,7% NO4 29,9 30,5 31,2 31,7 31,3 29,6 29,4 30,5 1,6% NO5 18,3 20,7 25,9 26,1 27,0 25,6 24,3 24,0 51,0% EE 24,3 28,3 39,4 40,8 46,8 33,9 25,9 34,2 3,1% LV 31,0 52,9 56,9 56,6 60,5 53,5 46,6 51,1-6,6% LT 31,0 52,9 56,9 56,9 60,5 53,5 46,6 51,2-6,7% DE 24,7 32,7 45,2 49,2 35,3 27,8 23,6 34,1 0,0% FR 37,6 50,1 48,6 51,3 38,5 37,1 30,5 42,0 9,3% Källa: NPS och EEX

4 4 (14) Figur 4. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot jämfört med systempris i Tyskland och Frankrike, EUR/MWh Källa: NPS, EEX och EPEX. Figur 5. Timpriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh EUR/MWh SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NP Tabell 2. Högst och lägst timpris för respektive spotprisområde, EUR/MWh Vecka 45 Lägst Högst NP 3,2 37,4 SE1 2,0 35,9 SE2 2,0 35,9 SE3 2,0 35,9 SE4 2,0 64,9 FI 2,0 98,0 DK1 2,0 64,9 DK2 2,0 64,9 NO1 2,0 31,9 NO2 2,0 31,9 NO3 27,2 35,2 NO4 27,2 35,2 NO5 2,0 31,9 EE 2,0 98,0 LV 5,1 98,0 LT 5,1 98,0 Källa: NPS

5 5 (14) Finansiella marknaden (finansiell handel) Figur 6. Dygnspriser för terminspris Norden (FS Futures) för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh Källa: Nasdaq OMX Tabell 3. Dygnsmedel terminspriser Norden och Tyskland, för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh Vecka 45 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Medel Norden Tyskland föregående vecka Månad 32,5 32,0 32,4 32,3 32,9 32,4 2,9% Kvartal 33,4 33,0 33,4 33,3 33,8 33,4 2,8% År 31,1 30,9 31,1 31,1 31,5 31,1 2,5% Månad 34,0 33,6 33,8 33,8 34,0 33,8-0,5% Kvartal 36,1 35,8 35,8 35,9 36,0 35,9-0,3% År 34,4 34,2 34,3 34,3 34,4 34,3-0,1% Källa: Nasdaq OMX och EEX Figur 7. Dygnspriser EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh Tabell 4. Veckomedel för EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh Vecka 45 Veckomede l föregående vecka SE1 2,18 0,1% SE2 2,08 13,4% SE3 2,56 0,2% SE4 3,24 5,1% SE1 1,88 0,0% SE2 1,88 1,3% SE3 2,51-3,9% SE4 3,12 3,4% kv år-2015 Källa: Nasdaq OMX

6 6 (14) Prispåverkande faktorer Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. Nedan beskrivs utvecklingen för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden. I slutet beskrivs kraftutbytet import och export samt tillgängliga överföringskapaciteter. Användning (efterfrågan) och produktion (utbud) Figur 8. Produktion och användning av el, per vecka (med en veckas eftersläpning) i Sverige, TWh Tabell 5. Produktion och användning av el i Sverige, GWh Vecka 44 Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig värmekraft Total produktion Total användning Under veckan, GWh föregående vecka 7% -5% 0% 4% 2% -1% Ackumulerad produktion och användning under året t.o.m aktuell vecka, TWh 53,5 9,0 51,4 10,2 124,2 110,4 Källa: Svensk Energi

7 7 (14) Figur 9. Användning och produktion i Norden per timme, MWh MWh Produktion Användning Tabell 6. Veckomedel produktion och användning i Norden, GWh* Vecka 45 Total produktion föregående vecka Total användning föregående vecka Sverige % % Norge % % Finland % % Danmark 577 6% 660 2% Norden totalt % % Källa: NPS *Preliminära uppgifter från Nord Pool Spot Faktorer som påverkar användningen Figur 10. Dygnsmedel temperatur i Norden, C Tabell 7. Veckomedel för temperaturen i Norden, C Vecka 45 Veckomedel Normal föregående vecka ( C) Temperatur 5,7 3,8-3,6 Källa: Montel (SMHI)

8 8 (14) Faktorer som påverkar produktionen Figur 11. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning till vattenmagasin i Sverige, GWh Figur 12. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning vattenmagasin i Norden, GWh Figur 13. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Sverige, procent Figur 14. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Norden, procent Källa: NPS Tabell 8. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Sverige Avvikelse från median Förändring från föregående vecka Vecka 44 Magasinsfyllnad (procent) 71,7% -12,2% Magasinsfyllnad (TWh) 24,2-4,1 2,2% Tabell 9. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Norden Veckovärde Veckovärde Avvikelse från median Förändring från föregående vecka Vecka 44 Magasinsfyllnad (procent) 77,2% -3,4% Magasinsfyllnad (TWh) 97,0-4,2 3,4% Källa: NPS

9 9 (14) Figur 15. Dygnsmedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent Tabell 10. Veckomedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent 10-nov Tillgänglig kapacitet Förändring från föregående måndag Sverige 84% 0 Finland 100% 0 Norden 88% 0 Tabell 11. Status för den nordiska kärnkraften (måndag) 10-nov Sverige Status Aktuell effekt (MW) Installerad kapacitet (MW) Forsmark 1 I produktion Forsmark 2 I produktion Forsmark 3 I produktion Oskarshamn 1 I produktion Kommentar Oskarshamn 2 I revision Har varit ut drift under en längre tid på grund av omfattande säkerhetsarbete som nu förlängts, beräknas åter sommaren Oskarshamn 3 I produktion Ringhals 1 I produktion Ringhals 2 I revision I revision sedan 16 augusti. Återstart 9 december. Ringhals 3 I produktion Ringhals 4 I produktion Finland Olkiluoto I produktion Olkiluoto I produktion Loviisa 1 och 2 I produktion Totalt Norden Källa: Montel

10 Figur 16. Planerade revisioner i nordiska kärnkraftsanläggningar 10 (14) Källa: Montel Figur 17. Dygnspriser för terminspris kol, stängningskurs USD/ton Figur 18. Dygnspriser för terminspris gas, stängningskurs EUR/MWh EUR/MWh Figur 19. Dygnspriser för terminspris olja, stängningskurs USD/fat Tabell 12. Veckomedel för terminspriser bränslen USD/fat Vecka 45 Veckomedel föregående vecka Kol 71,7 USD/ton -1,5% Olja 83,5 USD/fat -3,3% Gas 23,0 EUR/MWh -1,9% Källa: Kol ICE (API2) Olja ICE (Crude Oil Brent) Gas ICE (Dutch TTF Gas)

11 11 (14) Figur 20. Dygnspriser för utsläppsrätter, stängningskurs EUR/EUA Tabell 13. Veckomedel för utsläppsrätter, EUR/EUA Vecka 45 föregående vecka Dec-15 6,7 4,6% Dec-16 6,9 4,5% Källa: ICE Figur 21. Dygnspriser för elcertifikat Sverige, stängningskurs SEK/MWh Tabell 14. Veckomedel elcertifikat Sverige, SEK/MWh Vecka 45 Veckomedel Veckomedel föregående vecka Mars ,7-0,2% Spot 177,4 0,3% Källa: SKM Figur 22. Dygnspriser valuta, stängningskurs EUR/SEK Källa: SEB

12 12 (14) Kraftutbyte (export och import, samt överföringskapacitet) Figur 23. Veckomedel för nettokraftflödet till och från Sverige per land, TWh Tabell 15. Kraftflöde till och från Sverige under veckan (GWh) och ackumulerat för året (TWh) Vecka 44 Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto Under veckan, GWh Import till Sverige Export från Sverige Netto import(+)/export(-) Ackumulerat under året t.o.m aktuell vecka, TWh Import till Sverige 3,2 0,2 9,8 0,7 0,1 13,9 Export från Sverige -4,1-15,6-3,8-1,5-2,6-27,6 Netto import(+)/export(-) -1,0-15 6,0-0,8-2,5-13,8 Källa: Svensk Energi

13 13 (14) Tabell 16. Veckomedel tillgänglig kapacitet överföring Källa: NPS

14 14 (14) Prisområden DE DK1 DK2 EE FI FR LT LV NL NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NP PL RU SE1 SE2 SE3 SE4 Tyskland Prisområde 1 Danmark Jylland Prisområde 2 Danmark Själland Estland Finland Frankrike Litauen Lettland Nederländerna Prisområde 1 Norge Oslo Prisområde 2 Norge Kristiansand Prisområde 3 Norge Trondheim Prisområde 4 Norge Tromsø Prisområde 5 Norge Bergen Systempris Nord Pool Spot Polen Ryssland Prisområde 1 Sverige Luleå Prisområde 2 Sverige Sundsvall Prisområde 3 Sverige Stockholm Prisområde 4 Sverige Malmö Börser/handel EEX (Phelix) ICE Nasdaq OMX NPS SKM SEB European Energy Exchange, Tyskland (Phelix) Intercontinental Exchange. ICE har sitt huvudkontor i Atlanta, med kontor i New York, London, Chicago, Houston, Winnipeg, Calgary, Washington D.C., Amsterdam och Singapore. NASDAQ OMX Commodities Europé erbjuder kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna, såsom terminer (Futures, FS Futures) och EPAD-kontrakt. Nord Pool Spot ägs av de nordiska stamnätsoperatörerna Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk och baltiska Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST). På Nord Pool Spot handlas el för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Svensk Kraftmäkling. En mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. SKM är den mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat. Skandinaviska Enskilda Banken Börser/handel FS Futures EPAD Deferred Settlement Futures. Futureskontrakt med ackumulerad vinst/förlust som avräknas under leveransperioden. Tidigare Forward. Electricity price area defferential. Defferenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan prisområden. Tidigare CfD. ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN KUNGSGATAN 43 BOX ESKILSTUNA TEL Kontakt: ENERGIMYNDIGHETEN KUNGSGATAN 43 BOX ESKILSTUNA TEL Kontakt:

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) Rörlig prod.kostnad öre/kwh 3 /ton CO 2 2 /ton CO 2 1 /ton CO 2 Gasturbinkraft Kondenskraft olja Elförbrukning P 1 /ton CO 2,8 öre/kwh Kraftvärme fjärrvärme Kondenskraft kol

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) Rörlig prod.kostnad öre/kwh 3 /ton CO 2 2 /ton CO 2 1 /ton CO 2 Gasturbinkraft Kondenskraft olja Elförbrukning P 1 /ton CO 2,8 öre/kwh Kraftvärme fjärrvärme Kondenskraft kol

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013 ~ SVENSKA r. KRAFTNÄT 212-8-1 212/979 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 211/212 och 212/213 En rapport till Näringsdepartementet Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Ei R2013:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:10 Författare: Projektgrupp Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Kritisk prisnivå för industrin

Kritisk prisnivå för industrin Upplagt för prismanipulation Lätt att manipulera elmarknaden enligt Sweco s.2 Svensk Energi tvivlar på 2012 Ser problem med för snabb gemensam elcertifikatmarknad s.6 Låga nivåer i Sourvasdammen Vattenfall

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset?

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? Uppsala Universitet Nationalekonomiska Institutionen HT 07 Examensarbete C Författare: Sebastian Johansson Handledare: Andreas Westermark Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? En empirisk studie

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer