LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13"

Transkript

1 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka 13 Nedan visas några medelvärden för veckan. Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan. Prisutveckling EUR/ Systempris NP 25,9 MWh Vecka 13 präglades av fortsatt låga elpriser, något vi hunnit vänja oss med de senaste tiden. Priserna var dock något högre än förra veckan förutom i södra Sverige. Spotpris SE1 Luleå 25,6 Spotpris SE2 Sundsvall 25,6 EUR/ MWh EUR/ MWh Under veckan hann F1 med att både återstartas efter ett läckage och sedan åter stängas igen. Vi har också kommit in i revisionstider för kärnkraftsverken, först ut var O1 som gick på årlig revision i förtid från och med 23 mars. Totalt är nu 4 av 10 reaktorer ur drift. Spotpris SE3 Stockholm 26,2 Spotpris SE4 Malmö 26,4 Terminspris Norden nästkommande månad 24,2 EUR/ MWh EUR/ MWh EUR/ MWh En annan kärnkraftsrelaterad nyhet under veckan var att regeringen vill höja effektskatten på kärnkraft. Prispåverkande faktorer På den finansiella marknaden steg priset något på korta kontrakt efter prognoser om kallare aprilväder än normalt. Samtidigt sjönk kvartalskontrakten med en knapp procent. Temperatur Norden 2,4 C Magasinfyllnadsgrad Norden 37,5 procent Magasinfyllnadsgrad Sverige 30,1 procent Tillgänglig kapacitet kärnkraft Sverige 70,1 procent Tillgänglig kapacitet kärnkraft Finland 100,6 procent

2 2 (2) Prisutveckling Här beskrivs prisutvecklingen på den fysiska och finansiella marknaden, bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden. Råkraftsmarknaden (fysisk handel) Figur 1. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot, EUR/MWh Källa: NPS Figur 2. Dygnspriser för spotpriser Sverige, EUR/MWh Källa: NPS

3 3 (3) Figur 3. Dygnspriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh Tabell 1. Dygnspriser och veckomedel för spotpriser Nord Pool Spot, Tyskland och Frankrike, EUR/MWh Vecka 13 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckomedel föregående vecka NP 28,3 27,5 25,9 26,7 24,4 23,2 24,5 25,8 1,2% SE1 26,6 26,8 25,8 26,9 25,0 23,3 25,2 25,6 0,2% SE2 26,6 26,8 25,8 26,9 25,0 23,3 25,2 25,6 0,2% SE3 29,5 27,1 25,8 27,9 25,0 23,3 25,2 26,2 0,7% SE4 30,5 27,1 26,0 27,9 25,0 23,3 25,2 26,4-0,6% FI 31,3 33,2 29,6 30,1 27,0 23,3 34,7 29,9 4,9% DK1 41,2 27,0 28,0 27,7 23,7 21,8 21,5 27,3-3,6% DK2 41,3 27,5 33,7 31,1 25,0 23,3 25,2 29,6 4,2% NO1 25,6 25,4 25,5 27,3 24,0 23,2 23,9 25,0 0,6% NO2 25,6 25,4 25,5 27,3 24,0 23,2 23,9 25,0 0,6% NO3 26,6 26,8 25,8 26,9 25,0 23,3 25,2 25,7 0,2% NO4 26,6 26,8 25,8 26,9 25,0 23,3 25,2 25,7 0,2% NO5 25,6 25,4 24,7 24,6 24,0 23,2 23,9 24,5-1,4% EE 32,1 33,3 29,7 30,9 31,7 25,5 34,7 31,1 4,8% LV 32,1 33,3 29,7 33,9 35,5 25,6 34,7 32,1-1,6% LT 32,1 33,3 29,7 33,9 35,5 25,6 34,7 32,1-1,6% DE 48,3 39,5 40,7 33,7 27,1 12,1 16,1 31,1-9,0% FR 56,8 57,0 50,3 50,7 36,5 19,2 37,9 44,1 1,1% Källa: NPS och EEX

4 4 (4) Figur 4. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot jämfört med systempris i Tyskland och Frankrike, EUR/MWh Källa: NPS, EEX och EPEX.

5 5 (5) Finansiella marknaden (finansiell handel) Figur 5. Dygnspriser för terminspris Norden (FS Futures) för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh Källa: Nasdaq OMX Tabell 2. Dygnsmedel terminspriser Norden och Tyskland, för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh Vecka 13 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Medel föregående vecka Norden Månad 23,6 23,9 24,0 24,6 25,0 24,2 0,3% Kvartal 23,5 23,7 23,6 24,0 24,4 23,8-0,9% År 28,0 28,1 27,9 28,2 28,4 28,1 0,2% Tyskland Månad 30,2 30,2 30,5 30,7 31,2 30,5 0,1% Kvartal 31,6 31,5 31,5 31,6 31,8 31,6-0,2% År 32,4 32,2 32,1 32,3 32,5 32,3 0,6% Källa: Nasdaq OMX och EEX Figur 6. Dygnspriser EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh Tabell 3. Veckomedel för EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh EUR/MWh 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Vecka 13 kv år-2016 Veckomedel föregående vecka SE1 2,60 0,0% SE2 2,63 2,3% SE3 3,22 0,8% SE4 3,88 1,0% SE1 1,33 0,8% SE2 1,36-2,9% SE3 2,28 1,5% SE4 3,37 1,8% SE1 SE2 SE3 SE4 Källa: Nasdaq OMX

6 6 (6) Prispåverkande faktorer Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. Nedan beskrivs utvecklingen för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden. I slutet beskrivs kraftutbytet import och export samt tillgängliga överföringskapaciteter. Användning (efterfrågan) och produktion (utbud) Figur 7. Produktion och användning av el, per vecka (med en veckas eftersläpning) i Sverige, TWh Tabell 4. Produktion och användning av el i Sverige, GWh Vecka 12 Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig värmekraft Total produktion Total användning Under veckan, GWh föregående vecka -2% -21% 10% -3% 0% 1% Ackumulerad produktion och användning under året t.o.m aktuell vecka, TWh 17,6 4,4 14,7 4,1 40,8 36,7 Summa senaste 52 veckor 62,6 12,7 59,3 12,9 147,5 133,7 Källa: Svensk Energi

7 7 (7) Figur 8. Användning och produktion i Norden per timme, MWh Tabell 5. Veckomedel produktion och användning i Norden, GWh* Vecka 13 Total produktion föregående vecka Total användning föregående vecka Sverige % % Norge % % Finland % % Danmark 538-5% 660 1% Norden totalt % % Källa: NPS *Preliminära uppgifter från Nord Pool Spot Faktorer som påverkar användningen Figur 9. Dygnsmedel temperatur i Norden, C Tabell 6. Veckomedel för temperaturen i Norden, C Vecka 13 Veckomedel Normal föregående vecka ( C) Temperatur 2,4 1,8-0,7 Källa: Montel (SMHI)

8 8 (8) Faktorer som påverkar produktionen Figur 10. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning till vattenmagasin i Sverige, GWh Figur 11. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning vattenmagasin i Norden, GWh Figur 12. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Sverige, procent Figur 13. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Norden, procent Källa: NPS Tabell 7. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Sverige Tabell 8. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Norden Vecka 12 Magasinsfyllnad (procent) Avvikelse från median 30,1% 0,8%enh Förändring från föregående vecka Vecka 12 Magasinsfyllnad (procent) Veckovärde Veckovärde Avvikelse från median 37,5% -0,4%enh Förändring från föregående vecka Magasinsfyllnad (TWh) 10,1 0,3-9,3% Magasinsfyllnad (TWh) 45,6-0,4-6,8%

9 9 (9) Figur 14. Dygnsmedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent Tabell 9. Veckomedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent 30-mar Tillgänglig kapacitet Förändring från föregående måndag Sverige 70% 2 Finland 101% 0 Norden 77% 1 Tabell 10. Status för den nordiska kärnkraften (måndag) 30-mar Sverige Status Aktuell effekt (MW) Installerad kapacitet (MW) Kommentar Forsmark 1 Ur drift Ur drift pga ångläckage, beräknad återstart 1 april. Forsmark 2 I produktion Forsmark 3 I produktion Oskarshamn 1 Ur drift Ur drift pga låg vattennivå i systemtanken, därefter planerat underhållsarbete, beräknas i drift 22 maj Oskarshamn 2 I revision Ur drift pga omfattande säkerhetsarbete, beräknas åter 20 december Oskarshamn 3 I produktion Ringhals 1 I produktion Ringhals 2 I revision Underhåll och revsion, planerad återstart 25 november 2015 Ringhals 3 I produktion Ringhals 4 I produktion Finland Olkiluoto I produktion Olkiluoto I produktion Loviisa 1 och 2 I produktion Totalt Norden Källa: Montel

10 10 (10) Figur 15. Planerade revisioner i nordiska kärnkraftsanläggningar Källa: Montel Figur 16. Dygnspriser för kommande månad på kol, stängningskurs USD/ton Figur 17. Dygnspriser för kommande månad på gas, stängningskurs EUR/MWh Figur 18. Dygnspriser för kommande månad på olja, stängningskurs USD/fat Tabell 11. Veckomedel för kommande månad på bränslen Vecka 13 Veckomedel föregående vecka Kol 58,6 USD/ton 0,6% Olja 56,6 USD/fat 3,7% Gas 21,3 EUR/MWh 0,6% Källa: Kol ICE (API2) Olja ICE (Crude Oil Brent) Gas ICE (Dutch TTF Gas)

11 11 (11) Figur 19. Dygnspriser för utsläppsrätter, stängningskurs EUR/EUA Tabell 12. Veckomedel för utsläppsrätter, EUR/EUA Vecka 13 föregående vecka Dec-15 6,9-0,8% Dec-16 7,0-0,8% Källa: ICE Figur 20. Dygnspriser för elcertifikat Sverige, stängningskurs SEK/MWh Tabell 13. Veckomedel elcertifikat Sverige, SEK/MWh Vecka 13 Veckomedel Veckomedel föregående vecka Mars ,0-1,4% Spot 136,3-2,6% Källa: SKM Figur 21. Dygnspriser valuta, stängningskurs EUR/SEK Källa: SEB

12 12 (12) Kraftutbyte (export och import, samt överföringskapacitet) Figur 22. Veckomedel för nettokraftflödet till och från Sverige per land, TWh Tabell 14. Kraftflöde till och från Sverige under veckan (GWh) och ackumulerat för året (TWh) Vecka 12 Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto Under veckan, GWh Import till Sverige Export från Sverige Netto import(+)/export(-) Ackumulerat under året t.o.m aktuell vecka, TWh Import till Sverige 0,9 0,1 2,5 0,1 0,0 3,6 Export från Sverige -0,9-4,0-1,6-0,5-0,7-7,7 Netto import(+)/export(-) 0,0-3,9 0,9-0,4-0,7-4,1 Källa: Svensk Energi

13 13 (13) Tabell 15. Veckomedel tillgänglig kapacitet överföring Vecka 13 Tillgänglig kapacitet MW Installerad kapacitet MW Tillgänglig procent Inom Sverige SE1 SE % SE2 SE % SE2 SE % SE3 SE % SE3 SE % SE4 SE % Till Sverige DK1 SE3 (Konti-Skan) % DK2 SE4 (Øresund) % NO1 SE % NO3 SE % NO4 SE % NO4 SE % FI SE % FI SE3 (Fenno Skan) % DE SE4 (Baltic Cabel) % PL SE4 (SwePol Link) % Från Sverige SE3 DK1 (Konti-Skan) % SE4 DK2 (Øresund) % SE3 NO % SE2 NO % SE1 NO % SE2 NO % SE1 FI % SE3 FI (Fenno Skan) % SE4 DE (Baltic Cabel) % SE4 PL (SwePol Link) % Inom Norden 600 NO2 DK1 (Skagerrak) % DK1 NO2 (Skagerrak) % DK2 DK1 (Storebælt) % DK1 DK2 (Storebælt) % Från Norden DK1 DE % DK2 DE (Kontek) % NO2 NL % Till Norden DE DK % DE DK2 (Kontek) % NL NO % RU NO % RU FI % Källa: NPS

14 14 (14) Prisområden DE DK1 DK2 EE FI FR LT LV NL NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NP PL RU SE1 SE2 SE3 SE4 Tyskland Prisområde 1 Danmark Jylland Prisområde 2 Danmark Själland Estland Finland Frankrike Litauen Lettland Nederländerna Prisområde 1 Norge Oslo Prisområde 2 Norge Kristiansand Prisområde 3 Norge Trondheim Prisområde 4 Norge Tromsø Prisområde 5 Norge Bergen Systempris Nord Pool Spot Polen Ryssland Prisområde 1 Sverige Luleå Prisområde 2 Sverige Sundsvall Prisområde 3 Sverige Stockholm Prisområde 4 Sverige Malmö Börser/handel EEX (Phelix) ICE Nasdaq OMX NPS SKM SEB European Energy Exchange, Tyskland (Phelix) Intercontinental Exchange. ICE har sitt huvudkontor i Atlanta, med kontor i New York, London, Chicago, Houston, Winnipeg, Calgary, Washington D.C., Amsterdam och Singapore. NASDAQ OMX Commodities Europé erbjuder kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna, såsom terminer (Futures, FS Futures) och EPAD-kontrakt. Nord Pool Spot ägs av de nordiska stamnätsoperatörerna Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk och baltiska Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST). På Nord Pool Spot handlas el för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Svensk Kraftmäkling. En mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. SKM är den mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat. Skandinaviska Enskilda Banken Börser/handel FS Futures EPAD Deferred Settlement Futures. Futureskontrakt med ackumulerad vinst/förlust som avräknas under leveransperioden. Tidigare Forward. Electricity price area differential. Differenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan prisområden. Tidigare CfD. ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN KUNGSGATAN 43 BOX ESKILSTUNA TEL Kontakt: ENERGIMYNDIGHETEN KUNGSGATAN 43 BOX ESKILSTUNA TEL Kontakt:

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) Rörlig prod.kostnad öre/kwh 3 /ton CO 2 2 /ton CO 2 1 /ton CO 2 Gasturbinkraft Kondenskraft olja Elförbrukning P 1 /ton CO 2,8 öre/kwh Kraftvärme fjärrvärme Kondenskraft kol

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) Rörlig prod.kostnad öre/kwh 3 /ton CO 2 2 /ton CO 2 1 /ton CO 2 Gasturbinkraft Kondenskraft olja Elförbrukning P 1 /ton CO 2,8 öre/kwh Kraftvärme fjärrvärme Kondenskraft kol

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013 ~ SVENSKA r. KRAFTNÄT 212-8-1 212/979 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 211/212 och 212/213 En rapport till Näringsdepartementet Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Ei R2015:11. Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland

Ei R2015:11. Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland Ei R2015:11 Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:11 Författare: Björn Klasman, Johan Leymann, Sigrid

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Kritisk prisnivå för industrin

Kritisk prisnivå för industrin Upplagt för prismanipulation Lätt att manipulera elmarknaden enligt Sweco s.2 Svensk Energi tvivlar på 2012 Ser problem med för snabb gemensam elcertifikatmarknad s.6 Låga nivåer i Sourvasdammen Vattenfall

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Vattenkraft-historia-idagframtid

Vattenkraft-historia-idagframtid Vattenkraft-historia-idagframtid Mikael Sundby, Vattenfall Inledning Vattenkraftshistoria historia Hur används hydrologiska prognoser av ett kraftföretag? Kraftsystemet idag Avregleringen Vad bestämmer

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Ei R2013:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:10 Författare: Projektgrupp Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer