Energimarknadsrapport - elmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport - elmarknaden"

Transkript

1 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013

2 vecka 50, år (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka 49. Nivån är under medelvärdet som är 72,0 procent. Norges magasin är fyllda till 70,5 procent, vilket är under medelvärdet som är 76,9 procent för veckan. Underskottet minskade både i Sverige och i Norge. För norden som helhet är magasinfyllnaden 69,3 procent jämfört med medianvärdet som är 77,2 procent i slutet av vecka 49. Nivån är 7,9 procentenheter under medianvärdet och därmed är underskottet 0,5 procentenhet större än veckan innan. Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen beräknades till 752 GWh under vecka 49 vilket motsvarar 118 procent av tillrinningens medianvärde. Under större delen av året har tillrinningen varit lägre än normalt men den milda början på vintern har gjort att tillrinningen är över det normala under de senaste veckorna. Under vecka 49 producerades 3,3 TWh el totalt i Sverige. Ännu en vecka med nytt produktionsrekord för vindkraften med 0,38 TWh. Vindkraft stod därmed för 12 procent av veckans totala elproduktion. En ögonblicksbild från den 12 december visar att 90 procent av kärnkraftens installerade effekt i Norden är i drift, 87 procent i Sverige och 100 procent Finland. I Sverige är O2 avställd över hela vinterhalvåret. För årstiden ganska låg användning av el under vecka 49. Användningen var 3,2 TWh el i Sverige vilket kan jämföras med den tidigare högsta användningen för motsvarande vecka som är 3,7 TWh el och 3,0 TWh som är den lägsta användningen mellan åren 1994 och En vecka med liten nettoexport av el från grannländerna som var 92 GWh. Störst import från Norge och störst export till Finland. Sverige har endast nettoimporterat små mängder el under fyra veckor i år och under två av förra årets veckor. Under årets 49 veckor har Sverige nettoexporterat 9,1 TWh. Högst elpris under veckan i norden noterades under måndagen då Finland hade ett pris på 58,9 EUR/MWh. En av orsaken till detta var låg import från Ryssland och koleldade kraftverk ur drift i Finland. Lägst elpris för norden noterades under fredagen för NO1, NO2 och NO5 där priset blev 33,2 EUR/MWh.

3 vecka 50, år (19) I Sverige har under veckan SE4 haft ett högre elpris samtliga dagar jämfört med övriga elområden. Störst skillnad uppstod under fredagen då priset var 38,9 procent högre jämför med övriga områden. En tillbakablick mot veckan innan (vecka 49) visade på det lägsta elpriset i Sverige sedan Se mer i rapporten. Priset på elcertifikat sjönk med 4,5 procent jämfört med veckan innan och hamnade på 178,0 SEK/MWh för vecka 49.

4 vecka 50, år (19) Innehåll Magasinfyllnad 5 Underskottet minskar för 7:e veckan i rad...5 Finlands magasinnivå...6 Minskat underskott i de norska magasinen...7 Nordens magasinnivå...7 Tillrinning 8 Elproduktion 9 Ännu ett produktionsrekord för vindkraft procent av nordens kärnkraftseffekt i drift...10 Elanvändning 12 Netto import/export 13 Elpriser 14 Spotpriser på Nord Pool...14 Spotpriser, fokus Sverige...16 Elcertifikatpris 19

5 vecka 50, år (19) Magasinfyllnad Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka 49. Nivån är under medelvärdet som är 72,0 procent. Norges magasin är fyllda till 70,5 procent, vilket är under medelvärdet som är 76,9 procent för veckan. Underskottet minskade både i Sverige och i Norge. Underskottet minskar för 7:e veckan i rad Under vecka 49 minskade fyllnadsgraden 1,3 procentenheter jämfört med en minskning på 0,8 veckan innan. Nivån är 67,4 procent i de svenska vattenmagasinen vilket är lite under medelvärdet 1 som är 72,0 procent. Nivån har för aktuell vecka tidigare varit 83,9 procent (år 2011) som högst och 49,3 procent (år 2002) som lägst under perioden 1994 till Omräknat i energitermer innehåller magasinen denna vecka 22,7 TWh vilket inte är någon större skillnad mot medelvärdet som är 24,3 TWh. Underskottet är nu 4,6 procentenheter under det normala och veckan innan var underskottet 5,5 procentenheter. Så trots att magsinnivåerna sjönk så sjönk de mindre än vad det normalt sjunker och därför minskar underskottet. Inför vintern var underskottet som högst kring 11 procentenheter under medelnivån. Den svarta feta linjen i figur 1 är medelvärdet mellan Då mycket har hänt på elmarknaden sedan 1960-talet och därmed också på hur vattenkraften körs har ytterligare en medelfyllnadsgrad tagits fram ( ). Underskottet är endast 1,2 procentenheter under den yngre medelkurvan jämfört med 4,6 procentenheter under den äldre medelkurvan. 1 Medelvärdet för perioden som är det värde som presenteras i veckostatistik från Svensk Energi.

6 vecka 50, år (19) Figur 1 Total fyllnadsgrad i de svenska magasinen för några utvalda år, procent Under vecka 49 minskade nivåerna i samtliga elområden vilket är normalt fram till vårfloden. De stora magasinen finns i de norra delarna av Sverige, i elområde 1 och 2. Tabell 1 Fyllnadsgrad och energiinnehåll i Svenska magasin per elområde för aktuell och föregående vecka Magasinfyllnad, % Energiinnehåll, GWh Elområde/Vecka SE1 61,4 62, SE2 74,5 75, SE3 61,8 63, SE4 39,3 41, Finlands magasinnivå I Finland är magasinen fyllda till 63,0 procent jämfört med medelvärdet på 69,8 procent för vecka 49. Fyllnadsgraden minskade med 0,2 procentenheter under veckan jämfört med en ökning på 1,0 veckan innan. Magasinen i Finland är betydligt mindre än de i Norge och Sverige och energiinnehållet är beräknat till 3,5 TWh.

7 vecka 50, år (19) Minskat underskott i de norska magasinen Norges magasin 2 är fyllda till 70,5 procent vilket är under medianvärdet 3 som är 76,9 procent för aktuell vecka. Nivån i de norska magasinen minskade med 1,7 procentenheter jämfört med 1,6 veckan innan. Som lägst har nivån varit 54,5 procent vid aktuell vecka och tidigare år. Underskottet minskade från 7,4 till 6,4 procentenheter under veckan. I Norge är det 7:e veckan i rad som underskottet minskar. Omräknat till energiinnehåll innehåller de norska magasinen 58 TWh. Figur 2 Fyllnadsgrad i de norska vattenmagasinen, procent Källa: Norges Vassdrag- og energidirekoriat Nordens magasinnivå För norden som helhet är magasinfyllnaden 69,3 procent jämfört med medianvärdet som är 77,2 procent i slutet av vecka 49. Nivån är 7,9 procentenheter under medianvärdet och därmed är underskottet 0,5 procentenhet större än veckan innan. 2 Statistiken omfattar drygt 97 % av de norska magasinen. Total magasinfyllnad motsvarar 84,3 TWh. 3 För perioden

8 vecka 50, år (19) Tillrinning Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen beräknades till 752 GWh under vecka 49 vilket motsvarar 118 procent av tillrinningens medianvärde 4. Under större delen av året har tillrinningen varit lägre än normalt men den milda början på vintern har gjort att tillrinningen är över det normala under de senaste veckorna. Ackumulerad tillrinning under 2013 är 58,7 TWh vilket är 12 procent lägre än den genomsnittliga tillrinningen 5 som är 66,4 TWh. Under det mer nederbördrika 2012 var tillrinningen 75,0 TWh i slutet av vecka 49. Den högsta ackumulerade tillrinningen för aktuell vecka är 86,4 TWh och det var under år Figur 3 Tillrinning i Sverige, TWh per vecka Källa: Kraftläget, Svensk Energi 4 Över perioden Genomsnittlig tillrinning mellan

9 vecka 50, år (19) Elproduktion Under vecka 49 producerades 3,3 TWh el totalt i Sverige. Ännu en vecka med nytt produktionsrekord för vindkraften med 0,38 TWh. Vindkraft stod därmed för 12 procent av veckans totala elproduktion. Ännu ett produktionsrekord för vindkraft Under veckan producerades 3,3 TWh el totalt. Vindkraft producerade 383 GWh vilket återigen är ett nytt rekord under veckan. Det tidigare rekordet sattes föregående vecka då 360 GWh producerades. Vattenkraften producerade 1,2 TWh el, vilket är något mindre än den genomsnittliga produktionen 6 som historiskt sett är 1,4 TWh för aktuell vecka. Sedan 1990 har produktionen för en vecka som högst varit 1,87 TWh vilket inträffade 2001 under vecka 3. I kärnkraftverken producerades 1,3 TWh och när är alla reaktorer är i drift produceras drygt 1,5 TWh per vecka. Tabell 2 Aktuell produktion jämfört med tidigare veckor, GWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt Hittills i år har kärnkraften producerat mest el av de olika kraftslagen följt av vattenkraft. Vindkraftens produktion är nu 8,6 TWh med 2 veckor kvar av året. Den ackumulerade totala produktionen under 2013 är 8 procent lägre än under motsvarande period för rekordåret 2012 och 2 procent högre än det mer normala året Tabell 3 Ackumulerad elproduktion jämfört med två senaste åren, TWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt t.o.m ,2 5,55 53,9 15,1 135,8 t.o.m ,7 6,64 57,0 13,8 150,1 t.o.m ,1 (-21 %) 8,59 (29 %) 59,5 (4 %) 13,4 (-3 %) 138,5 (-8 %) 6 Mellan 1994 och 2010.

10 vecka 50, år (19) Tabell 4 Elproduktion de senaste 52 veckorna jämfört med två senaste åren, TWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt t.o.m ,1 5,82 58,1 16,6 145,6 t.o.m ,3 7,19 60,8 15,0 160,2 t.o.m ,0 (-20 %) 9,07 (26 %) 63,6 (5 %) 14,7 (-2 %) 149,3 (-7 %) Anm: Inom parantes står den procentuella förändringen från samma period föregående år. 90 procent av nordens kärnkraftseffekt i drift En ögonblicksbild från den 12 december visar att 90 procent av kärnkraftens installerade effekt i Norden är i drift, 87 procent i Sverige och 100 procent Finland. I Sverige är O2 avställd över hela vinterhalvåret. Tabell 5 Kärnkraftens driftstatus, torsdag den 12 december, 2013 Reaktor Tillgänglig effekt [MW] Installerad effekt* [MW] Utnyttjande Status Sverige Forsmark % I produktion Forsmark % I produktion Forsmark % I produktion Oskarshamn % Ur drift Oskarshamn % Ur drift Oskarshamn % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Total Sverige % Finland Olkilouto % I produktion Olkilouto % I produktion Loviisa % I produktion Total Finland % Totalt Norden % *Den installerade eleffekten är inte ett fast värde utan varierar med driften. Det är därför inte konstigt om utnyttjandet är över 100 procent.

11 vecka 50, år (19) Tabell 6 Aktuell information Reaktor Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2 Oskarshamn 3 Ringhals 1 Information O1 stoppades den 25 oktober pga av vibrationer i turbinen och nu har man beslutat att byta högtrycksturbinen. Återstart är satt till den 17 december. O2 kommer att starta i september Det pågår ett stort moderniseringsarbete som tar mer tid än den ursprungliga planen. Mer att läsa pressmeddelanden/uppdaterad-tidsplan-for-o2- moderniseringen/ Det tidigare problemet med kärvande reglerventil i kondensatoch matarvattenregleringssystemet påverkar den maximala effekten på Oskarshamn 3, vilken kommer att pendla mellan MW fram till den årliga underhållsavställningen 2014 när mer långsiktiga åtgärder kan genomföras. Ringhals 2 R2 kommer att gå med reducerad effekt fram till revision 2015 vilket innebär cirka 807 MW (94 procent). En ombyggnad av ventiler i hjälpmatarvattensystemet måste göras. Ringhals 3 Ringhals 4 Olkilouto 1 Olkilouto 2 Loviisa 1 Loviisa 2 Planerad årlig revison april-14 maj 25 maj-17 juni 27 juli-16 sep 31 mars -26 maj 1 juni 2013-? oktober 4 maj-30 juni 23 mars -11 juni 16 augusti- 26 september 14 maj-26 juni 6 augusti- 14 oktober 11 maj-27 maj 1 juni-8 juni 20 juli-11 augusti 16 augusti-17 sept

12 vecka 50, år (19) Elanvändning För årstiden ganska låg användning av el under vecka 49. Användningen var 3,2 TWh el i Sverige vilket kan jämföras med den tidigare högsta användningen för motsvarande vecka som är 3,7 TWh el och 3,0 TWh som är den lägsta användningen mellan åren 1994 och Elanvändningen varierar med temperaturen då Sverige använder en stor andel el till uppvärmning, vilket märks framförallt under vintertid. Därför temperaturkorrigeras användningen för att förklara vad användningen varit om det var normal temperatur. Under veckan var faktisk elanvändning något lägre än den temperaturkorrigerade, dvs veckan var varmare än normalt. Tabell 7 Aktuell elanvändning jämfört med några tidigare veckor, GWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) Hittills i år är faktisk användning av el något lägre än motsvarande period 2012 och Både den faktiska och temperaturkorrigerade användningen är ungefär 2 procent lägre än under Tabell 8 Ackumulerad elanvändning jämfört med två senaste åren, TWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) t.o.m ,0 133,9 t.o.m ,4 133,7 t.o.m ,4 (-2 %) 131,1 (-2 %) Tabell 9 Elanvändning de senaste 52 veckorna jämfört med två senaste åren, TWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) t.o.m ,0 143,8 t.o.m ,4 143,5 t.o.m ,6 (-1 %) 141,1 (-2 %)

13 vecka 50, år (19) Netto import/export En vecka med liten nettoexport av el från grannländerna som var 92 GWh. Störst import från Norge och störst export till Finland. Sverige har endast nettoimporterat små mängder el under fyra veckor i år och under två av förra årets veckor. Figur 4 Kraftutbyte med andra länder, TWh/vecka Källa: Kraftläget, Svensk Energi Under årets 49 veckor har Sverige nettoexporterat 9,1 TWh. Nettoimporten under året är störst från Norge och Danmark men är ändå relativt liten. Den största mängden el har gått till Finland som Sverige nettoexporterat 10,9 TWh till hittills i år. Tabell 10 Ackumulerad produktion, användning och nettoimport/export under året Total elproduktion Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Nettoimport(+) och export (-) t.o.m ,8 130,0-5,8 t.o.m ,1 131,4-18,7 t.o.m ,5 (-8 %) 129,4 (-2 %) -9,1 Anm: Om nettohandeln resulterat i en import till Sverige så är tecknet (+) och en export är (-). Tabell 11 Ackumulerad handel mellan Sverige och övriga länder under 2013, TWh Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto Till Sverige 3,9 0,7 7,6 1,0 0,7 13,9 Från Sverige -3,1-11,6-6,5-0,9-0,9-23,0 Netto imp(+)/exp(-) 0,8-10,9 1,1 0,0-0,1-9,1

14 vecka 50, år (19) Elpriser Marknadspriset på el sätts på Nord Pool Spot som är den nordiska elbörsen i Oslo. Här sker handel med el på en fysisk marknad. Spotpriser på Nord Pool Nedan redovisas spotpriser (EUR/MWh) för samtliga elområden anslutna till Nord Pool Spot under innevarande vecka. Tabell 12 Spotpriser, dygnsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT 9 dec 43,1 43,0 43,0 46,8 47,2 42,2 37,1 42,9 42,9 37,0 43,5 45,7 58,9 58,9 58,9 58,9 10 dec 38,5 38,4 38,4 38,4 41,4 36,6 36,6 38,2 38,2 36,6 39,0 43,1 49,1 49,1 49,4 49,4 11 dec 36,3 35,7 35,7 36,0 42,3 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 47,6 55,6 37,8 42,3 47,6 47,6 12 dec 34,1 34,0 34,0 34,0 34,5 34,0 33,9 34,0 34,0 33,8 34,0 34,5 37,0 39,0 39,0 39,0 13 dec 34,2 34,1 34,1 34,1 47,4 33,2 33,2 34,1 34,1 33,2 34,5 58,8 36,8 41,3 48,3 48,3 Högst elpris under veckan i norden noterades under måndagen då Finland hade ett pris på 58,9 EUR/MWh. En av orsaken till detta var låg import från Ryssland och koleldade kraftverk ur drift i Finland. Lägst elpris för norden noterades under fredagen för NO1, NO2 och NO5 där priset blev 33,2 EUR/MWh. Hög elanvändning i Norge och Sverige under måndagen var en bidragande orsak till den högre prisbilden under just denna dag. Elanvändningen har sedan sjunkit för varje dag och priserna följt med. Anledningen till de höga priserna i Danmark under måndagen berodde framförallt på låg vindkraftsproduktion.

15 vecka 50, år (19) Tabell 13 Spotpriser, veckomedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT v 40 38,6 41,7 41,7 42,6 42,7 37,7 37,2 41,9 41,9 37,7 34,9 42,0 42,9 43,5 80,8 80,8 v 41 38,2 41,1 41,1 41,2 41,3 37,0 37,1 41,1 41,1 37,0 36,9 45,7 41,3 41,3 61,3 61,3 v 42 41,0 46,0 46,0 48,8 48,8 38,3 38,2 46,0 46,0 38,3 42,3 47,9 58,9 59,5 73,7 73,7 v 43 37,8 41,0 41,0 41,2 41,2 36,2 35,8 41,2 41,1 36,1 32,6 38,3 41,8 43,3 51,9 51,9 v 44 34,3 34,8 34,8 34,8 34,9 34,0 33,4 35,2 35,2 34,0 28,7 32,8 40,7 43,3 46,5 46,5 v 45 36,0 36,7 36,7 36,7 37,4 35,4 35,0 37,8 37,2 35,4 34,7 37,4 36,8 43,5 47,8 47,8 v 46 35,9 36,2 36,2 36,2 37,2 35,4 35,4 36,2 36,2 35,4 36,8 37,4 37,2 40,8 46,4 46,4 v 47 38,7 38,6 38,6 38,6 47,0 37,6 37,6 38,6 38,6 37,6 38,5 46,7 39,6 44,0 55,0 55,0 v 48 37,0 36,8 36,8 38,3 39,9 36,3 36,1 36,8 36,8 36,3 35,1 39,3 38,9 41,2 41,2 41,2 v 49 36,2 36,6 36,6 37,0 37,8 35,2 35,1 36,3 36,3 35,2 33,9 35,7 39,5 40,4 40,4 40,4 Elpriserna sjönk under vecka 49 för alla elområden utom Finland jämfört med veckan innan. Högst pris noterades i Finland (39,5 EUR/MWh) och lägst i DK1 (33,9 EUR/MWh). Störst prisfall noterades i DK2 där priset sjönk med 9,1 procent. Tabell 14 Spotpriser, månadsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT Jan 41,4 41,4 41,4 41,9 42,2 42,2 40,5 41,5 41,4 42,1 40,8 40,9 41,6 41,8 43,9 Feb 39,7 39,4 39,4 39,4 39,6 39,8 39,8 39,5 39,5 39,8 39,4 40,2 39,4 39,8 42,9 Mar 44,8 44,5 44,5 44,5 44,5 45,3 45,2 44,5 44,5 45,6 40,3 41,6 45,0 45,3 46,3 Apr 45,9 43,9 43,9 43,9 44,0 47,8 47,7 46,4 44,5 48,4 42,8 43,5 43,9 43,3 44,8 Maj 36,9 36,9 36,9 36,9 37,0 37,0 37,0 37,0 36,8 36,9 36,8 37,4 37,3 37,1 42,7 Jun 33,5 34,2 34,2 34,2 34,4 32,4 32,4 34,2 34,1 32,4 47,7 34,3 38,6 53,4 52,1 54,8 Jul 33,8 34,2 34,2 34,2 35,0 33,0 33,0 34,0 33,9 32,8 36,2 36,4 37,0 40,2 49,2 49,2 Aug 35,4 40,4 40,4 40,4 40,4 32,7 32,7 36,2 36,0 32,7 40,2 41,4 43,5 43,7 51,3 51,3 Sep 38,4 44,6 44,6 45,7 45,9 35,6 35,4 43,3 41,8 35,6 43,7 46,3 47,8 47,4 62,0 62,0 Okt 38,3 41,4 41,4 42,2 42,3 36,9 36,6 41,5 41,5 36,8 35,9 41,9 46,0 46,8 64,2 64,2 Nov 36,7 37,0 37,0 37,3 40,0 36,0 35,8 37,2 37,1 36,0 35,6 39,9 38,0 42,3 47,3 47,3 Dec November månad visade upp priser som var lägre än både september och oktober vilket är ovanligt. Två stora anledningar var milt väder och stor produktion från vindkraften. Lägst elpris i norden fick DK1 och högst fick SE4.

16 vecka 50, år (19) Tabell 15 Spotpriser, årsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT ,2 31,7 31,8 32,3 34,2 29,6 29,2 31,5 31,2 29,0 36,3 37,6 36,6 39,2 45,5 Under 2012 i norden hade NO5 lägst årsmedelpris (29,0 EUR/MWh) och DK2 högst (37,6 EUR/MWh). Spotpriser, fokus Sverige I Tabellen nedan redovisas nuvarande veckas priser i SEK/MWh. Tabell 16 Spotpriser, dygnsmedel, SEK/MWh Dygn System SE1 SE2 SE3 SE4 9 dec 385,0 384,2 384,2 417,9 421,2 10 dec 344,5 343,4 343,4 343,8 370,4 11 dec 326,8 321,4 321,4 323,9 380,9 12 dec 307,4 306,2 306,2 306,2 310,7 13 dec 309,6 308,8 308,8 308,8 429,0 Under veckan har SE4 haft ett högre elpris samtliga dagar jämfört med övriga elområden. Störst skillnad uppstod under fredagen då priset var 38,9 procent högre jämför med övriga områden. Tabell 17 Spotpriser, veckomedel, SEK/MWh Vecka System % SE1 % SE2 % SE3 % SE4 % ,7 327,3 327,3 340,6 355, ,6 2,5 324,7 0,8 324,7 0,8 328,6 3,5 336,0 5,4 Under vecka 49 sjönk elpriset för samtliga elområdena. För SE4 sjönk elpriset med 5,4 procent och hamnade på 336,0 SEK/MWh. Skillnaden mellan SE1 och SE4 blev 7,4SEK/MWh.

17 vecka 50, år (19) Figur 5 Historiska priser för vecka 49, spotpriser, veckomedel SEK/MWh Priset (SE3) för vecka 49 år 2013 är det lägsta sedan 2006 då priset var 299,2 SEK/MWh. Tabell 18 Spotpriser, månadsmedel, SEK/MWh Månad System SE1 SE2 SE3 SE4 Juni ,0 296,3 296,3 296,3 298,4 Juli ,6 296,1 296,1 296,1 302,7 Aug ,0 351,2 351,2 351,2 351,3 Sep ,5 387,2 387,2 396,6 398,6 Okt ,1 361,6 361,6 369,2 369,5 Nov ,9 328,1 328,1 331,3 355,7 Priset under november månad blev lägre för samtliga svenska elområden jämfört med både september och oktober. SE1,SE2 och SE3 hade även lägre pris än augusti månad vilket är ovanligt.

18 SEK/MWh SEK/MWh vecka 50, år (19) Figur 6 Spotpriser, Sverige, månadsmedel, SEK/MWh 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Ovan redovisas priser från 2009 och framåt. Från november 2011 är det SE3:s priser i figuren. Figur 7 Spotpriser, Sverige, årsmedel, SEK/MWh 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Årsmedelpriset för Sverige (SE3) blev 281,9 SEK/MWh år Det är det lägsta årsmedelpriset i Sverige sedan år 2007.

19 SEK/MWh vecka 50, år (19) Elcertifikatpris Priserna på elcertifikat som redovisas nedan hämtas från Svensk Kraftmäkling (SKM). SKM är en mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. Tabell 19 Spotpriser, veckomedel, SEK/MWh Vecka Spot Mars-14 Mars-15 Mars ,8 189,6 194,6 198, ,4 190,2 194,6 198, ,0 181,4 186,2 192,0 Spotpriset på elcertifikat sjönk med 4,5 procent jämfört med veckan innan och hamnade på 178,0 SEK/MWh för vecka 49. Figur 8 Spotpriser på elcertifikat, månadsmedel, SEK/MWh 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Priset på elcertifikat för november 2013 blev 187,3 SEK/MWh och är en minskning med 6,1 procent från föregående månad.

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-9-7 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 37 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 16,3 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013 ~ SVENSKA r. KRAFTNÄT 212-8-1 212/979 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 211/212 och 212/213 En rapport till Näringsdepartementet Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

EI R2008:12. Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008

EI R2008:12. Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 EI R2008:12 Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 Förord Energimarknadsinspektionen (EI) har i uppgift att följa, analysera och informera om utvecklingen på elmarknaden. I rapporten presenteras statistik

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige

Energiförsörjningen i Sverige Energiförsörjningen i Sverige Kortsiktsprognos 2008-08-15 ER 2008:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer