Energimarknadsrapport - elmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport - elmarknaden"

Transkript

1 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014

2 vecka 4, år (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3 vilket är 3,3 procentenheter över medelvärdet. Norges magasin är 62,1 procent och 2,8 procentenheter under medelvärdet. För norden som helhet är magasinfyllnaden 61,8 procent jämfört med medianvärdet som är 63,1 procent i slutet av vecka 3. Omräknat i energitermer innehåller magasinen 73,8 TWh. Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen beräknades till 522 GWh under vecka 3 vilket motsvarar 125 procent av tillrinningens medianvärde. Under vinterhalvåret är tillrinningen normalt betydligt mindre än under sommarhalvåret. Elproduktionen under vecka 3 var hög med 3,8 TWh el totalt i Sverige. Hög produktion från vattenkraft och kärnkraft som står för 82 procent av producerad el. En ögonblicksbild från den 24 januari visar att 94 procent av kärnkraftens installerade effekt i Norden är i drift, 93 procent i Sverige och 100 procent Finland. I Sverige är O2 avställd över hela vinterhalvåret. En kall vecka som gav en högre användning av el än normalt. Under vecka 3 var användningen av el 3,6 TWh i Sverige och kan jämföras med den tidigare högsta användningen för motsvarande vecka som är 3,8 TWh el och 3,1 TWh som är den lägsta användningen mellan åren 1994 och En vecka med nettoexport av el till grannländerna som var 209 GWh. Störst nettoimport från Norge och störst nettoexport till Finland. Nettoexporten från Sverige är 1,0 TWh hittills i år. Högst elpris under veckan i Norden noterades under fredagen då Finland hade ett pris på 47,5 EUR/MWh (dygnsmedel). Lägst elpris för Norden noterades under måndagen då priset blev 30,4 EUR/MWh (dygnsmedel) för DK1. Spotpriset på elcertifikat steg under årets tredje vecka med 4,3 procent jämfört med veckan innan och hamnade på 172,2 SEK/MWh.

3 vecka 4, år (17) Innehåll Magasinfyllnad 4 Över normala nivåer i de svenska magasinen... 4 Finlands magasinnivå... 5 Något under normal nivå i de norska magasinen... 6 Nordens magasinnivå... 6 Tillrinning 7 Elproduktion 8 94 procent av nordens kärnkraftseffekt i drift... 9 Elanvändning 11 Netto import/export 12 Elpriser 13 Spotpriser på Nord Pool Spotpriser, fokus Sverige Elcertifikatpris 17

4 vecka 4, år (17) Magasinfyllnad Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3 vilket är 3,3 procentenheter över medelvärdet. Norges magasin är 62,1 procent och 2,8 procentenheter under medelvärdet. Över normala nivåer i de svenska magasinen Under vecka 3 minskade fyllnadsgraden med 3,5 procentenheter jämfört med en minskning på 1,7 veckan innan. Nivån är 60,1 procent i de svenska vattenmagasinen vilket är över medelvärdet 1 som är 56,6 procent. Nivån har för aktuell vecka tidigare varit 69,2 procent som högst (år 2012) och 35,5 procent som lägst (år 2003) under perioden 1994 till Omräknat i energitermer innehåller magasinen denna vecka 20,2 TWh vilket är lite mer än medelvärdet som är 19,2 TWh. Nivån är 3,3 procentenheter över medelvärdet under vecka 3. Den svarta feta linjen i figur 1 är medelvärdet mellan Då mycket har hänt på elmarknaden sedan 1960-talet och därmed också på hur vattenkraften körs har ytterligare en medelfyllnadsgrad tagits fram ( ). Nivån är 7,3 procentenheter över den yngre kurvan. 1 Medelvärdet för perioden som är det värde som presenteras i veckostatistik från Svensk Energi.

5 vecka 4, år (17) Figur 1 Total fyllnadsgrad i de svenska magasinen för några utvalda år, procent Tabell 1 Fyllnadsgrad och energiinnehåll i Svenska magasin totalt och per elområde för aktuell och föregående vecka Magasinfyllnad, % Energiinnehåll, TWh Elområde/Vecka SE1 54,6 57,4 8,1 8,5 SE2 63,6 67,9 10,0 10,7 SE3 68,5 70,9 2,0 2,1 SE4 73,7 79,5 0,2 0,2 Hela Sverige 60,1 63,6 20,3 21,5 Finlands magasinnivå I Finland är magasinen fyllda till 67,0 procent vilket är en bit över medelvärdet som är 58,5 procent för vecka 3. Fyllnadsgraden minskade med 1,1 procentenheter under veckan jämfört med en ökning på 0,8 veckan innan. Magasinen i Finland är betydligt mindre än de i Norge och Sverige och energiinnehållet är beräknat till 3,6 TWh.

6 vecka 4, år (17) Något under normal nivå i de norska magasinen Norges magasin 2 är fyllda till 62,1 procent vilket är lite under medianvärdet 3 som är 64,9 procent för aktuell vecka. Nivån i de norska magasinen minskade med 3,4 procentenheter under veckan jämfört med 1,6 procentenheter föregående vecka. Som lägst har nivån varit 38,8 procent vid aktuell vecka och tidigare år. Nivån är 2,8 procentenheter under medianvärdet och nivåerna är normala igen. Det tidigare underskottet har minskat under senaste månaderna tack vara en mild och förhållandevis våt början av vinter. Omräknat till energiinnehåll innehåller de norska magasinen 51,1 TWh. Figur 2 Fyllnadsgrad i de norska vattenmagasinen, procent Källa: Norges Vassdrag- og energidirekoriat Nordens magasinnivå För norden som helhet är magasinfyllnaden 61,8 procent jämfört med medianvärdet som är 63,1 procent i slutet av vecka 3. Omräknat i energitermer innehåller magasinen 73,8 TWh. 2 Statistiken omfattar drygt 97 % av de norska magasinen. Total magasinfyllnad motsvarar 84,3 TWh. 3 För perioden

7 vecka 4, år (17) Tillrinning Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen beräknades till 522 GWh under vecka 3 vilket motsvarar 125 procent av tillrinningens medianvärde 4. Under vinterhalvåret är tillrinningen normalt betydligt mindre än under sommarhalvåret. Under större delen av 2013 var tillrinningen under det normala. Den milda början på vintern har lett till en högre tillrinning än normalt, framförallt under de senaste sex veckorna. Figur 3 Tillrinning i Sverige, TWh per vecka Källa: Kraftläget, Svensk Energi 4 Över perioden

8 vecka 4, år (17) Elproduktion Elproduktionen under vecka 3 var hög med 3,8 TWh el totalt i Sverige. Hög produktion från vattenkraft och kärnkraft som står för 82 procent av producerad el. Större produktion från vattenkraften under vecka 3 med drygt 1,6 TWh el. Sedan 1990 har produktionen för en vecka som högst varit 1,87 TWh vilket inträffade 2001 under vecka 3. Det är fortsatt hög produktion från kärnkraft med knappt 1,5 TWh. När alla reaktorer är i drift produceras drygt 1,5 TWh per vecka. Med vindkraft producerades 261 GWh el under veckan och årets första 3 veckors sammanlagda produktion är 75 % högre produktion än under motsvarande period förra året. Under hösten var produktionen mycket hög under flera veckor i samband med höststormar, se figur 4 nedan. En kall vecka gav betydligt högre produktionen från övrig kraftvärme än förra veckan men även högre ön föregående veckor under vintern. Tabell 2 Aktuell produktion jämfört med tidigare veckor, GWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt Figur 4 Vindkraftens produktion per vecka , GWh

9 vecka 4, år (17) Tabell 3 Ackumulerad produktion jämfört med två senaste åren, TWh Vatten Vind Kärnkraft Övrig kraftvärme Totalt t.o.m ,7 0,47 3,8 1,2 10,2 t.o.m ,9 0,44 4,2 1,3 10,8 t.o.m ,2 (-14 %) 0,77 (75 %) 4,3 (2 %) 0,9 (-31 %) 10,2 (-6 %) 94 procent av nordens kärnkraftseffekt i drift En ögonblicksbild från den 24 januari visar att 94 procent av kärnkraftens installerade effekt i Norden är i drift, 93 procent i Sverige och 100 procent Finland. I Sverige är O2 avställd över hela vinterhalvåret. Tabell 4 Kärnkraftens driftstatus, torsdag den 24 januari, 2014 Reaktor Tillgänglig effekt [MW] Installerad effekt* [MW] Utnyttjande Status Sverige Forsmark % I produktion Forsmark % I produktion Forsmark % I produktion Oskarshamn % I produktion Oskarshamn % Ur drift Oskarshamn % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Ringhals % I produktion Total Sverige % Finland Olkiluoto % I produktion Olkiluoto % I produktion Loviisa % I produktion Total Finland % Totalt Norden % *Den installerade eleffekten är inte ett fast värde utan varierar med driften. Värdet i kolumnen är ett ungefärligt uppgett värde vilket är anledningen till att kolumnen Utnyttjande kan vara över 100 % om egna beräkningar görs.

10 vecka 4, år (17) Tabell 5 Aktuell information Reaktor Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2 Oskarshamn 3 Ringhals 1 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4 Information O2 kommer att starta i september Det pågår ett stort moderniseringsarbete som tar mer tid än den ursprungliga planen. Mer att läsa pressmeddelanden/uppdaterad-tidsplan-for-o2- moderniseringen/ Det tidigare problemet med kärvande reglerventil i kondensatoch matarvattenregleringssystemet påverkar den maximala effekten på Oskarshamn 3, som kommer att pendla mellan MW fram till den årliga underhållsavställningen 2014 när mer långsiktiga åtgärder kan genomföras. R2 kommer att gå med något reducerad effekt fram till revision 2015 vilket innebär cirka 807 MW (94 procent). En ombyggnad av ventiler i hjälpmatarvattensystemet måste göras. Planerad årlig revison april-14 maj 25 maj-17 juni 27 juli-16 sep 31 mars-26 maj 1 juni september oktober 4 maj-30 juni 23 mars-11 juni 16 augusti- 26 september 14 maj-26 juni 6 augusti- 13 oktober Olkiluoto 1 Olkiluoto 2 Loviisa 1 Loviisa 2 11 maj-27 maj 1 juni-8 juni 20 juli-11 augusti 16 augusti-17 sept

11 vecka 4, år (17) Elanvändning En kall vecka som gav en högre användning av el än normalt. Under vecka 3 var användningen av el 3,6 TWh i Sverige och kan jämföras med den tidigare högsta användningen för motsvarande vecka som är 3,8 TWh el och 3,1 TWh som är den lägsta användningen mellan åren 1994 och Elanvändningen varierar med temperaturen då Sverige använder en stor andel el till uppvärmning, vilket märks framförallt under vintertid. Därför temperaturkorrigeras användningen för att förklara vad användningen varit om det var normal temperatur. Under veckan var faktisk elanvändning högre än den temperaturkorrigerade, dvs veckan var kallare än normalt. Tabell 6 Aktuell elanvändning jämfört med några tidigare veckor, GWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) Tabell 7 Ackumulerad elanvändning jämfört med två senaste åren, TWh Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Elanvändning (temperaturkorrigerad) t.o.m ,6 10,3 t.o.m ,0 10,0 t.o.m ,2 (-8 %) 9,8 (-2 %)

12 vecka 4, år (17) Netto import/export En vecka med nettoexport av el till grannländerna som var 209 GWh. Störst nettoimport från Norge och störst nettoexport till Finland. Nettoexporten från Sverige är 1,0 TWh hittills i år. Under 2013 nettoimporterade Sverige små mängder el under fyra veckor och under år 2012 skedde nettoimport under 2 av det årets veckor. Figur 5 Kraftutbyte med andra länder, TWh/vecka Källa: Kraftläget, Svensk Energi, Svenska Kraftnät Tabell 8 Ackumulerad produktion, användning och nettoimport/export under året jämfört med två senaste åren, TWh Total elproduktion Elanvändning (ej temperaturkorrigerad) Nettoimport(+) och export (-) t.o.m ,2 9,6-0,6 t.o.m ,8 10,0-0,9 t.o.m ,2 (-6 %) 9,2 (-8 %) -1,0 Tabell 9 Ackumulerad handel mellan Sverige och övriga länder under 2014, TWh Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto Till Sverige 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 Från Sverige -0,1-1,2-0,3-0,1-0,2-2,0 Netto imp(+)/exp(-) 0,2-1,2 0,2-0,1-0,2-1,0

13 vecka 4, år (17) Elpriser Marknadspriset på el sätts på Nord Pool Spot som är den nordiska elbörsen i Oslo. Här sker handel med el på en fysisk marknad. Spotpriser på Nord Pool Nedan redovisas spotpriser (EUR/MWh) för samtliga elområden anslutna till Nord Pool Spot under innevarande vecka. Tabell 10 Spotpriser, dygnsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT 20 jan 34,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 30,4 30,8 45,9 45,9 46,1 46,1 21 jan 42,1 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 33,8 42,2 42,2 47,5 47,5 47,9 48,1 22 jan 42,4 42,2 42,2 42,5 42,5 41,8 41,8 42,2 42,2 37,8 41,8 42,5 46,5 46,5 46,5 46,5 23 jan 40,4 38,6 38,6 38,8 38,8 37,1 36,9 38,6 38,6 36,6 36,9 38,8 46,6 46,6 46,7 46,7 24 jan 41,5 39,0 39,0 39,0 39,0 38,9 38,9 39,0 39,0 37,3 38,8 39,0 47,2 47,2 47,6 47,6 Under tisdagen hade nästan hela alla elområden i Norden samma pris, 42,2 EUR/MWh. Det var endast NO5 (33,8 EUR/MWh) och Finland (47,5 EUR/MWh) som hade en annan prisbild. Den något lägre prisbilden för samtliga elområden i norden under måndagen kan bland annat förklaras av hög vindkraftsproduktion. Högst elpris under veckan i Norden noterades under fredagen då Finland hade ett pris på 47,5 EUR/MWh (dygnsmedel). Lägst elpris för Norden noterades under måndagen då priset blev 30,4 EUR/MWh (dygnsmedel) för DK1. Tabell 11 Spotpriser, veckomedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT v 2 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,4 29,4 29,5 29,5 29,4 24,7 25,1 36,3 37,1 40,1 40,1 v 3 35,8 34,3 34,3 36,3 36,3 36,2 36,0 34,3 34,3 32,4 33,9 35,1 45,0 45,7 45,9 45,9 % förändring 21,3 16,1 16,1 22,9 22,9 23,1 22,4 16,1 16,1 10,2 37,4 39,5 23,9 23,4 14,3 14,3 Under vecka 3 steg elpriserna för samtliga elområden i Norden. Prisökningen var högst i Danmarks två elområden där priset steg med ca procent.

14 vecka 4, år (17) Tabell 12 Spotpriser 2013, månadsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT Jan 41,4 41,4 41,4 41,9 42,2 42,2 40,5 41,5 41,4 42,1 40,8 40,9 41,6 41,8 43,9 Feb 39,7 39,4 39,4 39,4 39,6 39,8 39,8 39,5 39,5 39,8 39,4 40,2 39,4 39,8 42,9 Mar 44,8 44,5 44,5 44,5 44,5 45,3 45,2 44,5 44,5 45,6 40,3 41,6 45,0 45,3 46,3 Apr 45,9 43,9 43,9 43,9 44,0 47,8 47,7 46,4 44,5 48,4 42,8 43,5 43,9 43,3 44,8 Maj 36,9 36,9 36,9 36,9 37,0 37,0 37,0 37,0 36,8 36,9 36,8 37,4 37,3 37,1 42,7 Jun 33,5 34,2 34,2 34,2 34,4 32,4 32,4 34,2 34,1 32,4 47,7 34,3 38,6 53,4 52,1 54,8 Jul 33,8 34,2 34,2 34,2 35,0 33,0 33,0 34,0 33,9 32,8 36,2 36,4 37,0 40,2 49,2 49,2 Aug 35,4 40,4 40,4 40,4 40,4 32,7 32,7 36,2 36,0 32,7 40,2 41,4 43,5 43,7 51,3 51,3 Sep 38,4 44,6 44,6 45,7 45,9 35,6 35,4 43,3 41,8 35,6 43,7 46,3 47,8 47,4 62,0 62,0 Okt 38,3 41,4 41,4 42,2 42,3 36,9 36,6 41,5 41,5 36,8 35,9 41,9 46,0 46,8 64,2 64,2 Nov 36,7 37,0 37,0 37,3 40,0 36,0 35,8 37,2 37,1 36,0 35,6 39,9 38,0 42,3 47,3 47,3 Dec 32,7 32,6 32,6 32,9 34,0 32,5 32,3 32,4 32,4 32,3 28,8 31,7 35,7 36,8 37,5 37,5 Elpriset sjönk för samtliga elområden under december månad jämfört med månaden innan. I DK2 sjönk elpriset med 20,5 procent. Tabell 13 Spotpriser, årsmedel, EUR/MWh SYS SE1 SE2 SE3 SE4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2 FI EE LV LT ,2 31,7 31,8 32,3 34,2 29,6 29,2 31,5 31,2 29,0 36,3 37,6 36,6 39,2-45, ,1 39,2 39,2 39,5 39,9 37,6 37,3 39,0 38,6 37,6 39,0 39,6 41,2 43,1 30,4 48,9 % förändring 22,1 23,5 23,3 22,1 16,7 27,1 28,0 23,8 23,8 29,9 7,3 5,4 12,3 10,1-7,5 Under 2013 steg elpriserna för samtliga elområden jämfört med året innan. Störst prisökning i Norden fick NO5 med en nästan 30 procentig ökning. Spotpriser, fokus Sverige I Tabellen nedan redovisas nuvarande veckas priser i SEK/MWh. Tabell 14 Spotpriser, dygnsmedel, SEK/MWh Dygn System SE1 SE2 SE3 SE4 20 jan 303,4 285,9 285,9 285,9 285,9 21 jan 369,7 370,7 370,7 370,7 370,8 22 jan 373,5 371,2 371,2 374,1 374,1 23 jan 355,4 339,8 339,8 341,5 341,5 24 jan 364,06 342,1 342,1 342,1 342,1

15 SEK/MWh vecka 4, år (17) Under onsdagen och torsdagen hade SE3 och SE4 högre elpriser än övriga områden i Sverige. Detta berodde till viss del på överföringsbegränsningar mellan områdena. Resten av veckan noterades i stort sett samma priser för alla elområden. Tabell 15 Spotpriser, veckomedel, SEK/MWh Vecka System % SE1 % SE2 % SE3 % SE4 % 2 262,5 262,2 262,2 262,2 262, , , , , ,1 22 Under vecka 3 steg elpriserna för samtliga elområden. Elpriset steg med ca 22 procent för elområde 3 och 4 medan för elområde 1 och 3 blev ökning ca 15 procent. Figur 6 Historiska priser för vecka 3, spotpriser, veckomedel SEK/MWh 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Vecka 2 Vecka 3 fick det lägsta veckomedelpriset (SE3) sedan år 2007 enligt figuren ovan. Tabell 16 Spotpriser, månadsmedel, SEK/MWh Månad System SE1 SE2 SE3 SE4 Nov ,9 328,1 328,1 331,3 355,7 Dec ,6 292,0 292,0 294,6 304,8

16 SEK/MWh SEK/MWh vecka 4, år (17) Elområde 1,2 och 3 noterade under december det lägsta månadsmedelvärde under hela året. Figur 7 Spotpriser, Sverige, månadsmedel, SEK/MWh 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Ovan redovisas priser från 2009 och framåt. Från november 2011 är det SE3:s priser i figuren. Figur 8 Spotpriser, Sverige, årsmedel, SEK/MWh 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Årsmedelpriset för Sverige (SE3) blev 340,8 SEK/MWh år Det är en ökning med ca 21 procent jämfört med året innan.

17 SEK/MWh vecka 4, år (17) Elcertifikatpris Priserna på elcertifikat som redovisas nedan hämtas från Svensk Kraftmäkling (SKM). SKM är en mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. Tabell 17 Spotpriser, veckomedel, SEK/MWh Vecka Spot Mars-14 Mars-15 Mars-16 Mars ,7 170,2 177,0 182,0 186, ,1 165,4 172,5 178,8 182, ,2 172,6 180,2 183,8 187,0 Spotpriset på elcertifikat steg under årets tredje vecka med 4,3 procent jämfört med veckan innan och hamnade på 172,2 SEK/MWh. Figur 9 Spotpriser på elcertifikat, månadsmedel, SEK/MWh 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Priset på elcertifikat för december 2013 blev 173,1 SEK/MWh och är den näst lägsta noteringen för december månad sedan Årmedelpriset för elcertifikat år 2013 hamnade på 197,4 SEK/MWh, vilket är en ökning med ca 18 procent jämför med året innan.

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2011-04-07 Högt elpris - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer Författare: Bo Liljefors och Markus

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004 BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004 En majoritet i Köpenhamn är för kärnkraft För första gången säger en majoritet, 54 %, av invånarna i Köpenhamn att man

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer