Hydrologiskt läge i Sverige och Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydrologiskt läge i Sverige och Norge"

Transkript

1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 48 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 3,2 TWh sedan föregående rapport och uppgår nu till totalt -13,7 TWh. Norden var nettoimportör av el föregående vecka och importen blev 66 GWh. För närvarande kör den svenska kärnkraften på 82 procent av max. Förra veckan hamnade förbrukningen i Norden på 8,2 TWh. Effekt- och energisituationen både i Sverige och i Norge bedöms vara under kontroll, dock något förhöjd risk för höga priser i prisområde Malmö (SE4) p.g.a. överföringsbegräningar från prisområde Stockholm (SE3). Rekommendation till privatkunder Kopplingen mellan väder och elpriser är just nu oerhört påtaglig och fortsätter påverka prisutvecklingen. Rådande underskott i hydrologin bidrar till högre volatilitet, främst i närtid där vädret har starkast påverkan. Ett skifte i vädret har bidragit till ett prisfall de senaste dagarna. Prisutvecklingen styrs just nu av en nyckfull faktor och slår det återigen om till kallt och torrt så är risken för uppgång stor. Sett ur ett historiskt perspektiv finns det fortfarande möjlighet att binda sitt elpris på en bra nivå för en tid framöver. Vill man känna trygghet och veta sitt pris i förväg så är det således ett bra läge att välja ett elavtal med fastpris.

2 TWh Hydrologiskt läge i Sverige och Norge Sammanfattning Sverige Norge Totalt Värde jmf. med normalt 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 Totalt (TWh) -5,7 5, -8, 3,2-13,7 8,2 Mag (TWh) -3, 1,5-6,4 1,6-9,4 3,1 Snö + markvatten (TWh) -2,7 3,5-1,6 1,6-4,3 5,1 Uppdaterade siffror för vecka 46 2 Hydrologiskt läge, avvikelse från normalt i TWh Vecka 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Prognos Uppdaterade siffror för vecka 46 visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 3,2 TWh sedan föregående vecka och uppgår till totalt -13,7 TWh. Fyllnadsgraden i de norska magasinen var 75,4 procent vecka 46 (median för vecka 46 är 84,5 procent) vilket är en minskning med,5 procentenheter på en vecka. I Sverige var fyllnadsgraden 7,6 procent (median 79,6 procent), vilket är en minskning med,5 procentenheter på en vecka. sid 2/7

3 GWh/vecka Svensk kärnkraft 1 8 Produktion svensk kärnkraft Grafen visar kärnkraftsproduktionen för två veckor sedan. Detta eftersom veckodata publiceras av Svensk Energi först på onsdagen i följande vecka. För närvarande kör MW (-441 MW jämfört med föregående rapport) av den svenska kärnkraften, vilket motsvarar 82 % av installerad effekt (9 531 MW). Forsmark 1 (984 MW): Reducerad effekt (542 MW idag) inför ett stopp mellan tisdag och söndag denna vecka p.g.a. bränsleproblem. Oskarshamn 1 (473 MW): Stoppades den 25/1 p.g.a. ökande turbinvibrationer. Högtrycksturbinen kommer att bytas ut. Återstart beräknad till den 17/12. Oskarshamn 2 (638 MW): Revision. Återstarten beräknades ursprungligen till den 21/4-214, men OKG informerade elmarknaden i förra veckan att återstarten blir försenad till den 12/ Osäkerheten i detta datum uppskattas till två månader. Oskarshamn 3 (14 MW): Maxeffekten begränsad till intervallet MW fram till nästa års revision på grund av ett problem med en reglerventil. Ringhals 2 (866 MW): Nuvarande max effekt är ca 88 % av full effekt p.g.a. problem med matarvattenpumparna, ett problem som beräknas kvarstå t.o.m. revisionen 215. sid 3/7

4 GWh/vecka Import/export Norden 4 Nettoutbyte per vecka Norden (+ import / - export) Föregående vecka vände flödet till och från Norden igen och export blev till import. Nettoimporten blev 66 GWh, vilket innebär en förändring på 141 GWh jämfört med veckan innan. Norden har hittills i år nettoimporterat 2,5 TWh (vid samma tidpunkt 212 hade Norden nettoexporterat 14,4 TWh). NorNed kabeln är fortsatt ur drift, vilket begränsar den norska exporten. Dagens 1-dygns väderprognos Väderprognosen för Sverige och Norge för 1 dygn framåt visar på att temperaturen kommer att pendla kraftigt. Först ökar temperaturen från två grader under normalt idag till tre grader över normalt på torsdag. Därefter faller temperaturen till en grad under normalt på lördag för att slutligen öka till ca två grader över normalt i slutet av prognosperioden. Nederbördsprognoserna visar på mellan +3,8 TWh och +7, TWh mot normalt för de kommande 1 dygnen. Förändringar av produktionstillgångar den senaste veckan av väsentlig karaktär För svensk kärnkraft se ovan under rubriken Svensk kärnkraft. sid 4/7

5 GWh/vecka Förändring av överföringar den senaste veckan av väsentlig karaktär Under november månad är överföringskapaciteten på SwePol Link (max 6 MW) begränsad till mellan 2 MW från Polen till Sverige och mellan -6 i andra riktningen. Mellan den 18/11 och den 9/12 är överföringskapaciteten från DK2 till SE4 begränsad till 15 MW (max 17 MW) och till 1 MW från SE4 till DK2 (max 13 MW). Dock gäller full kapacitet kvällstid mellan kl På grund av skador i samband med oväder är NorNed kabeln (max 7 MW) ur drift. Full kapacitet nu förväntad den 2/12. Förbrukning 11 Elförbrukning Norden Föregående vecka var förbrukningen i Norden 8,2 TWh (+,6 TWh jämfört med veckan innan). sid 5/7

6 EUR/MWh Prisutveckling System och de fyra svenska elområdena 11 Dagliga spotpriser Sundsvall Luleå System Stockholm Malmö Systempriset blev i genomsnitt 38,7 EUR/MWh i förra veckan (+2,9 EUR/MWh jämfört med veckan dessförinnan). För prisområdena Luleå, Sundsvall och Stockholm blev medelpriset 38,6 EUR/MWh (+2,4 EUR/MWh) och för Malmö 47, EUR/MWh (+9,8 EUR/MWh). Prisområde Malmö (SE4) låg kraftigt över de övriga svenska prisområdena i förra veckan eftersom importen från prisområde Stockholm (för tillfället begränsad till 4 MW från max 53 MW) inte räckte till för att täcka både konsumtionsöverskottet i prisområde Malmö och exporten till både Själland och Tyskland. De utländska priserna påverkade priset uppåt, speciellt för de timmar då full export inte kunde uppnås på utlandsöverföringarna, eftersom priserna då generellt sett blir identiska. En bidragande orsak till de höga priserna var låg vinkraftsproduktion i regionen. Det ser ut som en fortsatt förhöjd risk för höga priser i prisområde Malmö framöver med tanke på överföringsbegränsningen från prisområde Stockholm. Föregående vecka var medeltemperaturen normal för årstiden i Norge och Sverige. Systempriset för imorgon tisdag (den 26/11) blev 41,7 EUR/MWh, för Sundsvall och Luleå 39,5 EUR/MWh, för Stockholm 46,5 EUR/MWh och slutligen för Malmö 51,8 EUR/MWh. sid 6/7

7 211-V1 211-V V V4 212-V1 212-V V V4 213-V1 213-V V V4 214-V1 214-V V V4 215-V1 215-V V V4 EUR/MWh Prisskillnad SYS mot EEX 1 Utfall spotpris (veckomedel) samt terminspris för Tyskland och Norden Tyskland (EEX) Norden (Nord Pool) Spreaden mellan Norden och Tyskland är +,4 EUR/MWh för Q1-214 och +,8 EUR/MWh för YR- 214 (-,1 respektive +,7 EUR/MWh i föregående rapport). Stängningspriser från den 22/11 har använts. sid 7/7

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 4 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med,6 TWh sedan förra veckan och uppgår nu till

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-9-7 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 37 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 16,3 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013 ~ SVENSKA r. KRAFTNÄT 212-8-1 212/979 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 211/212 och 212/213 En rapport till Näringsdepartementet Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

EI R2008:12. Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008

EI R2008:12. Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 EI R2008:12 Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 Förord Energimarknadsinspektionen (EI) har i uppgift att följa, analysera och informera om utvecklingen på elmarknaden. I rapporten presenteras statistik

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser?

Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser? Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser? nr 2 7 årgång 35 Elpriserna har under senare år stigit kraftigt. Vad kommer att hända med elpriserna i framtiden? Elmarknaderna i Europa integreras alltmer

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

Kritisk prisnivå för industrin

Kritisk prisnivå för industrin Upplagt för prismanipulation Lätt att manipulera elmarknaden enligt Sweco s.2 Svensk Energi tvivlar på 2012 Ser problem med för snabb gemensam elcertifikatmarknad s.6 Låga nivåer i Sourvasdammen Vattenfall

Läs mer