Lägesrapport Nordisk elmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport Nordisk elmarknad"

Transkript

1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 1, TWh sedan föregående vecka och uppgår nu till totalt -5,1 TWh. Norden var nettoexportör av el föregående vecka och exporten blev 172 GWh. För närvarande kör den svenska kärnkraften på 75 procent av max. Förra veckan hamnade förbrukningen i Norden på 9,2 TWh. Effekt- och energisituationen både i Sverige och i Norge bedöms vara under kontroll. Marknaden för olja har fortsatt att stärka sig under veckan med högre priser som följd. Utvecklingen på kolmarknaden är också lite starkare men inte så kraftig som oljan. Priserna på kol har lämnat de lägsta nivåerna men efterfrågan är låg och därför finns pressen fortfarande kvar. Efter en fortsatt svagare vecka för kronan så noteras just nu kronans växlingskurs mot EUR till 9,38 SEK. Jag rekommenderar fortsatt Rörligt pris men med priserna på elmarknaden så är det fortsatt gynnsamt att välja någon form av fast pris för den som vill säkra sitt elpris.

2 TWh Hydrologiskt läge i Sverige och Norge Sammanfattning Sverige Norge Totalt Värde jmf. med normalt 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 Totalt (TWh) -5,4-3,7,3-3,6-5,1-7,3 Mag (TWh) -1,5 -,2-2,9-4, -4,4-4,2 Snö + markvatten (TWh) -3,9-3,5 3,2,3 -,7-3,2 Uppdaterade siffror för vecka 5 2 Hydrologiskt läge, avvikelse från normalt i TWh Vecka 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Prognos Uppdaterade siffror för vecka 5 visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 1, TWh sedan föregående vecka och uppgår till totalt -5,1 TWh. Fyllnadsgraden i de norska magasinen var 56,9 procent vecka 5 (median för vecka 5 är 6,4 procent) vilket innebär en minskning med 2,8 procentenheter sedan föregående vecka. I Sverige var fyllnadsgraden 48,8 procent (median 53,3 procent), vilket innebär en minskning med 2,5 procentenheter sedan föregående vecka. sid 2/7

3 GWh/vecka Svensk kärnkraft 1 8 Produktion svensk kärnkraft Grafen visar kärnkraftsproduktionen för två veckor sedan. Detta eftersom veckodata publiceras av Svensk Energi först på onsdagen i följande vecka. För närvarande kör MW (-6 MW jämfört med föregående vecka) av den svenska kärnkraften, vilket motsvarar 75% av installerad effekt (9 531 MW). Oskarshamn 2 (638 MW): Revision sedan 1/ Beräknat startdatum är den 1/ Den planerade effekthöjningen 215 har senarelagts till 217. Ringhals 2 (865 MW): Revisionen förlängd ytterliga en gång, beroende på utökat underhåll på reaktorsidan, från den 7/3 215 till den 25/7 215 då årets revision påbörjas. Planerad start är den 25/ Ringhals 4 (94 MW): Togs ur drift den 1 februari för att åtgärda ett bränsleläckage. Planerad start är den 19 februari. sid 3/7

4 GWh/vecka Import/export Norden 4 Nettoutbyte per vecka Norden (+ import / - export) I förra veckan var Norden nettoexportör och exporten blev 172 GWh vilket är en minskning med 23 GWh jämfört med veckan innan då Norden importerade 149 GWh. Dagens 1-dygns väderprognos Väderprognosen för Sverige och Norge för 1 dygn framåt visar att temperaturen imorgon tisdag förväntas vara 4,3 grader över normalt och sedan sjunka ca 1,1 grader över normalt på fredag och därefter stiga till 3,3 grader över normalt på måndag för att sedan ligga kvar på denna nivå till slutet av perioden. Nederbördsprognoserna visar på mellan +1,7 TWh och +3,6 TWh mot normalt för de kommande 1 dygnen. Förändringar av produktionstillgångar den senaste veckan av väsentlig karaktär För svensk kärnkraft se ovan under rubriken Svensk kärnkraft. Kärnkraftverket Olkiluoto 2 i Finland stoppades den 4/2 p g a fel på generatorsidan, planerad återstart är den 16/2. Åbyverket Örebro (16 MW), stoppad den 16/1 p g a fel i generatorn, planerad start är den 11/2. sid 4/7

5 GWh/vecka Överföringsbegränsningar av väsentlig karaktär Under februari månad är överföringskapaciteten på SwePol Link (max 6 MW) begränsad till mellan 3 MW från Polen till Sverige. Från Sverige till Polen är det ingen begränsning. Kapaciteten på överföringen mellan Jylland och Tyskland, under 215, varierar mellan och installerad effekt (DK1 till DE 178 MW, DE till DK1 15 MW) beroende på storleken på vindkraftproduktionen och flödena i näten. Förbindelsen mellan Sverige och Jylland är begränsad till den 21/6 215 p g a transformatorfel, osäkerheten är stor om när transormatorn är reparerad och i drift igen (mera än +/- 31 dagar). Från DK1 till SE3 är överförningen begränsad till 35 MW (74 MW) och från SE3 till DK1 till 35 MW (68 MW). Den nya Skagerakförbindelsen SK4 har ökat den installerade effekten mellan Norge och Jylland från 1 MW till MW. Fram till att nätkapaciteten i den västra delen av södra Norge ökar, den 1/6 215, kan flaskhalsar förväntas i NO2. Den totala exportkapaciteten på HVDC-anslutningarna från NO2 kommer att vara upp till 2 3 MW men kan reduceras upp till 4 MW på grund av belastningsflödesförhållandena (det finns två HVDC-förbindelser från NO2, en till Nederländerna på 7 MW och en till Jylland på MW). Förbindelsen Norge och Jylland (1 632 MW) begränsas den 16/2 till den 27/2 till 13 MW p g a bortkoppling av en skena för borttagning av en omkopplare. Förbrukning 11 Elförbrukning Norden sid 5/7

6 EUR/MWh Föregående vecka var förbrukningen i Norden 9,2 TWh (+,4 TWh jämfört med veckan innan). Hittills i år är förbrukning 1,5 TWh lägre än förra året. Under 214 var förbrukningen 4,8 TWh lägre än 213. Vid en jämförelse med temperaturkorrigerade siffror var förbrukningen 1, TWh högre än 213. Prisutveckling System och de fyra svenska elområdena 8 Dagliga spotpriser Sundsvall Luleå System Stockholm Malmö Systempriset blev i genomsnitt 33,5 EUR/MWh i förra veckan (+4,8 EUR/MWh jämfört med veckan dessförinnan), vilket var lägre än förväntat. För prisområde Luleå och Sundvall blev medelpriset 31,6 EUR/MWh (+3,2 EUR/MWh), för prisområde Stockholm blev medelpriset 34,3 EUR/MWh (+5,8 EUR/MWh) och för prisområde Malmö 35,6 EUR/MWh (+7, EUR/MWh). Föregående vecka var medeltemperaturen 1, grader över normalt för årstiden i Norge och Sverige. Systempriset för imorgon tisdag (den 1/2) blev 28,53 EUR/MWh, för prisområde Luleå, Sundsvall och Stockholm 28,47 EUR/MWh och för prisområde Malmö 31,57 EUR/MWh. sid 6/7

7 213-V1 213-V V V4 214-V1 214-V V V4 215-V1 215-V V V4 216-V1 216-V V V4 217-V1 217-V V V4 EUR/MWh Prisskillnad SYS mot EEX 8 Utfall spotpris (veckomedel) samt terminspris för Tyskland och Norden Tyskland (EEX) Norden (Nord Pool) Spreaden mellan Norden och Tyskland är +5,8 EUR/MWh för Q2-215 och +4,5 EUR/MWh för YR- 216 (+3,6 respektive +3,4 EUR/MWh i föregående vecka). Stängningspriser från den 6/2 har använts. sid 7/7

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset?

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? Uppsala Universitet Nationalekonomiska Institutionen HT 07 Examensarbete C Författare: Sebastian Johansson Handledare: Andreas Westermark Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? En empirisk studie

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2011-04-07 Högt elpris - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer Författare: Bo Liljefors och Markus

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer