Vindkraft. En investering i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft. En investering i framtiden"

Transkript

1 Vindkraft En investering i framtiden

2 Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt.

3 Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar energi med inriktning på vindkraft. Investeringarna görs i befintliga vindkraftverk. Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är en säker och lönsam investering. Avkastningen i förhållande till riskerna är mycket god. Företagspresentation 3

4 Situationen i Sverige Sverige har tillsammans med ett flertal europeiska länder för avsikt att öka andelen producerad energi som kommer från förnyelsebara energikällor. I dagsläget kan Sverige härleda ca 3 % av vårt energibehov som sprunget ur vindkraft. Detta är en avsevärt mindre andel än våra nära grannar Tyskland och Danmark. Där är andelen vindkraftsproducerad elektricitet mycket högre. I absoluta tal producerade vindkraften i Sverige ca 2,5 TWh elektricitet under I Danmark står vindkraften för 20 % av den totala energiförbrukningen, och Tyskland, som är ett till ytan mindre land än Sverige men har 10 gånger fler invånare, har lyckats bygga vindkraftverk som producerar 45 TWh. Detta motsvarar % av den svenska kärnkraftsproduktionen. Så att utbyggnadstakten har varit låg i Sverige och att det finns stor potential råder det inget tvivel om. I det EU-mål som finns säger man att 20 % av all energi som konsumeras av medlemsstaterna skall vara förnybar år Det är häri som vi hittar den starkaste och mest fundamentala drivkraften för vindkraft och andra förnyelsebara energikällor. Att utbyggnadstakten har varit låg i Sverige och att det finns stor potential, det råder det inget tvivel om. 4 Situationen i Sverige

5 Förväntningar och risker GoldWind ser vindkraft som en investeringsform och inget annat. Självklart kan man investera i vindkraft för att konsumera elektriciteten själv. Men det är inte huvudmålet för GoldWinds verksamhet. Självklart är en investering förknippad med risker och detta gäller även vindkraft. Det är viktigt att man som investerare skapar sig en egen bild av de risker som finns samt vilken förtjänst man kan förvänta sig. Riskerna är dock överblickbara och förhållandevis enkla att förstå. Inledningsvis är det viktigt att förstå hur elpriset påverkar avkastningen, samt vilken utveckling man tror att elpriset kommer att ha i framtiden. Kommer elektricitet att bli billigare eller dyrare att köpa i framtiden? Sverige har historiskt sett haft ett lägre elpris än de flesta andra europeiska länder. Vi har fortfarande ett lägre elpris, men likväl är elen dyrare nu än för 10 år sen. De senaste 10 åren har elpriset gått upp 13 % per år och som producent av el är detta en fördel, då kostnaden för att producera elektricitet inte ökar. Ett över tid ökande elpris skapar en hävstångseffekt som producenten kan tillgodogöra sig. Statistik som visar elprisets utveckling finns att inhämta på den nordiska elbörsens hemsida, Nordpool. Intressant är också att ett vindkraftverk producerar som bäst under höst och vinter, den tiden på året då elpriset är som högst. För att stimulera utbyggnaden av vindkraft och andra förnyelsebara energikällor är vindkraft berättigat till elcertifikat. Elcertifikat är ett stödsystem som finansieras av elkonsumenterna via deras elräkning. Systemet har till uppgift att säkerställa att Sverige får ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Detta medför att elproducenter får en extra intäkt utöver intäkten från elförsäljningen, vilket i sin tur skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion. Det är viktigt att påpeka att elcertifikatet stimulerar vindkraften och gör den än mer attraktiv men vindkraft är ekonomiskt lönsamt även utan elcertifikat. Det har varit en rådande mening att så inte skulle vara fallet. Priset på elcertifikat har de senaste 12 månaderna legat på ca 30 öre per KWh. Sammanfattningsvis är det rimligt att säga att en investering i vindkraft kan anses vara relativt säker. De största riskerna löper man innan givet vindkraftverk har gått i produktion, då viss osäkerhet fortfarande kan finnas. Men med en grundlig analys av vindläget och kostnader för uppförandet minskar denna osäkerhet. Förväntningar och risker 5

6 Tillvägagångssätt Att samla ett större antal mindre investerare har sina fördelar. Dels får man en riskspridning som minimerar risken för den enskilde investeraren, vidare minskas storleken på varje andel. Detta gör investeringen mer attraktiv för privatpersoner. Vindkraft är ju kapitalkrävande och på detta sätt möjliggör man för fler intressenter att investera. En andel i GoldWind motsvarar SEK. Att vara andelsägare medför att man får ett medlemskap i den ekonomiska föreningen. De samlade andelarna från alla medlemmar används för att investera i befintliga vindkraftverk med erkänt bra produktion. Detta minimerar risken och medför att avkastningen kan hållas på en jämn nivå. Det finns ingen övre gräns för hur många andelar en medlem kan ha, det är fritt för var och en. Det finns ingen övre gräns för hur många andelar en medlem kan ha, det är fritt för var och en. 6 Tillvägagångssätt

7 Avkastning Som investerare kan man förvänta sig att avkastningen kommer att vara jämn och hög. Tillförlitligheten möjliggörs genom ägande i befintliga vindkraftverk med erkänt bra produktion. Så i viss mån kan man se sin investering som ett effektivt sparande. Avkastningen är direkt och betalas ut månadsvis. Således kommer den första utbetalningen att ske månaden efter att investeringen gjorts. Investeringshorisonten ligger på 3 år, således är kapitalet bundet under denna tid. Därefter kan försäljning av respektive andel ske. Den avkastning som skapas och erhålls är skattepliktig. Goldwinds uppfattning är att förtjänsten är att se som inkomst av kapital och därmed skall beskattas med 30 %. I viss mån kan man se sin investering som ett effektivt sparande. Avkastning 7

8 GoldWind Ekonomisk Förening Östra Larmgatan 13, Göteborg Telefon Contact Tryck & Reklam AB, Göteborg, nov 10 Tryck på miljövänligt papper märkt med Svanen.

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Lönsamheten i vindkraft

Lönsamheten i vindkraft Lönsamheten i vindkraft - En studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft. Luciano Jensen SLU, Department of Economics Thesis No 491 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2007

Läs mer