Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104"

Transkript

1 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

2 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen med bäst klimatnytta? Elcertifikaten har åstadkommit en storskalig utbyggnad av förnybar energi främst vindkraft Kan certifikatsmodellen användas inom biodrivmedelsområdet för att minska transportsektorns klimatpåverkan? Kan följande principer uppfyllas? Marknadsbaserad - Klimatstyrande Teknikneutral - Långsiktig Förenlig med EG-rätten - Kostnadsneutral för staten

3 Fossilfrihet på väg kort om kvotplikten Generell kvotplikt 2020 för samtliga drivmedel Inriktad på koldioxidreduktion inte försåld volym av biodrivmedel Öppnar för handel med certifikat för att uppfylla kvot eller mål om utsläppsreduktion Generell kvotplikt 2020 som kombineras med särskilt stöd för stöd till storskalig produktion av biodrivmedel baserad på skogsråvara Förslaget måste utredas vidare

4 Fossilfrihet på väg kort om premiemodellen Stimulera biodrivmedelsproduktion i industriell skala (0,5 2 TWh): Sänka kostnader för ny teknik. Avfall, biprodukter eller cellulosa. Rötning och förgasning. Gränsdragning? Premien ska spegla merkostnad för biodrivmedelsproduktion: Betalas av drivmedelsdistributörerna (slutkund). Utgörs av mellanskillnaden mellan oskattat dieselpris och riktpris per energienhet. Ska minska osäkerhet och gynna investeringar. Minskar risk för förlust, men också vinstmöjlighet. Räkneexempel: Antag riktpris 12 kr/litern. Oskattat dieselpris 5 kr/litern = 7. CO2-skatt utgörs av 3 kr. Maximal ersättning för produktion 7 3 = 4 kr/litern. Garanterar detta lönsamhet? Jämför med 20 öre/kwh. Stigande dieselpris = sjunkande premie, låg kostnad för konsumenter Ny epok för svensk skogsindustri? Brett stöd från branschen

5 Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris

6 Elcertifikatsmodellen Hur fungerar elcertifikatsmodellen? Politiker fastställer produktionsmålet Marknaden fastställer priset på elcertifikaten Elcertifikat ges till anläggningar i Norge och Sverige Producenten får 1 elcertifikat per producerad MWh Elcertifikaten tilldelas 15 år Elkunderna, via elhandlarna, åläggs i lagen att köpa elcertifikat i förhållande till elförbrukningen (kvotplikt) Elkunderna utgör ca 96 TWh (basindustrin undantas från kvotplikten) Elkunderna betalar i dag ca 5 öre/kwh

7 Elcertifikatsmodellen Stödsystem för ny förnybar elproduktion i Sverige inget klimatmål Strider inte mot EU:s statsstödsregler eftersom kunderna betalar, inte staten Infördes 2003 Dagens mål är att få fram 25 TWh ny förnybar elproduktion i Sverige till 2020, jämfört med 2002 Från 2012 har vi en gemensam certifikatmarknad med Norge

8 Kvotkurva i Sverige % TWh ,5 % 25 TWh Kvotpliktig elanvändning Ca 96 TWh 0

9 Priser på elcertifikat Ökat utbud pressade priser Minskat utbud stigande priser

10 Marknadsmässiga styrmedel Tillverkare El Fordonsbränsle Marknader Styrmedel Stödberättigade Nordisk elmarknad Elcert Elcert marknad Anläggningar i Sverige och Norge Fordonsbränsle Flytande/Gas Klimatcertifikat Klimatcertifikat marknad Anläggningar i Sverige

11 Klimatcertifikat en idéskiss Alla förnybara drivmedel som produceras i Sverige får klimatcertifikat, ett certifikat motsvarar 1 ton CO 2 -ekv Klimatcertifikatet är differentierat utifrån ett bränsles klimatpåverkan Differentieringen ligger till grund för antalet certifikat en producent tilldelas för produktion av 1 MWh bränsle Politikerna beslutar hur många klimatcertifikat som ska finnas och i vilken takt de ska produceras Kunderna, via bränsleleverantörerna, åläggs i lag att köpa klimatcertifikat i förhållande till sin bränsleförförsäljning (kvotplikt)

12 Klimatcertifikat en idéskiss Överbryggar skillnaden mellan samhällsekonomisk lönsamhet och företagsekonomisk lönsamhet Utgör en marknadsmässig lösning där det politiska systemet anger målsättningar Generar långsiktighet mot måluppfyllnad och tydliga spelregler för investeringar i produktion av biodrivmedel Utgör en marknadslösning som kan samverka med en internationell bränslemarknad Stimulerar till kostnadseffektivitet och teknikutveckling genom att befrämja konkurrens mellan olika typer av biodrivmedel

13 Klimatcertifikat en idéskiss God likviditet om stödet blir generellt och om redan befintlig förnybar bränsleproduktion får klimatcertifikat Inga problem med internationell handel och sannolikt förenligt med EU:s statsstödsregler Kompletterande styrmedel för att introducera andra generationens biodrivmedel från skogsråvara på marknaden behövs Förslag om kompletterande prispremiemodell

14 Klimatcertifikat några frågor Finns det tillräckligt många aktörer på utbuds- och efterfrågesidan? Finns det etableringshinder? Behövs kompletterande funktioner/begränsningar exempelvis golv och eller takpriser Blir det tillräcklig likviditet? Oberoende marknadsplats? Behövs en Single Buyer?

15 Tack för mig! Anders Mathiasson Energigas Sveriges underlag till utredningen Fossilfrihet på väg, inklusive förslag om klimatcertifikat: FossilfriFordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. Synpunkter på kontrollstation 2015 för elcertifikatsmarknaden

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. Synpunkter på kontrollstation 2015 för elcertifikatsmarknaden SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2013-11- 15 REMISSYTTRANDE Till Energimyndigheten Eskilstuna Synpunkter på kontrollstation 2015 för elcertifikatsmarknaden Svebio, Svenska Bioenergiföreningen,

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2011

Elcertifikatsystemet 2011 Elcertifikatsystemet 2011 1 Förord Elcertifikatsmarknaden står inför en rad positiva utmaningar. Från den 1 januari 2012 väntas en ny lag om elcertifikat att börja gälla. Förväntan är att den ska ha en

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014 En svensknorsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 214 Innehållsförteckning Förord 5 Nyckeltal för år 214 6 Så fungerar elcertifikatsmarknaden 7 Måluppfyllelse 16 Tilldelning av elcertifikat 2 Annullering

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion

Styrmedel för ökad biogasproduktion Mattias Bisaillon Hanna Hellström Johan Andersson David Holmström Håkan Sköldberg Johan Torén Anna Widerberg Policy instruments for increased biogas production Mattias Bisaillon, Profu Hanna Hellström,

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

EIE/04/234/SO7.38605,

EIE/04/234/SO7.38605, Sonja Ewerstein Juni 2005 Regional rapportering om införlivande av EU:s RES-e-direktiv utförd av Sonja Ewerstein, Energimyndigheten inom ramen för EU-projektet RES-e regions nr EIE/04/234/SO7.38605, work

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft Havsbaserad vindkraft Regeringsuppdrag 2015 ER 2015:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund Sammanlagt har över 70 mdr SEK investerats i landbaserad vindkraft sedan 2008 och ytterligare minst lika mycket måste

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel

Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel Detta är ett delprojekt inom SkaraborgsGas HS Skaraborg rapport nr 1/09 Christina Marmolin 1 Länsförsäkringar Skaraborg har vid Hushållningssällskapet

Läs mer