SMÅSKALIG VATTENKRAFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅSKALIG VATTENKRAFT"

Transkript

1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige

2 STÖD TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR VARFÖR BEHÖVS STÖD? FRÄMJA FÖRNYBARA ENERGKÄLLOR Ändliga energikällor måste snarast ersättas för att undvika störningar. ÖKA FÖRSÖRJNINGSTRYGGHETEN Beroendet av importerad energi ökar risken för energibrist. ÖKA LEVERANSSÄKERHETEN Få men stora kraftverk minskar leveranssäkerheten på elnäten. Komplettering med distribuerad elproduktion ökar säkerheten. UTJÄMNA SKILLNADER I PRODUKTIONSKOSTNADER Småskalig elproduktion har högre produktionskostnader än storskalig. Elcertifikat Sverige

3 STÖD TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR forts. SKAPA ÖKAD SYSSELSÄTTNING Småskalig elproduktion dyrare, men ger fler arbetstillfällen per kwh. Huvudsakligen i glesbygd. EU-DIREKTIV 2001/77/EC Direktivet ska stimulera och främja elproduktion från förnybara energikällor inom EU. Från 13,9 % år 1997 till 22 % år EU-DIREKTIV FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL ÅR 2020 Andelen förnybar energi ska öka till 20 % till år Elcertifikat Sverige

4 Produktionskostnad VATTENKRAFTENS PRODUKTIONSKOSTNAD Effekt Hög fallhöjd Medelhög fallhöjd Låg fallhöjd Elcertifikat Sverige

5 ANTAL SMÅSKALIGA VATTENKRAFTVERK I SVERIGE (<1,5 MW) Elcertifikat Sverige

6 STÖDSYSTEM FÖR ELPRODUKTION DE I EUROPA VANLIGASTE STÖDSYSTEMEN ÄR: PRODUKTIONSSTÖD Feed-in tariffs, minimipriser Gröna certifikat INVESTERINGSSTÖD Bidrag till ny- och återinvesteringar SKATTESTÖD Eliminering av hindrande skatter Elcertifikat Sverige

7 DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET VARAKTIGHET: MÅL: Ökning av förnybar elproduktion 2016: 17 TWh. Ökning av förnybar elproduktion 2030: 19 TWh (ska höjas). Elcertifikat Sverige

8 DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. KONSTRUKTION: Bygger på kvotplikt för elanvändare. Elintensiv industri undantagen, totalt ca 96 TWh kvotpliktig. För äldre anläggningar, 1 maj 2003, upphör tilldelning Yngre anläggningar, efter 1 maj 2003, får tilldelning i 15 år. Äldre storskalig vattenkraft över 1,5 MW får ej tilldelning. Ny storskalig vattenkraft och produktionsökning får tilldelning. Kvoter bestämda från början men kan ändras av Riksdagen. Ett certifikat motsvarar 1 MWh. Elcertifikat Sverige

9 SEK/MWh DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. Priserna på elcertifikat har varierat mellan öre per kwh räknat i norsk valuta Priser månadsmedel spot för certfikatberättigade elproduktion El spot Elcert spot Elcertifikat Sverige

10 UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET Elcertifikat Sverige

11 UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. Elcertifikat Sverige

12 UTFALL 2008 UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. Certifikatproduktion: Prognos kvotplikt: Underskott, prognos: Ackumulerat överskott: ca Det ackumulerade överskottet släpps inte ut på marknaden. Elcertifikat Sverige

13 UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. UTFALL VATTENKRAFT anläggningar tilldelas elcertifikat (februari 2009). Varje år tillkommer ca 20 nya anläggningar. Många äldre kraftverk har moderniserats de senaste 4 åren. Nya anläggningar är huvudsakligen tidigare nedlagda. Elcertifikat Sverige

14 POSITIVT MED DET SVENSKA ELCERTIFIKAT- SYSTEMET Ger signal om behovet av mer grön el. Ger utrymme för rustning, modernisering och återtagen drift. Ger underlag för ökad tillverkning och ökad serviceverksamhet. Kraftverk läggs inte ned. Skapar sysselsättning. Elcertifikat Sverige

15 MINDRE POSITIVT MED DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET Mycket administration och mellanhänder. För låg stödnivå för nya anläggningar, hälften mot övriga EU. Osäker prissättning för långsiktiga investeringar. Prissättning ej relaterad till produktionskostnader. En storleksdifferentiering borde göras och förlängd tilldelningstid för mindre anläggningar under 500 kw borde införas. Regelverket för tilldelning efter större restaureringar inte bra. Elcertifikat Sverige

16 VARFÖR LÅNGSAM UTVECKLING AV SVENSK SMÅSKALIG VATTENKRAFT? Svårt, dyrbart och osäkert att få tillstånd till nya kraftverk. Svenska kraftverk (låg fallhöjd) har höga utbyggnadskostnader. Stödnivån är inte tillräcklig och på sikt osäker. Elcertifikat Sverige

17 GEMENSAM SVENSK-NORSK ELCERTIFIKATMARKNAD Diskuterades första gången , avbröts. Nya initiativ togs Svenska Regeringen avvaktar regelverket i Direktiv Frågan tas åter upp hösten Svenska producenter fruktar att framtida investeringar kommer att ske i Norge. Elcertifikat Sverige

18 Småskalig vattenkraft TACK FÖR MIG!

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 1 - Torvens roll inom elcertifikatsystemet - Kvotpliktsavgiftens utformning - Den elintensiva industrins undantag från kvotplikt Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Medvind i uppförsbacke!

Medvind i uppförsbacke! Medvind i uppförsbacke! En studie av den svenska vindkraftspolitiken Gabriel Michanek och Patrik Söderholm Avdelningen för samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Rapport till Expertgruppen för miljöstudier

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet Finansiering av gemensamma projekt enligt förnybartdirektivet En delrapport i uppdraget om samarbetsmekanismer i Energimyndighetens regleringsbrev 2013 ER 2013:28 Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer