Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/ för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder"

Transkript

1 Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/ Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme 95 anställda, huvudkontor i Eskilstuna och lokalkontor i Stockholm Vå t b t bid till ff kti gi k d Vårt arbete bidrar till effektiva energimarknader, leveranssäkra nät samt aktiva kunder

2 Innehåll Mikroproduktion idag EI:s uppdrag Slutsatser och förslag Innehåll Mikroproduktion idag EI:s uppdrag Slutsatser och förslag

3 Så fungerar det Anläggningen ansluts inom kundens interna nät Så länge den egna elproduktionen understiger den egna elförbrukningen kvittas produktion och förbrukning inom kundens interna nät Om produktionen överstiger den egna förbrukningen matas överskottet in på elnätet Kunden har möjlighet att sälja överskottet Kunden har möjlighet att sälja ett överskott som matas in på nätet till en elhandlare alternativt till ett nätföretag i syfte att täcka sina nätförluster Kunden har även rätt till ersättning från sitt nätföretag för så kallad nätnytta Möjlighet att få elcertifikat för sin produktion

4 men har inte rätt till nettodebitering Finns ingen skyldighet för elhandlare eller nätföretag att basera debiteringen på nettot av kundens uttag och inmatning under en viss tidsperiod (nettodebitering) Nettodebitering skulle innebära att producenten kan tillgodoräkna sig en större del av sin produktion till värdet av inköpt el Innehåll Mikroproduktion idag EI:s uppdrag Slutsatser och förslag

5 Uppdraget Utreda för- och nackdelar med införandet av en reglering om nettodebitering Särskilt belysa effekter på skyldigheten att betala energiskatt Samråd med Svenska kraftnät Redovisas senast den 1 december 2010 Vad är nettodebitering? Kvittning av uttagen och inmatad el under en period. Kunden betalar endast för överskjutande förbrukning (alternativt får betalt för överskjutande produktion)

6 Innehåll Mikroproduktion idag EI:s uppdrag Slutsatser och förslag Nettodebitering i kan uppnås på två sätt Kvittning redan i mätaren (nettomätning) Innebär per automatik att både elnäts- och elhandelsföretaget nettodebiterar Kvittning i debiteringen (inmatning och uttag mäts och rapporteras separat, som idag) Nettodebitering uppnås genom att elnäts- och elhandelsföretaget baserar sin debitering på nettot mellan inmatning i och uttag för en viss period

7 Nettomätning inte tillåtet med dagens skatteregler I uppdragsbeskrivningen lyfts nettomätning fram som ett alternativ att uppnå nettodebitering Nettomätning innebär att kvittning sker redan i mätaren och att endast ett nettovärde rapporteras Innebär i praktiken nettodebitering Nettomätning per månad, det vill säga att endast ett nettovärde per månad rapporteras, är inte tillåtet enligt skattelagstiftningen (därutöver riskerar det att leda till att balansavräkningen inte fungerar). Förslag att skattelagstiftningen i ses över Nuvarande skatteregler är ett hinder för full nettodebitering För att öka lönsamheten i egen elproduktion föreslår inspektionen att Skatteverket ges i uppdrag att utreda möjligheten att ändra skattereglerna så att nettodebitering tillåts omfatta skatt och moms

8 Hur uppnås nettodebitering i utan nettomätning? Nettomätning är inte tillåtet enligt dagens skattelagstiftning uttag och inmatning bör även fortsättningsvis mätas och avräknas separat Nettodebitering kan fortfarande uppnås genom att kvittningen sker i debiteringen (dvs. att företagen baserar sin debitering på nettot mellan uttag och inmatning) Förslag att nätföretagen ska nettodebitera Inför skyldighet för elnätsföretag att i debiteringen av nättariffen kvitta uttagen och inmatad el per månad för små kunder Innebär en något förbättrad ekonomi för kunden, upp till cirka 400 kronor per år Nettodebiteringen bör gälla för en tidperiod om en månad. En längre period innebära preliminärdebitering och avstämningsfakturor Nettodebiteringen innebär att nätföretaget går miste om intäkter från nättarifferna. Påverkan på kundkollektivet blir dock begränsad

9 Ej krav på elhandlarna att nettodebitera Inför inte någon skyldighet för elhandelsföretag att i debiteringen kvitta uttagen och inmatad el Kvittning av skatt och moms inte tillåtet Riskerar att påverka konkurrensen negativt då det innebär att elhandlare blir tvingade att ta kunder som i sämsta fall inte ger några intäkter Kunder med egen elproduktion har, som idag, möjlighet att sälja ett överskott till en elhandlare alternativt till ett nätföretag i syfte att täcka sina nätförluster Avslutande kommentarer Förslaget kommer inte på något avgörande sätt förändra förutsättningarna för mikroproduktion Om det bedöms finnas behov av fler ytterligare åtgärder för att öka lönsamheten i egen elproduktion bör det ske på ett sätt som inte försämrar konkurrensen eller på annat sätt stör marknadens funktion

10 Anpassning av elcertifikatsystemet Elcertifikatsystemet är avgörande för mängden tillkommande förnybar el i Sverige Systemet t är idag inte är utformat t på ett sådant sätt att elanvändare med egen småskalig elproduktion enkelt kan delta Kravet på timmätning innebär en kostnad för producenterna som riskerar leda till att det inte blir lönsamt för dem att ansluta sig till systemet Anpassning av elcertifikatsystemet Som ett led i att underlätta för småskalig produktion föreslår därför inspektionen att regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att utreda möjligheterna för små elproducenter att själva på månadsbasis svara för den mätning och rapportering som ligger till grund för tilldelning av elcertifikat

11 Välkommen till vår webb! se som vi utvecklar mot ökad tillgänglighet, och därmed ökad service till företag och allmänhet

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Småskalig elproduktion för eget bruk

Småskalig elproduktion för eget bruk Energikompetens En rapport från Svensk Energi Småskalig elproduktion för eget bruk Slutrapport avseende projekt Mikroproduktion av el Småskalig elproduktion för eget bruk Slutrapport avseende projekt Mikroproduktion

Läs mer

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen?

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Maria Stenkvist Balingsholm, 2013-10-02 Vad är nettodebitering? Uppdraget Ta fram förslag om att införa ett system för nettodebitering av el Ska ske inom moms-

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Text: David Kihlberg Faktainsamling: Daniel Arnesson Omslagsfoto: istockphoto Layout: Ingela Espmark Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el. Dir. 2012:39. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012.

Kommittédirektiv. Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el. Dir. 2012:39. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012. Kommittédirektiv Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el Dir. 2012:39 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012. Sammanfattning Utredaren ska ta fram lagförslag om införandet

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2014-2015 Medlemsdiskussion på årsmötet den 12 maj 2014 och beslutade på styrelsemötet den 10 juni 2014 Maj 2014 Innehåll Förord.......3

Läs mer

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden.

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. 2015-01-21 Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi på uppdrag av

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 21-11-1 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09)

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09) SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Gunilla Stawström 08-677 2665 gunilla.stawstrom@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (13) Datum Beteckning 2013-09-23 044/2013 Näringsdepartementet

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Effektfrågan Miljö- och energidepartmentet Den 5 juni 2015 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att lagen (2003:436) om effektreserv ska förlängas till och med den 15 mars

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer