Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion"

Transkript

1 Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

2 E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind, biobränsle) 49,5 % Kärnkraft 44,5 % Totalt GWh

3 Exempel på miljöstyrmedel i energisektorn Svavelskatt Energiskatt Koldioxidskatt NOx-avgift Elcertifikat Utsläppsrätter för koldioxid m.m.

4 Elcertifikat stöd till elproduktion från förnybara källor Mål inom EU att 12 % av energianvändningen och 22 % av elproduktionen ska vara förnybar år 2010 Det svenska elcertifikatsystemet startade 2003 för att påskynda utvecklingen av el från förnybara källor och ersatte tidigare stödformer Mål att öka den årliga elproduktionen från förnybar energi i Sverige med 10 TWh till år 2010 Systemet har förlängts till år 2030 Det nya målet är 17 TWh förnybar el år 2016

5 Elcertifikat hur fungerar det? Producenter tilldelas certifikat motsvarande sin produktion av förnybar el och får en intäkt som motsvarar elpris + elcertifikatpris Elanvändare har kvotplikt och måste köpa elcertifikat för en viss andel av sin elanvändning (12,6 % år 2006) Ett elcertifikat motsvarar 1 MWh el från förnybara energikällor Anläggningar som har rätt till elcertifikat är vindkraft, vattenkraft (med effekt < 1500 kw), vågenergi, solenergi, geotermisk energi och biobränsle (inkl. torv) Idag är priset på ett elcertifikat ca SEK (ca öre/kwh)

6 E.ON Sveriges elcertifikat-produktion Produktionsslag Vattenkraft (småskalig) Vindkraft Kraftvärme (biobränsle) Totalt Produktion (normalår) st (MWh) st (MWh) st (MWh) st (MWh) eller ca 7 % av produktionen av elcertifikat i Sverige år 2005

7 Elcertifikat vad är resultatet? Jämfört med 2002 har produktionen av förnybar el i Sverige ökat med ca 5 TWh El från biobränsleeldad kraftvärme i fjärrvärmenäten och i massa- och pappersindustrin står för den största delen Målet kommer sannolikt att uppnås till år 2016 Målet uppnås huvudsakligen med ökad/förändrad produktion i kraftvärmeanläggningar - mindre del nyinvesteringar i t.ex. vindkraft

8 Utsläppsrätter handel med koldioxidutsläpp i EU EU:s system för handel med utsläppsrätter för koldioxid infördes 2005 och ett av verktygen för att uppnå EU:s klimatmål enligt Kyoto En utsläppsrätt ger innehavaren rätt att släppa ut 1 ton koldioxid Handelssystemet omfattar kraft- och värmeverk > 20 MW, oljeraffinaderier, koksverk, tillverkning av järn och stål, glas och glasfiber, cement och keramik samt papper och pappersmassa Omfattar ca 50 % av koldioxidutsläppen i EU

9 Utsläppsrätter hur fungerar det? Ett tak sätts för hur stora CO 2 -utsläppen får vara under en handelsperiod (första handelsperioden pågår , nästa period ) Motsvarande antal utsläppsrätter delas ut till anläggningarna För perioden tilldelades energisektorn i Sverige utsläppsrätter motsvarande 80 % av utsläppen för åren Nya energianläggningar får tilldelning av utsläppsrätter enligt s.k. riktmärken (endast högeffektiva kraftvärmeverk) Varje år måste anläggningarna redovisa faktiska utsläpp och lämna över motsvarande mängd utsläppsrätter

10 E.ON Sveriges utsläpp av fossil koldioxid (2005) Elproduktion ca ton CO 2 Värmeproduktion ca ton CO 2 Vår tilldelning av utsläppsrätter per år är ca utsläppsrätter (ton)/år ( ) Minskningen av koldioxidutsläpp beror till stor del på en övergång från fossila bränslen till biobränsle i värmeproduktion Elproduktionens utsläpp kommer från oljeeldad reservkraft som används då övriga resurser inte räcker till, t.ex. vid torrår och sträng vinterkyla

11 Klimatbokslut det här har vi gjort 2005 Nya biobränsleeldade pannor i Åmål, Värnamo, Orsa, Markaryd, Hägernäs Utbyggnad av fjärrvärmen i Norrköping, Örebro och Mönsterås Konvertering av panna vid Åbyverket i Örebro från olja till pellets Installation av rökgaskondensering i biobränsleeldade värmeverk i Sollefteå och Mora mer av energin blir fjärrvärme Försäljning av fordonsgas i form av biogas och naturgas ökade med 17 % Effektivisering med Energidirigent genomförd hos ca 30 kundföretag Under 2005 minskade vi utsläppen av koldioxid med ton CO 2

12 Utsläppshandeln vad är resultatet? 2005 redovisades i Sverige utsläpp på ca 19,4 miljoner ton CO 2 ca 3 miljoner ton under utsläppstaket Även överskott i resten av EU för 2005 resultatet av utsläppsminskningar eller för högt utsläppstak? Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen är till stor del långsiktiga, för tidigt att dra slutsatser Priset på koldioxid har en stor påverkan på företagens investeringsbeslut Sverige klarar sina Kyoto-åtaganden, men i de flesta EU-länder krävs ytterligare åtgärder

13 Utsläppsrätter vad är resultatet? Priset på utsläppsrätter har sedan starten 2005 uppvisat kraftiga svängningar med en toppnotering förra vintern på över 30 /ton CO 2 Priset har fallit sedan redovisningen av första årets utsläpp av koldioxid och ligger nu kring 9 /ton CO 2 Utsläppsrättspriset och dess påverkan på elpriset (mellan 6-20 öre/kwh) har gett upphov till stora diskussioner om utsläppshandelns effekter Klimatpolitiken har en kostnad som får genomslag på elpriset Det är en del i ett marknadsbaserat styrmedels funktion att prissignalen ska påverka val och beteende hos alla aktörer i kedjan

14 Marknadsmässig hantering för att minska CO 2 -utsläpp är bra, men olika regler för tilldelning av utsläppsrätter i olika länder måste harmoniseras tilldelning av rätter sker med kort tidshorisont och hindrar långsiktiga investeringar som minskar utsläppen av koldioxid fler länder bör delta i systemet med utsläppsrätter auktionering av utsläppsrätterna är en möjlighet att hantera prissättning av rätterna och uppnå en gemensam europeisk tilldelning Ett antal förbättringar av EU:s utsläppshandelssystem bör genomföras

15 Vad planerar vi att göra nu? Nytt kraftvärmeverk i Malmö - Öresundsverket Effekthöjningar i kärnkraften (bl.a. 480 MW i Oskarshamn) Vindkraftsinvesteringar (Rødsand II, Utgrunden II) Nya biobränsleeldade kraftvärmeverk över landet Möjligheter till bränslebyte i reservkraftverk F&U inom biogas och CO 2 -avskiljning/lagring På 5 år investerar vi ca 20 miljarder SEK i ny elproduktion som bidrar till minskad klimatpåverkan

16 Öresundsverket Öresundsverket byggdes i tre omgångar; 1953, 1957 & 1964 i Malmö oljehamn och använde kol samt olja som bränsle Öresundsverket hade en sammanlagd produktionskapacitet av 400 MW el och 250 MW värme Verket lades i malpåse 1993 efter 40 år av elproduktion

17 Öresundsverket tryggar elförsörjningen adderar elproduktion och minskar Sveriges importbehov av el stärker elbalansen i södra Sverige och minskar risken för stora strömavbrott möjlighet att försörja Malmö vid större strömavbrott i riksnätet genom ö-nätsdrift

18 Öresundsverket 2009 ett högeffektivt kraftvärmeverk Tekniska data Bränsle Naturgas Inst. eleffekt 440 MW Inst. värmeeffekt 250 MW Elverkningsgrad >58% Totalverkningsgrad >89% Årlig prod. 3 TWh el och 1 TWh värme Motsvarar energin som behövs för att försörja 70 % av Skånes hushåll med el samt 40 % av Malmös fjärrvärmebehov

19 Öresundsverket bidrar till minskade utsläpp Öresundsverket ersätter produktion vid kolkondenskraftverk i det nordeuropeiska energisystemet Växthuseffekten är global - koldioxidutsläpp som genereras på andra sidan jordklotet påverkar oss i Sverige och tvärtom Utsläppsjämförelse av CO 2 mellan Öresundsverket och koleldat kondenskraftverk vid 3 TWh elproduktion (1000 ton/år) Öresundsverket bidrar till att minska de globala utsläppen av CO 2 med 1 miljon ton per år 0 Öresundsverket Koleldat kondenskraftverk

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

aft Värmekr E.ON Miljöbokslut för Öresundsverket 2011

aft Värmekr E.ON Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 E.ON Värmekraft Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 2 Innehåll 3 Förord 4 Öresundsverket fortsatt effektivt och konkurrenskraftigt 6 Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 10 Öresundsverket och miljömålen

Läs mer

Datum 2011-11-30. Beskattning av de svenska kraftvärmeverken

Datum 2011-11-30. Beskattning av de svenska kraftvärmeverken S V E N S K» energi Svensk* Fjärrvärme Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia till: It- och energiminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum 2011-11-30

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

El från nya anläggningar 2007. Elforsk rapport 07:50

El från nya anläggningar 2007. Elforsk rapport 07:50 El från nya anläggningar 2007 Elforsk rapport 07:50 El från nya anläggningar - 2007 Jämförelse mellan olika tekniker för elgenerering med avseende på kostnader och utvecklingstendenser Helen Hansson Stig-Erik

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet

Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet Kontrollstation 2004 Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna broschyr beställer du på: Energimyndigheten

Läs mer

Energiindikatorer 2008

Energiindikatorer 2008 Energiindikatorer 28 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål Tema: Förnybar energi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Prognoser för utsläpp och

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012 Profu i Göteborg AB Mölndal, feb 2012 Sammanfattning Denna rapport innehåller de viktigaste resultaten från de modellberäkningar med MARKAL- NORDIC

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer