Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt"

Transkript

1 Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) Malmö Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel Fax Våren har kommit och vårfloden har startat. Då den mesta av snön ligger i höglänt terräng väntas årets vårflod bli relativt kontrollerad och därmed kan prissvängningarna bli mindre dramatiska på spotmarknaden. Utsläppsrätterna har tagit ett rejält kliv uppåt, bland annat på grund av stigande oljepriser vilket påverkar gaspriserna i vissa Europeiska länder. Gaspriset har en direkt inverkan på andelen koleldad kraft, då detta används i stället för gas när gaspriset är högt. Högre andel koleldad kraft innebär mer utsläpp av koldioxid och därmed en ökad efterfrågan på utsläppsrätter. Då priset på utsläppsrätter har en direkt inverkan på elpriset gör detta att elpriset för kontrakt från årsskiftet blivit dyrare. EUR/MWh Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 feb-07 maj-07 aug-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 jan-09 Historiskt elpris Terminer Figur 1 Spotprisutvecklingen (motsv. rörligt pris) sedan januari förra året har varierat kraftigt. Framöver räknar marknaden med att priset stiger, vilket visas i de stigande priserna på terminskontrakten för el. Vårfloden har nu kommit igång, vilket är lite tidigare än normalt. De senaste prognoserna för vårfloden tyder på att den i år kommer att vara relativt kontrollerad, vilket innebär att risken för så kallad körpress, som kan uppstå då tillrinningarna är mycket höga och man måste producera 1 (6)

2 mycket vattenkraft även under natten då efterfrågan är lägre, minskar. En minskad risk för körpress gör att det samlade magasinsinnehållet kan tillvaratas bättre med mindre spill och mindre prissvängningar som resultat. En stabil och jämn prisutveckling för de närmaste månaderna är därför mer sannolik, även om det finns andra faktorer som kan påverka. De viktigaste faktorerna för den närmaste tiden är dels hur mycket regn som kommer nu under sommaren och dels hur de årliga revisionerna i kärnkraftverken förlöper. Förra året kännetecknades av mycket problem i just kärnkraften och avställningar, även om de är planerade, innebär alltid en risk då dessa kan bli längre än beräknat. 12 Tillrinning i Norden 8 TWh Utfall Prognos Normalt Figur 2 Bilden visar hur tillrinningarna utvecklats sedan årsskiftet samt vår prognos på vårfloden framöver jämfört med ett så kallat normalår. För nästa år domineras prisbilden för närvarande av utsläppsrätterna. Utsläppsrättshandel är det system som EU antagit för att begränsa utsläppen av koldioxid i enlighet med Kyotoprotokollet. Under den första handelsperioden, som började 2005 och avslutas i år, har prissättningen präglats av osäkerheter i hur mycket koldioxid de enskilda aktörerna inom den handlande sektorn faktiskt släpper ut. Denna osäkerhet har gjort att priset varierat väldigt kraftigt och nu när statistik från faktiska utsläpp visar på mindre utsläpp än mängden tilldelade utsläppsrätter, så har priset sjunkit. 2 (6)

3 Från nästa period, som pågår under , har tilldelningen av utsläppsrätter stramats åt, varför priserna väntas bli högre. Osäkerheten kring hur mycket utsläpp vi kommer att ha, har minskat något då vi har en del statistik från åren under nuvarande handelsperiod att förlita oss till. Däremot får vi under nästa handelsperiod in nya osäkerhetsfaktorer. Handelssystemet utvidgas och eftersom marknaden bedöms få ett underskott av utsläppsrätter, väntas marknaden för så kallade flexibla mekanismer 1 bli mer betydelsefull än tidigare. De certifikat aktörerna erhåller från flexibla mekanismer kan användas för att täcka ett underskott av utsläppsrätter. Tillgången på dessa bestäms av olika globala och politiska faktorer, som till exempel tillväxten i länder som Kina, Indien, Ryssland med flera och viljan hos olika länders regeringar att utföra koldioxidreducerande åtgärder. Tidigare osäkerheter har reducerats, men vi har fått in nya vilket gör att prissättningen kompliceras. Det är därmed möjligt att vi kommer att uppleva stora prisfluktuationer även under nästa handelsperiod, EUR/ton Pris på utsläppsrätter jan-06 mar-06 apr-06 jun-06 aug-06 sep-06 nov-06 dec-06 feb-07 apr-07 maj-07 Figur 3 Priset på utsläppsrätter för innevarande år fortsätter att falla och ligger under en euro per ton medan priset för nästa år fortsatt uppåt och ligger strax under 20 euro. De senaste veckorna har priset på utsläppsrätter för 2008 gått upp, från bottennoteringen i slutet av mars på drygt 12 euro per ton utsläpp till strax under 20 euro i dag. Det finns flera förklaringar till de ökande priserna. En anledning är att världsmarknadspriset på råolja gått upp som 1 Flexibla mekanismer motsvarar olika koldioxidreducerande åtgärder i länder utanför EU. 3 (6)

4 en följd av ökad efterfrågan från Kina och oroligheter i Iran och Nigeria som riskerar att påverka produktionen av råolja. Anledningen till att oljan påverkar utsläppsrätterna är att gas ofta handlas till ett pris som är indexerat till olja och priset på gas reglerar i sin tur möjligheten att byta från koleldad kraft till gaseldad kraft. Högre pris på olja gör således att gasen blir dyrare och därför lönar det sig sämre att byta från kol till gas. Då kolkraft släpper ut mer koldioxid än gaskraft, ökar behovet av utsläppsrätter och priset går upp då andelen koleldad kraft ökar på bekostnad av gaskraft Råolja (Brent) 65 USD/fat dec 21-dec -jan -jan 19-feb 11-mar 31-mar 20-apr -maj Figur 4 Priset på råolja har stigit sedan årsskiftet. Då gaspriserna indexeras mot oljan, med en viss eftersläpning, får detta konsekvenser för gaspriset längre fram och därmed för behovet av utsläppsrätter eftersom höga gaspriser ökar behovet av billigare kolkraft som släpper ut mer koldioxid än gaskraft. En annan faktor som påverkar elpriset framöver är att kol med leverans i Europa har ökat i pris. Detta beror främst på att fraktkostnaderna har ökat dramatiskt de senaste månaderna, vilket i sin tur förklaras med hög efterfrågan på sjöfrakt i de nya ekonomierna i Asien och även att man upplever flaskhalsar i världens största kolterminal i Australien. Kolpriset får en direkt inverkan på våra nordiska elpriser då högre priser gör att det blir dyrare med kolkraft i Norden. 4 (6)

5 USD/ton 0 35 Kol- och fraktpriser okt-06 nov-06 jan-07 mar-07 apr-07 Kolpris (inkl frakt) Frakt Figur 5: Kolpriset, inklusive frakt till Europa, har stigit den senaste tiden och nästan hela prisökningen kan förklaras med att fraktpriset stigit. Med det rådande läget när det gäller olika parametrar såsom hydrologi, priser på utsläppsrätter, bränslen m m, så ser det ut som att vi kan förvänta oss relativt stabila spotpriser resten av året som bör öka när vintern kommer och förbrukningen ökar. Det stora steget tar vi vid årsskiftet då utsläppsrätterna väntas vara betydligt dyrare än de är i dag och därför förväntar vi oss att priserna under 2008 kommer att ligga högre än under detta året. Dock finns som vanligt risker för stora prissvängningar, främst på grund av nederbördsmängder som avviker från normala. Rekommendation till våra kunder Av Anders Berghman, E.ON Försäljning Vi sänker priset på bundna avtal och rekommenderar just nu våra kunder att binda sina avtal på ett år. Vi baserar vår rekommendation dels på prisutvecklingen för utsläppsrätter, där övergången till Fas2 ger högre priser från och med årsskiftet 2007/2008, dels på att höst och vinter sannolikt kommer att ge högre spotpriser än de som gäller I dag. Priset på Rörligt pris är lågt just nu och även om vi tror att priserna kommer att förbli låga under sommaren så gör vi bedömningen att förtjänsten med att teckna Rörligt pris fram till sensommaren äts upp av att priset för ett bundet avtal till hösten kommer att vara högre än nu gällande priser. 5 (6)

6 Vill man ändå teckna Rörligt pris ska man göra det med insikten om att priset under höst och vinter med stor sannolikhet kan komma att bli högre än dagens nivåer. Mer information finns på Utsänt av: E.ON Sverige AB Kommunikation Johan Aspegren 6 (6)

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige

Energiförsörjningen i Sverige Energiförsörjningen i Sverige Kortsiktsprognos 2008-08-15 ER 2008:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser Januari 11 Sidan Ränteuppgången rullar på Sidan Fast elpris bra val till våren Ränteuppgången rullar på Den allt starkare konjunkturen och de stigande råvarupriserna

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

hälften av alla konsumenter har valt att varken byta elleverantör eller avtalsform.

hälften av alla konsumenter har valt att varken byta elleverantör eller avtalsform. Så sänker du din el kontrollera om du har rätt avtal Skenande elkostnader blir en onödigt dyr smäll för många. Men det går att krympa elnotan. Privata Affärer lotsar dig rätt på den snåriga elmarknaden.

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

Kritisk prisnivå för industrin

Kritisk prisnivå för industrin Upplagt för prismanipulation Lätt att manipulera elmarknaden enligt Sweco s.2 Svensk Energi tvivlar på 2012 Ser problem med för snabb gemensam elcertifikatmarknad s.6 Låga nivåer i Sourvasdammen Vattenfall

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer