Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden"

Transkript

1 Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden

2 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om man ska tala om hot mot den effektiva prissättningen så är regleringar och subventioner av den förnybara kraften i form av sol och vind ett sådant

3 Om kvotnivåer höjs blir elpriset väsentligt lägre än idag Energimyndighetens bedömning av höjda kvotnivåer på elpriset baserat på studie från 11 Vår bedömning idag baserat på Energimyndighetens siffror från öre lägre elpris 7-10 öre lägre elpris

4 Intäkter för vind, kärnkraft och vatten vid olika elpriser Nuvarande elpriser ger tuff marknad för alla Svårt att klara lönsamheten i kraftverk med elpris på 25 öre/kwh > investeringar avstannar Källa: Nordpool, Svensk Energi 4

5 KVOT (%) Absoluta mål kräver kraftigt höjda kvotnivåer när efterfrågan sjunker Sjunkande kvotpliktig elförbrukning kvotnivå = mål kvotpliktig elörbrukning kräver höjda kvotnivåer med 75 TWh till en kostnad på miljarder Ändringar av kvotnivåer % 62% 56% 52% 75% 63% 80% 70% 60% 50% % 32%31%31% 27%23% 18% 13% 16% 17%% 16% 18% 32% 40% 30% % 10% ändring 60%62%56%52%36%32%31%31%27%23%18%13%16%17%%16%18%32%75%63% gamla ,2 7,6 6,1 4,5 2,8 1,2 0,8 nya ,1 7,1 5,3 3,7 2,1 1, % ändring gamla nya Källa: Energimyndigheten

6 Antal cert (1 cert = 1 MWh) Bio och vatten i början - svensk vindkraft dominerar idag Elcertifikat utgivande Sverige Biomassa och biogas Sverige Vind Sverige Vatten Sverige Torv Sverige Sol Norge Vatten Norge Vind Källa: certifikat.svk.se/

7 öre/kwh Prisutveckling elcertifikat och elpris Elcert Nordpool Linear (Elcert) Linear (Nordpool) Källa: SvK och Nordpool

8 Omsättning elcertifikat Summa 37 miljarder Källa: certifikat.svk.se/

9 Nordiska elpriser sätts med vattenkraft och kolkraft Hög andel fossilkraft gav högsta elpris under 13 på 49 öre/kwh, total produktion 47GW. Låg andel fossilkraft gav lägsta elpris under 13 på 15 öre/kwh, total produktion 29GW. Källa: elstatistik.se

10 Källa: elstatistik.se Högsta elförbrukningen 13 Elproduktion norden 67 GW 22 januari 13 klockan 8-9 aktuell produktion jmf med högsta produktion systempris 55 öre / kwh 100% 97% 92% 40% vind kärnkraft vatten värme Källa: elstatistik.se

11 Lägsta elförbrukningen 13 Elproduktion norden 23 GW 28 juli 13 klockan 5-6 aktuell produktion jmf med högsta produktion systempris 25 öre / kwh 81% 29% 14% 21% vind kärnkraft vatten värme Källa: elstatistik.se

12 Nordiska marginalpriser låga för ickefossil kraft Kraftslag Marginalkostnad Kommentar Kärnkraft 0 öre/kwh Det lönar sig inte att avstå produktion. Det är förbjudet för kärnkraft att lastfölja med produktionen. Vattenkraft 0 öre/kwh Svensk vattenkraft kan avstå produktion ner till 2-3GW Vindkraft (elcert) - öre/kwh Elcertifikat ger negativ marginalkostnad Havsbaserad vind Danmark -100 öre/kwh Garanterad intäkt Kraftvärme < 0 öre/kwh Elcertifikat kan ge negativ marginalkostnad. Elproduktion begränsas av värmebehovet. Kolkraft 25 öre/kwh Bränsle 100 $/ton + CO2 10 /ton Gaskraft 50 öre/kwh Bränsle 30 /MWh + CO2 10 /ton (kombinationskraft) Gaskraft (gasturbin) 100 öre/kwh Bränsle 30 /MWh + CO2 10 /ton Källa: beräkningar

13 Tillgång-efterfråga styr pris

14 Tre samverkande faktorer bakom sjunkande elpriser till Lägre elförbrukning Sverige 3 TWh eller 0,3GW Ny kärnkraft i Finland 1,6 GW eller 13 TWh Ny kärnkraft i Sverige om 0,4 GW eller 3,2 TWh Ökad produktion genom elcertifikat om 25 TWh eller genomsnitt 2,8 GW per år Summa 5,1 GW Källa: elstatistik.se

15 EFFEKT (GW) Framtiden stora investeringsbehov efter Livslängd svensk kärnkraft 50 år - 70 talet 60 år - 80 talet Svenska kraftnäts förslag till att 25 ersätta 3,5 GW Not: 52 GW vindkraft kan producera 130 TWh el. Överskott på 100 TWh O1 O2 O3 F1 F2 F3 R1 R2 R3 R

16 Utredningsförslag Elpriset beräknas noggrannare Konsekvenser av låga elpriser Investeringsbehovet för norden Exportmöjligheter? Ökad inhemsk elanvändning Ändring av målen för certifikatsystemet

17 Uppsala Engineering Harald Klomp Civilingenjör, Ekonom, Vd ;

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år 2014-01-14 2014-01-16 Page 1 Det som ger oss problem är inte vad vi inte vet utan vad vi är helt övertygade om, men som visar sig

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund Gröna certifikat för el konsekvenser för fj ärrvärm en Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 I nnehåll Gröna certifikat i allmänhet RECS Svensk fjärrvärmes mål KVV och förnybart Svenska systemet När är certifikat

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer