Framtida prisskillnader mellan elområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12"

Transkript

1 Framtida prisskillnader mellan elområden

2 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad handel, och erbjuda portföljförvaltning av energiflöden såsom el, gas, biobränslen och relaterade miljöinstrument Hantering av hela värdekedjan Balansansvar och fysisk leverans av eloch gas Finansiella prissäkringar i relevanta derivatmarknader Bränsleinköp till produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla Marknadsanalyser av energirelaterade marknader

3 Sverige delas in i 4 elområden 1 november 2011 Överföringsbegränsningar ansågs diskriminera utländska kunder Ett gemensamt pris i Sverige speglar inte tillgång och efterfråga på el som varierar geografiskt Elområden leder till att elen tillfälligtvis blir dyrare i vissa delar. I takt med investeringar i elnät och ny produktion i södra Sverige, kommer skillnaderna i elpriser att minska. Elpriset i de olika elområdena hänger lika mycket ihop med priset i angränsande länder som till de övriga elområdena. Källa: Svensk Energi

4 Debatt om elområden Gemensam energimarknad Naturliga flaskhalsar ska vara styrande istället för nationsgränser Elen ska flöda dit det är dyrast Ska Norden betala för att övriga Europa har dyrare produktionsslag? Ökad produktion i södra Sverige Högre elpriser i söder ökar investeringsvilja hos producenter och bidrar till lägre priser totalt sett Ny produktion behövs, framförallt basproduktion. Är det värt investeringen om prisskillnader minskar om 3 år (med Sydvästlänk)? Hur påverkas baskraften? Konkurreras den ut? Hur stor utbyggnad klarar befintliga nät av?

5 Utbyggnad av förnyelsebar produktion Sveriges ambitionsnivå är att öka förnybar elproduktion med 25 TWh till 2020 (jmf 2002). Har idag nått hälften. Om Svensk Vindenergis mål går i uppfyllelse ligger vi ännu högre år Ökad förnyelsebar produktion leder till ökat utbud och lägre priser på elcertifikat vilket i sin tur kan minska investeringstakten i framtiden. Med för låga priser på elcertifikat måste justering av kvotkurvan göras för att nå klimatmål 2020? Hur stor del av utfasad produktion kommer byggas om för att få nya elcertifikat? Även Norges investeringstakt är mycket osäker. En ökad förnyelsebar produktion bör leda till ett generellt något lägre prisläge och mindre elområdesskillnader. Volatiliteten beräknas dock öka och prisnivån beror på hur mycket av reglerbar kraftproduktion som konkurreras ut.

6 Förnyelsebar utbyggnad även i Europa Nedtrappning av kärnkraft i Tyskland 8400 MW har tagits ur drift efter Fukushima och ytterligare ca 4000 MW ska bort innan 2020 Har ökat användning av fossila bränslen men även ökat incitament för förnyelsebar produktion Vindkraft beräknas öka med ca 170 TWh till 2020 och solkraft med ca 30 TWh Ökar volatiliteten i priser, varifrån kommer kraften när det inte finns vind och sol? Fram till 2016 (när nästa bortfall i kärnkraft sker) bör priserna ligga stabilt eller lägre, sedan finns risk för högre priser i Europa Priset på utsläppsrätter och bränslen prognosticeras öka i framtiden De närmaste åren kan det bli lägre priser i Tyskland, dock hög volatilitet. Det minskar maxpriset för södra Sverige och bidrar till lägre skillnader mellan de svenska elområdena.

7 Vad påverkar prisskillnaderna? Temperatur och hydrologiskt läge Våtår drar ner systempriset men de södra delarna kan inte alltid dra nytta av det När det är kallt kan överföringen bl.a. från Norge och norra Sverige minska Ekonomi/Konjunktur påverkar efterfrågan Produktion och överföringskapacitet Låg kärnkraftsproduktion begränsar överföringen från område 3 till södra Sverige Även produktion i grannländer påverkar, t.ex. genom Fenno-Skan kabel Finland Mycket vind i Danmark och södra Sverige minskar priset i de södra elområdena Överföringsbegränsningar mellan Norge, Danmark, Tyskland och Sverige som kan påverkas av aktuell produktion, revisioner, störningar etc. Elpriser på kontinenten och bränslemarknaden

8 Elområden Skillnader mellan elområden vid leverans ( /MWh) 16,00 14,00 12,00 10,00 God hydrobalans, kärnkraftsproblem och överföringsbegränsningar Kallt, lite vind, relativt låg kärnkraft med minskad överföring till område 4 Press i Norge, revisioner på kablar mellan Norge och Sverige samt begränsningar mellan Stockholm och Malmö 8,00 6,00 Kärnkraft tillbaka tillsammans med mycket vind. FennoSkan kom in 4,00 2,00 0,00-2, Vecka SE3-SYSTEM SE4-SYSTEM Cfd SE3 År 13 Cfd SE4 År 13

9 Framtidstro - prisskillnader El kan köpas som terminskontrakt d.v.s. köpa till ett visst pris idag med leverans vid ett senare tillfälle Prognos på spotpris vid leverans Riskpremie Terminspris Stora prisskillnader SE4-SYS i november (8 öre/kwh), har minskat kraftigt (medel 2,6 öre/kwh nov-maj) Riskpremien har sänkts men är fortfarande hög. Cfd kontrakten för Malmö ligger idag på knappt 5 öre/kwh, alltså fortfarande högre än utfall. Vi har hela tiden ansett att terminspriserna ligger för högt och har tjänat pengar till våra kunder genom att rekommendera säkring till systempris och köp av områdeskontrakt vid avräkning.

10 Information om el- och bränslemarknader Elpriser i SEK samt priser på bränslen, elcertifikat och utsläppsrätter.

11 Marknadskommentar varje måndag

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

Hedgingstrategier för elhandelsbolag på den svenska elmarknaden efter elområdesuppdelning

Hedgingstrategier för elhandelsbolag på den svenska elmarknaden efter elområdesuppdelning ISSN 0280-5316 ISRN LUTFD2/TFRT--5899--SE Hedgingstrategier för elhandelsbolag på den svenska elmarknaden efter elområdesuppdelning Hannes Teder Gustav Wiklund Lund University Department of Automatic Control

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer