Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elområden införs i Sverige den 1 november 2011"

Transkript

1 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1

2 2 Handel med el förutsätter transporter Det finns kablar inom och mellan de nordiska länderna, samt med omvärlden Det finns dock alltid begränsningar i elnätet Begränsningar uppkommer vid till exempel: höga tillrinningar mycket vind hög förbrukning

3 3 Historik dansk anmälan bakom elområden Den 1 juli 2006 anmäldes Svenska Kraftnät (svenska stamnätets ägare) till EU-kommissionen av den danska branschorganisationen Dansk Energi, fö att ha begränsat exporten av el i vissa situationer. Svenska Kraftnät förklarar: Ökad överföring av el genom Sverige och skev balans mellan tillgång och efterfrågan på el i olika delar av Sverige har ökat elflödet genom trånga sektorer i elnätet. Dessutom har kärnkraftverket i Barsebäck stängts. Behovet av att ibland begränsa elflödet och därmed handeln med grannländerna har därför ökat. EU-kommissionen beslutade den 14 april 2010 att Svenska Kraftnät måste förändra hanteringen av överföringsbegränsningar i elnätet. Därför inför Svenska Kraftnät elområden den 1 november 2011.

4 4 Ett historiskt betingat elpris idag Malm, skog och älvar i norra Sverige gav utbyggd vattenkraft i norr. Elnäten byggdes upp lokalt i monopolverksamhet. Ökat elbehov, främst i södra Sverige, gör att elnäten inte klarar höga elflöden. Begränsning i elöverföring i tre snitt. Fyra områden med egen balans i tillgång och efterfrågan på el. Överskott på el i norra Sverige underskott i södra Sverige.

5 5 Samma elpris i hela landet idag Svenska Kraftnät hanterar begränsningar i näten med begränsad elhandel med grannländer och så kallad mothandel inom Sverige. Mothandel kostar. Kostnaderna betalas av Sveriges alla elkunder på elnätsfakturan, en i längden ohållbar strategi. Ett utjämnat elpris uppnås inom hela Sverige systempriset. Börspriset är detta utjämnade pris.

6 6 Från 1 november 2011 fyra elområden Fyra elområden med gränser där elnätens kapacitet att föra över el är begränsad. Begränsningarna gör att tillgången på el inte alltid kan möta efterfrågan i ett område. Under sådana timmar, med stora elflöden genom Sverige, kan olika elpriser därför uppstå i områdena. Hur ofta som olika elpriser uppstår beror bland annat på nederbörden, som styr mängden tillgänglig vattenkraft, på vindkraften och på variation i efterfrågan. Priserna kan bli lägre i norra Sverige där det finns överskott på elproduktion jämfört med efterfrågan, och högre i södra Sverige där det motsatta förhållandet råder.

7 7 Elområden ger styrsignaler Priserna i elområdena blir styrsignaler för var det behövs mer elproduktion och var det finns plats för mer elanvändning. Det behövs mer produktion av el i södra Sverige medan norra Sverige har mer plats för elanvändning till exempel i form av industri. Indelningen i elområden innebär också att det blir tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka kapaciteten i näten. Elområden öppnar för ökad elhandel på den nordiska marknaden, då villkoren i Sverige blir mer lika villkoren i Norge och Danmark. Nätutbyggnader inom Norden bidrar också till en bättre fungerande nordisk elmarknad.

8 8 Målet en europeisk elmarknad EU vill binda samman EU-länderna i en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från företag i hela Europa. Utsläppen av koldioxid ska halveras inom EU till år Andelen förnybar energi energikällor som inte tar slut, som vattenkraft, vindkraft, biobränslen, vågkraft och solenergi ska öka. Energin ska också användas effektivare Svenska Kraftnäts uppdelning i elområden är ett led i EU:s strävan mot en gemensam elmarknad, och behovet av ett starkare elnät.

9 Elområden på elbörsen 1/ Tromsö NO4 SE1 Luleå Trondheim NO3 SE2 Sundsvall FI Bergen Kristiansand DK1 NO5 NO2 NO1 Oslo DK2 SE3 SE4 Stockholm Malmö I november 2010 introducerade Nasdaq OMX så kallade CfDkontrakt* för elområden i Sverige på Nord Pool (elbörsen). * För elhandelsföretagens prissäkring (hantering av risker för avvikelser mot systempris) 9

10 CfD-kontrakt för helåret 2012 Tromsö SYTRO 0,3 SYLUL 1,1 Bergen Kristiansand NO5 Trondheim NO2 NO3 SYOSL 0,3 Oslo SYSUN 0,5 SYSTO 1,5 SYHEL 1,7 Enhet uro/mwh (cirka öre/kwh) SYARH 3,8 SYCPH 6 SYMAL 6,1 Områdespriser i förhållande till ett systempris (marknadens förväntningar). Visar till exempel skillnad i ersättning för elproduktion (av intresse för vindkraften) 10

11 11 Kommunikation svår fråga Fundamentalt Gemensam förklaring/beskrivning Förtroende på lång sikt, redan svår marknad Viktigt med timing Branschen måste vara förberedd Kafka varning Regionala skillnader Konkurrensutsatt marknad Terminologi Anmälningsområden vs prisområden, budområden elspotområden med mera? Svar: Elområden! Neutralt, statiskt och kan kopplas till kunden

12 En gemensam plattform för kommunikationen 12 re broschyrer riktade mot kunder npassningsbara för företagen n broschyr internt för branschen ersonal, styrelse och ägare resentationsmaterial för intern användning teknisk respektive kommunikation

13 13 Budskap i broschyrerna Varför elområden? Utveckling i steg mot gemensam europeisk elmarknad Hur påverkas Sverige? Bättre balans mellan tillgång och efterfrågan Ger tydliga signaler på var i landet det behövs investeras i elproduktion och i elnäten för bättre överföringskapacitet Vad betyder det för mig? Elpriserna kommer att variera beroende på tillgång och efterfrågan i områdena Generellt billigare i norr och dyrare i söder

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Kommunikativa insatser 18 Regionala informationsträffar, över 400 deltagare Elområde introducerat med bred acceptans Energilunch med media stor uppslutning Informationsmöten med organisationer och myndigheter som representerar kunder, till exempe industri och fastighetsägare Informationsmöte med systemleverantörer Koordinering med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Nord Pool Spot och Nasdaq

19 19 Aktiviteter framöver Olika behov regionerna styr! Uppföljande informationsträffar Externa informationsträffar Mediasatsningar Energifrukost/lunch Pressmeddelanden Debattartiklar Politikerträffar Lokal samverkan med andra organisationer Gemensam kommunikation inför november Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen (EI), Nord Pool Spot Frågetecken Elpriskollen (EI:s sajt för prisjämförelser) Kraftläget (Svensk Energis veckovisa information)

20 Konsekvenser 20 Högre kostnader för administration Marknaden Råkraftmarknaden (budgivningen påverkas)? Slutkundsmarknaden Högre spotpriser i söder Fler och större risker riskhantering Fyra balansavräkningar Färre balansansvariga företag? Färre aktörer? Färre/fler produkter? Investeringar Minskad investeringsvilja vid lägre avkastning Dyrare att nå miljö- och klimatmålen i Sverige och EU, till exempel vid mindre utbyggnad av vindkraft? Sannolikhet för negativa priser ökar (t ex vid stor lokal produktion av vindkraft och låg efterfrågan)

21 Nollpriser på Nord Pool den 26 juli System NO1 Sverige Kontek NO2 NO3 FI DK1 DK ,24 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23, ,41 2,2 2,2 2,2 14,8 14,8 2,2 2,2 2, ,96 0,06 0,06 0,06 11,34 11,34 0,06 0,06 0, ,75 6, , ,85 5, ,81 5, ,85 5, ,4 1,15 1,15 1,15 5,8 5,8 1,15 1,15 1, ,78 1,85 1,85 1,85 5,13 5,13 1,85 1,85 1, ,05 23,19 23,19 23,19 21,99 23,19 23,19 23,19 23, ,07 27,25 27,25 27,25 26,23 27,25 27,25 27,25 27, ,14 31,74 31,74 31,74 27,03 31,74 31,74 31,74 31, ,28 30,89 30,89 30,89 27,13 30,89 30,89 30,89 30, ,09 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27, ,56 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22, ,11 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22, ,09 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22, ,75 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23, ,35 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26, ,8 30,05 30,05 30,05 27,73 30,05 30,05 30,05 30, ,99 31,82 31,82 31,82 27,9 31,82 31,82 31,82 31, ,31 33,03 33,03 33,03 28,02 33,03 33,03 33,03 33, ,53 34,01 34,01 34,01 28,07 34,01 34,01 34,01 34, ,3 29,57 29,57 29,57 29,36 29,57 29,57 29,57 29, ,25 25,02 17,49 20,48 25,35 25,35 17,49 25,02 17, ,07 18,87 6,7 13,57 25,18 25,18 6,7 18,87 6, ,82 1,68 1,68 25,14 25,14 1,68 9,82 1, ,13 5,68 1,26 1,26 25,05 25,05 1,26 5,68 1, ,86 5,65 1,2 1,2 24,37 24,37 1,2 5,65 1, ,3 8,82 4,83 4,83 25,08 25,08 4,83 8,82 4, ,28 23,37 23,37 23,37 25,32 25,32 23,37 23,37 23,37

22 22 Hur påverkas vindkraften? Ger mindre betalt att bygga i norr Ger mer betalt att bygga i söder incitamenten ökar att bygga här Förbrukningen finns i söder, mindre förluster Ny kraftproduktion, rätt placerad, bidrar till att minska skillnader i pris Tillståndshanteringen ännu viktigare med elområden Hur ställer sig vindkraftsbranschen? Fler frågor?..?

23 23 Summering: Ett kliv i utvecklingen På kort sikt Indelningen i elområden är en åtgärd på kort sikt, för att nya kraftverk ska kunna byggas där efterfrågan på el är högre än tillgången. Det blir också tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka elnäten. På lång sikt EU strävar efter att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa.

24 Tackar för uppmärksamheten! Frågor? Blåsen, I musikanter, vid Eols blåst från berg och branter Eol stormar uti skyn, nattens facklor de släckas, Kalle Lindholm ,

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring 1 Innehåll förord 3 Flexibel elanvändning Effektreducering genom flexibel elanvändning 4 Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 5 Tidsdifferentierade nättariffer

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Sven-Olof Fridolfsson Thomas P. Tangerås Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5 Finansdepartementet Förord Den svenska elmarknaden

Läs mer

Näringspolitiskt program

Näringspolitiskt program Näringspolitiskt program Sekos Näringspolitiska program Förord Sverige har på många sätt hävdat sig väl i den internationella konkurrensen. Tillväxten och produktiveteten har varit god, vilket på ett övergripande

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer