Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser"

Transkript

1 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen på kort sikt har vi tittat på den rådande hydrobalansen och sedan jämfört med tidigare år som haft liknande hydrobalans och/eller marginalkostnad på kol. För nästkommande år har vi också tittat en del på olika scenarier på hydrobalans men även mer på marginalkostnad kol. På lång sikt utgår vi från normalt väder/hydro och här blir produktionskapacitet samt export/import kapacitet tillsammans med bränsle och CO2 priser avgörande. I samtliga fall har vi även tagit in analyser, prognoser och scenarier från våra externa analyshus. Ett högt scenario, ett lågt scenario samt ett mest troligt utfall finns med för respektive period. Kort sikt: Q I tabellen nedan har vi till att börja med tittat tillbaka på de första kvartalen från år 2008 fram till nu och sammanfattat vad som främst har påverkat priserna respektive kvartal. Det som dock är viktigt att komma ihåg är att vi idag har ett helt annat läge än de tidiga åren pga av den stora utbyggnad av förnybar kraft. Det gör att de mycket höga priserna som vi såg 2010 och 2011 inte är troliga i dagsläget. /MWh NP spot Kommentar Marg.k. Hydro Q ,9 God hydrobalans gav relativt låga nordiska priser trots mkt hög marginalkostnad Q ,2 Hydrobalans som försämrats under Q1. Marginalkostnad lik dagens och temperatur ca 1 grad över normalt Q ,8 Mycket dåligt med vatten samt kallt! Fler KK verk nere. Gav NP spot långt över tyska priser Q ,1 Mycket dåligt med vatten samt kall feb! Höga bränslekostnader som ger extra stor inverkan vid dålig hydro Q ,5 Bra hydro och milt väder men högre kol- och CO2 priser än idag. Gav NP spot under tyska och runt marginalkostnad kol Q ,0 Negativ hydrobalans samt relativt kallt. Gav elpris ca 10/MWh högre än marginalkostnaden Q ,2 Hydrobalans förbättrades från -15 till -4 TWh under Q1 och vi fick ett varmt första kvartal. Marginalkostnader som idag

2 Q1-15 är prognos Scenarier med bra hydrobalans Det lägsta medelspotpriset vi har sett under ett första kvartal de senaste 6 åren (tidigare än det är det ingen större idé att titta då systemet såg så annorlunda ut) är förra vintern, Q1-14. Medelspotpriset för system blev då 30,2/ MWh. Även det tyska elpriset (base) var rekordlågt med 33,5/MWh. Vi hade denna vinter ett hydrologiskt läge som förbättrades från runt -15 TWh i oktober till -4 TWh under Q1-14 och vädret var mycket milt. Marginalkostnad kol var som idag och vi hade en kärnkraftproduktion runt 88% (som idag). Terminspriserna för Q1-15 handlas i skrivande stund på 32,9/MWh. Marginalkostnaden för kol ligger på ca 30/ MWh, dvs ungefär samma som förra vintern. Kärnkraftproduktionen bör ligga på knappt 90% om Ringhals 2 kommer tillbaka i december som beräknat. Med en mild och blöt nov-dec (enligt senaste månadsprognoserna) och en mycket mild vinter även under första kvartalet 2015 bör vi alltså kunna komma ner till samma nivåer som vi hade förra vinter på 30/MWh under Q1-15. Detta ser vi som lägsta scenario för nästkommande kvartal. Även om vår hydrobalans skulle förbättras till normalt under hösten så krävs det alltså fortsatt mycket låga kol- och CO2 priser samt fortsatta temperaturer på mer än 2 grader över normalt för att hamna så lågt. Det krävs dessutom mycket vindkraftproduktion i Europa för att nå de historiskt låga EEX priser som vi såg förra vintern. I år har vi dessutom en högre osäkerhet på priset på utsläppsrätter då diskussioner pågår kring både EU:s klimatmål 2030 och själva handelssystemet EU ETS med bl.a. detaljer kring den viktiga stabilitetsmekanismen. Skulle politiska diskussioner göra att priset på utsläppsrätter stiger till runt 10/MWh under vintern så skulle det leda till ca 3/MWh högre marginalkostnad kol (= 31/MWh). Mer troligt scenario vid bra hydroläge och mild vinter är att de nordiska elpriserna handlas på samma nivå som marginalkostnad kol som alltså för nästa kvartal kan tänkas komma upp till 31/MWh. Scenario med försämrad hydrobalans Första kvartalet 2009 har vi ett exempel på sämre hydrobalans och där marginalkostnaden var lik trolig marginalkostnad för vår kommande period. Då handlades den nordiska elen ca 7/MWh över marginalkostnad kol (men då hade vi inte heller så hög produktion av förnybart som vi har idag och även sämre tillgång på kärnkraft). Skulle vi få en normal vinter temperaturmässigt och ett torrt första kvartal med hydrobalanser som försämras till ca -10 TWh och CO2 priset samtidigt går upp mot 10/MWh under Q1-15 så bör vi hamna närmare Q1-09 nivåer på 38,5/MWh. Blir det även något kallare än normalt kan vi även komma upp i samma priser som Q1-13 på 42/MWh (se tabell nedan för detaljer). Detta får alltså representera möjlig uppsida för Q1-15. Moditys tro Skulle vi handla Q1-15 mitt emellan mitt lägsta och mitt högsta scenario borde priset ligga på 36/MWh men detta tror vi är lite för högt. Sannolikheten för att nå ända till det högsta scenariot är relativt låg medan det räcker med en blöt och mild vinter (samt CO2 priser som idag) för att nå de lägsta. Fundamentalt tycker vi att ett rimligt pris utifrån det vi gått igenom borde ligga runt 34-35/MWh. Tittar vi på några externa scenarioanalyser utifrån hydrobalans visar det ett pris på drygt 38/MWh för de 25% torraste scenarierna och på drygt 32/MWh för de 25% blötaste (allt annat lika). Externa prognoser från våra analyshus på Q1-15 ligger nu på 34,3/MWh respektive 33,4/MWh (med nuvarande marknadspriser på bränsle och CO2). 2

3 Medellång sikt: År 2015 I tabellen och grafer nedan har vi till att börja med tittat tillbaka på de första kvartalen från år 2008 fram till nu och sammanfattat vad som har påverkat priserna respektive år. Förutom dessa kommentarer så har även en kontinuerligt ökad produktion av förnybar kraft gjort att priserna inte bör komma upp i de nivåer som vi såg de tidigare åren även med samma förutsättningar på hydro och marginalkostnad. Efterfrågan faller dessutom. /MWh NP spot Kommentar Marg.k. Hydro ,7 Mkt hög marginalkostnad kol leder till rekordhöga spotpriser i Tyskland och höga i Norden trots bra hydro ,0 Ngt högre marginalkostnad än idag, främst pga högre CO2 pris. Negativ men fullt uppnåbar hydrobalans ,1 Mycket dåligt med vatten, kalla vintrar samt höga både kol- och CO2 priser gav högre priser i Norden än i Tyskland ,1 Mycket dåligt med vatten och kolpriser över $120/t! NP spot handlas ett par euro högre än marginalkostnad ,2 Hög hydrobalans på +7 TWh håller nere de nordiska priserna. Ca $20/t högre kolpriser ger högre marg. Kostnad jmf idag ,1 Negativ hydrobalans leder till nordiska priser över de tyska. Marginalkostnad som idag med något högre kol men lägre CO ,4 Låg marginalkostnad pga lågt både kol- och CO2 pris. Hydroläge på -6 TWh hittills År 2015 är prognos I denna tillbakablick är åren 2009 och 2013 intressanta. Om vi får en negativ hydrobalans på ca -10 TWh under 2015 så är ett scenario i linje med dessa år rimligt. Vi tror på ett fortsatt lågt kolpris men ett högre CO2 pris allt eftersom beslutet kring den omtalade stabilitetsmekanismen rycker närmare. Ett 3/t högre CO2 pris leder till att marginalkostnad kol går upp med ca 2,5/MWh och vi skulle då få en marginalkostnad på ca 33-34/MWh under De nordiska spotpriserna har dessa torra år legat i genomsnitt 6/MWh över marginalkostnad kol vilket för 2015 då skulle ge oss ett pris på 39-40/MWh. Detta blir ett rimligt högsta scenario. År 2012 hade vi en positiv hydrobalans på i genomsnitt +7 TWh. Detta år hade vi dock en högre marginalkostnad än vi tror på för nästa år men pga den goda hydrobalansen så blev utfallet av de nordiska spotpriserna nära 5/MWh lägre. Drar vi ner marginalkostnaden till mer rimliga 33-34/MWh för 2015 men behåller övriga parametrar skulle det alltså isåfall leda till spotpriser på som lägst 29/MWh. I ett blött scenario är alltså detta ett rimligt lägsta scenario. Vi ska dock vara medvetna om att endast 4 av de senaste 11 åren har haft en positiv hydrobalans över året medan 7 av 11 år har haft en sämre hydrobalans än -10 TWh. 3

4 Externa analyshus prognostiserar priser mellan 29,9/MWh (nuvarande marknadspriser på bränsle och CO2) till 31,8/MWh. Tas de 25% blötaste scenarierna hamnar priset på 29,4/MWh medan de 25% torraste scenarierna ger ett spotpris på 36,8/MWh. Lägger vi oss på median av våra egna höga och låga scenarier så hamnar vi på 34/MWh men med tanke på att förnybart ökar och förbrukning går ner så tycker jag att 33/MWh är en rimlig prognos som då förutsätter att hydrobalansen förbättras under vintern och år Lång sikt På lång sikt fram till år 2030 tror vi på ökande elpriser. Anledningen är nedstängning av kärnkraftverk i Norden, Tyskland och Frankrike, en kraftig utbyggnad av kablar från Norden till Europa (inkl. östeuropa) samt väsentligt högre priser på utsläppsrätter. På nedsidan ser vi en fortsatt kraftig utbyggnad av förnybart. Från år 2022 stängs kärnkraftverk ned i Sverige. År 2022 försvinner 470 MW (O1), år ytterligare 1740 MW (R1 och R2), resterande kärnkraftverk fasas sedan ut Kärnkraftverk i Tyskland stängs ned enligt plan, de kommer alltså vara fullt utfasade år Detta gör att Tyskland kommer öka sin import från bl.a. Frankrike och Holland kraftigt. Tillväxten i Europa spås enligt de flesta institut vara lägre än 2% framöver. Globalt är den högre vilket främst kommer från tillväxt i Kina och Indien. Kolpriser väntas även fortsatt vara låga och den europeiska efterfrågan minskar. Dock väntas efterfrågan på gas öka (bl.a. pga högre miljökrav och högt CO2 pris som gör att kolkraftverk stänger ner).och priserna på gas bör stiga på lång sikt, trots en fortsatt utvinning av skiffergas. Hur mycket gaspriserna kommer öka beror till stor del på politik kring utsläppsrätter, miljökrav samt utvinning av skiffergas även i Europa. Priset på utsläppsrätter är en av de största osäkerhetsfaktorerna och som är helt beroende av politiska beslut. Vi, i likhet med de flesta andra, väntar oss betydligt högre CO2 priser framöver. Efter EU rådets möte för några veckor sedan ökade sannolikheten för högre klimatmål (överenskommelse nåddes om 40% minskning av utsläpp fram till 2030 jmf 1990). Dessutom är det nu mycket troligt att den omtalade stabilitetsmekanismen blir av, det är bara frågan om hur och från vilket år från 2021 eller redan från Vår tro är dock fortfarande att det kommer blir några fler kompromisser innan klimat och utsläppsmål beslutas slutgiltigt. Nästa omröstning kring stabilitetsmekanismen är i februari nästa år och då väntas många detaljer klarna. Ett högre pris på utsläppsrätter bör inte påverka det nordiska elpriset så väldigt mycket de första åren utan det är först med nedstängning av kärnkraft och utbyggnad av kablar som vårt beroende blir större. Förnyelsebar energi väntas fortsätta öka kraftigt i Norden och Europa. I prognosen väntas Norden nå mål på att öka förnyelsebar produktion med ca 40 TWh till Den ökade produktionen av förnybar el gör att Norden väntas få ett växande överskott av el. Redan år 2020 når balansen ca +30 TWh före export och år 2040 är överskottet före export så stort som +40 TWh. Fler kablar som ökar exporten från Norden finns dock med i planerna och vi kommer få en betydligt större koppling till bl.a. östra Europa, England, Tyskland, Holland och Frankrike där priserna är högre än i Norden. Se graf intill. 4

5 Prisprognos utgår från två olika scenarios på utsläppsrätter då utgången av de politiska diskussionerna får så stor påverkan på elpriserna på lång sikt. Normalt väder och hydrobalans antas och i övrigt förutsättningar som beskrevs i det förra stycket. Lägre CO2 pris Systempris Norden ( /MWh) EUA ( /t) Högre CO2 case Systempris - högre CO EUA ( /t) Kontakta mig gärna för frågor eller kommentarer! Författare: Mia Bodin, Analytiker Mail: Mobil: Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Vi bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Våra kunder får dessutom ta del av våra analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer, analyser och prognoser. För ytterligare information se hemsidan: Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen: Modity Energy Trading AB, Box 1039, Lund 5

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Brent och WTI ska de återuppta sin tango?

Brent och WTI ska de återuppta sin tango? 2015-04-28 Brent och WTI ska de återuppta sin tango? NÅGRA SLUTSATSER Den gamla sanningen att den amerikanska oljan WTI och nordsjöoljan Brent handlas till nära nog samma pris stämmer inte längre. Högre

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer