Steget före med dina energiaffärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Steget före med dina energiaffärer"

Transkript

1 Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading

2 Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder som påverkar elpriset 3. Elcertifikat vad har hänt och vad är på gång? 4. Utsläppsrätter vad har hänt och vad är på gång?

3 Modity hanterar hela värdekedjan Energihandel Balansansvar, leverans av el- och gas Optimering av elförbrukning/produktion Direkt marknadsaccess Riskhantering Policy- och strategi Portföljförvaltning Strukturerade produkter, t.ex. miljöprodukter Analys Marknadsinformation Modity Academy Skräddarsydda utredningar/analyser Omsättning och resultat Mkr resp. 17,5 Mkr Omsättning El ca 22,5 TWh Omsättning Elcertifikat och CO2 ca 2 M(st) resp. 1 M (st), 60 MSEK

4 Politiska klimatåtgärder EU ETS Utsläppsrätter Kyoto: Max +2 C Feed-in tariffer EU: målen Elcertifikat Förnyelsebarhetsmål

5 Mål om förnyelsebart och Elcertifikat Ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar produktion, sedan 2003 Gäller i sin nuvarande form till år Producent får 1 elcertifikat per MWh under 15 år Efterfråga skapas av kvoter på elförsäljning. Kvoter från 2013 är framtagna för att nå förnyelsebarhetsmål till Gemensam marknad med Norge sedan 2012 Priset styrs av utbud och efterfråga där efterfråga är fast MÅL EU direktiv: 49% förnybar energi till år 2020 i Sverige +25 TWh förnybar el till 2020 (jmf 2002) i Sverige, idag + ca 15 TWh +26,4 TWh till 2020 (jmf 2012) för Sverige och Norge tillsammans Riksdagens nationella planeringsram för vindkraft: 30 TWh till år 2020, nära tredubbling från idag

6 HUR SER DET UT IDAG? Elcertifikat 51% elproduktion från förnybara källor 2012 Överträffat EU mål på 49% Ej nått mål om förnyelsebart (Sverige och Norge) Ökad efterfråga pga Norges inträde Behov av tillkommande vindkraft men överskott av elcertifikat och låga priser Ej lönsamt att investera OCH FRAMÅT DÅ? Fortsatt stort överskott i Sverige medan mindre underskott i Norge. Minskning av överskott i takt med att produktionstakt ev. minskar pga låga priser Totalt överskott av elcertifikat åtminstone närmaste åren Justering av kvotplikt stor betydelse för att uppnå förnybarhetsmål Utbyggnadstakt i Sverige och Norge har stor betydelse Något måste göras vid kontrollstation 2015 för att förnybarhetsmålen ska uppnås

7 Priser elcertifikat OCH PRISERNA FRAMÖVER? Något stigande under hösten pga säsongsvariation Prisutvecklingen framåt beroende av produktionstakt Kommer utbyggnad i Norge igång? Avstannar produktion pga låga priser? Låga priser pga överutbud Prisökning i höstas, som väntat Utfasning av produktion Norges inträde Tro på reglering av kvotplikt Ev. justering av kvoter vid kontrollstation 2015 blir avgörande, rapport feb-14? Balans från ca år 2016 underskott 2020 Priser upp mot 40/MWh runt 2020 Har ni läst vårt månadsbrev från april? Fall under våren pga Förlängning av viss produktion Utfall 2012

8 Handel med utsläppsrätter För att på ett kostnadseffektivt sätt minska växthusgasutsläppen i EU Bas i Kyotoprotokollet, 11 dec 1997 Från 2013 även andra gaser än CO2 samt fler sektorer tidigare Från 2013 får samtliga elproducenter betala för sina rätter, andel gratis tilldelning till industrin minskar successivt Testfas (1) Fas 2 Fas Framåt Överskott Priser på 0 kr! Globalt avtal diskuteras, slutar med förlängning av Kyoto, nytt avtal från 2018? Mål om energieffektivisering samt lågkonjunktur fick priset att falla 20% 20% 20% Åtgärder för att stärka priset: Back-loading planer nedröstat 16 april! Fortsättning följer Ändring av direktiv? Efter 2020?

9 Ny period, klimatdiskussioner Statistik 2007 EUA närmaste år mål, lågkonjunktur, besvikelse klimatmöte Termin EUA Besvikelse klimatmöte, flygen fick undantag 5 0 Status och priser framöver 1/MWh = 0,8/MWh på el Stort överskott över 0 kr pga framtidstro. Mycket låga priser! Inga incitament för klimatåtgärder. Låga CO2 priser gör det lönsamt att använda kol ökar utsläppen Diskussioner om politiska åtgärder: back-loading, högre mål etc Låga priser fram till diskussioner kring ev. Fas 4, efter 2020

10 Vad händer härnäst? Höjning av mål att minska utsläppen inom EU till 30% fram till 2020??? Globalt klimatavtal? Färdplan mot år 2050 Minska växthusgasutsläppen med minst 80% till år 2050 EU handel med utsläppsrätter kvar, alt. skatt eller komb. med golvpris? Elcertifikat kvar efter 2035? Fler länder som ansluter sig? Belgien, Holland? Övriga Norden? Gemensamt system för förnybar produktion i EU? Vad isåfall? Eller satsa på utsläppsrätter

11 Information på Moditys hemsida ny lansering efter sommaren Veckovis marknadskommentar med priser och prognoser Månadsbrev Elcertifikat Oljepriset Konjunktur och valuta Utsläppsrätter Profil- och volymrisker

12 Tack för att ni lyssnade! Mia Bodin

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning Hållbara Energisystem Hösten 2008 Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning TWh 500 Använd Energi i Sverige 1970-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 SNF 2008 Azar nr 1 Scenario

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter

Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter Skillnader mellan de olika faserna Kim Nikander < Institutionen för finansiell ekonomi och statistik Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer