Klimatbokslut Klimatbokslut Insatser och investeringar i Sverige under 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatbokslut 2006. Klimatbokslut 2006. Insatser och investeringar i Sverige under 2006."

Transkript

1 Klimatbokslut 2006 Klimatbokslut 2006 Insatser och investeringar i Sverige under 2006.

2 2 Innehållsförteckning Ditt fotspår 4-5 E.ON Sveriges fotspår 6-7 Vår ambition 8-9 Klimatresultat Våra energislag Satsning på ökad kunskap E.ON i världen Tillsammans kan vi minska fotspåret Nyckeltal för E.ON Sveriges klimatarbete 22-23

3 3 Ett steg i rätt riktning. Det här är tredje året som E.ON Sverige redovisar klimatarbetet. Vi gör det för att vi tar den här frågan på största allvar och för att vi öppet vill visa på vilket sätt vår verksamhet påverkar klimatet. På kommande sidor kan du läsa om såväl ambitioner som konkreta resultat för Vi visar också vad vi gör tillsammans med våra kunder. E.ON Sveriges ambition är tydlig; vi vill bidra till att minska koldioxid utsläppen. I år har vi valt att fokusera på fotspår. Varje individ på det här jordklotet lämnar ett fotspår i miljön. Det gäller oavsett om du är amerikan, spanjor, kines eller svensk. Klimatfrågan är global och påverkar alla och tillsammans kan vi göra något åt den. På nästa uppslag visar vi hur stort medelsvenskens fotavtryck är. Lite länge fram kan du läsa om E.ON Sveriges eget fotspår. Den sista delen i Klimatbokslutet handlar om hur vi tillsammans kan göra fotspåren lite mindre. Mattias Örtenvik, Miljöchef på E.ON Sverige.

4 4 Hur ser ditt fotspår ut? Varje svensk gör i genomsnitt ett fotavtryck i miljön som mot svarar 6,2 ton koldioxid. Ditt fotspår kommer från transporter, industri samt el och värme. Är 6,2 ton mycket eller lite? Det beror på vad vi jämför med. En genomsnittlig amerikan har ett fotspår på 19,9 ton per år och en genomsnittlig europé bidrar med 8,8 ton. Tittar vi på utvecklingsländer så blir siffran en helt annan. I Afrika är fotspåret bara 0,8 ton per person, i Indien är det 1,1 ton och i Kina 3,5 ton. Du kan påverka storleken på ditt fotavtryck. Du kan ganska enkelt påverka ungefär 55 procent av ditt fotspår. Denna påverkbara del är transporter, elanvändning och uppvärmning. Transporter utgör hela 39 procent av fotspåret medan el och värme består av 22 procent. En stor del av transporterna består av de dagliga resorna till och från jobbet, affären och skolan. När det gäller energiförbrukningen så går den främst till uppvärmning av bostaden samt till varmvatten när du duschar eller diskar. De 45 procent av fotspåret som du har svårare att påverka kommer främst från industrin. Möjligtvis kan du göra något åt denna del genom aktiva val när du köper olika produkter. Tänk om 9 miljoner människor ändrar sina vanor! Vi svenskar genererar tillsammans nära 56 miljoner ton koldioxid per år. Om alla bestämde sig för att minska sitt fotspår, om än bara lite, så skulle det göra stor skillnad. På Klimatskolan, som du hittar på kan du genom olika övningar prova hur stor din klimatpåverkan är och vad du kan göra genom att ändra dina rutiner. Koldioxidfotspår Totalt 6,2 ton per person och år i Sverige. 1 Industri 3 9% Stål, papper etc. Industriella processer Petrokem. processer Jordbruk El & värme 22 % El Fjärrvärme Lokal uppvärmning 6,2 ton 39 % Transporter 2 Personbil Lastbil Flyg, inrikes Buss 1) Sveriges rapport om påvisbara framsteg i enlighet med Kyotoprotokollet. Ds 2005:57. Regeringskansliet, Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet ) Flyg utrikes ingår ej i redovisade siffror. Du kan ganska enkelt påverka ungefär 55 procent av ditt koldioxidfotavtryck.

5 5 Globalt fotavtryck Årligt koldioxidutsläpp ton/capita och år (2003) ,8 1,1 3,5 6,2 8,8 19, Afrika Indien Kina Sverige EU USA Det genomsnittliga fotspåret i världen är 4 ton koldioxid per capita och år. 1) Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) version 4 (Washington DC: World Resources Institute, 2007).

6 6 Hur ser E.ON Sveriges fotspår ut? Under 2006 skapade E.ON Sverige ett fotspår i naturen på 1,3 miljoner ton koldioxid. Utsläppen kommer från värme- och elproduktion, från intern energiförbrukning, från transporter, från vår verksamhet med avfallshantering samt från hantering och distribution av gas. Den största delen av fotspåret, 53 procent, kommer från värme. E.ON Sverige producerade GWh värme under 2006, huvudsakligen i form av fjärrvärme. Fjärrvärme är en mycket effektiv energikälla ur klimatsynpunkt. I våra fjärrvärmeverk kan vi ofta ta tillvara energi som annars skulle ha gått förlorad, till exempel återvunnen energi från avloppsvatten samt spillvärme från avfallsförbränning och industrier. För att hålla nere koldioxidutsläppen i värmeproduktionen använder vi också en stor del förnybara bränslen, framförallt biobränslen, som inte bidrar till växthuseffekten. Hade vi till exempel använt olja istället hade vårt fotspår varit betydligt större. De energikällor som ger upphov till E.ON Sveriges utsläpp av koldioxid är naturgas, olja, kol och torv. Drygt 33 procent av fotavtrycket kommer från elproduktion som under 2006 uppgick till GWh. Den största delen av elproduktionen (97 procent) kommer från källor som inte bidrar till växthus effekten såsom kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Fossila bränslen såsom olja används framförallt vid produktion i våra reservkraftverk. Cirka 6 procent av våra koldioxidutsläpp under 2006 kommer från den egna energiförbrukningen. Vi använder till exempel energi för att driva turbiner och generatorer. Transporter svarade under 2006 för cirka 3 procent av E.ON Sveriges fotavtryck. De består framförallt av godstransporter av bränsle till våra produktionsanläggningar samt av resor i tjänsten. De flesta resor i tjänsten sker i samband med underhåll av verksamheten som till exempel underhåll av vårt elnät. Resor med flyg stod för en mycket begränsad del av våra transportutsläpp. En liten del av koldioxidutsläppen kommer från distribution av gas till våra kunder samt från vår verksamhet inom avfallshantering. Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2006 Totalt ton. Värmeproduktion 53 % Elproduktion 33,5 % ton 0,3 % Hantering och distribution av gas 0,3 % Transporter 0,4 % Avfallsbehandling 0,6 % Intern energiförbrukning 91 procent av E.ON Sveriges el- och värmeproduktion kommer från energikällor som inte bidrar till växthuseffekten.

7 Ett fotavtryck på 1,3 miljoner ton koldioxid är det stort eller litet? Under 2006 producerade E.ON Sverige GWh värme och GWh el. Vi distribuerade GWh naturgas och vi behandlade ton avfall i vår avfallsverksamhet. Detta gav ett totalt utsläpp på 1,3 miljoner ton koldioxid. En naturlig fråga är om 1,3 miljoner ton koldioxid är mycket eller lite för en verksamhet med E.ON Sveriges omfattning? Låt oss ta ett exempel. Om vi hade använt enbart kol som energikälla för elproduktionen och begränsat koldioxidutsläppen till 1,3 miljoner ton, så hade vi endast kunnat producera GWh el, det vill säga 20 gånger mindre än de GWh el som vi producerade Bakgrunden till detta är att 91 procent av E.ON Sveriges el- och värmeproduktion kommer från energikällor som inte bidrar till växthuseffekten. Mer information om våra utsläpp finner du i diagrammen på sidorna

8 8

9 9 Vår ambition är att minska de globala utsläppen av koldioxid med 4 miljoner ton! Det motsvarar 1,3 miljoner bilar som kör mil per år. Eftersom klimatfrågan är global kan vi inte isolera den bara till Sverige. Fram till 2009 ska E.ON Sverige minska koldioxidutsläppen globalt sett med 1 miljon ton. År 2015 ska vi ha reducerat koldioxidutsläppen globalt sett med 4 miljoner ton. För att klara detta tänker vi genomföra följande: Investera 7 miljarder kronor i förnybar energi, gas samt effektökningar i kärn kraftverken under de närmaste åren Klimat- och energieffektiviserande åtgärder i vår egen verksamhet Hjälpa våra kunder att reducera utsläppen genom klimateffektiva produkter och energieffektivisering Satsa på forskning och utveckling inom områden som bioenergi och vätgas samt genom E.ON Technology Initiative En berättigad fråga är hur vi kan ha som målsättning att minska utsläppen av koldioxid med 4 miljoner ton, när vi själva släpper ut 1,3 miljoner ton? Svaret är enkelt. Vi fokuserar inte bara på våra egna utsläpp, utan också på våra kunders och andras utsläpp. Låt oss ge några exempel. När vi investerar i klimateffektiv elproduktion, som vindkraft och effektökningar i kärnkraften, så minskar utsläppen i det nordiska energisystemet. Denna utsläppsminskning beror på att vi ersätter kolkraft. Vi ser även till att tillhandahålla produkter som inte genererar så mycket koldioxid hos våra kunder. Du ska kunna köpa fordonsgas istället för bensin eller diesel. Du ska kunna välja en värmelösning som bygger på biobränslen istället för olja. Genom forskning och utveckling i framtidens energisystem strävar vi efter att reducera våra egna utsläpp. Det handlar om utveckling av nya tekniker för att använda förnybar energi. Det handlar om insatser för att göra fossila bränslen mer klimatvänliga, främst genom avskiljning och lagring av koldioxid. Utrymmet för stora utsläppsminskningar i den egna verksamheten är relativt begränsat eftersom vi redan har en energiproduktion som till 91 procent inte påverkar växthus effekten.

10 10

11

12 12 Så här ser våra energislag ut. Energikälla för energikälla. Varifrån kommer E.ON Sveriges el? Vilka energikällor bidrar till växthuseffekten? Och vilka gör det inte? Vilka energikällor vill E.ON Sverige satsa på? Redan idag förknippas vår energiproduktion i Sverige med mycket låga utsläpp av koldioxid. Under 2006 kom 43 procent av vår totala el- och värmeproduktion från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, biobränsle med mera. Lägger vi till den koldioxidfria kärnkraften så uppgår vår produktion av el och värme som inte bidrar till växthuseffekten till 91 procent. Vattenkraft. Det är svårt att tänka sig en naturligare energikälla än vattenkraft. Eftersom den är både förnybar och ren så belastar den inte miljön med några utsläpp av koldioxid. E.ON Sverige ser vattenkraften som en viktig del för att hantera klimatproblematiken och vi satsar på att bevara och effektivisera befintliga vattenkraftverk. Tyvärr var 2006 ett ovanligt torrt år i Sverige och därför minskade produktionen av vattenkraft jämfört med Under 2006 kom 33 procent av vår el från vattenkraft. Vindkraft. Även detta är en energikälla som inte belastar miljön med koldioxid. E.ON Sverige producerade cirka 138 GWh el genom våra drygt 40 vindkraftverk i Sverige och Danmark under Utöver den egna produktionen köper och säljer E.ON Sverige cirka 340 GWh el från vindkraft, vilket motsvarar knappt hälften av all den el i Sverige som kommer från vindkraften. Biobränslen. Vi är en av Sveriges största användare av biobränsle, som är en förnybar energikälla. Den biobränslebaserade el- och värmeproduktionen uppgick 2006 till cirka GWh, vilket är en ökning med drygt 10 procent, jämfört med året innan. Under 2007 planerar vi ytterligare investeringar i biobränsle. Kärnkraft. Under 2006 svarade kärnkraften för 61 procent av E.ON Sveriges elproduktion. Den bidrar inte till några utsläpp av koldioxid och vi har planer på en effektökning i kärnkraftverken för att ytterligare minska koldioxidutsläppen. Naturgas. Detta är en ändlig energikälla som består av metan. Naturgas bidrar till den ökande växthuseffekten, men de koldioxidutsläpp som bildas vid förbränning av naturgas är i genomsnitt en tredjedel lägre jämfört med de utsläpp som bildas vid förbränning av kol och olja. Därför är en övergång från olja till naturgas inom industrin mycket positiv för klimatet, liksom naturgas som drivmedel i fordon istället för bensin och diesel. Under 2006 distribuerade E.ON Sverige GWh naturgas.

13 13 Biogas. Till skillnad från naturgas så är biogas förnybar och bidrar inte till växthuseffekten. För att minska koldioxidutsläppen arbetar E.ON Sverige för en ökad användning av natur- och biogas i Sverige. Detta gör vi genom en utbyggnad av naturgasnätet, av antalet tankstationer för fordon samt att vi satsar på nya biogasanläggningar. Idag finns ett 50-tal tankställen i Sverige. Under 2006 byggdes två tankstationer, en i Landskrona för bussar och en publik i Olofström. Vi införde också en garanti att fordonsgasen på våra publika tankställen innehåller minst 50 procent biogas. I Bjuvs kommun har vi tillsammans med Wrams Gunnarstorps Gods byggt en biogasanläggning, där vi rötar gödsel och res t- produkter från Findus och slakteriavfall. Gasproduktionen beräknas att uppgå till GWh/år. Under 2006 distribuerade E.ON Sverige 37 GWh biogas. Vätgas. E.ON Sverige gör också insatser inom vätgasområdet. I Malmö har vi provat att blanda vätgas i naturgas för bussar och resultatet har varit lyckat. Nu finns det planer på att utvidga försöket till samtliga bussar i Malmö. Vi planerar också att köpa och testa en helt vätgasdriven bil i Malmö, där E.ON Sverige har en tankstation för vätgas. Under 2006 distribuerade E.ON Sverige 0,002 GWh vätgas. Olja och kol. Ibland är det tyvärr så att vattenkraften och kärnkraften inte räcker till för att producera den el som samhället gör av med. Det kan till exempel inträffa när elförbrukningen är extra hög, vid driftsstörningar eller vattenbrist. Då använder vi olja och kol som reservkraft. Sammanlagt baseras cirka 2 procent av E.ON Sveriges el- och värmeproduktion på kol och olja. På E.ON Sverige arbetar vi med att minska koldioxidutsläppen genom att effektivisera befintliga olje- och koleldade anläggningar. Ett tydligt exempel på detta är att E.ON Sverige blir först i Europa med att testa en ny metod som skiljer bort 90 procent av koldioxiden från rökgaser. Till årsskiftet 2007/2008 kommer en demonstrationsanläggning att stå klar på det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn.

14 14 Vi satsar på ökad kunskap i klimatfrågan. En stor del av klimatfrågans lösning handlar om din och min inställning. Därför är det enormt viktigt att sprida kunskap i ämnet. Det handlar om att visa att varje individ kan göra en skillnad. Det handlar om att motivera. Och det handlar om att visa att det inte är för sent. Klimatskolan För att på ett lättförståeligt sätt ge allmänheten fakta i klimatfrågan har vi öppnat Klimatskolan på Här kan du genom olika övningar prova hur stor din egen klimatpåverkan är och vad du kan göra för att minska den. Väljer du rätt ursprung på din energi? Är du beredd att ändra dina dagliga vanor för att minska ditt fotavtryck i miljön? Gå in på Klimatskolan och få fakta. Sedan kan du ta ställning. Klimatkampen För att stimulera och premiera unga människors idéer och förslag till nya lösningar i klimatfrågan är E.ON Sverige samarbetspartner i Klimatkampen. Det är en riksomfattande gymnasietävling i nära samarbete med lärare, elever och sakkunniga. Tanken med tävlingen är att dagens gymnasieungdomar ska öka sin kunskap och handlingskraft inför pågående klimatförändringar och att de ska lämna skolan med en känsla av att de kan göra en skillnad. Läs gärna mer på Uppdrag Klimat För att öka kunskapen hos elever på låg-, mellan- och högstadiet är E.ON Sverige huvudsponsor för utställningen Uppdrag Klimat på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Här varvas upplevelser och fakta. Du kan till exempel få en känsla av naturens väldiga krafter och väderkatastrofer via en filmupplevelse som kallas Stormens Öga. I utställningen visas också vad du själv kan göra för att minska klimatpåverkan och du får även höra några av de främsta forskarna berätta om sin syn på framtiden i filmen Framtidsperspektiv. Sedan utställningen invigdes i september 2004 har den haft över besökare. Och bara under 2006 sågs den av personer. Vill du veta mer? Gå in på E.ON Energy Center I direkt anslutning till Öresundsverket i Malmö har vi öppnat E.ON Energy Center en plats där både vuxna och barn kan lära sig mer om energi och klimat. Utställningen fokuserar på energi. Vad är energi? Vilka energikällor finns? Vad gör E.ON Sverige och hur arbetar vi med miljö och klimat? Vi blandar upplevelser med fakta. Bland mycket annat kan du känna hur en vind på 24 sekundmeter känns och du kan lära dig mer om vågenergi och andra framtida energilösningar. Läs mer på

15 15 E.ON i världen. Klimatbokslutets huvudsyfte är att redovisa vad E.ON Sverige gör för att förbättra miljön. Men som världens största privata energikoncern har vi ett stort ansvar oavsett i vilket land vi verkar. Därför arbetar hela E.ONkoncernen med denna viktiga fråga. Av E.ON-koncernens totala el- och värmeproduktion kommer cirka 33 procent från kärnkraft, cirka 56 procent från fossila bränslen och cirka 11 procent från förnybara energikällor. Verksamheten ger upphov till ett årligt utsläpp av cirka 120 miljoner ton koldioxid. Målet för E.ON-koncernen globalt är att mellan åren 2006 och 2012 minska utsläppen av koldioxid (g CO2/kWh) med 10 procent (kärnkraften exkluderad). Detta ska ske främst genom effektiviseringar och investeringar i förnybar energi. Beträffande de fossila bränslena så är det inte realistiskt att helt ersätta dem, i alla fall inte på kort sikt, om vi ska hålla energipriserna i Europa på en rimlig nivå och ha en trygg energiförsörjning. Med anledning av detta satsar E.ON på att ge de fossila energikällorna högre effektivitet och minskade utsläpp. Ett konkret exempel är att vi är med och utvecklar en teknik som gör det möjligt att skilja bort koldioxid från rökgaser. Metoden tar bort cirka 90 procent av koldioxiden. Här är några exempel på våra satsningar: Vi kommer att investera 54 miljarder kronor för att effektivisera våra fossila kraftanläggningar i Tyskland, Italien, Storbritannien, Sverige, USA och Nederländerna. Detta kommer att resultera i lägre koldioxidutsläpp. Vi kommer att investera 45 miljarder kronor i förnybara energikällor, bland annat i vindkraft i Danmark och Storbritannien. Vi utvecklar nästa generations kolkraftverk som genom koldioxidavskiljning och andra reningsmetoder inte belastar miljön med några utsläpp av koldioxid. I Lincolnshire i Storbritannien investerar vi till exempel 7,1 miljarder kronor i ett utsläppsfritt kolkraftverk.

16 16 Tillsammans kan vi minska fotspåret och Om du har ambitionen att minska fotspåret så kan E.ON Sverige hjälpa dig det gäller både privatpersoner och företag. Det första du ska tänka på (och det viktigaste) är att välja rätt ursprung på energin. Välj en bil som går på gas istället för bensin. Välj grön el istället för vanlig el. Hos E.ON Sverige får alla privatkunder och småföretag som inte gjort något aktivt val, el från från vattenkraft utan extra kostnad. Välj att värma upp ditt hus eller lokaler med fjärrvärme istället för olja Förutom att välja rätt energi är det också viktigt att du använder din energi så effektivt som möjligt. Koldioxidfotspår Totalt 6,2 ton per person och år i Sverige. 1 Industri 3 9% Ditt energival el TotalVärme Gas Energieffektiviseringstjänster El & värme 22 % Fjärrvärme Ditt energival el Energirådgivning 6,2 ton 39 % Transporter 2 Fordonsgas 1) Sveriges rapport om påvisbara framsteg i enlighet med Kyotoprotokollet. Ds 2005:57. Regeringskansliet, Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet ) Flyg utrikes ingår ej i redovisade siffror. Vill du minska ditt fotspår? Följande produkter från E.ON Sverige kan hjälpa dig: Ditt energival el Fjärrvärme TotalVärme Fordonsgas Gas Energieffektiviseringstjänster Energiloopen EnergiDirigent Energidialog Energirådgivning

17 17 Här är några förenklade exempel på hur vi tillsammans kan minska fotspåret: 1. Du som värmer upp villan med olja En villa som använder 2 kubikmeter olja per år släpper ut 4,5 ton koldioxid varje år. Så här minskar vi fotspåret Om du byter din oljepanna och går över till fjärrvärme från E.ON Sverige i till exempel Norrköping, så minskar du fotspåret (när det gäller värme) med 2,8 ton koldioxid per år. 2. Du som kör bensinbil En bensinbil som körs mil per år släpper ut cirka 3 ton koldioxid varje år. Så här minskar vi fotspåret Om du byter till en gasbil och kör samma sträcka med E.ON Sveriges fordonsgas (som idag innehåller minst 50 procent biogas) minskar du utsläppen av koldioxid med drygt 2 ton per år! 3. Du som idag har 22 grader varmt inomhus Kan du tänka dig att sänka temperaturen med 1 grad? Det kommer inte att märkas speciellt mycket när det gäller komforten. Så här minskar vi fotspåret Om alla hushåll i Sverige sänker inomhustemperaturen med 1 grad sparar vi tillsammans energi som räcker till att värma upp villor. 4. Du som idag har vanlig el Ett normalt svenskt hushåll förbrukar kwh el varje år. Det betyder att du som har vanlig el från det nordiska elsystemet genererar ca 0,4 ton koldioxid per år. Så här minskar vi fotspåret E.ON Sverige levererar el från vattenkraft utan extra kostnad till alla privatkunder och småföretag. På så sätt reducerar du dina koldioxidutsläpp till noll när det gäller din elanvändning.

18 18 tillsammans kan vi ge din energi mer effekt! Vill du utnyttja energin mer effektivt? Du skonar inte bara miljön, utan sparar också pengar. I Sverige har E.ON nära en miljon kunder. Det är allt från stora industrier till enskilda hushåll. Flera av dem har redan upptäckt fördelarna med att energieffektivisera tillsammans med oss. Under 2006 reducerade detta koldioxidutsläppen hos våra kunder med 900 ton. Men det är bara toppen på ett isberg. Det finns mycket mer att göra. Energieffektivisering för privatpersoner Även mindre insatser ger resultat om vi hjälps åt. Om varje hushåll i Sverige byter fyra glödlampor (60W) till lågenergilampor minskar vi tillsammans fotspåret med kwh per år. Det är lika mycket energi som går åt till att försörja alla villor i Kalmar län med hushållsel. Ett annat tips kan vara att du byter ut din gamla frys mot en ny. På så sätt kan du spara kronor om året. Vill du ha fler råd? Som kund hos oss har du fri tillgång till vår Energirådgivning. Ring Kundservice på telefonnummer och be att få tala med en Energirådgivare. På finns spelet Hitta Energislukarna där du hjälper en familj med två vuxna och två barn att hitta energislukarna och att spara energi.

19 19 Energieffektivisering för företag Misstänker du att ditt företags energianvändning är högre än den behöver vara? Vi har en hel avdelning som hjälper ditt företag att minska energianvändandet. Tillsammans med våra energirådgivare kan du arbeta fram en energilösning som är optimal för just din verksamhet. Oavsett vilken bransch du verkar i. Energiloopen Detta är en metod för dig som vill effektivisera din verksamhets totala energianvändning. Vi går tillsammans igenom fem grundsteg: utredning, analys, beslut, genomförande och uppföljning. Resultatet blir ofta att er klimatpåverkan minskar, och även risken för energirelaterade driftstörningar. I snitt har de företag som genomgått Energiloopen sparat cirka kronor per år. EnergiDirigent Med hjälp av ett helautomatiskt styr-, mät- och övervakningssystem effektiviserar du energiförbrukningen maximalt. Du kan till exempel kapa topparna i effektuttaget och se vart energin tar vägen. Energidialog Vill du få en tydlig överblick på var och när energin förbrukas i din verksamhet? Energidialog är en internetbaserad tjänst för uppföljning och analys av energianvändningen, timme för timme, dygnet runt. Energidialog kan koppla flödesdata till aktuella priser och visualiserar värdena i grafer och tabeller. Energioch nätkostnader kan redovisas selektivt för varje mätpunkt. Vill du veta mer? Kontakta någon av våra Energiråd givare som du hittar på eller ring

20 20 Här är några företag som har minskat fotspåret tillsammans med E.ON Sverige. Här är två exempel på företag som med ganska enkla medel har minskat sin miljöpåverkan. SKF i Göteborg minskade sina koldioxidutsläpp genom att gå över till miljömärkt el. I Åmål har fjärrvärme inneburit en rejäl besparing. Både när det gäller pengar och miljöpåverkan! Grön el hjälper SKF att minska sin klimatpåverkan! SKF är nog mest känt för sina kul- och rullager. Idag är man även ledande inom service, meka tronik, smörjsystem och tätningar. Företaget har ett mycket tydligt miljömål. Man vill minska koncernens koldioxidutsläpp med fem procent varje år, oavsett om produktionsvolymen ökar. För att nå detta mål har man sedan flera år drivit projekt i samtliga enheter inom koncernen som går ut på att minska energianvändningen. Det är ingen liten koncern vi talar om. SKF är representerat i mer än 130 länder och sysselsätter cirka medarbetare. Miljöarbetet är ett prioriterat område inom koncernen och SKF Sverige AB i Göteborg, som är ett dotterbolag, ligger i framkant. Förra året reducerade vi koldioxidutsläppen från vår energiförbrukning med 25 procent, berättar Ulf Andersson som är miljöansvarig på SKF Sverige. En stor del av denna reducering beror på att vi valde att gå över till el märkt med Bra Miljöval från E.ON Sverige. Totalt kommer E.ON Sverige att leverera cirka 91 GWh miljömärkt el per år till SKF Sveriges anläggning i Göteborg där anställda jobbar. Genom detta säkerställer SKF ett koldioxidutsläpp på noll procent när det gäller elinköpen för verksamheten i Göteborg. Nästa viktiga steg i miljöarbetet är att satsa ännu hårdare på energieffektivisering. Vi ser till exempel till att all utrustning som vi köper in är så effektiv som möjlig ur energisynpunkt. Självfallet tittar vi även på hur vi kan förbättra befintlig utrustning. Och den kanske viktigaste biten är att öka medvetandet om energieffektiviseringen internt, avslutar Ulf Andersson.

21 Fjärrvärme i Åmål reducerar både kostnader och koldioxidutsläpp! Fjärrvärme är riktigt hett i Åmål. Sedan E.ON Sverige förvärvade det ursprungliga fjärrvärmenätet har utbyggnaden accelererat ordentligt. Under 2005 ersattes cirka kubikmeter olja med fjärrvärme, vilket reducerade koldioxidutsläppen med ton. Och den positiva utvecklingen fortsatte under 2006 då ytterligare kubikmeter olja ersattes och reducerade koldioxidutsläppen med ton! Åmål Kommunfastigheter (som är kommunens största fastighetsbolag) har upptäckt fördelarna med fjärrvärme. De har nu 34 fastigheter inkopplade. Endast tre av bolagets fastigheter i tätorten har olja kvar som uppvärmning. Vi har gått från en oljeförbrukning på 850 kubikmeter till kubikmeter på ett enda år, berättar Rune Johansson, teknisk planerare på Åmål Kommunfastigheter. Även Åmålsföretaget Opcon har konverterat till fjärrvärme. Företaget utvecklar, testar, tillverkar och marknadsför produkter och system för avancerad fordons-, kraft-, småmotor- och verkstadsindustri. Vi hade två oljepannor i vardera fabrik, riktigt stora schabrak. De har vi ersatt med värmeväxlare för fjärrvärme som inte är mycket större än ett par skokartonger. Och de uträttar samma arbete, säger Matts Jansson, miljö- och säkerhetsansvarig på Opcon. Tidigare förbrukade Opcon 330 kubikmeter eldningsolja för att värma sina fabrikslokaler, vilket genererade 890 ton koldioxidutsläpp. Nu redovisar företaget inga utsläpp alls! Att byta ut oljan har dessutom visat sig vara en riktigt bra affär rent ekonomiskt. Fjärrvärmen är i dagsläget betydligt billigare än olja, det rör sig om miljonbelopp för vår del, understryker Rune Johansson på Åmål Kommunfastigheter. 21

22 22 Nyckeltal för E.ON Sveriges klimatarbete. E.ON Sveriges elproduktion 2006 Totalt GWh Annat fossilbaserat (olja, kol, naturgas, torv) 3 % Annat förnybart (vind, biobränsle mm) 3 % 33 % Vattenkraft Kärnkraft 61 % E.ON Sveriges värmeproduktion 2006 Totalt GWh, inklusive inköpt värme Övrigt 4 % Elpannor 1 % Värmepumpar 6 % 14 % Naturgas 1 % Gasol 4 % Olja 1 % Kol Spillvärme 19 % 33 % Biobränsle Avfall 8 % Returbränsle 4 % Torv 5 % E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2006 Totalt GWh Förnybart (vatten, vind, biobränsle mm) 43 % 9 % Övrigt fossilt 48 % Kärnkraft Ej klimateffektivt 9 % Klimateffektivt 91 %

23

24

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005. Klimatbokslut 2005 Klimatbokslut 2005 Insatser och investeringar i Sverige under 2005. 2 3 För oss på E.ON Sverige är det extra angeläget att vara öppna med vårt arbete att reducera de klimatpåverkande

Läs mer

Vad händer med vårt klimat?

Vad händer med vårt klimat? Min gröna bok. Vad händer med vårt klimat? Googlar du på ordet klimat får du drygt 22 miljoner träffar. Sökningen tar bara 0,05 sekunder och det är nästan kusligt hur blixtsnabbt sökmotorn reagerar. Precis

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Klimatbokslut Klimatbokslut Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något.

Klimatbokslut Klimatbokslut Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något. Klimatbokslut 2008 Klimatbokslut 2008. Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något. 2 E.ON är en ledande aktör på den nordiska marknaden. E.ON Nordic producerar och levererar energi

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Kraftfulla Öresundsverket

Kraftfulla Öresundsverket Kraftfulla Öresundsverket Ny kraft som lyser upp tillvaron och minskar utsläppen Öresundsregionen expanderar. En expansiv och attraktiv region som växer med fler bostäder och ett ökande företagande, behöver

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter E.ON Nordic Hållbarhetsrapport Nyckeltal - Samhälle Total el- och värmeproduktion i Norden (i ) Investeringssiffror 6- Total el- och värmeproduktion Investeringssiffror 6- Energikunskap Klimateffektiv

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh Energiläget 2000 Förluster Kol och koks Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh Elimport - elexport -7 Naturgas inkl. stadsgas 9 Spillvärme 9 Råolja och oljeprodukter Kol Biobränslen,

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

E.ON Sverige-koncernen i Norden

E.ON Sverige-koncernen i Norden Klimatbokslut 2009 2 E.ON Sverige-koncernen i Norden E.ON verkar inom alla delar av värdekedjan från produktion till distribution och försäljning. Våra produkter är el, biogas, naturgas, gasol, värme,

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff

Foto: Joakim Lloyd Raboff Värme Med värme 2 Foto: Joakim Lloyd Raboff I över 50 år har E.ON Värme Sverige levererat fjärrvärme till bostäder, företag och lokaler. Idag är vi den största privata aktören på den svenska värmemarknaden.

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh Energiläget 22 Förluster Kol och koks Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 21, TWh Elimport - elexport -7 Naturgas inkl. stadsgas Råolja och oljeprodukter 192 9 Kol Värmepump Biobränslen,

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Prins Daniel Fellowship ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Energianvändning historik, nuläge, och framtidsscenarier Prins Daniel Fellowship Prins Daniel Fellowship MÄNSKLIGHETENS TIO STÖRSTA UTMANINGAR 1996

Läs mer

Annika Balgård, annika.balgard@tem.lu.se 2007-10-25. Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren?

Annika Balgård, annika.balgard@tem.lu.se 2007-10-25. Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren? Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren? 28 februari 2008 Annika Balgård Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet annika.balgard@tem.lu.se Teknik Ekonomi Miljö Stiftelsen TEM vid

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Energiläget för Hylte kommun år 2008 Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Sammanfattning År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Hylte kommun till 2 480 GWh, vilket är

Läs mer