EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi"

Transkript

1 EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

2 EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen Men också: Konkurrenskraftig energiförsörjning och säkrad välfärd

3 IEA, 2004: Bara 20% av energin inom EU-27 kommer från icke-fossila källor Nu vill EU fördubbla andelen!

4 Elbranschen studerade i fjol möjligheten att nå klimatmålen till rimlig kostnad.. Scenarios Efficiency & RES Supply Scenario Role of Electricity High Energy Efficiency New electro-technologies High Renewables Nuclear Option Carbon Capture and Storage

5 Role of Electricity: Satsning på klimateffektiv produktion och effektiv användning av el ger bästa ekonomi Kraftgenerering, TWh Oil RES Gas S olids Utsläpp, CO2/MWh t CO2 / MWh Role of Electricity 1000 Nuclear

6 Barroso : Responding to the challenge of climate change is the ultimate political test for our generation Översyn av handelssystemet för utsläppsrätter Fördelade nationella ansträngningar för att nå EU:s gemensamma mål för minskade utsläpp i övriga sektorer Mer förnybar energi för att underlätta uppnåendet av utsläppsmålen

7 Klimatfrågan angrips på två fronter.. Icke - handlande sektorn - ca 65 % av de svenska resp. 60 % av EU:s utsläpp av växthusgaser Innefattar: - Transportsektorn - Jordbrukssektorn - Bostäder och lokaler - Avfall - Industri och energi utanför handlande sektorn Handlande sektorn - ca 35 % av de svenska resp. 40 % av EU:s utsläpp av växthusgaser Innefattar: El- och värmeproduktion samt följande industrisektorer: - Raffinaderier - Järn och stål - Koksverk - Pappers- och massa - Mineral (cement, kalk, glas mm)

8 Hur hänger målen ihop? Target: -20% compared to % compared to 2005 EU ETS -21% compared to 2005 non-ets sectors -10% compared to Member State targets, stretching from -20% to +20%

9 Gemensamt EU-mål för handlande sektorn Icke - handlande sektorn Hanteras nationellt Sveriges mål: 17 % jämfört med 2005, motsvarar 23 % jämfört med 1990 Handlande sektorn - Hanteras av EU Gemensamt EU-mål: 21 % jämfört med 2005

10 Nationella mål för icke-handlande sektorn tillsammans 10% Land Mål Sverige -17 % Danmark -20 % Finland -16 % Tyskland -14 % Frankrike -14 % Spanien -10 % Italien -13 % Storbritannien -16 % Portugal +1 % Land Mål Grekland -4 % Estland +11% Polen +1% Ungern +10 % Irland -20 % Lettland +15 % Tjeckien +9 % Bulgarien +20 % Rumänien +19 %

11 Klimatmålen: Svensk Energi anser Klimatfrågan är prioritet nummer 1 och vi stödjer EU:s ambitioner. Bra att långsiktigheten betonas EU:s övriga energi- och klimatpolitik bör utformas så att den stödjer klimatmålet Det är positivt att handlande sektorn hanteras för sig och får ett eget mål Elen har en nyckelroll för att vi skall kunna nå klimatmålet

12 Land Förnybarhetsdirektivet totalt en ökning från 8,5 till 20% Nationella mål, ett axplock: Mål Sverige 49 % Danmark 30 % Finland 38 % Tyskland 18 % Frankrike 23 % Spanien 20 % Italien 17 % Storbritannien 15 % Portugal 31 % Land Mål Grekland 18 % Estland 25 % Polen 31 % Ungern 13 % Irland 16 % Lettland 23 % Tjeckien 13 % Bulgarien 16 % Rumänien 24 %

13 Förnybarhetsdirektivet Svensk Energi anser Varje satsad Euro skulle ge mer förnybart om handel tilläts fullt ut! Det är därför olyckligt att EU inte utnyttjar möjligheterna till synergier inom EU bättre Kostnaden för att nå EUs mål blir p.g.a. detta betydligt högre än den skulle behövt bli Att öppna för mer handel med förnybart värde skulle minska den totala kostnaden

14 Förnybarhetsdirektivet Svensk Energi anser Att skapa ett geografiskt utvidgat elcertifikatsystem i exempelvis Norden skulle ge synergieffekter och kunna tjäna som ett positivt exempel i EU Sveriges mål är utmanande och elbranschen har en spännande utmaning framför sig Förändringar krävs effektivare tillståndsprocesser och översyn av stödsystem för förnybart

15 Hur kan elbranschen bidra? 1 - sänkta utsläpp Reducera utsläppen från transportsektorn (43% av de nationella utsläppen) Järnvägstransporter, effektivare bilar, hybridteknik, laddhybrider, förnybara bränslen Reducera utsläppen från industrin (13%) Elektrifierade processer, värmepumpar, fjärrvärme m.m. Effektivare och in i bubblan Reducera utsläppen från bostäder och service (12%) Värmepumpar, fjärrväme. Effektivare och in i bubblan

16 Hur kan elbranschen bidra? 2 effektivare användning Modern teknik kan effektivisera elanvändningen i många applikationer, ex.vis: Belysningssektorn: Potentiell effektivisering 7-10 gånger Hushållsapparater: Potentiell effektivisering 3-4 gånger Motordrifter: Potentiell effektivisering 1,5-2 gånger

17 Hur kan elbranschen bidra? 3 tillförsel av klimateffektiv energi Vindkraft ökning med TWh Vattenkraft ökning med 0-5 TWh Kraftvärme ökning med 7-14 TWh Kärnkraft ökning med 8 TWh Sammanlagt bidrag till EU:s mål TWh Stora tillskott, stort investeringsbehov

18 Vilka hinder och faror finns? Intressekonflikt: Förnybarhetsmålet kan hindra utveckling av kärnkraften Tillståndsfrågan: Svårt att få tillstånd och acceptans för ny elproduktion. Långa processtider Nätstrukturen: Ny produktionsstruktur ställer stora krav på transmissionsnäten Skattepolitiken och investeringsklimatet: Produktionsskatter på koldioxidsnål teknik sänder otydliga signaler i ett läge när stora investeringar krävs

19 Utmaning: Ekonomin Konkurrenskraftig el fås ur konkurrenskraftiga kraftverk Utnyttja Sveriges potential att bidra med klimateffektiv och konkurrenskraftig el Bygg förnybar kraft där förutsättningarna är de bästa se över handelsmöjligheterna (ex.vis nordiskt certifikatsystem)

20 Tack!

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

tio verkliga utmaningar

tio verkliga utmaningar Fem myter om energin och klimatet och tio verkliga utmaningar för Sveriges, Nordens och Europas el- och energisystem NEPP north european power perspectives Januari 2014 En realistisk framtidsbild Forskningsprojektet

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

En realistisk framtidsbild?

En realistisk framtidsbild? En realistisk framtidsbild? En utvärdering och analys av aktuella energi- och klimatscenarier för 25 Executive summary Mars 212 1 www.profu.se Executive summary Vad är en realistisk framtidsbild? En långsiktigt

Läs mer

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020 Med vindkraft i tankarna Vindkraft i Sverige 2020 Innehåll Sammanfattning 5 1. Bakgrund 9 2. Behov av el från vindkraft 10 2.1 Högre krav från EU på produktion av förnybar el 10 2.2 Framtidens transportsystem

Läs mer

Förnybart gör skillnad

Förnybart gör skillnad Förnybart gör skillnad Generaldirektoratet för energi Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Vissa

Läs mer

Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv

Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv Slutrapport från Elforsks projekt: Roadmap för elsystemets utveckling Elforsks rapport 10:22 Harald Haegermark, CHH Consulting

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Energiindikatorer 2008

Energiindikatorer 2008 Energiindikatorer 28 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål Tema: Förnybar energi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice

Läs mer

Årsredovisning VÅRT ÅR 2013

Årsredovisning VÅRT ÅR 2013 Årsredovisning VÅRT ÅR 2013 Innehåll VD HAR ORDET 1 2013 I KORTHET 2 OM OX2 3 OX2:S PROJEKT INOM VINDKRAFT OCH BIOENERGI 15 MARKNADSÖVERSIKT 16 HÅLLBAR UTVECKLING 26 STYRELSE OCH REVISORER 31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Miljö ekonomi Specialstudie nr 35. Oktober 2013 Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten

Läs mer

Profus ansats för miljövärdering av el

Profus ansats för miljövärdering av el Profus ansats för miljövärdering av el Appendix 3 till Profu (2011). Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Rapport skriven på uppdrag av Trafikanalys, presenterad 2011-11-23.

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer