Klimatbokslut Klimatbokslut Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005."

Transkript

1 Klimatbokslut 2005 Klimatbokslut 2005 Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

2 2

3 3 För oss på E.ON Sverige är det extra angeläget att vara öppna med vårt arbete att reducera de klimatpåverkande utsläppen. E.ON Sverige har nästan 1 miljon kunder och vi är en stark aktör i en bransch som engagerar många fler. Energi berör, så är det bara. Det är därför vi för andra året i rad redovisar vårt klimatarbete i ett så kallat Klimatbokslut. På kommande sidor berättar vi om såväl ambitioner som konkreta resultat för Vi skriver om vårt eget arbete, men också om vad vi gör tillsammans med våra kunder. Mönsterås Kommun och Turning Torso i Malmö är tydliga exempel på hur E.ON Sverige tillsammans med sina företagskunder bidragit till reducerad klimatpåverkan. För dig som privatkund finns det också olika sätt att bli mer medveten om hur små förändringar kan få stora konsekvenser för miljön. De åtgärder och projekt som genomfördes under 2005 bidrog till en utsläppsminskning om cirka ton koldioxid. Detta motsvarar utsläppen från cirka personbilar under ett år. Innehåll Klimatresultat det här har vi gjort Fjärrvärme sänkte koldioxidutläppen i Mönsterås 6-7 Vindkraft från E.ON Sverige blev ett lyft för Turning Torso 8-9 Energieffektivisering för ditt företag och för dig som privatperson E.ON Sveriges energislag Nyckeltal för E.ON Sveriges klimatarbete 18-19

4 4

5 5 Klimatresultat det här har vi gjort För att minska klimatpåverkan satsar vi på att öka mängden förnybar energi och på att höja energieffektiviteten. De åtgärder och projekt som genomfördes under 2005 bidrog till en utsläppsminskning om cirka ton. Detta motsvarar 8 procent av E.ON Sveriges totala koldioxidutsläpp under året ( ton) och kan jämföras med utsläppen från personbilar under ett år. Åtgärderna genomfördes i såväl egen verksamhet som hos kunder och samarbetspartners och rörde investeringar i förnybar energi och energi effektiviserande åtgärder. Nedan ges några exempel på våra klimatresultat. E.ON Sverige har under året investerat i nya biobränslebaserade pannor i flera samhällen runt om i Sverige. Genom de nya pannorna i orter som Åmål, Värnamo, Orsa, Markaryd och Hägernäs kommer förnybar fjärrvärme ersätta värme från oljeeldning. Sammanlagt bidrar de nya anläggningarna till en reduktion av koldioxidutsläpp om mer är ton per år. I Norrköping, Örebro och Mönsterås (mer om Mönsterås på sidorna 6-7) har ännu fler av våra kunder anslutits till fjärrvärme. Förtätningarna i Norrköping, Örebro och Mönsterås bidrar sammanlagt till att reducera utsläppen av koldioxid med ton per år. En av pannorna vid Åbyverket i Örebro har konverterats från olja till pelletseldning. E.ON Sveriges investering uppgick till 3,6 miljoner kronor och innebär en reduktion av koldioxidutsläpp på cirka ton per år. I E.ON Sveriges två biobränsleeldade värmeverk i Sollefteå respektive Mora har rökgaskondensorer installerats. Kondensorerna gör att ytterligare energi kan tillföras fjärrvärmenätet och därigenom kunderna. Totalt motsvarar investeringarna en energieffektivisering motsvarande MWh. Detta innebär i sin tur att enskild uppvärmning baserad på till exempel olja kan undvikas och att de klimatpåverkande utsläppen minskar med cirka ton per år. E.ON Sverige är Sveriges ledande leverantör av fordonsgas i form av natur gas och biogas. Vår försäljning av fordonsgas till fordon ökade med 17 procent under 2005 jämfört med föregående år. Försäljningen uppgick totalt till 134 GWh. Genom att ersätta bensin med fordonsgas har vägtrafikens koldioxidutsläpp reducerats med cirka ton per år. Vår tjänst Energidirigent har genomförts vid 30 företag under Tillsammans har den minskade energiförbrukningen vid företagen som installerat Energidirigenten beräknats till cirka 2,2 GWh. Detta motsvarar en reduktion av koldioxidutsläpp på cirka ton (baserat på att energin ersätter kolkraft på marginalen). Varje företag har reducerat koldioxidutsläppen med allt från 10 till 200 ton.

6 6

7 7 Vi fick ett fjärrvärmenät utan att investera själva! Roland Åkesson, kommunalråd i Mönsterås. I Mönsterås har E.ON Sverige satsat 24 miljoner kronor på en utbyggnad av ortens fjärrvärmenät. Det innebär att drygt 180 kommersiella fastigheter och cirka 700 villor i Mönsterås kommer att värmas upp med hjälp av överskottsenergi från industrin. Utbyggnaden kommer att ge energileveranser på cirka 14 GWh per år till villor i Mönsterås. Till de kommersiella fastigheterna handlar det om 38 GWh per år. Fjärrvärmen ersätter i huvudsak enskild värmeproduktion från gasol och oljeeldning. Tankarna på att ta tillvara spillvärmen från Södra Cell Mönsterås hade funnits i över två decennier, men först för något år sedan föll alla bitar på plats. För Södra Cells del ger det pengar i handen istället för TWh i slasken, säger Pär Sundberg, ansvarig för affären på E.ON Sverige. Nu ser vi om det finns möjlighet för ytterligare avsättning. För de kommunala bolagen innebär fjärrvärmen lägre värmekostnad på runt 3,5 miljoner kronor om året. Närmare 900 enskilda pannanläggningar har kunnat skrotas, vilket minskat utsläppen av koldioxid med cirka ton. Två av E.ON Sveriges tjänster: TotalVärme innebär att E.ON Sverige levererar värme till kundens fastighet eller industri från en lokalt placerad produktionsanläggning. Målet är att förbättra verkningsgraden eller att byta till ett bränsle som är bättre ur miljösynpunkt. Den fjärrvärme E.ON Sverige producerar består till cirka 40 procent av biobränsle. Varje företag som går över till fjärrvärme är med och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Fakta Mönsterås kommun Behov: sänka värmekostnaderna och minska klimatpåverkan Lösning: energirådgivning och nytt fjärrvärmenät Vinst: ett helt nytt fjärrvärmenät som minskat utsläppen av koldioxid med cirka ton. Dessutom sänkt energikostnad med 3,5 miljoner på ett år.

8 8

9 9 Vi har vridit bekvämligheten till max och utsläppen till noll. Ingvar Nohlin, projektchef HSB Turning Torso. Turning Torso är ett exempel på framtidens energiförsörjning med fokus på utveckling mot ett hållbart välfärdssamhälle. När HSB byggde Turning Torso ville man ha en bekymmersfri värmelösning och el producerad genom vindkraft. Och det fick man! E.ON Sverige levererar i dag cirka 45 GWh vindkraft och cirka 350 GWh fjärrvärme per år till HSB. 5,5 GWh fjärrvärme om året går till Turning Torso i Västra Hamnen i Malmö. Området är del av ett lokalt investeringsprogram för hållbara hem. Vårt markavtal byggde alltså på 100 procent förnybar energi. Målet är att den totala energiförbrukningen inte ska överstiga 105 kwh per kvadratmeter och år, säger Ingvar Nohlin, projektledare på HSB Turning Torso. Husets höga boendestandard men begränsade möjligheter att vädra gjorde att HSB också valde att installera fjärrkyla i Malmös nya landmärke. Årsförbrukningen beräknas ligga på cirka 700 MWh. Såväl fjärrvärmen som fjärrkylan produceras genom solfångare, akviferer (underjordiska vattenmagasin) och värmepump samt distribueras ut i den 190 meter höga byggkonstruktionen. Vi förde tidigt en diskussion med E.ON Sverige om de praktiska aspekterna av distributionen. I princip har ett fjärrvärmenät ställts på högkant. Det var en teknisk utmaning, men vi löste den, säger Ingvar Nohlin. Fakta Turning Torso Behov: förnybar total energilösning till Turning Torso Lösning: el från vind, fjärrvärme samt fjärrkyla Vinst: ett förnybart energisystem med principen noll utsläpp av koldioxid.

10 10

11 11 Energieffektivisering för ditt företag. Att den så heta klimatfrågan är direkt kopplad till utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, vet vi alla vid det här laget. Men vad kan företag och privatpersoner göra för att minska sin klimatpåverkan? Visst har utsläppen i Sverige minskat på senare år, men klimatfrågan är en global utmaning och vi måste göra vad vi kan för att reducera de globala utsläppen. Enligt FNs klimatpanel krävs omfattande utsläppsminskningar, upp emot 80 procent, för att stabilisera halten koldioxid i atmosfären på en acceptabel nivå. På E.ON Sverige har vi bestämt oss för att ta ett aktivt ansvar för klimatfrågan. Och att börja i tid! Vårt arbete med klimatfrågan innebär att vi ökar vårt fokus på så kallad energi effektivisering. För att tala klarspråk; vi föreslår insatser som hjälper företag att både spara pengar och bli mer medvetna om klimatet. Vi gör dem helt enkelt mer energieffektiva. Ett exempel på vårt fokus på energieffektivisering, är att vi öppnat en helt ny avdelning för rådgivning. Här har vi ett nära och målinriktat samarbete med företag som ser potentialen i att energieffektivisera. Våra energiråd och våra tjänster ska givetvis göra företagen mer medvetna om sina utsläpp, men de ska också vara realistiska och innebära kostnadsbesparingar på såväl kort som lång sikt. Exempel på våra tjänster: Energiloopen är E.ON Sveriges unika arbetsmetod för effektivisering av energi användningen för företag. Metoden omfattar fem grundsteg; utredning, analys, beslut, genomförande och uppföljning. Resultatet leder till minskad miljöpåverkan, effektivare drift och lägre energikostnad. EnergiDirigent är ett helautomatiskt styrsystem som kan kapa topparna i effektuttaget. Med EnergiDirigent kan företagets totala energianvändning mätas och styras på ett effektivt sätt, vilket i sin tur leder till minskad klimat påverkan. Energidialog är en internetbaserad tjänst för uppföljning och analys av kundens energianvändning. Genom att åskådliggöra energianvändningen genom tydliga diagram och grafer får kunden en mycket god överblick över sin verksamhets energianvändning. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta någon av våra energirådgivare som du hittar på eller ring

12 12

13 13 Energieffektivisering för dig som privatperson. Som privatperson kan du tjäna stora pengar på små förändringar i ditt hem. På E.ON Sverige vill vi hjälpa våra kunder att göra av med mindre energi och det gör vi genom att ge råd; på hemsidan, i broschyrer, i annonser och i reklamfilmer. Visste du till exempel att du med fyra enkla energieffektiviserande åtgärder i hemmet kan bidra till en reduktion av koldioxidutsläppen med 1,5 till 2 ton per år? Dessa är: byt till tio lågenergilampor stäng av apparater i stand by-läge använd avfuktare för kyl och frys byt till minst tre energieffektiva vattenkranar Andra saker du kan tänka på är: Valet av uppvärmningssystem är ett av de viktigaste klimatbeslut du som villaägare kan ta. Om du överger din oljepanna och går över till fjärrvärme så minskar du dina utsläpp av koldioxid radikalt. Om du inte har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet kan du fundera över fördelarna med bränslen som till exempel pellets och naturgas eller en värmepump. I elavtalet har du möjlighet att ställa krav på hur elen du köper ska produceras, så kallad ursprungsmärkt el. El från vattenkraft, vind - kraft och kärnkraft bidrar med så lite som 0,07 gram koldioxid/kwh, vilket är cirka gånger lägre utsläpp av koldioxid/kwh jämfört med el från Nordisk elmix. Hos E.ON Sverige får alla privatkunder som inte gjort något aktivt val el från vattenkraft utan extra kostnad. Transportsektorn står för mer än en fjärdedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt blir antalet fordon bara fler och fler. Du kan vara med och påverka genom att övergå från bensin och diesel till fordonsgas, det vill säga naturgas och biogas. Fler energispartips och Energitest Villa hittar du på eller ring oss på

14 14

15 15 E.ON Sveriges energislag. Under 2005 uppgick E.ON Sveriges förnybara el- och värmeproduktion från vattenkraft, vindkraft och biobränsle med mera till 49,5 procent av vår totala produktion. Produktionen av el och värme som inte bidrar till växthuseffekten uppgick till 94 procent av vår totala produktion. Vattenkraft är en förnybar och ren energikälla som inte belastar miljön med några utsläpp av koldioxid. På E.ON Sverige ser vi vattenkraften som en viktig del för att hantera klimatproblematiken och vi satsar därför på att bevara och effektivisera befintliga vattenkraftverk. År 2005 kom 43 procent av vår el från vattenkraft. Vindkraft är även det en förnybar energikälla som inte belastar miljön med koldioxid. E.ON Sverige producerade cirka 146 GWh el genom våra drygt 40 vindkraftverk i Sverige och Danmark under Utöver den egna produktionen köper och säljer E.ON Sverige cirka 366 GWh el från vindkraft, vilket motsvarar knappt hälften av all den el i Sverige som kommer från vindkraften. Biobränslen är något E.ON Sverige satsar stora resurser på och faktum är att vi är en av Sveriges största användare av biobränslen. Vår biobränslebaserade el- och värmeproduktion uppgick 2005 till cirka GWh och under 2006 investerar vi ytterligare. Kärnkraften står för drygt hälften av E.ON Sveriges elproduktion. Det som gör kärnkraften intressant är att den inte bidrar till några utsläpp av koldioxid. Detta ställer stora krav på alternativen då kärnkraften nu delvis avvecklas. I värsta fall ersätts den svenska kärnkraften av kraft från Europa med ytterligare koldioxidutsläpp som följd. Naturgas är ett fossilt bränsle som till största delen består av metan. Naturgas bidrar också till den ökade växthuseffekten. Däremot är koldioxidutsläppen som bildas vid förbränning av naturgas i genomsnitt en tredjedel lägre jämfört med de som bildas vid förbränning av kol och olja. En övergång från olja till naturgas inom industrin är mycket positiv för klimatet, liksom naturgas som driv medel i fordon istället för bensin och diesel. Biogas är en energigas som liknar naturgas. Till skillnad från naturgas är biogas förnybart och bidrar därför inte till växthuseffekten. Vi på E.ON Sverige arbetar för en ökad användning av naturgas och biogas i Sverige. Detta gör vi genom att satsa på en utbyggnad av naturgasnätet och av antalet tankstationer. Idag finns ett 50-tal tankställen i Sverige och E.ON Sverige planerar att bygga lika många till de kommande åren. Vi har även en tankstation för vätgas i Malmö. År 2005 distri buerade E.ON Sverige cirka GWh naturgas, 36 GWh biogas och 0,0010 GWh vätgas.

16 16 Olja och kol är fossila bränslen som vi främst använder som reservkraft då vattenkraft och kärnkraft inte räcker till för att producera den el samhället behöver. Detta blir aktuellt först då elförbrukningen är extra hög, vid driftstörningar eller vattenbrist. På E.ON Sverige arbetar vi för att reducera koldioxidutsläppen genom att konvertera och effektivisera befintliga olje- och koleldade anläggningar i egen verksamhet och hos våra kunder. Samtidigt ser vi till att det finns reservkraft i det svenska och nordiska systemet. Sammanlagt baseras endast cirka 1 procent av E.ON Sveriges el- och värmeproduktion på kol och olja. E.ON Sveriges utsläpp av koldioxid kton CO2 MSEK E.ON Sverige (f d Sydkraft*) Reservkraft Förvärv/expansion Omsättning * Avser utsläppen från den verksamhet som redan fanns i Sydkraft/E.ON Sverige I diagrammet ovan visas E.ON Sveriges koldioxidutsläpp och omsättning de senaste 10 åren. Under 2005 ökade omsättning och utsläpp jämfört med föregående år. Utsläppen av koldioxid ökade inte i samma omfattning som omsättningen. Det finns två förklaringar till att utsläppen varierar från år till år, dels förvärv av nya verksamheter och dels användning av reservkraftverk. När E.ON Sverige växer genom förvärv följer den förvärvade verksamhetens utsläpp med. Så det faktum att utsläppen byter ägare innebär inte att utsläppen ökar. Beträffande reservkraften handlar det om att täcka samhällets energibehov. E.ON Sverige bidrar med reservkraft genom de oljebaserade reservkraft anläggningarna i Karlshamn och Norrköping.

17 17

18 18 Nyckeltal för E.ON Sveriges klimatarbete. E.ON Sveriges elproduktion 2005 Totalt GWh Annat fossilbaserat (olja, kol, naturgas, torv) 1 % Annat förnybart (vind, biobränsle m m) 1 % 43 % Vattenkraft Kärnkraft 55 % E.ON Sveriges värmeproduktion 2005 Totalt GWh, inklusive inköpt värme Övrigt 6 % Elpannor 1 % Värmepumpar 6 % 12 % Naturgas 1 % Gasol 4 % Olja 2 % Kol Spillvärme 19 % 35 % Biobränsle Avfall 8 % Returbränsle 3 % Torv 3 % E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Totalt GWh Förnybart (vatten, vind, biobränsle m m) 49,5 % 6,0 % Övrigt fossilt 44,5 % Kärnkraft Ej klimateffektivt 6 % Klimateffektivt 94 %

19 19 Klimatresultat hos E.ON Sverige och kunder, 2005 Total reduktion av koldioxid cirka ton, ungefärlig fördelning Miljöanpassade transporter (försäljning av fordonsgas) 6 % Energieffektiviserande åtgärder hos kunder 2 % Energieffektiviserande åtgärder i E.ON Sveriges verksamhet 13 % 79 % Förnybar energi (investeringar i nya anläggningar vid E.ON Sverige, mm) I kundens verksamhet 8 % I E.ON Sveriges verksamhet 92 % E.ON Sveriges utsläpp av fossil koldioxid 2005 Totalt ton 26 % Elproduktion Avfallsbehandling 7 % Hantering och distribution av gas 0,4 % Totalvärmeproduktion 10 % 57 % Fjärrvärmeproduktion E.ON Sveriges utsläpp av koldioxid 2005 Fjärrvärme Norrköping Örebro Malmö Stockholm, Järfälla Göteborg, Kungsbacka g CO2/kWh E.ON Sveriges utsläpp av koldioxid 2005 El E.ON Sveriges elmix Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Bra miljöval g CO2/kWh 7,20 0,07 0,07 0,07 0,07

20 20 E.ON Sverige AB Malmö T Hilanders

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Klimatbokslut 2006. Klimatbokslut 2006. Insatser och investeringar i Sverige under 2006.

Klimatbokslut 2006. Klimatbokslut 2006. Insatser och investeringar i Sverige under 2006. Klimatbokslut 2006 Klimatbokslut 2006 Insatser och investeringar i Sverige under 2006. 2 Innehållsförteckning Ditt fotspår 4-5 E.ON Sveriges fotspår 6-7 Vår ambition 8-9 Klimatresultat 2006 10-11 Våra

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Klimatbokslut Klimatbokslut Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något.

Klimatbokslut Klimatbokslut Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något. Klimatbokslut 2008 Klimatbokslut 2008. Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något. 2 E.ON är en ledande aktör på den nordiska marknaden. E.ON Nordic producerar och levererar energi

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff

Foto: Joakim Lloyd Raboff Värme Med värme 2 Foto: Joakim Lloyd Raboff I över 50 år har E.ON Värme Sverige levererat fjärrvärme till bostäder, företag och lokaler. Idag är vi den största privata aktören på den svenska värmemarknaden.

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter E.ON Nordic Hållbarhetsrapport Nyckeltal - Samhälle Total el- och värmeproduktion i Norden (i ) Investeringssiffror 6- Total el- och värmeproduktion Investeringssiffror 6- Energikunskap Klimateffektiv

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Välkomna till E.ON. Tord Olsson Ann-Sofie Ståhl Mona Karlström Marie Andersson. Mölnlycke/Kullbäckstorp/ Landvetter Aa Kungsbacka Aa.

Välkomna till E.ON. Tord Olsson Ann-Sofie Ståhl Mona Karlström Marie Andersson. Mölnlycke/Kullbäckstorp/ Landvetter Aa Kungsbacka Aa. Välkomna till E.ON Tord Olsson Ann-Sofie Ståhl Mona Karlström Marie Andersson E.ONs värmeverksamhet Vilhelmina Dorotea En privat värmeaktör som lever på kundernas förtroende Ca 40 fjärrvärmenät och 3 fjärrkylanät

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

E.ON Värme. Med värme

E.ON Värme. Med värme E.ON Värme Med värme 2 E.ON Värmes vision Med nästa generations värmelösningar utvecklar vi det hållbara samhället. Detta gör vi genom att skapa innovativa värmelösningar tillsammans med kund, utveckla

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

2016 Trollhättan Energi

2016 Trollhättan Energi Klimat bokslut 2016 Trollhättan Energi 12 juni 2017 Klimatbokslut för energiföretag Hantera utvecklingsarbetet Utvärdera åtgärder Följa upp och redovisa utvecklingen Utökat klimatbokslut Konsekvensmetoden

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

E.ON Sverige-koncernen i Norden

E.ON Sverige-koncernen i Norden Klimatbokslut 2009 2 E.ON Sverige-koncernen i Norden E.ON verkar inom alla delar av värdekedjan från produktion till distribution och försäljning. Våra produkter är el, biogas, naturgas, gasol, värme,

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Åtgärdsprogram. Bilaga till energi och klimatstrategi Smedjebackens kommun 2009

Åtgärdsprogram. Bilaga till energi och klimatstrategi Smedjebackens kommun 2009 Åtgärdsprogram Bilaga till energi och klimatstrategi Smedjebackens kommun 29 Antagen av fullmäktige den 23 februari 29 1 Innehåll sid Mål, Fasa ut fossilt bränsle för uppvärmning och varmvatten, uppföljning

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla 2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018 VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018 Klimatklivet för ett klimatsmart samhälle Pengarna ges till klimatinvesteringar i kommuner, regioner, företag

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby 2015 DoA Fjärrvärme Sala-Heby Energi AB Sala Heby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Sala och Heby Ort/orter FVD20012 Sala och Heby Prisområdesnamn FVD20013 Sala och Heby Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet 2015 DoA Fjärrvärme Borås Energi och Miljö AB Centrala nätet 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Borås Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet

Läs mer

Annika Balgård, annika.balgard@tem.lu.se 2007-10-25. Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren?

Annika Balgård, annika.balgard@tem.lu.se 2007-10-25. Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren? Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren? 28 februari 2008 Annika Balgård Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet annika.balgard@tem.lu.se Teknik Ekonomi Miljö Stiftelsen TEM vid

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Energiläget för Hylte kommun år 2008 Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Sammanfattning År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Hylte kommun till 2 480 GWh, vilket är

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Göteborg Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Göteborg Energi Ort/orter FVD20012 Göteborg Prisområdesnamn FVD20013 Göteborg Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer