Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?"

Transkript

1 Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

2 Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att bygga det hållbara samhället. Klimatpåverkan från uppförandet av byggnaden kan ibland vida överstiga byggnadens klimatpåverkan i form av energianvändning under hela byggnadens livslängd. Det gäller att sätta fokus på rätt område och fokusera var det är bäst att samhällsekonomiskt genomföra åtgärder. Bengt Östling, vvd chef Kraft, värme & kyla

3 Vad görs i Falun? Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag med fokus på en klimatsmart vardag och framtidens infrastruktur i Falu kommun. För oss är det viktigt att bekvämligheter som el, värme & kyla, stadsnät, återvinning och vatten fungerar på bästa sätt. Vår största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur. Vi vill bidra till att våra barn och barnbarn ska växa upp i ett samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokala, återanvändbara resurser.

4 Falun och Borlänge i vått och torrt

5 Falun får världens grönaste datacenter

6 Falun blir en snabbladdande stad

7 Falu Energi & vattens 100 % Förnyelsebara energiproduktion BIOGAS MOTOR VATTENKRAFT VINDKRAFT ELBILS LADDARE SOLKRAFT KRAFTVÄRMEVERK VÄRME KYLA FALUN ELKRAFT TRÄ PELLETS VÄRME TRÄ PELLETS VÄRMEVERK BIOBRÄNSLE INDUSTRI

8 = 400 mil och värme till en lgh i två månader

9

10 Ger det något resultat?

11 Klimatbokslut 2014 Falu Energi & Vatten bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt ton koldioxid (CO2e) under år 2014.

12 Hantera utvecklingsarbetet: Utvärdera åtgärder Följa upp och redovisa utvecklingen Klimatbokslut för energiföretag Marknaden och kundernas miljövärdering: Värmepump eller fjärrvärme Miljöpolicy hos storkunder Köpt energi enligt boverkets regler Miljöklassning av byggnader

13 Klimatbokslut för energiföretag Profus forskningserfarenhet av systemanalyser och modellstudier sammanslagna under en hatt Greenhouse gas protocol Utökat klimatbokslut enligt konsekvensmetoden - Visar företagets nettoklimatpåverkan i samhället - Kan användas för att utvärdera systemet och förslag på förbättringar

14 Hur beräknas klimatpåverkan? CO 2e CO 2e Direkt klimatpåverkan (Företagets egna utsläpp) Tillförd indirekt klimatpåverkan Undviken indirekt klimatpåverkan

15 Klimatbokslut 2014

16 Klimatbokslut 2014 Alternativ uppvärmning?

17 Hur värms bostäderna om vi inte använder fjärrvärme? Vi antar att alternativet till fjärrvärme är klimateffektiva uppvärmningssystem som är ekonomiskt konkurrenskraftiga. Grundfall: Andel Uppvärmningsalternativ 20 % Biobränsle (pellets). En mindre andel kan tänkas vara solvärme 45 % Bergvärmepumpar 28 % Luft-vatten värmepumpar 7 % Luft-luft värmepumpar

18 Alternativ uppvärmning av bostäder och lokaler

19 Känslighetsanalys Individuell uppvärmning Undviken klimatpåverkan Tillförd klimatpåverkan Direkta utsläpp Scenario 2 Grundfall Scenario 1 Indirekta utsläpp El Värme Hjälpel Scenario 2 Grundfall Scenario 1 Summa klimatpåverkan ton Summa klimatpåverkan Scenario ton Grundfall ton Scenario 1 kton CO2e

20 Klimatbokslut 2014 Alternativ elproduktion?

21 Vad är alternativ elproduktion? Det europeiska elsystemet - Ett sammankopplat elsystem med elhandel över gränserna. Vid förändrad produktion/konsumtion av el så ökar eller minskar den dyraste elproduktionen, dvs marginalelproduktionen. Den alternativa elproduktionen är en mix från olika produktionslag som under året ligger på marginalen. Baskraft som t.ex. vattenkraft och kärnkraft utnyttjas fullt ut och påverkas inte av klimatarbetet inom ett fjärrvärmeföretag. Illustration: Tekniska verken Linköping

22 Framtida elproduktion? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Långsiktig Marginal electricity marginalelproduktion production the electricity grid of northern Europe. i Europa fram till 2040 (Profu) Låga High klimat- ambitioner Höga Low klimat- ambitioner W B N C C 690 kg CO2-ekv./MWh el (varav uppströms 56 kg CO2-ekv./MWh el) 450 kg CO2-ekv./MWh el (varav uppströms 54 kg CO2-ekv./MWh el) Marginalel kg CO2-ekv./MWh el (varav uppströms 59 kg CO2-ekv./MWh el)

23 Elproduktionen En framtidsutblick Undviken klimatpåverkan Tillförd klimatpåverkan Direkta utsläpp Hög klimatambition Låg klimatambition Grundfall Indirekta utsläpp El Värme Hög klimatambition Låg klimatambition Grundfall Summa klimatpåverkan ton ton Summa klimatpåverkan Hög klimatambition ton Låg klimatambition Grundfall kton CO2e

24 Falu Energi och Vattens bidrag till att minska klimatpåverkan är nästan lika stor som hela kommunens samlade utsläpp av växthusgaser. Falun kommuns totala utsläpp av växthusgaser under 2012 (senast tillgängliga statistik) var enligt den Nationella emissionsdatabasen knappt ton CO2e (data hämtas från Länsstyrelsernas Regionala utsläppsstatistik, RUS). Falu Energi & Vattens verksamhet stod enligt klimat-bokslutet år 2014 för en besparing på ca ton CO2e. Falu Energi & Vattens besparing motsvarar ca 90 % av kommunens totala utsläpp.

25 Om alla kommuninvånare i Falun avstod från att köra bil under 20 månader skulle vi få en lika stor minskning av koldioxid utsläppen som FEV bidrog med under I genomsnitt kör varje kommuninvånare i Falun 709 mil per år (miljömålsindikatorn Körsträcka med bil, statistik 2013). Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2011 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, Trafikverket) var 0,21 kg CO2 per km. Den totala körsträckan för kommunens invånare uppgår då till ca 40 miljoner mil, vilket genererade ett utsläpp på ca ton CO2.

26 Om alla kommuninvånare i Falun avstod från att shoppa under 2,5 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som FEV bidrog med under Med shopping avses den privata konsumtionen av kläder och skor, datorer, telefoner, tv-apparater, skönhetsprodukter, sportutrustning m.m. Det vill säga den konsumtion som inte platsar in inom övriga tre kategorier av privat konsumtion (äta, bo och resa). Definitionen är hämtad från Naturvårdsverkets rapport Konsumtionens klimatpåverkan från

27

28 Från one-size-fits-all till skräddarsytt Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella behov. Det kräver att vi kan visa att fjärrvärme & fjärrkyla är en individuell tjänst trots sin kollektiva uppbyggnad.

29 Från värmeproducent till värmeleverantör Framtiden handlar om att bli bäst på att förflytta värme- och kylmängder till rätt kund i rätt ögonblick. Det innebär att vi måste ändra fokus från att fokusera från att bra producera värme till bygga smarta system där vi värme är en restprodukt från en annan energiomvandling. Leta upp värme som redan finns och ibland också låta konsumenten vara producent. Det krävs också att vår produktion alltid sker optimalt med högsta tillgänglighet. Det kräver också att vi tar rätt strategiska beslut om teknik och affärsmodeller så att vi klarar av att ta emot värme från flera leverantörer, energikällor och produktionsät. Med målsättningen att år 2020 skall 100 % av energi i vårt fjärrvärmenät vara återvunnen energi från lokal förnybar elproduktion, industrier, datacenter etc.

30 Från själv-är-bäste-dräng till aktiv samverkan Framtiden handlar om att stå på tårna och aktivt bjuda in kunder, leverantörer och olika energi- & samhällsaktörer och tillsammans med dem skapa genuint hållbara energisystem. Det kräver utsträckta händer och en ärlig vilja

31 För att vi ännu bättre ska bidra till energi- och klimatmål önskar vi: Att Fastighetsägarna överger nyckeltalet köptenergi per m 2 och i stället mäter nettoenergiförbrukning, primärenergianvändning och klimatbelastning per m 2. Ställ krav på oss som leverantör att leverera genuint hållbara energilösningar. Att Kommunen har långsiktigt helhetsyn och lokalt anpassar byggregler etc. efter lokala förutsättningar baserat på nettoenergiförbrukning och primärenergianvändning. Att Länsstyrelsen tar på sig ett samordningsansvar för en regional strategi avseende hållbart byggande integrerat till ett hållbart lokalt/regionalt energisystem med målsättningen att skapa ett samhälle med nära-noll behov av primärenergi och utsläpp av växthusgaser. Att Staten ger gränsöverskridande styrmedel som ger oss förutsättningarna att tillsammans bygga det hållbara samhället i en cirkulär ekonomi som använder lokala resurser från lokala och förnyelsebara källor.

Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13

Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13 Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13 Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Mälarenergi AB under våren 2014. Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena

Läs mer

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi.

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Fjärrvärmebranschens vision Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Från one-size-fits-all till skräddarsytt Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Grafisk form och original: Adekvat Form, Tollered Bilder: NASA (framsida), Ragnar Uppström, Sonja Skäär, Mölndals stad (framsida), Mölndal Energi (sid 5) Dag Ekelund (sid 8)

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Inklusive de kommunala bolagen Version 3 2014-10-30 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Syfte 3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 4 Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Fjärrvärme A Real Success Story

Fjärrvärme A Real Success Story Fjärrvärme A Real Success Story Idén bakom fjärrvärmen är enkel. Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga energiresurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Läs mer