Energibalans Skåne län Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com"

Transkript

1 Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne Tel

2 Energiläget i Skåne mellan 1990 och Slutlig energianvändning Per bränslekategori Per sektor Tillförsel l och produktion El Fjärrvärme Biogas Energibalans Skåne Utsläpp av växthusgaser Handlande/Icke handlande sekt. Per sektor

3

4 Uppföljning.. av Skånes klimat och energimål

5 Skånska regionala klimatmål Målområde Mål År 1. Utsläpp av växthusgaser Ska vara 30 % lägre än Energieffektivisering Ska vara 10 % lägre än för åren g 3. Produktion av förnybar el Ska vara 6 TWh högre än Biogasproduktion Ska vara 3TWh Transporter Utsläppen ska vara 10 % lägre än

6 1. Utsläpp av växthusgaser Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än år Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter Utsläpp av växthusgaser (kton CO2-ekvivalenter) 8328,3 5919,1 5829,8 Förändring ,9 % - 30 %

7 1. Utsläpp av växthusgaser Totala utsläpp av växthusgaser (kton CO2-ekv.) i Skåne mellan 1990 och kton C02ekv Avfall och avlopp 8000 Jordbruk Lösningsmedelsanvändn ing Industriprocesser Energiförsörjning 2000 Arbetsmaskiner Källa: Emissionsdatabasen Transporter

8 1. Utsläpp av växthusgaser Utsläpp av växthusgaser (kton CO2-ekv.) för den handlande och den icke-handlande sektorn i Skåne mellan 1990 och kton CO2-ekv ,9 % Handlande sektorn Icke handlande sektorn Källa: Emissionsdatabasen

9 2. Energieffektivisering g Energianvändningen ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren Målet gäller slutlig energianvändning. Slutlig energianvändning ,8 TWh 38,4 TWh 34,9 Förändring % - 10 %

10 2. Energieffektivisering Total slutlig användning av energi (TWh) i Skåne per bränslekategori mellan 1990 och TWh Slutlig energianvändning 2020 El Källa: SCB, Svensk Fjärrvärme AB Fjärrvärme Flytande, Fast, Gas (Förnybar) Gas (Icke förnybar) Fast (Icke förnybar) Flytande (Icke förnybar)

11 2. Energieffektivisering Total slutanvänd energi (TWh) i Skåne per sektor mellan 1990 och TWh Källa: SCB, Svensk Fjärrvärme AB Transporter Hushåll Industri, byggverks. Övriga tjänster Offentlig verksamhet Jordbruk,skogsbruk,fiske

12 3. Förnybar elproduktion Produktionen av förnybar el ska år 2020 vara 6 TWh högre än år Förnybar elproduktion 0,6 TWh 1,6 TWh 6,6 TWh

13 3. Förnybar elproduktion Regional elproduktion (TWh) fördelat på förnybar och icke förnybar i Skåne. TWh Icke förnybar elproduktion Förnybar elproduktion ,6 TWh 1,6 TWh 6,6 TWh

14 3. Förnybar elproduktion Regional elproduktion (TWh) i Skåne per produktionstyp mellan 1990 och TWh 5 Kraftvärmeverk + Industriellt mottryck 4 Solceller 3 2 Värmekraftverk (ej kärn-) Vindkraftverk 1 Vattenkraftstationer Källa: SCB, Vindstat, Vindkraftsstatistik Energimyndigheten, Solcellsstöd

15 3. Förnybar elproduktion Fördelning av elproduktionen per produktionstyp i Skåne år Vindkraft 21% Solceller Övrig värmekraft 003% 0,03 (Icke förnybart) 0,04 % Vattenkraft 3% Kraftvärmeverk, Industriellt mottryck (Förnybart) 17% Kraftvärmeverk, Industriellt mottryck (Icke förnybart) 59% Total elproduktion 2010: 4 TWh Källa: SCB, Vindkraftsstatistik 2011 ES 2012:02, Solcellsstöd

16 3. Förnybar elproduktion Installerad effekt (MW), antal verk och elproduktion av vindkraftverk i Skåne mellan 2003 och Antal verk (antal) Installerad effekt (MW) Produktion (GWh) t.o.m Total installerad effekt, MW Totalt antal verk Produktion GWh Källa: Vindkraftsstatistik 2011 ES 2012: 02.

17 4. Biogas Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 TWh år Biogasproduktion (GWh) Transporter Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 procent lägre än år Utsläpp av växthusgaser Förändring i % - -3,5 % -10 %

18 4. Biogasproduktion Industri 20 GWh 6% Gårdsanläggning 7 GWh 2% Avloppsrenings- verk 84 GWh 27% Samrötning 92 GWh 29% Deponi 114 GWh 36% Total produktion 2010: 317 GWh Källa: Biogas Syd, 2011

19 4. Biogas Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 TWh år Biogasproduktion (GWh) Transporter Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 procent lägre än år Utsläpp av växthusgaser Förändring i % - - 3,5 % -10 %

20 5. Transporter Fördelning av transportsektorns energianvändning i Skåne Diesel 46 % E85 1% El 1% Naturgas 2% Förnybara drivmedel 6 % Etanol 2 % (låginblandning) FAME 2 % (låginblandning) Bensin 45 % Biogas 1% Total energianvändning i 2010: 11,5 TWh Källa: Bensin, Diesel, E85 (SCB- KomOlj). El (SCB- KRE). Naturgas, Biogas (SCB- leveranser av fordonsgas). Låginblandning Etanol och FAME (egen uträkning utifrån SCB- Leveranser av FAME och etanol).

21 Skånes Klimat och Energimål Målområde Mål År Utfall 2010 Utsläpp av växthusgaser Ska vara 30 % lägre än ,9 % minskning Energieffektivisering Ska vara 10 % lägre än för åren %minskning Produktion av förnybar el Ska vara 6 TWh högre än TWh högre än 2002 Biogasproduktion Ska vara 3 TWh ,3 TWh Transporter Utsläppen ska vara 10 % lägre än ,5 % minskning

22 Tack för mig! Har ni frågor kontakta mig gärna! mgnsstrandgmail.com

23 Sekretesser.. av energistatistik

24 Tre primära anledningar till sekretess A Färre än tre objekt i varje cell B Ett objekt står för > 50% C Två objekt står för > 90% För Skåne län är det även vanligt förekommande med sekundära sekretesser. Vilka beror av primära sekretesser på kommunal nivå.

25 Sekretess Total slutlig användning av energi per bränsleslag i Skåne mellan TWh Slutanvändning Totalt Sekretessbelagt Källa: SCB

26 Sekretess Total slutlig användning av energi per sektor i Skåne mellan TWh Slutanvändning Totalt Källa: SCB

27 Sekretess Sekretesser i Skåne Källa: SCB Icke förnybara Förnybara slutanv. jordbruk,skogsbruk,fiske flytande fast gas flytande fast gas Fjärrvärme El KomOlj + Jordbruk - - AREL summa förbrukark ategori slutanv. industri, byggverks. ISEN ISEN ISEN ISEN ISEN ISEN AREL AREL slutanv. offentlig verksamhet KomOlj AREL AREL slutanv. transporter KomOlj AREL slutanv. övriga tjänstert KomOlj - - AREL AREL slutanv. småhus KomOlj - Småhus - AREL AREL slutanv. flerbostadshus KomOlj - AREL AREL slutanv. fritidshus AREL summa bränsletyp Sekretessbelagd cell. Celler som ingår i KRE.

28 Sekretess Sekretesser i Skåne Källa: SCB Icke förnybara Förnybara slutanv. jordbruk,skogsbruk,fiske flytande fast gas flytande fast gas Fjärrvärme El KomOlj KomOlj + + Jordbruk Jordbruk - AREL summa förbrukark ategori slutanv. industri, byggverks. ISEN ISEN ISEN ISEN ISEN ISEN AREL AREL slutanv. offentlig verksamhet KomOlj AREL AREL slutanv. transporter KomOlj KomOlj - - AREL slutanv. övriga tjänstert KomOlj - - AREL AREL slutanv. småhus KomOlj - Småhus - AREL AREL slutanv. flerbostadshus KomOlj - AREL AREL slutanv. fritidshus AREL summa bränsletyp Sekretessbelagd cell. Celler som ingår i KRE.

29 Kompletteringar av Sekretesser Sudoku-lösning - Möjligt att låsa upp alla sekretesser mellan Kontakta företag. - Möjligt för El- och Fjärrvärmeleverantörer. - Svårare när det gäller industrin. Ej använd men möjlig Miljörapporter

30 Kvalitetsbrister och luckor i statistiken Fjärrvärme Låginblandning av etanol och FAME Framtiden: Statistikutredningen SOU 2012:83 SCB och Energimyndigheten - Kommer fortsätta med medgivandeutskick till Industrin. - Malmö Stad inlett förarbete till en process för att testa SCBs tillämpning av sekretesslagstiftningen.

Energiläget för Södermanland 2016

Energiläget för Södermanland 2016 Energiläget för Södermanland 2016 Rapport 2016:11 Titel: Energiläget för Södermanland 2015 Utgiven av: Länsstyrelsen Södermanland Utgivningsår: 2016 Författare: Emelie Österqvist Foto framsida: Staffan

Läs mer

Energibalans för Skåne

Energibalans för Skåne Energibalans för Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Kontakt: Copyright: Energibalans för Skåne Länsstyrelsen Skåne Magnus Strand Länsstyrelsen Skåne Miljöavdelningen 205 15 Malmö Telefon 040-25 20 00

Läs mer

Metodbeskrivning. Energibalans för Skåne

Metodbeskrivning. Energibalans för Skåne Metodbeskrivning Energibalans för Skåne Innehåll METODBESKRIVNING... 1 INLEDNING... 3 Upplägg... 3 INGÅENDE ENERGISTATISTIK... 4 Kommunal och regional energistatistik (KRE)... 4 Svensk Fjärrvärme AB...

Läs mer

Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013

Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013 Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013 Chris Hellström 2016-03-29 Chris Hellström, chris.hellstrom@hifab.se, 010-476 66 80 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 2016-03-29 Jonas Lindros Innehållsförteckning ENERGIBALANSER FÖR UPPSALA LÄN OCH KOMMUNER ÅR 2013... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 BAKGRUND... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret Energimål Byggnader och industri Peter Åslund Energikontoret Energimål - 20 % till 2020 7 Handlingsplanen för energieffektivitet 2011, KOM(2011) 109 Mål överblick Klimatvision (övergripande mål) begränsad

Läs mer

Skånes energiläge 2015. Energistatistik och energipotentialer i siffror och diagram

Skånes energiläge 2015. Energistatistik och energipotentialer i siffror och diagram Skånes energiläge 2015 Energistatistik och energipotentialer i siffror och diagram Titel: Skånes energiläge 2015 Utgiven av: Författare: Kontakt: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Länsstyrelsen

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Energiläget 2018 En översikt

Energiläget 2018 En översikt Energiläget 218 En översikt ENERGILÄGET 218 En samlad bild över energiläget i Sverige Energimyndigheten ansvarar för att ta fram den officiella energistatistiken i Sverige. Vi sammanställer denna statistik

Läs mer

Energibalanser för Kronobergs län och kommuner år 2013

Energibalanser för Kronobergs län och kommuner år 2013 Energibalanser för Kronobergs län och kommuner år 2013 2016-03-29 Thomas Andersson Innehållsförteckning ENERGIBALANSER FÖR KRONOBERGS LÄN OCH KOMMUNER ÅR 2013 1 Innehållsförteckning 3 Bakgrund 5 Övergripande

Läs mer

Energibalanser för Örebro län och kommuner år 2013

Energibalanser för Örebro län och kommuner år 2013 Energibalanser för Örebro län och kommuner år 2013 2016-03-29 Magnus Strand, Sandra Johanne Selander Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Övergripande metodbeskrivning... 5 Samråd med Länsstyrelsen... 6

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Energibalanser för Västernorrlands län och kommuner år 2013

Energibalanser för Västernorrlands län och kommuner år 2013 Energibalanser för Västernorrlands län och kommuner år 2013 Chris Hellström Datum för rapportens överlämnande till uppdragsgivaren: 2016-03-29 Kontaktuppgifter till den som har gjort rapporten: Chris Hellström,

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Energibalanser för Hallands län och kommuner år 2013

Energibalanser för Hallands län och kommuner år 2013 Energibalanser för Hallands län och kommuner år 2013 2016-03-29 Kaj Wågdahl Innehållsförteckning Energibalanser för Hallands län och kommuner år 2013... 1 Innehållsförteckning... 3 Bakgrund... 4 Övergripande

Läs mer

Energibalanser för Kalmar län och kommuner år 2013

Energibalanser för Kalmar län och kommuner år 2013 Energibalanser för Kalmar län och kommuner år 2013 2016-03-29 Jonas Lindros Innehållsförteckning ENERGIBALANSER FÖR KALMAR LÄN OCH KOMMUNER ÅR 2013... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 BAKGRUND... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner 2016:14 Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner Användning av fossil och förnybar energi inom olika samhällssektorer, år 2013. Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Miljömål

Läs mer

ENERGIBALANS 2010. Blekinge och Småland. En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

ENERGIBALANS 2010. Blekinge och Småland. En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg ENERGIBALANS 2010 Blekinge och Småland En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2010, Sydost

Läs mer

Energibalans 2012 Oskarshamns kommun

Energibalans 2012 Oskarshamns kommun Energibalans 2012 Oskarshamns kommun Förord Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål där begränsad klimatpåverkan är ett av målen. Oskarshamns kommun arbetar för att bli en fossilbränslefri

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Energibalanser för Södermanlands län och kommuner år 2013

Energibalanser för Södermanlands län och kommuner år 2013 Energibalanser för Södermanlands län och kommuner år 2013 2016-03-29 Kaj Wågdahl Innehållsförteckning Energibalanser för Södermanlands län och kommuner år 2013... 1 Innehållsförteckning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Energibalans 2012. Nybro kommun

Energibalans 2012. Nybro kommun Energibalans 2012 Nybro kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2012, Nybro kommun Annamaria Sandgren och Per-Olof Johansson (Grontmij AB) Regionförbundet i Kalmar län

Läs mer

Energiläget i Halland 2010

Energiläget i Halland 2010 Energiläget i Halland 2010 Meddelande 2012:21 Energiläget i Halland 1 Energiläget i Halland är framtagen i december 2012 av Ronny Alkanius Källdalen & Agneta Stålheden Bilderna på omslaget kommer från

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Energibalans 2010 Jönköpings län

Energibalans 2010 Jönköpings län Energibalans 2010 Jönköpings län Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2010, Jönköpings län Annamaria Sandgren och Jenny Ivner (Grontmij AB) Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Energibalanser för Dalarnas län och kommuner år 2013

Energibalanser för Dalarnas län och kommuner år 2013 Energibalanser för Dalarnas län och kommuner år 2013 Chris Hellström, Linnea Lindkvist m fl Datum för rapportens överlämnande till uppdragsgivaren: 2016-05-13 Kontaktuppgifter till den som har gjort rapporten:

Läs mer

Energiöversikt Haparanda kommun

Energiöversikt Haparanda kommun Energiöversikt Haparanda kommun Framtagen 2018 Om rapporten Denna rapport är framtagen av Energikontor Norr och bygger på uppgifter i statistikverktyget Energiluppen, energiluppen.se. Uppgifterna i Energiluppen

Läs mer

Energibalans 2010. Kronobergs län

Energibalans 2010. Kronobergs län Energibalans 2010 Kronobergs län Energibalans 2010, Kronobergs län ISSN 1103-8209 Meddelande nr. 2013:08 Sammanställt av: Annamaria Sandgren och Jenny Ivner (Grontmij AB) Utgivare: Länsstyrelsen i Kronobergs

Läs mer

Energi och växthusgasutsläpp

Energi och växthusgasutsläpp BILAGA 1 1(3) Underlag gällande energi och växthusgasutsläpp Energi och växthusgasutsläpp - Underlag till Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi

Läs mer

Energiöversikt Överkalix kommun

Energiöversikt Överkalix kommun Energiöversikt Överkalix kommun Framtagen 2018 Om rapporten Denna rapport är framtagen av Energikontor Norr och bygger på uppgifter i statistikverktyget Energiluppen, energiluppen.se. Uppgifterna i Energiluppen

Läs mer

Information. om remiss av ny klimat- och energistrategi

Information. om remiss av ny klimat- och energistrategi Information om remiss av ny klimat- och energistrategi Dagordning Bakgrund Nuläge Förslag på ny strategi o Vision och mål o o Fokusområden Gemensamma satsningar och vägval Remissen Frågor Bakgrund Hur

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2015-02-23 KS 2015/0156 0480-450162

Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2015-02-23 KS 2015/0156 0480-450162 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2015-02-23 KS 2015/0156 0480-450162 Kommunstyrelsens arbetsutskott Energibalans Förslag till beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut

Läs mer

Energibalanser för Gävleborgs län och kommuner år 2013

Energibalanser för Gävleborgs län och kommuner år 2013 Energibalanser för Gävleborgs län och kommuner år 2013 Figur 1. Sankeydiagram som visar energibalansen för Gävleborgs län 2013. Bilden återfinns i större format sist i dokumentet. 1 2016-05-13 Pontus.halldin@wspgroup.se

Läs mer

Energibalans 2012 Kalmar län

Energibalans 2012 Kalmar län Energibalans 2012 Kalmar län Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2012, Kalmar län Annamaria Sandgren och Per-Olof Johansson (Grontmij AB) Regionförbundet i Kalmar län Nygatan

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

2012:15. Energibalans 2010. Blekinge län. www.lansstyrelsen.se/blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län

2012:15. Energibalans 2010. Blekinge län. www.lansstyrelsen.se/blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län 2012:15 Energibalans 2010 Blekinge län Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2012:15 Rapportnamn: Energibalans 2010, Blekinge län Sammanställt av: Lisa Wälitalo,

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Bilaga 1. Arbetsmetod för bearbetning av KRE (kommunal och regional energistatistik) 1

Bilaga 1. Arbetsmetod för bearbetning av KRE (kommunal och regional energistatistik) 1 Sidan 1 av 13 Kommentar Cecilia Näslund: detta är rev. version inkommen 2016-02-12 (från E.Särnholm, LEKS) 30 oktober 2015 Bilaga 1. Arbetsmetod för bearbetning av KRE (kommunal och regional energistatistik)

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Projektet Nytt program för energi och klimat i Örebro län Samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Energikontoret,

Läs mer

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012 Energiläget i siffror 2012 Energiläget i siffror är en statistikbilaga till den årlig publikationen Energiläget. Ett antal av de tabeller som finns med i denna bok motsvarar en figur i Energiläget 2012,

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Meddelande nr 2013:2. Energibalans Jönköpings län. (Januari 2013)

Meddelande nr 2013:2. Energibalans Jönköpings län. (Januari 2013) Meddelande nr 2013:2 Energibalans 2010 Jönköpings län (Januari 2013) 2 Energibalans 2010 Jönköpings län Meddelande nr 2013:2 3 Meddelande nummer 2013:2 Sammanställt av Kontaktperson Webbplats ISSN 1101-9425

Läs mer

Ny klimat- och energistrategi för Skåne

Ny klimat- och energistrategi för Skåne Ny klimat- och energistrategi för Skåne Landskrona Miljöforum 4 oktober 2017 Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne Ny klimat- och energistrategi för Skåne Strategin ska ge vägledning och stöd för att utveckla

Läs mer

Svensk klimatpolitik SOU 2008:24

Svensk klimatpolitik SOU 2008:24 Klimatberedningens betänkande Svensk klimatpolitik SOU 2008:24 Klimatberedningen (M2007:03) Klimatberedningen Mål på kort, medellång och lång sikt Handlingsplan till år 2020 Svenskt agerande i de internationella

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Energibalanser för Västerbottens län och kommuner år 2013

Energibalanser för Västerbottens län och kommuner år 2013 Energibalanser för Västerbottens län och kommuner år 2013 *Med El (netto) avses tillförseln av el minus exporten av el från länet. 2016-03-29 Kaj Wågdahl Innehållsförteckning Energibalanser för Västerbottens

Läs mer

Energibalanser för Norrbottens län och kommuner år 2013

Energibalanser för Norrbottens län och kommuner år 2013 Energibalanser för Norrbottens län och kommuner år 2013 *Med El (netto) avses tillförseln av el minus exporten av el från länet. 2016-03-29 Jonas Lindros Innehållsförteckning ENERGIBALANSER FÖR NORRBOTTENS

Läs mer

Energibalanser för Jönköpings län och kommuner år 2013

Energibalanser för Jönköpings län och kommuner år 2013 Energibalanser för Jönköpings län och kommuner år 2013 Total energitillförsel: 12 390 GWh Total energianvändning: 11 720 GWh 2016-03-29 Kaj Wågdahl Innehållsförteckning Energibalanser för Jönköpings län

Läs mer

Energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Version 1

Energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Version 1 Energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Version 1 Verksamhet miljö och bygg 2017 1. Energiförbrukning Energiförbrukningen för Mariestad, Töreboda och Gullspång

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Energiläget för Hylte kommun år 2008 Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Sammanfattning År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Hylte kommun till 2 480 GWh, vilket är

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Minnesanteckningar från GRUS-mötet

Minnesanteckningar från GRUS-mötet EM2008 W-4.1, 2011-01-13 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum 2014-11-26 Minnesanteckningar från GRUS-mötet Närvarande - Stefan Lundvall, LS Jönköping och LEKS, f.d. RUS - Andreas Hagnell, SKL - Anna-Lena Lövkvist

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Energibalans 2010 Kalmar län

Energibalans 2010 Kalmar län Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2010, Kalmar län Annamaria Sandgren och Jenny Ivner (Grontmij AB) Kalmar Länsstyrelse Malmbrogatan 6 392 35 Kalmar Sverige Sweden Färdigställt:

Läs mer

Energiläget i siffror 2011

Energiläget i siffror 2011 Energiläget i siffror 2011 Tillförseln och energianvändning i Sverige Tabell till figur 2: Förnybar elproduktion i elcertifikatsystemet fördelad på vatten-, vind- och biokraft (exklusive torv), 2003 2010,

Läs mer

Energibalanser för Östergötlands län och kommuner år 2013

Energibalanser för Östergötlands län och kommuner år 2013 Energibalanser för Östergötlands län och kommuner år 2013 2016-03-29 Kaj Wågdahl Innehållsförteckning Energibalanser för Östergötlands län och kommuner år 2013... 1 Innehållsförteckning... 3 Bakgrund...

Läs mer

KLIMATSTRATEGI 2005. Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-25 Diarienummer 525/05

KLIMATSTRATEGI 2005. Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-25 Diarienummer 525/05 KLIMATSTRATEGI 25 Antagen av kommunstyrelsen 25-1-25 Diarienummer 525/5 1 Innehåll Laholms klimatstrategi 3 Vad innehåller strategin? 3 Övergripande mål 4 Delmål och åtgärder 4 Energi 4 Transporter 4 Avfall

Läs mer

Energiflödet i Kalmar läns kommuner 2017

Energiflödet i Kalmar läns kommuner 2017 Energiflödet i Kalmar läns kommuner 2017 1(11) Dokumentinformation Titel Sammanställd av Göran Gustavsson Utgivare Energikontor Sydost Utgiven 2017-12-15 2(11) Innehållsförteckning Förord... 3 Något om

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Energibalans 2012 Öland. en sammanställning över energianvändning och energiproduktion

Energibalans 2012 Öland. en sammanställning över energianvändning och energiproduktion en sammanställning över energianvändning och energiproduktion Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Energibalans 2012, Öland Annamaria Sandgren och Per-Olof Johansson (Grontmij AB) Regionförbundet

Läs mer

1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8. 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9. 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen...

1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8. 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9. 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen... Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen...9 4 Jämtlands och Västernorrlands

Läs mer

Svensk energi- och klimatpolitik leder den till grön tillväxt? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

Svensk energi- och klimatpolitik leder den till grön tillväxt? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv Svensk energi- och klimatpolitik leder den till grön tillväxt? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv KLIMAT: En ny klimatpolitik för Sverige En klimatlag instiftas Ett klimatpolitiskt råd tillsätts Mål

Läs mer

Kommunal och regional energistatistik 2005 EN0203

Kommunal och regional energistatistik 2005 EN0203 RM/ET 2008-01-18 1(10) Kommunal och regional energistatistik 2005 EN0203 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Kommunal och regional energistatistik 2007 EN0203

Kommunal och regional energistatistik 2007 EN0203 RM/ETL 2009-05-29 1(9) Kommunal och regional energistatistik 2007 EN0203 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara

Läs mer

Kommunal och regional energistatistik 2013 EN0203

Kommunal och regional energistatistik 2013 EN0203 RM/ET 2015-02-26 1(10) Kommunal och regional energistatistik 2013 EN0203 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Kortsiktsprognos våren Sammanfattning av Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändningen och energitillförseln

Kortsiktsprognos våren Sammanfattning av Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändningen och energitillförseln Kortsiktsprognos våren 2019 Sammanfattning av Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändningen och energitillförseln 1 1 Kortsiktsprognos våren 2019 1.1 Inledning Denna kortsiktsprognos avser

Läs mer

KOMMUNAL & REGIONAL ENERGISTATISTIK 2013

KOMMUNAL & REGIONAL ENERGISTATISTIK 2013 KOMMUNAL & REGIONAL ENERGISTATISTIK 2013 2013 Användarhandledning EN0203 Version 1.0 Helena Rehn Innehåll Inledning... 3 Källor till statistiken... 4 Förklaring till tabellerna... 5 Tre olika tabeller...

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel - Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?

Läs mer

Energi och klimat möjligheter och hot. Tekn Dr Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig

Energi och klimat möjligheter och hot. Tekn Dr Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig Energi och klimat möjligheter och hot Tekn Dr Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig Energikontor Norr AB Vi stödjer företag och offentliga aktörer i energioch klimatarbetet. Vi verkar för en ökad andel

Läs mer

RM/ETL/Kommunal och regional energistatistik Helena Rehn Version 1.5

RM/ETL/Kommunal och regional energistatistik Helena Rehn Version 1.5 Kommunal och regional energistatistik 2007 EN0203 ANVÄNDARHANDLEDNING Innehållsförteckning A. Inledning... 2 B. Statistik... 2 C. Flödesbeskrivning... 3 D. Den kommunala och regionala energistatistikens

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

ENERGIBALANS Kalmar län

ENERGIBALANS Kalmar län ENERGIBALANS 2016 Kalmar län Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare: Energibalans 2016, Kalmar län Martin Görling, Sofia Klugman och Anton Sjögren (Sweco Energuide AB) Regionförbundet i

Läs mer

Elåret 2013. Diagram ur rapporten

Elåret 2013. Diagram ur rapporten Elåret 2013 Diagram ur rapporten Källa: Nord Pool Spot Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Elanvändningen i Norden sedan år 1996, TWh Källa: Nord Pool Spot Källa: Nord Pool Spot,

Läs mer

Forum för hållbara bränslen

Forum för hållbara bränslen Forum för hållbara bränslen Redovisning av resultaten för rapporteringen enligt drivmedelslagen, för leveransåret 2017. Marianne Pettersson och Ulf Jonson Drivmedelslagen Baseras på ett europeiskt direktiv,

Läs mer

Energibalanser för Stockholms län och kommuner år 2013

Energibalanser för Stockholms län och kommuner år 2013 Energibalanser för Stockholms län och kommuner år 2013 2016-03-29 Magnus Strand, Sandra Johanne Selander Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Övergripande metodbeskrivning... 5 Samråd med Länsstyrelsen...

Läs mer

Investeringsstöd för åtgärder inom klimat och energi

Investeringsstöd för åtgärder inom klimat och energi Investeringsstöd för åtgärder inom klimat och energi Jenny Nordén klimathandläggare Länsstyrelsen Västerbotten www.sciencealert.com/images/articles/processed/climate-2_1024.jpg https://oasisenergysolutions.com/wp-content/uploads/2009/12/how-to-save-electricity-at-home-10-e1436347977343.jpg

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Energi. energibalanserna.

Energi. energibalanserna. Energi Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

KLIMATSTATISTIK OCH UNDERLAG FRÅN VERKSAMHETER

KLIMATSTATISTIK OCH UNDERLAG FRÅN VERKSAMHETER KLIMATSTATISTIK OCH UNDERLAG FRÅN VERKSAMHETER JOHANNES MORFELDT, KLIMATMÅLSENHETEN INFORMATIONSDAG FÖR VERKSAMHETSUTÖVARE 6 NOVEMBER 218 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 218-11-19

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

SVENSK KLIMATSTATISTIK 2017

SVENSK KLIMATSTATISTIK 2017 SVENSK KLIMATSTATISTIK 2017 OCH EN FÖRSTA UPPFÖLJNING AV KLIMATMÅLET 2030 FRUKOSTSEMINARIUM 30 NOVEMBER 2017 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-11-30 1 Sveriges territoriella

Läs mer

Kortsiktsprognos Mars 2018

Kortsiktsprognos Mars 2018 1 (9) Kortsiktsprognos Mars 2018 Prognos över energianvändning och energitillförsel 2017 2019 EM4500, v5.2, 2017-10-30 2 (9) Innehåll 1 Kortsiktsprognos- Mars 2017 3 1.1 Prognos för total energianvändning

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer