ENERGISEMINARIUM I GLAVA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGISEMINARIUM I GLAVA"
  • Per Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 ENERGISEMINARIUM I GLAVA

2 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades medlemmar. Sedan 1995 medlem i ESHA, European Small Hydropower Association. Foto Bengt Spade

3 Vad är småskalig vattenkraft? - Ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 1,5 MW Äldre definition i Sverige Antal Produktion, Normalår, TWh 1,7 Andel 3 % Foto Bengt Spade

4 Vad är småskalig vattenkraft? - Ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 10 MW Nuvarande definition i EU inkl. Sverige All svensk vattenkraft Antal Produktion, Normalår, TWh 4,3 65 Andel 7 % 100 %

5 Svensk vattenkrafts potential [TWh/år] 10 MW All svensk vattenkraft Nuvarande produktion, normalår 4,3 65 Potential ¹ Effektivisering Uppgradering Återupptagen drift nedlagda kraftverk Nya anläggningar 2,7 5,5 ² Möjlig framtida produktion 7,0 70,5 1) Med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö. 2) Bedömning utifrån Energimyndighetens rapporter.

6 Småskalig vattenkraft - Ekonomiskt värde Sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kronor. Den småskaliga vattenkraften omsätter årligen 3 miljarder kronor. Skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kronor varje år. Ca personer i Sverige är beroende av den småskaliga vattenkraften för sin försörjning. Foto Bengt Spade

7 Småskalig vattenkraft - Nackdelar ur miljösynpunkt Kan hindra vandring och fortplantning av laxartad fisk där sådan fisk förekommer. Åtgärd: Fiskvandringsväg Extrem korttidsreglering kan påverka flora och fauna i gränszonen. Åtgärd: Minska regleringsamplituden Uppdämning kan påverka den biologiska mångfalden. Vattenkraftens samlade påverkan på miljö och klimat är okänd. Foto Bengt Spade

8 Småskalig vattenkraft - Fördelar ur miljösynpunkt Förnybar använder flödande energi. Kretslopp. Inga utsläpp till luft eller vatten. Ersätter fossil elproduktion vare sig Sverige exporterar eller importerar el. Förbränningsfri i hela energikedjan bränslebrytning behövs ej i motsats till fossila källor bränsletransport ombesörjes av naturen bränsleförädling behövs ej i motsats till fossila bränslen energiomvandlingen inga utsläpp till skillnad från de energikällor som omvandlar energi genom förbränning avfallshantering det blir inget avfall från vattenkraft klimatstödjande

9 Småskalig vattenkraft - Fördelar ur miljösynpunkt Den svenska småskaliga vattenkraften (10 MW) besparar årligen naturen skadliga utsläpp som: Koldioxid: Svaveldioxid: Kväveoxider: ton ton ton Slagg, flygaska, partiklar m m. Foto Bengt Spade

10 Småskalig vattenkraft - Samhällsaspekter Svagheter: Högre produktionskostnader (i nivå med vindkraften) Fördelar: Förbränningsfri elproduktion Lokalt producerad, lokalt konsumerad Minskar överföringsförluster upp till 8 procent Fler arbetstillfällen per producerad energienhet Verksamhet på landsbygden, ett tredje ben Bidrar till uppfyllandet av EU s klimatavtal Bidrar till teknisk och industriell utveckling Ett utmärkt område för entreprenörsanda Ersätter fossil elproduktion Sårbarhetsminskande Foto Mattias Vogel

11 Detta arbetar Svensk Vattenkraftförening för: Att tillvarata utvecklingspotentialen om 2,7 TWh och uppnå 7 TWh för den småskaliga vattenkraften genom: Upprustning av befintliga och återstart av ett antal av de nedlagda små vattenkraftverken. Varsam och miljöanpassad utbyggnad av ny småskalig vattenkraft (vid befintliga dammar). Foto Mattias Vogel

12 Detta verkar Svensk Vattenkraftförening för: Förenklad tillståndsprocess För återstart ges tillstånd på kommunal nivå Nya kraftverk under 1,5 MW ges tillstånd på länstyrelsenivå Samma ekonomiska villkor som annan förnybar och utsläppsfri energi: Fastighetsskatten sänks från 2,8 % till 0,2 % (som för vindkraften). Elcertifikatssystemet förlängs att gälla efter 2012 alternativt kan tilldelas äldre kraftverk i proportion till upprustningskostnaden. Ingen omprövning i meddelade tillstånd eller vattendomar utan: Att det sker på saklig grund. Att full marknadsmässig kompensation utgår till ägaren. Att kostnaderna bärs av den som begärt omprövningen.

13 Detta verkar Svensk Vattenkraftförening för: Att Näringsdepartementet tillsätter en utredning om vattenkraftens totala miljöpåverkan med klimatperspektivet som utgångspunkt. Att det genomförs en modern inventering av den småskaliga vattenkraftens faktiska potential (Norgemodellen). Att nya tillstånd/vattendommar harmoniserar med investeringens ekonomiska och tekniska livslängd (minst 40 år). Att uttagsskatt inte skall tas ut hos ägarna av kooperativt ägda småskaliga vattenkraftverk.

14 Småskalig vattenkraft MOTSTÅENDE INTRESSEN? SAMVERKAN? Sportfisket Ekoturismen 7 TWh vattenkraft minskar årligen utsläppen av CO 2 med 5 miljoner ton. Det gör skillnad! Förnybar och utsläppsfri elenergi kommer alltid att förbli en bristvara i världen. Foto Mattias Vogel

15 Svenskarnas åsikter om vattenkraft enligt SOM-institutets senaste mätning

16 TACK FÖR VISAT INTRESSE!

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 Bilaga 3 Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 2/5 Dialog Vattenkraft och Miljö Örebro 24 maj 2012 Program Tid 09,00-09,30 Kaffe för anländande 9,30-9,40 Bakgrundspresentation

Läs mer

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sv Dagbladet 6/10 2013 Debatt (totalt 4 artiklar) Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-05-28 1(26) Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun Handlingsplan 2008-2012 Antagen av kommunfullmäktige 48/2008 2008-05-28 1(26) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22 Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv Slutrapport 2005-12-22 Syftet med detta projekt är att studera nyttan med fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Vi gör detta genom en kombination av

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer