Vindkraft. Sara Fogelström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25"

Transkript

1 Vindkraft Sara Fogelström

2 Historik

3 Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC

4 Vindkraft i världen Totalt installerad effekt Installerad effekt under endast 2012 Källa: GWEC Global Wind Report 2012

5 Vindkraft i Europa Totalt installerad effekt Installerad effekt under endast 2012 Total installerad effekt: 94 GW Sverige på 8:e plats totalt Sverige på 7:e plats för 2012 Källa: EWEA

6 Vindkraft i Sverige 2012 Antal verk: 2403 st Effekt: 3744 MW Produktion: 7,1 TWh Källa: Energimyndigheten, Svensk Vindenergi

7 Elproduktion i Sverige (TWh) ,1 Källa: SCB, Svensk Energi och Energimyndigheten 4,9

8 Vindkartering över världen m/s

9 Vindkartering över Europa Att notera: Sverige har bättre vindförutsättningar än både Tyskland och Spanien

10 Vindkartering över Sverige 1 km i upplösning Ny version kom 2011 med 500 m i upplösning Källa: Vindlov

11 Vindkartering över Västra Götaland Källa: Energimyndigheten/Uppsala universitet

12 Europeiska mål EU EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade. EU har därför enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer. Sänka energiförbrukningen med 20 procent. Höja andelen förnyelsebar energi till 20 procent av all energikonsumtion. Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.

13 Svenska mål Tidigare utbyggnadsmål 10 TWh år 2015 Planeringsram till år TWh år TWh på land, 10 TWh till havs Handlingsplan för förnybar energi 50% av energin ska komma från förnybar energi TWh i elproduktion 2020 vindkraften: TWh Antal vindkraftverk 2012 Antal vid produktion av TWh cirka 2500 st st Om 15 TWh el produceras av vindkraft =>10% av totala elproduktionen

14 Totalhöjd Vindkraftverkets delar Svepyta Maskinhus Rotor Rotordiameter Navhöjd Torn Fundament

15 Blad Längd: m Vikt: ca 7-20 ton Storlek och vikt

16 Maskinhus Enercon Vikt: 120 ton Storlek och vikt Maskinhus Vestas Vikt: 70 ton Mått: 10*3*4 m

17 Storlek och vikt Torn Höjd: m Vikt: ca 290 ton (105 m)

18 Vindkraftens teknikutveckling

19 Effekt från vindkraftverket 1 2 C p v C p är effektkoefficienten och anger verkningsgraden hos turbinen. 3 Om vindhastigheten fördubblas så ökar effekten åtta gånger Om vindhastigheten minskar från 6,5 m/s till 6,0 m/s så minskar effekten med 21% Hos ett modernt verk ligger C p på 40-50% Teoretisk maximal verkningsgrad är 59,3%

20 Verksanvändning Årstimmar: 8760 Driftstimmar: 8000 Fulllasttimmar: % av året 91% av året 29% av året 4-25 m/s Årstimmar Driftstimmar Fullasttimmar Tillgänglighet = den del av driftstiden som verket går 2009: 95,8% 2010: 95,5% 2011: 95,6%

21 Kapacitetsfaktor Kapacitetsfaktor = faktisk elproduktion maximal elproduktion Maximal produktion = Full effekt på verket året om Typisk kapacitetsfaktor: 20-40%

22 Miniverk ca 2 kw ca 10 m i höjd ca 3 m i diameter 8000 kwh/år 1,6 villor* Produktion Gårdsverk kw m i höjd 7-15 m i diameter kwh 4-15 villor* Medelstora 2 MW m i höjd m i diam kwh ca villor* Stora 5 MW m i höjd ca 125 m i diam kwh ca villor* *räknar med att en villa behöver 5000 kwh per år till hushållsel

23 Miljöbesparing Miniverk 2 ton kol/år 5 ton CO 2 /år 6 kg SO 2 /år 5 kg NO x /år Gårdsverk 20 ton kol/år 50 ton CO 2 /år 60 kg SO 2 /år 50 kg NO x /år Medelstora 2000 ton kol/år 5000 ton CO 2 /år 6 ton SO 2 /år 5 ton NO x /år Stora 5000 ton kol/år ton CO 2 /år 15 ton SO 2 /år 12,5 ton NO x /år Källa: Vindkraftsutredningen, SOU 1999:75

24 Fåglar Mest utsatta är rovfåglar De flyger in i bladen medan de jagar och har uppmärksamheten på byten på marken. Lösning: Buffertzoner kring boplatser och flygvägar Sträckande fågel ser vindkraftverken och väjer för dem. Ganska små effekter på häckande fåglar Många arter som häckar mycket nära vindkraftverk Viss tillvänjning sker Källa: Martin Green, Lunds universitet

25 Fladdermöss 19 arter av fladdermöss i Sverige varav, 6 arter är rödlistade 7 arter riskerar att förolyckas i vindkraftverk, varav 3 är rödlistade Fladdermössen dras till insekterna som i sin tur dras till vindkraftverken på grund av värmealstringen Vid vindhastigheter över 5 m/s så har fladdermössens svårt att flyga och är oftast inte ute Lösning Stäng av vindkraftverken då risken är som störst: nattetid aug-sept svag vind < 5 m/s hög lufttemperatur Källa: Naturvårdsverket samt Jens Rydell, Lunds universitet

26

27 Jämförelse kostnad energislag Produktionskostnaden för nya anläggningar: Storskalig vattenkraft: öre/kwh Kärnkraft: öre/kwh Landbaserad vindkraft: öre/kwh Havsbaserad vindkraft: öre/kwh El från nya anläggningar, Elforsk, våren 2011 Svårt att bygga ut vattenkraften mer. Efter Fukushima har kraven på kärnkraft ökat, vilket leder till ökade kostnader. Kostnaderna för vindkraft har gått nedåt.

28

29 VÄRLDENS SKILLNAD

30 Nya och avvecklade kraftanläggningar

31 Miniverk 1 verk max 20 m i höjd max 3 m i rotor Ej bygglov Finns undantag Tillstånd Gårdsverk 1 verk m i höjd mer än 3 m i rotor Bygglov Källa: Vindlov Medelstora Fler än 1 verk Över 50 m i höjd Bygglov och miljöbalksanmälan Stora 2 el fler verk med totalhöjd över 150m 7 el fler verk med totalhöjd över 120m Miljöbalkstillstånd och kommunens tillstyrkan

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson Fredrik Dolff Kersti Karltorp Institutionen för energi

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

3/2014 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

3/2014 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 3/214 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 3/214 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft Havsbaserad vindkraft Regeringsuppdrag 2015 ER 2015:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö.

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. Vindkraften VINDKRAFTEN VÄXER VÄXER...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. 1 En rapport från Nätverket för vindbruk www.natverketforvindbruk.se Förord Den

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer