Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten"

Transkript

1 Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

2 Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2

3 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet Inget bränsle (vare sig fossila eller andra) Inget importbehov Inga bränsleprisrisker Inga geopolitiska risker Inga utsläpp (vare sig växthusgaser eller andra)

4 Våra budskap Reversibel (kan avlägsnas lika snabbt som den installeras och lämnar små (eller inga) spår efter sig) Korta ledtider Vinnare i livscykelanalyser Vattenfri elproduktion

5 Våra budskap Sverige är ett glesbefolkat land med många goda vindlägen. Stora mängder vattenkraft ger Sverige utmärkta förutsättning till en storskalig utbyggnad. Vindkraften byggs eftersom den är ekonomiskt konkurrenskraftig. Vindkraft är den snabbast växande energikällan i Sverige, i Europa och i världen.

6 Våra budskap Varför växer vindkraften just nu? Större klimatmedvetenhet Ändliga energikällors begränsning Vindkraftens tekniska utveckling och potential

7 Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Hinder Frågor 2

8 Vindkraftens popularitet Näst mest populära energikällan enligt SOM-undersökningar SOM % vill att vi ska satsa mer 20 % vill att vi ska satsa ungefär som idag 1 % vill att vi ska avstå från vindkraft -Ingen större skillnad mellan landsbygd och storstad när det gäller stöd för vindkraft. Lokalt motstånd mot vindkraft är som störst i planerings- och projekteringsfas.

9 Yta Sverige Ca km 2 Tyskland Ca km 2 Sverige Befolkning Sverige Ca 10 miljoner Tyskland Ca 82 miljoner Antal vindkraftverk Sverige ~ 2000 Tyskland ~

10 Installerad vindkraftskapacitet (MW) i Europa per km²

11 Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Hinder Frågor 2

12 Utveckling vindkraft Utfall och prognos Årsproduktion [GWh] Total installerad effekt [MW] Totalt antal vindkraftverk

13 summering av året Nettotillfört Vindkraftverk = 316 stycken Effekt = 736 MW Årsproduktion = cirka GWh Ackumulerat Vindkraftverk = stycken(+18 %) Effekt = MW (+34 %) Årsproduktion = cirka GWh (+74 %)

14 Stora vindkraftsprojekt januari 2012 (>10 MW) I drift Antal verk 588 på land 528 till havs 60 Effekt MW på land till havs 130 Under byggnation Antal verk 540 på land 524 till havs 16 Effekt MW på land till havs 48 Med alla tillstånd Antal verk på land 874 till havs 333 Effekt MW på land till havs Under miljöprövning Antal verk på land till havs 608 Effekt MW på land till havs 2 475

15 MW Effekt fördelad per elområde 6000,0 5000,0 4000,0 Under miljöprövning Med alla tillstånd Under byggnation I drift 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4 - Endast landbaserad vindkraft och Markbygden etapp 1 medtagen. - Värdena för projekt under utveckling förväntas vara % högre i verkligheten. - Källor: Cesar och inrapporterade projekt till Svensk Vindenergi.

16 [Timmar] 3000,0 Utveckling fullasttimmar Utfall och prognos 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0, Fullasttimmar nya vindkraftverk Fullasttimmar samtliga vindkraftverk

17 Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor Frågor 2

18 Vindkraftens kostnader Inga riktade subventioner till vindkraft Teknikutveckling och konkurrens leder till lägre turbinpriser Starkare krona sänker priset ytterligare Vindlägen avgör kwh-pris Enligt en ny rapport från Elforsk är kostnaden 58 öre / kwh Jämförelse öre per kwh (Elforsk) Vattenkraft 30 Vindkraft (land) 58 Kärnkraft Biokraftvärme 80 MW 61 Biokraftvärme 30 MW 75 Havsbaserad vindkraft

19 Parametrar som påverkar produktionskostnaden för vindkraft.

20 Hur påverkas elkostnaderna? Elkonsumenter betalar en elcertifikatavgift på knappt 4 öre/kwh 50 procent går till biobränsle- och torvbaserad kraftvärme 20 procent går till vattenkraft 30 procent till vindkraft, dvs cirka 1 öre/kwh Utbyggnaden av vindkraft ger sänkta elpriser Kostnaderna för elcertifikat 40 miljarder under 15 år Elpriset minskar samtidigt med mer än 50 miljarder

21 Är vindkraft ekonomiskt hållbar? Vikigt att jämföra med annan ny elproduktion Landbaserad vindkraft mest lönsamt av den möjliga förnybara elproduktionen Vindkraften konkurrenskraftig gentemot ny kärnkraft Några studier visar att kärnkraft är billigare Andra visar att vindkraft är billigare Få aktuella kärnkraftsexempel gör det svårt att bedöma kostnaden Generellt minskar kostnaderna för ny teknik, men står stilla för äldre teknik Än så länge behövs stöd från elcertifikatsystemet

22 Varför vindkraft? Möjligheter Ekonomi Våra frågor Frågor 2

23 Våra frågor Några av våra viktigaste frågor Kommunala vindkraftsvetot Försvarsmaktens stoppområden Vindkraftens ekonomiska förutsättningar

24 Det kommunala vetot Kommuner kan stoppa vindkraftsetablering utan saklig grund eller motivering Stor osäkerhet och höga kostnader för branschen Öppnar för att tillstånd blir beroende av ekonomisk motkompensation Vi driver Beslut ska lämnas inom rimlig tid Beslut ska vara motiverat Beslut ska kunna överklagas

25 Mer eller mindre stora svårigheter att bygga vindkraft Försvarsmaktens intressen upptar cirka 25% av landets yta FM lämnar sällan klar besked och det förekommer lämnade tillstånd dras tillbaka. FM kan ofta stoppa projekt på oklara grunder och hänvisa till rikets säkerhet

26

27 Varför vindkraft? Möjligheter Ekonomi Våra frågor Frågor 2

Vindkraftsfakta. Sammanfattning:

Vindkraftsfakta. Sammanfattning: Sammanfattning: Vindkraftsfakta Vindkraften ger som minst när den behövs som mest. Kalla högtrycksdagar, när effektbehovet är som störst, är tillgänglig effekt som lägst. Myndigheten Svenska Kraftnät räknar

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer