Vindkraft, innehåll presentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft, innehåll presentation"

Transkript

1 Vindkraft.

2 Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

3 Vindkraft = Solkraft Och vågkraft, vattenkraft, olja mm

4 Vindkraft - Vad är el? El är inte en energiform, utan en energibärare. Energi kan komma ifrån fossilt bränsle (olja, kol, naturgas), vatten-, vind-, våg- och solkraft, biobränsle eller kärnkraft innan den omvandlas till elektricitet. De flesta former av energi kan mer eller mindre enkelt omvandlas till elektricitet. Fördelar med el, så länge det finns tillgängliga kraftledningar för transport över långa sträckor, kan driva olika utrustningar och apparater. Nackdelar med el: Svårt (dyrt) att lagra. Ryckig produktion, kräver balanskraft = vattenkraft, kärnkraft mm)

5 Vindkraft Vad är el? Exergibegreppet tar alltså med i beräkningen om och hur energin kan nyttiggöras. Energi i form av elektricitet är exempelvis ren exergi. Den kan omsättas i mekanisk kemisk eller värmeenergi etc. Värmeenergi som är spridd i ett rum har däremot låg exergi eftersom den är svårare att utnyttja till annat.

6 Vindkraft- vad är el? Exempel Exergi (energiomvandling) Transporter inom Sverige med fossila bränslen utnyttjar 96 Twh per år. Verkningsgrad är ca 30 % (resten värme)

7 Exempel Exergi (energiomvandling) Elmotor har verkningsgrad på 95% Teoretiskt behövs det då cirka 35 Twh (istället för 96 Twh fossilt bränsle) Tesla modell S. Automobile of the Year Räckvidd max 62mil. Elmotor från 306 till 416 hk, Pris i USA ca :- (Sverige 650)

8 Vindkraft Energiläget i Sverige Nyckeltal 1 TWh = GWh = MWh = kwh Sveriges totala elproduktionseffekt = drygt MW Sveriges sammanlagda elkonsumtion = cirka 140 TWh/år. Vindkraften producerade cirka 7 TWh el under 2012 I slutet av 2012 fanns 2290 vindkraftverk med en total effekt på MW installerade. Ett modernt 2 MW-verk på land producerar i ett normalt vindläge kwh vilket räcker till hushållsel för cirka hushåll à kwh/år. I Sverige behöver det installeras mellan nya vindkraftverk för att uppnå en årsproduktion om 30 TWh.(Planeringsmål Regeringen) Detta motsvarar att det behövs sättas upp ungefär ett nytt vindkraftverk varje dag fram till och med år (cirka 300 installerades 2012)

9 Vindkraft Energiläget i Sverige Installerad effekt samt Producerad el

10 Vindkraft- Energiläget i Sverige Sveriges totala energianvändning 140 Twh

11 Vindkraft- Energiläget i Sverige

12 Vindkraft- Energiläget i Sverige

13 Vindkraft Verkstyper 10 sidor översikt och fysik.

14 Effektkoefficienten (Cp) Betz lag som beskriver det maximala effektuttaget från ett vindkraftverk, formulerades första gången av den tyske fysikern Albert Betz Den bevisar att det största utbytet sker när vinden bromsas upp så att vindhastigheten efter verket är en tredjedel. Pverk,max= 0,593x Pvind Cp = Pverk / Pvind

15 Löptal (λ) Löptalet, λ, talar om hur mycket fortare turbinbladets spets rör sig än den (ostörda) vinden som anblåser vindkraftverket. λ = vtip / vvind

16 Väderkvarn Mekaniska arbete - Ex mala säd och pumpa vatten m höga m rotordiameter Effekt kw Cp ca 0,2 Löptal ca 2

17 Vindhjul Mekaniskt arbete - Pumpar vatten 2,5-18 m rotordiameter Löptal ca 2 Effektkoefficient 20-25%

18 Vindhjul Enkel konstruktion Lågt varvtal Kraftigt vridmoment Låg verkningsgrad Stormkänslig

19 Savonius

20 Savonius Mekaniskt arbete - Reklamskyltar, startmotor, batteriladdare Luftmotstånds driven Lågt löptal ca 1 Låg verkningsgard 10-15%

21 Darrieus Genererar el Aerodynamiskt driven Lätt att transportera Få rörliga delar Oberoende av vindriktning Kräver startmotor - Kan vara en Savoniusrotor

22 Darrieus Cp omkring 0,35 Löptal 6-7

23 Giromill Genererar el - Mindre typer kan även användas för att värma vatten med vätskebroms Verkningsgrad ca 40% Effekt MW - Testverk i Falkenberg 200kW Tyst Enkla att transportera och montera

24 Darrieus och Giromill

25 Snabblöpare Genererar el Aerodynamisk drivning Självstartande Högt löptal ca 7 Hög Cp nästan 50% Svåra att transportera Låter relativt mycket Effekter upp till 6 MW

26 Turbinhus/Nacelle Vestas V90

27 Snabblöpare Bladantalet bestämmer löptalt - Så högt som möjligt Tvåbladigt λ 9 Trebladigt λ 7 Vikt - Så liten som möjligt Belastning - Så jämn som möjligt

28 Löptal och Cp

29 Vindkraft Nyckeltal effekt mm i luft Möjligt max uttag av energi ur luft=60% Om vindhastighet dubblas ökar dess effekt 8 gånger (0,625*v3) Medelvind bör vara minst 6 meter/s för lönsamhet. (ökar kraftigt med höjden)

30 Vindkraft Vindhastighet på 80 meters höjd i Skåne

31 Vindkraft - verkningsgrad Ett modernt landbaserat vindkraftverk producerar el, i varierande grad, mellan 80 och 90 procent av årets timmar. Det börjar producera el vid vindar mellan 3-4 meter per sekund och når sin maximala effekt vid meter per sekund. Det fortsätter producera maximalt till dess att vindstyrkan ökar till cirka 30 meter per sekund. Då stängs verken av säkerhetsskäl. Verkningsgraden för ett vindkraftverk i ett gott vindläge ligger på drygt 30 procent, då produceras cirka kwh/mw installerad effekt. Normal storlek för de verk som byggs nu är mellan 2-3 MW varför ett vindkraftverk producerar mellan MWh/år.

32 Vindkraft Projektering Två typer av tillstånd 1: Bygglov parker under sex verk och max bygghöjd 150 meter. 2 Tillstånd från Länsstyrelsen om byggnadshöjd över 150 meter eller mer än sex verk.

33 Vindkraft Projektering Tillståndsprocessen tar cirka 2-3 år i dagsläget Att skapa acceptans och att mäta naturvärden är viktigt. Motstående intressen, Riksintressen skugga och ljud måste utredas noggrant. Mycket GIS arbete Vindmätning med Sodar och mast krävs. Windpro är ett av de större programmen för Parkplanering, produktionsberäkning, visualisering och skugg/ljudberäkning.

34 Vindkraft Projektering

35 Vindkraft, Byggnation Vägar ej bygglovspliktigt Byggtid med vägar cirka 3-6 månader. Infrastruktur fundament kostnader ca 10% Turbin 90 % Cirkapris ett 2 MW verk 26 Mkr

36 Vindkraft, Byggnation Västra Götaland

37 Vindkraft, Byggnation Sverige

38 Vindkraft - äga Intäkt= Elpris, Elcertifikat, nätnytta, ursprungsmärkning. Nyckeltal: Års-kWh vanligt sätt att mäta= Köpeskilling delat med årsproduktion. Tex 30 Mkr för 6 miljoner kwh = 5:-/års-kWh (vanligt pris idag). Års-kWh har varit uppe i 7:-

39 Vindkraft äga pris, över tiden

40 Vindkraft äga (elpris )

41 Vindkraft - kostnad Kostnader är tex Arrende Ränta Fastighetsskatt Nätavgift Service Administration Reparation& Underhåll Avskrivningar Kostnad exkl. avskrivning cirka 10 öre per kwh

42 Vindkraft - Kalkyl Intäkter cirka 60 öre per kwh idag Kostnader cirka 10 öre 50 öre över Räknat på köp av verk för 5:- års-kwh blir avkastningen cirka 10 % Med avskrivning 20 år avgår 25 öre 50-25=25 öre över på 5:- ger cirka 5% avkastning. Många bolag känner idag att smärtgränsen går vid 65 öre på intäktssidan.

43 Vindkraft - Kalkyl Vad påverkar? Konjunktur - behov av el. Utsläppsrätternas pris Kolets pris Kärnkraftens driftstatus/framtid Vattennivå i magasinen

44 Tack för er uppmärksamhet!

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer

Lyngby gård Skåne ENERGIFAKTA

Lyngby gård Skåne ENERGIFAKTA ENERGIFAKTA Lyngby gård Skåne Vid Lyngby gård produceras specialgrödor som potatis och morötter samt el från vindkraftverk. Gården ligger 15 km söder om Kristianstad och nära Östersjön vilket ger den ett

Läs mer

Vindkraftsfakta. Sammanfattning:

Vindkraftsfakta. Sammanfattning: Sammanfattning: Vindkraftsfakta Vindkraften ger som minst när den behövs som mest. Kalla högtrycksdagar, när effektbehovet är som störst, är tillgänglig effekt som lägst. Myndigheten Svenska Kraftnät räknar

Läs mer

Ekonomisk ytanalys för vindkraft

Ekonomisk ytanalys för vindkraft Centrum för VindkraftsInformation Ekonomisk ytanalys för vindkraft - om sambanden mellan vindkraftverks avstånd till kust, höjd över mark, inbördes avstånd och vindkraftverkens produktion/markanspråk Medelvind

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Innehåll 3 4 5 9 12 17 18 19 21 22 24 28 O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

AGAR Energi Västerbotten

AGAR Energi Västerbotten ENERGIFAKTA AGAR Energi Västerbotten Risträsk by i Västerbotten brukar kallas Sveriges högst belägna jordbruksby. Den ligger i Vilhelmina kommun på Stöttningfjällets sydsluttning ca 620 m.ö.h. Här har

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson

EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16 Vindkraft Bild: Cfl.se Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är i ett stort expansionsskede och kommer att öka mycket jämfört med

Läs mer

SKGS Vad kostar kraften? Indikativ beräkning av kostnader för ny kraft exkl. styrmedel och skatter

SKGS Vad kostar kraften? Indikativ beräkning av kostnader för ny kraft exkl. styrmedel och skatter SKGS Vad kostar kraften? 29 april 2010 Konfidentiellt Valuation & Strategy Innehåll Sida 1 Sammanfattning 1 2 Uppdraget mål och syfte 3 3 Beräkningsförutsättningar, metod och scenarier 5 4 Karakteristika

Läs mer