Vindkraftsfakta. Sammanfattning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftsfakta. Sammanfattning:"

Transkript

1 Sammanfattning: Vindkraftsfakta Vindkraften ger som minst när den behövs som mest. Kalla högtrycksdagar, när effektbehovet är som störst, är tillgänglig effekt som lägst. Myndigheten Svenska Kraftnät räknar med bara 6% Sveriges toppeffektbehov är 26 miljarder Watt och vattenkraften maxeffekt är 14 miljarder Watt. Detta tillsammans med det ovanstående innebär att vindkraften inte utan lagring kan ersätta kärnkraften. För varje krona de säljer el för får det ytterligare 55 öre i bidrag. Trots dessa gigantiska subventioner är det lönsamhetsproblem i branschen. Energimyndigheten och Naturvårdsverket: Elcertifikatsystemet bedöms ha stor betydelse för utbyggnaden men anses inte driva på teknikutvecklingen. Subventionerna innebär snabb utbyggnad, dvs mycket el nu när kärnkraften finns. Men det innebär samtidigt att dessa pengarna varken satsas teknik som ersätter kärnkraft eller minskar oljeberoendet. Kortsiktigt får vi mycket ny el för pengarna men lösningen är inte långsiktigt hållbar. Vindkraft ger jobb under byggnationen, men precis som vid annan infrastruktur så kommer rallarna utifrån och åker därifrån när bygget är klart. Sedan är det viktigt att komma ihåg vilka jobb som kommer att utföras. Det kommer lägga åtskilliga manår på att med enorma maskiner schakta, gräva, spränga, röja, dika, bredda, gjuta ton betong, resa 6000 ton ståltorn, 7800 lastbilstransporter m.m. Och hur ser naturen ut sedan? Ur ett bullerlagstiftningsperspektiv kan i princip en vindkraftpark likställas med ett industriområde. Är det lämpligt omvandla det som i en oberoende inventering klassats som Gnosjökommuns mest skyddsvärda område till ett industriområde. Ett industriområde som inte skapar jobb?

2 Svensk elförsörjningen idag Först en kort repetition av hur el fungerar. El måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras. Effekt är ett mått på den kraft som elgeneratorerna kan leverera och energi är ett mått på hur länge vattenkraftdammarna kan leverera denna effekt. Både effekt och energi behövs men debatten handlar mest om det enklaste av de två problemen, energiförsörjningen. Orsaken är antagligen vi är så vana vid att kärnkraften finns och levererar effekt kalla vinterdagar, men alla vet vad som händer med elpriset när en reaktor är avstängd vid en köldknäpp. Vattenkraft, kärnkraft och biokraft är effektkällor som levererar när behovet finns. Sol och vind genererar när naturen vill. De stora bidragen i den svenska effektbalansen ser ni i tabellen nedan tillsammans med det maximala effektbehovet. Om man lägger till biokraften och reservkraft så klarar Sverige att generera tillräcklig effekt Effektbalansen Ekkekt (miljarder Watt) Maxeffekt kärnkraft Maxeffekt vattenkraft Maximalt effektbehov Konsumtion resp produktion Den effekt som behövs är ungefär 10 miljarder Watt vid lågsäsong på sommaren, 20 miljarder Watt en vardag på vintern, med toppar på över 26 miljarder Watt riktigt kalla vinterdagar. Detta ska jämföras med vattenkraftens maximala produktionskapacitet på 14 miljarder Watt. Ovanstående siffror visar alltså även att vattenkraften inte på långa väger räcker för att förse Sverige med el. Det är alltså inte, som vindkraftanhängarna försöker antyda, att det är vattenbrist i magasinen som är problemet. Problemet är att elgeneratorerna inte kan täcka effektbehovet. Vindkraft, till vilken nytta? Problemet med vindkraften under svenska förhållanden är att effekttopparna inträffar högtrycksvinterdagar och då är det svag eller ingen vind. Exempelvis så gav vindkraften vid effekttoppdagen 2012 (den 2 februari ) bara ungefär 13 % av installerad effekt. Vindkraften ger alltså som minst när den behövs som mest. Ett mycket viktigt begreppet inom elbranschen är alltså tillgänglig effekt. Med detta menas den el som kan garanteras vara tillgänglig vid 90% av årets timmar. Svenska Kraftnät räknar med följande tillgänglighet:

3 Kraftkälla Installerad effekt MWatt Uppskattad tillgänglig effekt MWatt Tillgänglighet i procent (%) Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Kraftvärme (el från tex fjärrvärme ) Reservkraft ( tex kol-, oljekraftverk ) Gasturbiner Svenska Kraftnät räknar med att vindkraften har en tillgänglighet på 6%. Detta innebär att om man vill ersätta 1 W vattenkraft eller kärnkraft måste man alltså installera 14 W vindkraft. Vill man inte bara bli garanterad i 90 % av timmarna utan även en högtrycksdag i februari med -20 graders, som oftast är vindstilla, måste man installera mångdubbelt mer. Vindkraft kan alltså inte ensamt ersätta kärnkraft, men är ett komplement för att minska energiförbrukningen. Tyvärr talar väderförhållandena mot vindkraften även när det blåser mycket. Då inträffar överskott i Sverige som inte lätt kan exporteras, eftersom det då även blåser mycket även i Danmark och Tyskland som har ännu mer vindkraft installerad. Vi får då alltså dumpa priset för att kunna exportera elen. Elöverskott är mycket stort ca 20 TWh, vilket kan jämföras med vindkraftens bidrag på 8 TWh. Den svenska vindkraftutbyggnaden skulle inte ha varit möjlig utan omfattande subventioner (i form av elcertifikat) i mångmiljardklassen som därtill huvudsakligen gagnar utländsk industri. ur Meningslös satsning på vindkraft, av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

4 Vindkraften en bransch beroende av höga subventioner I dag kostar det mellan 60 och 70 öre att framställa en kwh el med ett modernt vindkraftverk beroende på vindläge, Ur Så når vi 30 TWh vindkraft till år 2020, Svensk Vindenergi Vindkraften är helt beroende av bidrag (elcertifikat), men jakten på elcertifikatsmiljarderna har skapat en överetablering, vilket pressar bidraget. Bidraget har sjunkit från över 35 öre/kwh till ner under 20 öre kwh. Detta tillsammans med normalare elpris har lett till kris i vindkraftsbranschen var medel-elpriset 30 öre (marknadspris) + 20 öre (elcertifikat pris) = 50 öre/kwh, vilket ska jämföras med de öre/kwh som behövs. Det är inte konstigt att den bidragsberoende branschen skrev ett öppet brev till regeringen och vill ha mer bidrag: Men det brådskar om inte branschen ska gå ned för räkning. Bankerna beviljar inte några lån på en kalkyl med totala ersättningen 45 öre/kwh. Ägarna går redan på knä, hela systemet är i gungning. Vi önskar att det görs något och det snabbt. Nu får en ny investerare skjuta till nästan 2 miljoner kronor per verk och år. ur Öppet brev till regeringen - Ökad ambitionsnivå i elcertifikatssystemet! Nästa krisbransch Från ett läge där det var för svårt och byråkratiskt att få tillstånd att bygga vindkraftverk så ändrades regler och det politiska trycket till att omständigheterna har blivit det motsatta. Detta är dock inget som branschen själv verkar kunna reglera. I mars 2010 beslutade riksdagen höja ambitionsnivån i det svenska elcertifikatssystemet till 25 TWh år Eftersom det inte är lönsamt att att bygga utan elcertifikatspengarna så borde branschen alltså inte bygga mer än detta. Så tänker dock inte de enskilda bolagen utan de skyndar in med prospekt nu när de politiska vindarna gör det lätt att få tillstånd att bygga. Resultatet i september 2011 är: Godkända tillstånd land 2.6 TWh + hav 5.5 TWh Under ansökan land 22.9 TWh + hav 14.5 TWh Totalt 45.6 TWh, detta är alltså nästan dubbelt så mycket som elcertifikatssystemet är

5 dimensionerat att subventionera. Vindkraftsbranschen pressar själva ner elcertifikatspriset under behövlig nivå. Om mängden godkända tillstånd framöver ska ligga i paritet med ambitionsnivån i elcertifikatssystemet måste hälften av ansökningarna få avslag och inga nya ansökningar lämnas in. Takten på ansökningar har dock inte avstannat under Känner man inte igen detta från IT-krisen? Att dessa subventioner är för höga och håller på att skapa en grön ekonomisk bubbla varnade till och med E.ON- koncernens VD för tidigare i sommar: European governments must stop handing generous subsidies to green energy technologies. Beskrivning av en vindkraftspark Vindkraften utvecklas hela tiden. Har man tidigare erfarenhet av vindkraftverk så är de med största sannolikhet ett mindre vindkraftverk än de som nu ska byggas. En mycket kortfattad beskrivning av ett vindkraftverk. Det består av ett torn på 250 ton, som sitter på ett betongfundament på 1000 ton, 3 rotorblad som vardera väger över 10 ton, ytan som rotorbladen täcker är större än en fotbollsplan, vingspetsens hastighet är 200 km/h och ljudet som avges motsvarar en motorsåg. Det är inte bara vindkraftverken som påverkar landskapet. Mellan alla vindkraftverk ska det grävas kablar och byggas transformatorer. Det är inte heller vanliga skogsbilvägar som behövs. Det är 5 meter breda vägar med upp till 13 meter fribredd, som ska tåla transporter på 150 ton och längder upp till 55 meter. Det man kan fråga sig är hur kommer landskapet att se ut efteråt? Varifrån kommer allt materialet? Och hur många transporter behövs det? Vindkraften i framtiden Priset på vindkraft har minskat med 80% de senaste 30 åren, samtidigt som priset på solel har minskat 70% de senaste 3 åren.

6 Figuren föreställer den oberoende energiorganistaionen IEAs (bestående av 28 länder) prognos för framtida elproduktionskostnader (per kwh). De fyra linjerna börjar där kostnadsnivån befann sig är 2008 och där den streckade delen av linjen slutar visar prognosen hur kostnadsnivån befinner sig Det man kan läsa ur bilden är: Solcellselen var nästan dubbel så dyr som landbaserad vindkraftsel år 2008 Havsbaserad vindkraft är dyrare men kommer att bli billigare än landbaserad vindkraft Ny kärnkraft kommer inte vara lönsamt i framtiden Solcellselen kommer vara det billigaste sättet att producera el år 2020 Figuren föreställer kostnaderna i ett internationellt perspektiv så man behöver göra justeringar för att anpassa till svenska förhållanden. Svensk energiförsörjningen i framtiden Grundproblemet i svensk energipolitik är inte att lösa produktionen av el utan lagringen av energi. Alla vet att vi förr eller senare måste ersätta kärnkraften och då måste man ersätta denna lagrade energikälla med en en annan lagrad energikälla. Det finns bra energilösningar som hjälper och minskar behovet av lagrad energi tex. biokraft, energieffektiviseringar och pumpning av vatten till vattenkraftdammar. Problemet är att dessa inte kommer att räcka. Det finns tyvärr inga snabba genvägar, som att sätta upp vindkraft, utan det handlar om att ställa om samhället från ett med dagens uran och oljelagringssamhälle till ett annat samhälle. Att satsa på kärnkraft innebär inte att vi slipper att ställa om samhället utan bara att vi måste gör det senare. Detta kommer att bli en lika stor omställning som när vi för hundra år sedan ställde om från samhället där energin var lagrad i skog/ved/kol. Ingen vet till vilket samhälle vi kommer få men det finns några alternativ som man själv kan försöka värdera: 1, Energilagring som el. Detta bygger på att energin lagras som el i batterier. Alla vet dock att denna teknologi har en mycket långa väg att vandra. Exempelvis måste en modern mobiltelefon laddas var och varannan dag. Trots att effektbehovet för en mobiltelefon är bara en bråkdel av en bil (10000 ggr för 20 mil) respektive villa (50000 ggr per dygn). Det finns även andra miljömässiga nackdelar.

7 Att ersätta världens bilflotta med elbilar skulle gissningsvis kräva två tredjedelar av värdens kända litiumfyndigheter. Detta innebär bara att biltrafiken är omställd och övrig lagring får göras på annat sätt. Och vilka miljökonsekvenser innebär att all denna litium bryts och att batterierna byts efter några år? I detta samhälle fungerar vindkraften bra eftersom batterilagring handlar om korttidslagring. 2, Energilagring som gas. Det finns fungerande teknologi både för att generera el och driva bilar med det kanske troligaste alternativet vätgas. Nackdelen med detta samhälle är att all infrastruktur saknas för leverans och distribution av vätgasen. Samhällsomställningskostnaden blir extremt hög samtidigt som man undrar vilka risker det finns med alla vätgasbehållare. Som ersättare för diesel finns även DME, vilket inte kräver lika avancerade högtrycksbehållare som vätgasen. I detta samhälle är det viktigast med billig elproduktion och då är det solenergi som man bör satsa på. 3, Energilagring som vätska. Här är det ännu svårare att peka ut det troligaste alternativet, men en gissning är metanol. Metanolen har bra egenskaper men förstör bilars aluminiumdetaljer så det är inta bara att byta bränsle. Trots detta är metanol troligare än etanol eftersom denna görs på mat och har låg verkningsgrad. Fördelen med tex. metanol är att samhällsomställningskostnaden är låg (bensinmackar m.m finns redan) men verkningsgraden vid produktionen är lägre än för vätgasen. Även i detta samhälle är det viktigast med billig elproduktion och då är det solenergi som man bör satsa på. Det troliga är att det kanske blir en kombination av några av de övre alternativen. Det viktigaste är att lösa samhällsproblemet i rätt ordning. Först löser man lagringen och sedan är valet av vilket energiproduktionskälla man ska gynna ganska självklar.

8 Kontakt Om ni har frågor på innehållet, vill ha kopior på referenserna eller har övriga funderingar så får ni gärna kontakta oss. Bevara Gunnilstorp/Tranhult

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Idéer för ett grönare Sverige

Idéer för ett grönare Sverige Idéer för ett grönare Sverige Moderata Ungdomsförbundet Juni 2013 Layout: Jonas Lovéus Moderata Ungdomsförbundet Stora Nygatan 30, Stockholm info@muf.se muf.se INLEDNING Att varje människa är fri och har

Läs mer

VIT Vindskydd I Tjust Org nu 802456-1980. Västerviks kommun Miljö- och byggnadskontoret 59380 Västervik MILJÖSTIPENDIUM

VIT Vindskydd I Tjust Org nu 802456-1980. Västerviks kommun Miljö- och byggnadskontoret 59380 Västervik MILJÖSTIPENDIUM VIT Vindskydd I Tjust Org nu 802456-1980 2012-04-30 Sid 1 av 5 vit@tjust.com www.tjust.com/vit/index.htm Bankgiro 688-2963 MILJÖSTIPENDIUM Västerviks kommun Miljö- och byggnadskontoret 59380 Västervik

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer