Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter"

Transkript

1 Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter! Klimatförändringen?! Förändrat produktionssystem?! Vattendirektivet?

2 Vattenkraften i Sverige! Ca 700 kraftverk större än 1,5 MW! Ca 1200 mindre än 1,5 MW! Total installerad effekt ca MW! Normalårsproduktion ca 65 TWh! De små ca 1,5 TWH därav

3 Vattenkraften i Sverige! Total teknisk/ekonomisk potential ca 90 TWh! Politiskt uttalad målsättning 66 TWh! Tillgänglig (ej NRL) potential ca 2-2,5 TWh I dag talar allt för att vi som högst kommer att nå upp till dessa 66 TWh i normalårsproduktion

4 Vattenkraften i Sverige Produktion i Sverige år 2000 Älv Produktion TWh Lule älv 15,9 Skellefte älv 5,2 Ume älv 9,3 Ångermanälven inkl Faxälven 13,6 Indalsälven 11,7 Ljungan 3,1 Ljusnan 4,3 Dalälven 5,6 Klarälven 2,0 Göta älv 2,0 Övriga älvar 5,1 Totalt i Sverige år ,8

5 Vattenkraften i Sverige Nederbörd avrinning och magasinering

6 Vattenkraften i Sverige Nederbörd avrinning och magasinering! I fjälltrakterna kan ända upp till 50 % av årsnederbörden magasineras

7 Vattenkraften i Sverige Nederbörd avrinning och magasinering 20 TWh/år År

8 Vattenkraften i Sverige Befintlig miljöbelastning LCA-analys Kategori Byggnadsfas Driftfas Totalt Vattenfall Sydkraft Vattenfall Sydkraft Vattenfall Sydkraft Utsläpp till luft g/mwh el Kväveoxider, NO X Svaveldioxid, SO 2 Kolmonoxid, CO Koldioxid, CO 2 Metan, CH 4 Partiklar Utsläpp till vatten mg/mwh el Kemisk syretäring, COD Totalt kväve, N tot Totalt fosfor, P tot Olja 4,8-7,5 1,0-1,6 2,8-3, ,6 1,1 5, ,5 0,67 0,13-0,60 0,06-0,13 0,07-6, ,72 0, ,08 0,17 5,1-8,1 1,08-1,72 2,9-9, ,3 1,37 7, ,58 0,84 7,3-22,2 1,1-2,3 2,3-2, , ,5-4,1 0,15-0, , ,8-26,3 1,3-2, ,24 52 Avfall, totalt, kg/mwh el 1,7-27,2 3,2 Ej kvant 2,3 1,7-27,2 5,5 Ovanstående data innebär att vattenkraftens utsläpp till luft och vatten är likvärdiga med eller bättre än motsvarande värden för vindkraft och kärnkraft.

9 Vattenkraften i Sverige

10 Vattenkraften i Sverige Källa: ExternE

11 Framtida möjligheter/risker? Klimatförändringen?

12 Framtida möjligheter/risker?

13 Framtida möjligheter/risker?

14 Framtida möjligheter/risker? Klimatförändringen?! Inverkan på dammsäkerhetssidan! Isrelaterade frågeställningar! Produktionsökningar/minskningar! Omregleringar - höjningar? av befintliga magasin! Miljö - förändrade habitat mm! vattendirektivet, habitat direktivet mfl

15 Framtida möjligheter/risker? Förändrat produktionssystem?

16 Framtida möjligheter/risker? Förändrat produktionssystem? I östra Danmark finns det en installerad effekt i vindkraftanläggningar på cirka 530 MW. Tillsammans har de under det senaste året genererat 1,42 TWh, vilket motsvarar knappt 2700 fullasttimmar (30 % av årets timmar). Elkraft System redovisar produktionens variationer på vecko-, dygns och timbasis. En något förenklad bild har sammanställts i nedanstående tabell. Veckobasis Dygnsbasis Timbasis Lägsta genomsnittliga effekt MW Ca Antal tillfällen med lägsta genomsnittliga Stort effekt Högsta genomsnittliga effekt MW Ca Antal tillfällen med högsta genomsnittliga effekt Ca

17 Framtida möjligheter/risker? Förändrat produktionssystem? Förbrukningsvariation Sverige och Norden vecka [MWh/h] (källa Nord Pool) Norden Sverige

18 Framtida möjligheter/risker?! TWh Vindkraft ( politisk viljeinriktning ) -> Ca MW vindkraft skall installeras! En tillkommande variation i kraftsystemet utöver den förbrukningsrelaterade på kanske MW på en total last på MW! Leder till krav på nätförstärkningar! Leder till en ökad miljöbelastning som konsekvens av oplanerbar korttidsreglering! Leder till ökade DoU-kostnader i vattenkraften! Ökade lokala acceptansproblem för vattenkraft Bara vattenkraften kan hantera detta --->

19 Framtida hot och möjligheter Vattendirektivet?! Utredningsarbete pågår just nu. Miljödepartementet (Naturvårdsverket) ansvarar för den Svenska implementeringen! Hur kommer man att välja att klassificera de svenska vattendragen och vilka forskningsinsatser och därpå följande åtgärdsprogram kommer detta att leda till?! Går detta ihop med det föregående?

20 Hindra försämringar, skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem... Miljömål förebygga försämringar skydda, förbättra och återställa ytvattenförekomster skydda och förbättra konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster Undantag nya hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter.. allmänintresse av större vikt tekniska skäl och orimliga kostnader..

21 ANGRÄNSANDE DIREKTIV Fågeldirektivet 79/409/EEG 2004 Habitatdirektivet 92/43/EEG 2015 RAMDIREKTIV VATTEN 2000/60/EG

22 Fågeldirektivet 79/409/EEG Särskilda skyddsområden Återställa livsmiljöer Habitatdirektivet 92/43/EEG Avsätta områden bl. a. limniska miljöer för skydd av.fiskar såsom laxar, flodpärlmussla, kärlväxter och vissa mossor

23 Exempel på tänkbara undantag nya hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter allmänintresse av större vikt... Direktiv om småskalig förnybar elproduktion Småskalig vattenkraft <10MW Vindkraft Behov av effektreglering inom Nordel Implementering av Kyotoprotokollet

24 Svenskt tänkbart exempel på allmänintresse av större vikt Kärnkraftens avveckling, som påverkar både energioch effektproblematiken i Norden

25 VATTENKRAFTENS PÅVERKAN PÅ RAMDIREKTIVETS KVALITETSFAKTORER! Magasinering påverkar stränder, näringstillgång, faunan och ytterst fiskarna! Icke naturliga flödesregimer! Strand- och bottenbiotoper ändras! Fragmentering av vattendrag utgör hinder för vissa arters spridning bl a vandringsfisk

26 Sammanfattning! Det finns allmänintressen och utvecklingsverksamheter som går i riktning mot ramdirektivets mål.! Det kan dröja flera år innan länderna bestämmer sig för undantagen och inom EU finns sannolikt olika motiv för detta.! Vissa förbättringsåtgärder kan genomföras till måttliga kostnader.

27 Sammanfattning! Andra miljöförbättrande åtgärder kan kräva djupgående analyser både av miljöeffekter och kostnader! Samordnade FoU-insatser inom vissa områden borde eftersträvas! Frågan om vindkraftens betydelse bör analyseras i ett nordiskt systemperspektiv

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Vattenkraft-historia-idagframtid

Vattenkraft-historia-idagframtid Vattenkraft-historia-idagframtid Mikael Sundby, Vattenfall Inledning Vattenkraftshistoria historia Hur används hydrologiska prognoser av ett kraftföretag? Kraftsystemet idag Avregleringen Vad bestämmer

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 Bilaga 3 Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 2/5 Dialog Vattenkraft och Miljö Örebro 24 maj 2012 Program Tid 09,00-09,30 Kaffe för anländande 9,30-9,40 Bakgrundspresentation

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:10 Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Ingemar

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 B. Kriström, O. Calles, L. Greenberg, K. Leonardsson, A. Paulrud, B. Ranneby och S. Sandberg

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sv Dagbladet 6/10 2013 Debatt (totalt 4 artiklar) Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar

Läs mer

Värdet av strömmande vatten

Värdet av strömmande vatten Värdet av strömmande vatten KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKRIF T Nummer 10 2005 Årgång 144 Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, sekreterare och VD, KSLA Redaktör/grafisk form Kerstin Hideborn Alm,

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer