VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM"

Transkript

1 VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014

2 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson, Partners partnerskap för regional vindkraftutveckling >> delägare i Medevi-Kettstaka- och Gränna- Adelöv-parkerna Scanergy West AB Tor Arne Pedersen, VD vindkraftutveckling, dotterbolag till Scanergy AS >> delägare i Medevi-Kettstaka-parken Tranås Energi AB Niklas Johansson, VD lokalt energibolag med en tydlig miljöprofil i vid bemärkelse >> ägare av Ydre-parken samarbetspartner för nettodebitering (i samverkan med Axpo) Romans Fastigheter AB Anders Roman, styrelseordförande förvaltning av hyres- / affärsfastigheter i Gränna >> delägare i Gränna-Adelöv-parken VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 1

3 Investeringserbjudandet omfattar... Vindparken Gränna-Adelöv 4 vindkraftverk à 2.0 MW, totalhöjd max 150 m preliminärt uppskattad normalårsproduktion, ca 22 GWh Vindparken Medevi-Kettstaka 4 vindkraftverk à 2.0 MW, totalhöjd max 150 m preliminärt uppskattad normalårsproduktion, ca 23 GWh Vindparken Ydre ev 2 3 vindkraftverk i en parkt om totalt ca 10 verk (à 2.0 MW, totalhöjd max 150 m) VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 2

4 Byggnation, drift och tillsyn För parkernas byggnation planeras en gemensam projektorganisation med erfaren projektledning och extern project controlling (granskning av förutsättningar, åtaganden och avtal). Leverantörer av vindkraftverk tar ett långtgående service- och garantiansvar under en vindparks första verksamhetsår. För lokal driftövervakning och förvaltning planeras ett samarbete med Mjölby-Svartådalen Energi AB:s serviceenhet Tjänster Vind. Systemtjänster för nettodebitering (befrielse av energisskatt för egenproducerad vindel) tillhandahålls av Tranås Energi i samverkan med Axpo Sverige AB. Aktuell tidplan: Investerings- / upphandlingsbeslut under första kvartalet 2015; driftsättning under vintern / våren VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 3

5 Varför investera i vindkraft? Förstärkt miljöprofil i marknadsföringen av ett företags produkter och tjänster. Långsiktigt stabil och minimerad kostnad för ett företagets egen elförbrukning. Skattemässiga fördelar i form av ett flexibelt avskrivningsunderlag (20% / år). Befrielse från energiskatt vid intern förbrukning av egenproducerad vindel: produktion och förbrukning ska ske hos samma juridiska person avräkning på timbasis; ingen ersättning för produktionsöverskott oklarheter kring skattebefrielsens framtida existens och utformning Fördelar som kapitalplacering: Långsiktigt säker och förhållandevis förutsägbar avkastning; låg samvariation med börsnoterade tillgångar. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 4

6 Hur fungerar energiskattebefrielsen (nettodebitering)? Egenproducerad vindel: Egen elförbrukning: B MWh A MWh A-B MWh Energiskatt (29.3 öre / kwh) erläggs enbart för investerarens överskjutande elförbrukning (dvs för A-B MWh). Investeraren erhåller elcertifikat för all egenproducerad vindel (dvs B MWh). Som elproducent är investeraren kvotpliktig för (och deklarationsansvarig för innehav av) elcertifikat för hela sin förbrukning (dvs A MWh). Avräkningen mellan egenproducerad vindel och egen förbrukning bör ske på timbasis; ev överskottsproduktion matas ut på elnätet utan ersättning. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 5

7 Vårt investeringserbjudande Möjlighet att välja önskad form av delägarskap i en vindkraftanläggning: direktägda andelar i ett enkelt bolag krävs för avskrivningar och energiskattebefrielse aktieägande innebär fördelar i delägarskapets förvaltning och vid överlåtelse Möjlighet till anpassning av investeringens storlek till enskilda företags förutsättningar Investerarens totala kostnad uppskattas i dagsläget till kr per MWh: avser aktieförvärv i befintligt projektbolag och kapitaltillskott (i form av ägarlån) för finansieringen av vindparkens byggnation erläggs i takt med projektbolagets finansieringsbehov (dvs ca 70% vid driftsättning) VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 6

8 Beräknad avkastning (ROI enligt internräntemetoden) Pessimistisk elprisutveckling (+1.8% / år) Optimistisk elprisutveckling (+2.8% / år) Ingen energiskattebefrielse 5.3% 6.3% Energiskattebefrielse, 3 år 6.9% 7.9% Energiskattebefrielse, 10 år 9.8% 10.6% Under första driftsåret (2016) antas elpriset uppgå till 30.0 öre / kwh. Priset på elcertifikat antas uppgå till 20.0 öre / kwh under de första 15 driftsåren. Kostnaden för service, nätanslutning, försäkringar m m uppskattas för första driftsåret till 10.0 öre / MWh och antas öka i takt med KPI, dvs med 2.0% per år. Markägarnas årliga arrendeersättning uppgår till 4.0% av en vindparks totala intäkter från försäljningen av el och elcertifikat. Vindkraftverken antas ha en (teknisk) livslängd på 25 år. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 7

9 Rörelseöverskottet från skattebefriad egenproduktion I följande exempel uppgår den egenproducerade vindelen till 1.0 GWh per år motsvarande en investering på 5.0 mkr: Värde, ej externt inköpt el (inkl kvotplikt) Värde, energiskattebefrielse Försäljning, elcertifikat (efter kvotplikt) Summa rörelseintäkter Service, försäkringar m m Markarrende Summa rörelsekostnader Rörelseöverskott EBITDA D:o kumulerat Anm.: Värdet av energiskattebefrielsen (efter avdrag för nettodebiteringskostnader) antas uppgå till 25.0 öre per kwh. Elpriset antas öka med nominellt 2.0% per år. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 8

10 Möjligheter för fastighetsbolag Bidrag till en förstärkt miljöprofilering i form av delägarskap i en produktionsanläggning för förnybar el i hemmaregionen. Flexibelt avskrivningsunderlag möjliggör bättre planering av t ex renoveringsprojekt (samt nyttjande av kostnadsfri skattekredit): förutsätter delägarskap i form av direktägda andelar i ett enkelt bolag Energiskattebefrielse för fastighetsel samt för verksamhetsel som är inkluderad som en ospecifierad del av hyran: förutsätter delägarskap i form av direktägda andelar i ett enkelt bolag investeringens resp den egenproducerade vindelens omfattning måste dimensioneras efter timman på året med den lägsta förbrukningen (ca en tredjedel av total förbrukning). VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 9

11 Bilaga: Elprisets långsiktiga utveckling, Optimistiskt scenario, : Elpriset ökar med årligen 2.8% i nominellt resp 0.8% i fast penningvärde (från 30 öre / kwh under 2016). Pessimistiskt scenario, : Elpriset ökar med årligen 1.8% i nominellt resp -0.2% i fast penningvärde (från 30 öre / kwh under 2016). VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 10

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 december 2014 SAMMANFATTNING Vätterbygdens Vindkonsortium Vindkraft-Gruppen och Scanergy West AB har

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under sommaren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstad kommun. Vindkraftverken säljs

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ledsjö Vind AB (publ) Box 81, 533 21 Götene. Verksamhetsåret 20140101 20141231. Org.nr. 556436-7281

Årsredovisning 2014. Ledsjö Vind AB (publ) Box 81, 533 21 Götene. Verksamhetsåret 20140101 20141231. Org.nr. 556436-7281 Årsredovisning 2014 Ledsjö Vind AB (publ) Box 81, 533 21 Götene Org.nr. 556436-7281 Verksamhetsåret 20140101 20141231 INBJUDAN och KALLELSE Till årsstämma med Ledsjö Vind AB torsdagen den 23 april 2015

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Vindkraftens lokala nytta

Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar sid 1 (12) Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder. www.helasverige.se Modell för delägande och bygdepengar

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Nyemissionsprospekt. Vackert blommande rapsfält i Skåne 2009. Vindkraftverket bakom allén är numera ett naturligt inslag i landskapsbilden.

Nyemissionsprospekt. Vackert blommande rapsfält i Skåne 2009. Vindkraftverket bakom allén är numera ett naturligt inslag i landskapsbilden. Nyemissionsprospekt Vackert blommande rapsfält i Skåne 2009. Vindkraftverket bakom allén är numera ett naturligt inslag i landskapsbilden. inbjuder till deltagande i vår nyemission i april 2010 www.alvsborgsvind.se

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2015 Emissionsmemorandum Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 (ännu ej reviderad) är införlivad genom hänvisning. En digital version

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer