Biobränslebaserad kraftproduktion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biobränslebaserad kraftproduktion."

Transkript

1 Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars

2 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk Resterande bränslen var 14,5 TWh avfall och 18,3 TWh andra bränslen, som gas, kol, olja och torv. Det producerades totalt ungefär 14 TWh el med biobränsle, varav ungefär 8,5 TWh i värmeverk. Resten i industrin. Dessutom producerades ungefär 50 TWh fjärrvärme Bränslebaserad kraft är fullt kontrollerbar, och dessutom lätt reglerbar då många små verk och små turbiner med korta ställtider. Lönsamheten går givetvis ner om varaktigheten sjunker. De begränsande faktorerna är egentligen: Investeringsviljan (lönsamheten) Behovet av ny kraft Ordningsföljden i dispatch order Biobränsletillgången Mars

3 Biobränsle för fjärrvärme Mars

4 Biobränsle i framtiden Energimyndigheten har publicerat ett antal scenarier för Sveriges framtida energiförsörjning, inför Energikommissionens arbete (ER 2014:19) Ett scenario är referensscenariet. I detta händer i princip ingenting fram till 2030 Totala energiförbrukningen är ungefär densamma som idag Elförbrukningen är densamma, c:a 140 TWh Fjärrvärmeleveranserna ligger kvar på ungefär samma nivå De tre äldsta reaktorerna tas ur drift mellan 2020 och 2030, med effekthöjningar blir därefter produktionen ungefär 57 TWh Vindkraften fortsätter expandera p.g.a. certifikatsystemet till mellan 17 och 20 TWh Biobränslebaserad kraftvärme ökar till 2020 med c:a 3 TWh och avtar sedan Mars

5 Förutsättningar för biobränslebaserad kraftproduktion i kraftvärmeverk 2013 fanns enligt Energimarknadsinspektionen 23 orter/anläggningar (av 507 redovisade) med en värmeleverans större än 650 GWh, motsvarande totalt 37,5 TWh, (dessa kan inrymma en 100 MWe TopSpool anläggning eller en konventionell anläggning på c:a 30 MWe), och ytterligare 11 med mer än 350 GWh, motsvarande 4,4 TWh. Dessa anläggningar producerade alltså ungefär 42 TWh värme, av totalt 63 TWh. Resterande 21 TWh värme producerades således av ungefär 463 mindre anläggningar, vilka har svårt att härbärgera en kraftvärmeanläggning En konventionell mindre anläggning levererar värme under c:a 3500 ekvivalenta fullast timmar. De största anläggningarna är således på c:a 100 MW termisk max effekt. De kan ha en baslastpanna på MW och således en turbin på 10 MW ungefär. Kostnaden för en sådan liten anläggning är ungefär 50 % högre än en med en 50 MW turbin. Mars

6 Prisutveckling biobränslen Mars

7 Biobränsle i kraftsystemet Produktionsslagen kör i prioriterad ordning bestämd av rörliga kostnaden Den rörliga kostnaden består av bränslekostnad och variabel underhållskostnad, plus eventuella pålagor, som t.ex NOx avgift. För kraftvärme tillkommer ett problem att fördela kostnaderna på värme och el. Oftast fördelas bränslekostnaden enligt effektfördelningen. Underhåll enligt mera verklig fördelning. När man räknar totalkostnad för KVV el, så brukar vi räkna alla kostnader (kapital, drift & underhåll, samt bränsle) på eldelen, som sedan krediteras hela inkomsten från värmeförsäljningen. Typiska variabla kostnader för olika kraftslag kan vara: Kraftslag Bränslekostnad öre/kwh Underhållskostnad öre/kwh Rörlig kostnad öre/kwh Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft onshore Biobränsle KVV Biobränsle KV Mars

8 Biomass utilization in different plants Each unit cannot be too big due to fuel supply Biomass is a scarce fuel, which cannot be stored long time in fresh chipped form Biomass is expensive, 20 /MWh at present for fresh, and 30 for storable pellets or briquettes (Coal about 7 /MWh) Different options - assume fuel cost 22 /MWh and 100 MW size State of the art steam plant with fluidized bed Efficiency ~ 36 % With full CHP some 25 % Running cost above 75 /MWh e Co-combustion 10 % in a large supercritical boiler Efficiency almost as base plant 44% CHP efficiency as base plant Running cost above 60 /MW e Top Spool plant Efficiency 57% With CHP small decrease of efficiency 56% Running cost at 47 /MWh e incl. O&M Mars

9 Total produktionskostnad Kostnads antaganden vid 7500/3500 drifttimmar/år Anläggningsstorlek 100 MWel, med bränslekostnaden för flis på 20 /MWh Avskrivning 25 år, kalkylränta 10 % Pris Värme vid anläggningsväggen 42 /MWh som krediteras fullt ut Totala elproduktionskostnader biobränsle anläggning i /MWh 200,0 150,0 100, tim 3500 tim 3500 tim (värmekreditering) Heat credit Fuel cost 50,0 0,0-50,0 CFB power only CFB CHP O&M cost Capital cost -100,0 Mars

10 Rent tekniska förutsättningar för biobränslebaserad kraftproduktion i kraftvärmeverk Dagens teknik i ett kraftvärmeverk ger ungefär 25 % el och 75% värme av den termiska effekten, med rökgaskondensering. Total utnyttjandegrad av bränsleeffekten upp till 105% Med denna teknik kan ytterligare 3-5 TWh el produceras i befintliga KVV med viss ombyggnad och bibehållen bränslekonsumtion. (9 +3 =12 TWh) Om 100 TWh biobränsle kan användas, kan vi producera ungefär 21 TWh el i de större anläggningarna Om vi utnyttjade alla de 35 TWh värme som produceras i alla de stora verken kan vi producera ungefär 27 TWh i dessa Ny teknik kan ge 57 % el och 43 % värme av den termiska effekten. Bränsleutnyttjandegrad över 110 %. Med ny teknik kan sannolikt dagens producerade volymer ökas: 2 gånger med bibehållen bränsleanvändning (20 TWhe) 5 gånger om 100 TWh bränslen finns att tillgå i befintliga fjärrvärmesystem (~ 50 TWhe) 10 gånger om dubbelt så mycket biobränsle finns att tillgå. (> 100 TWhe) Detta dessutom i dagens fjärrvärmesystem. Mars

11 Slutsatser biobränslebaserad kraftproduktion Om inte kärnkraften avvecklas snabbare än beroende på åldersskäl: Elanvändningen ökar knappast, snarast konstant till 2035 Vindkraften ökar och tränger ut all annan ny produktion Biobränslekraften kan öka några TWh Värmekonsumtionen i fjärrvärmesystemen ökar inte, möjligen minskar något. Om kärnkraften avvecklas snabbare än i referensfallet kommer: Vindkraft öka ännu mer, men samtidigt tränga ut annan kraft Elpriserna kommer möjligen att stiga, men aldrig så att biobränsle kraftproduktion blir lönsam utan subventioner Fortfarande behövs reglerkraft, men knappast biomassabaserad då låga drifttider. Gas kommer att kunna konkurrera med biomassa om inte CO2 straffet ökas till nivån 50 /ton Ny teknik introduceras Om Sverige ska kunna exportera el till andra länder, måste våra priser/kostnader vara betydligt lägre än de andras En kapacitetsmarknad främjar knappast biomassa. Biomassa blir enbart konkurrenskraftig om CO2 priset/kostnaden ökas ordentligt, typ 50 /ton, samt om kärnkraften avvecklas. Eller om de gröna certifikaten avvecklas till förmån för ETS. Mars

12 Back up? Mars

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 2050

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 2050 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 25 i Göteborg AB Mölndal, maj 212 Sammanfattning På uppdrag av Naturvårdsverket och Energimyndigheten har utfört en serie modellberäkningar i syfte att analysera

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars

Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars Markus Alsbjer Energisystem Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A 09/00714

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best

We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best possible copy was used for preparing the master fiche on NUTEK

Läs mer

FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE

FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE Efter Tjernobyl Statens energiverk 1986:10 Efter Tjernobyl Förtida avveckling av Kärnkraften i Sverige Statens energiverk 1986:10 ISSN 0281-6148 ISBN 91-38-09

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kraftvärmeproduktion från rötgas vid avloppsreningsverket på Ön Erik Nordgaard

Kraftvärmeproduktion från rötgas vid avloppsreningsverket på Ön Erik Nordgaard Kraftvärmeproduktion från rötgas vid avloppsreningsverket på Ön Erik Nordgaard Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå Universitets tekniska högskola. (löpnr. Som tilldelas) Sammanfattning Umeva

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

Vindkraft eller kärnkraft

Vindkraft eller kärnkraft Juni 2013 Vindkraft eller kärnkraft -En jämförelse Thanet vindkraftspark och reaktor vid Ringhals kärnkraftverk. Bilder från Vattenfall. John Rosén john.rosn@gmail.com Handelshögskolan Göteborgs Universitet

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Ersättning av Ringhals 3 med ett biobränslekraftverk

Ersättning av Ringhals 3 med ett biobränslekraftverk Ersättning av Ringhals 3 med ett biobränslekraftverk Peter Bjarnholt Richard Stegersjö Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-05 SE-100

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk \ f f- Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk Hur stora investeringsbidrag behövs för att initiera nybyggnation av avfallsbaserade kraftvärmeverk? Rapport 92:11 Svenska Renhållningsverks-Föreningen

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

SKGS Vad kostar kraften? Indikativ beräkning av kostnader för ny kraft exkl. styrmedel och skatter

SKGS Vad kostar kraften? Indikativ beräkning av kostnader för ny kraft exkl. styrmedel och skatter SKGS Vad kostar kraften? 29 april 2010 Konfidentiellt Valuation & Strategy Innehåll Sida 1 Sammanfattning 1 2 Uppdraget mål och syfte 3 3 Beräkningsförutsättningar, metod och scenarier 5 4 Karakteristika

Läs mer

Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme. Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys

Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme. Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys Cecilia Gabrielii Institutionen för värmeteknik och maskinlära Chalmers tekniska

Läs mer