Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012"

Transkript

1 Arise Windpower AB Årsstämma 25 april 212

2 Q1-9 Q2-9 Q3-9 Q4-9 Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q År 211 i sammandrag Avgörande händelser 211 Realiserad intäkt Installerat och driftsatt 4 verk (9 MW) Byggstart av ytterligare 66 verk (23 MW) i det hälftenägda Jädraås projektet Affärsmodellen kompletterad med projektutveckling av större projekt i 1 till 2 MW klassen Elproduktionsökning: 28 % v.s. år 21 Vindförhållanden: Normala 1) Summa intäkter: 286 MSEK (17 MSEK år 21) Resultat före skatt: 65 MSEK (-24 MSEK år 21) Snittintäkt om 762 SEK/MWh vilket är ca 2 % över marknadspris för el och elcertifikat år 211 Arise är nu det ledande vindkraftbolaget i Sverige mätt efter produktionskapacitet (MW) i drift eller under byggnation Elektricitet spotpris Elcertifikat spotpris Arise - realiserat pris 1) Danskt vind index, 3 års medelvärde, 2

3 I drift & under byggnation 31 december 211 Projekt i full drift sedan 29/21 Projekt i full drift sedan Oxhult, 24, MW 2 Råbelöv, 1, MW 3 Brunsmo, 12,5 MW Laholm, Halland Produktionsstart mars 29 Verk: 12 Vestas V9 2, MW Est. årlig produktion 62 GWh Kristianstad, Skåne Produktionsstart december 29 Verk: 5 Vestas V9 2, MW Est. årlig produktion 26 GWh Karlskrona, Blekinge Produktionsstart mars 21 Verk: 5 GE 2,5 MW Est. årlig produktion 3 GWh 4 Fröslida, 22,5 MW 5 Idhult, 16, MW 6 Kåphult, 17,5 MW Hylte, Halland Produktionsstart december 21 I full drift Q2 211 Verk: 9 GE 2,5 MW Est. årlig produktion 56 GWh Mönsterås, Småland Produktionsstart december 21 I full drift Q2 211 Verk: 8 Vestas V9 2, MW Est. årlig produktion 35 GWh Laholm, Halland Produktionsstart december 21 I full drift Q2 211 Verk: 7 GE 2,5 MW Est. årlig produktion 47 GWh I produktion Kapacitet: 139 MW Årlig produktion 358 GWh 1 Totala investeringar: 2 mdr SEK Under byggnation 11 Kapacitet: 12 MW Årlig produktion 285 GWh 1 Totala investeringar: 1,5 mdr SEK 11 7 Södra Kärra, 1,8 MW 8 Blekhem, 1,8 MW 9 Gettnabo, 12, MW 7 Projekt i drift under intrimning Askersund, Närke Byggstart november 21 Produktionsstart Q3-Q4 211 Prisområde III Västervik, Småland Byggstart november 21 Produktionsstart Q3-Q4 211 Prisområde III Torsås, Blekinge Byggstart mars 211 Produktionsstart Q3-Q Verk: 6 Vestas V1 1,8 MW Est. årlig produktion 34 GWh Verk: 6 Vestas V1 1,8 MW Est. årlig produktion 31 GWh Verk: 6 Vestas V9 2, MW Est. årlig produktion 29 GWh ) Alla produktionssiffror representerar förväntad produktion under ett normalt vindår 2) 3 MW i Skäppentorp, driftstart Q

4 Jädraåsprojektet Norra Europas största landbaserade vindkraftprojekt Beläget utanför Gävle ca 3 km från Sveriges östkust 66 V112, var och en 3,1 MW, totalt 23 MW (Arise Windpowers andel är 5 %) Projekt Produktion ett normalt vindår cirka 57 GWh (Arise Windpowers andel är 285 GWh) Driftstart oktober 212, full drift april 213 3,1 mdr i investering, fullt finansierad Byggnation löper enligt plan UK baserat, etablerat år 22 Ett 3-tal personer med finansiell och teknisk kunskap vad gäller energi Platina Partners Management bolag för ett antal fonder vilka investerar i förnyelsebar energi (sol, vind och bio) Investerarna är främst större pensionsbolag, försäkringsbolag samt andra fonder och banker (exempelvis Europeiska Investeringsbanken, EIB) Har de senaste 1 åren investerat cirka 5 M i eget kapital och uppfört 7 MW ny vindkraft, 3 MW sol samt 35 MW biobaserad kraft 4

5 Prisutvecklingen på el och elcertifikat Elprisets utveckling (EUR/MWh) Elcertifikatprisets utveckling (SEK/MWh) Forw Forw Nuvarande elpris reflekterar höga vattennivåer i dammar, relativt varmt väder och ekonomisk osäkerhet Elcertifikatpriserna har fallit drivet av ekonomisk osäkerhet och ett stort överutbud av certifikat Överutbudet reduceras genom: ökad kvotplikt utfasning av anläggningar norska köpare Källa: Energimyndigheten, Nord Pool and SKM 5

6 Handlingsplan Utveckling sedan börsnoteringen Handlingsplan kommunicerad i börsnoteringen Utveckling sedan börsnoteringen Status Fortsatt utbyggnad av vindparker i ett högt tempo Installerad kapacitet ökade från 46,5 MW till 139 MW 12 MW under byggnation (5 % av Jädraås) Utveckling av projektportföljen, inkluderat potentiella förvärv av ytterligare projekt med eller nära till tillstånd Totala antalet projekt ökade från 49 till 69 Intern projektutveckling kompletterad med förvärv av projekt med tillstånd, inklusive Jädraås, det största svenska vindkraftsprojektet under byggnation Finjustera CAPEX och OPEX för att öka avkastningen CAPEX har reducerats från cirka 5,7 SEK/kWh till målet under 5, SEK/kWh i nya projekt OPEX minskar kontinuerligt i existerande driftsatta vindparker Säkra finansiering för fortsatt expansion och utbyggnad under MSEK i nytt eget kapital från börsnoteringen 1,9 mdr SEK rest i senior projektskuld efter noteringen Apportemission för finansiering av Jädraåsprojektet 35 MSEK rest i senior icke säkerställd obligation Bevisad förmåga att uppfylla operationella mål i enlighet med expansionsplanen 6

7 Aktieägare och aktieprisutveckling Aktieägarförteckning 1 Namn Antal aktier Röster och kapital, % AP ,9 Grundarna ,6 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB , Nordea Fonder ,8 Statkraft AS ,5 OPP ,9 Arbejdsmarkedets Tillaegspension ,7 Alecta Pensionsförsäkring 1 5 4,5 Ernström Finans AB 1 4 4,2 Vätterledens Invest AB ,8 (SEK) Aktieprisutveckling sedan börsnoteringen (Tusental aktier) Tio största aktieägarna ,9 Övriga aktieägare ,1 Totalt antal registrerade aktier , mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 Volym (h.a.) Arise (v.a.) OMX Stockholm (v.a.) 1) Aktieägarförteckning per den 31 mars 212 7

8 Utbyggnadsplan Tillväxtstrategi Fortsatt utbyggnad av projekt från den egna portföljen. Målsättningen är att bygga ytterligare 5-1 MW (3 till 6 verk) under 212 Förvärv av stora projekt med tillstånd eller nära till tillstånd i mellersta/norra Sverige och/ eller i Norge kommer att vara intressant. Ambitionen är att starta ett stort (1 MW+) projekt varje år Mål 214 Produktionskapacitet ~2 TWh (i drift och under byggnation), ca 3 verk och 7 MW Total investering ca 1 mdr SEK (motsvarande en genomsnittlig specifik investeringskostnad på 5, SEK/kWh) Starka kassaflöden ger utrymme för egenfinansierad tillväxt och/eller möjligheter till utdelning till aktieägarna Målsättning för årlig kapacitetsutveckling (vid årsslut) Status för projektportföljen, inkluderat 5 % av Jädraås (GWh) 2 (MW) 8 Antal projekt Antal vindkraftverk Total kapacitet (MW) * 214* Driftsatta parker, GWh (v.a.) Jädraås, GWh (v.a.) Planerad expansion, GWh (v.a.) Total kapacitet, MW (h.a.) Vindparker i drift eller under byggnation I drift Under byggnation Projektportfölj Tillstånd Inlämnade ansökningar Färdigplanerade Arrendeavtal Total portfölj * Inkluderar projekt under byggnation 8

9 Q1-212 Händelser Elproduktion En icke säkerställd företagsobligation lanserades i mars månad Obligationen övertecknades inom 24 timmar och tillförde bolaget 35 MSEK vilka kan användas som eget kapital i nya projekt Elproduktion: 98,6 GWh (+ 88 % mot Q1 211) Vindförhållanden: Ca 4 % under normalt 1) Summa intäkter: 8 MSEK (59) Resultat före skatt: 13 MSEK (18) 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Produktion kvartalsvis (GWh) Q1 Q2 Q3 Q Snittintäkt om 619 SEK/MWh vilket är cirka 24 % över marknadspris för el och elcertifikat samma kvartal 1) Danskt vind index, 3 års medelvärde, 9

10 Sammanfattning framtidsutsikter Kostnadskontroll I stort sett hela bolagets räntekostnad är säkrad genom långa räntebindningar (snitt 5 år) till en kostnad väl under 6 % Utveckling av den egna driftorganisationen sänker driftkostnaden Ökad effektivitet Mer effektiva vindkraftverk ger fler producerade kwh per investerad krona Nytt övervakningssystem där alla parker kan följas i realtid har installerats. Systemet leder till ökad kontroll samt ökad tillgänglighet och produktion i driftsatta parker Effektiv, slimmad och samtrimmad organisation Huvudsakliga osäkerheter & möjligheter Vind (+/- 15 % från ett normalår) Elprisutveckling för osäkrad del Elcertifikatutveckling för osäkrad del Finansiell styrka Cirka 5 MSEK i likvida medel i kassan vilka kan användas som eget kapital i nya vindkraftprojekt Stort intresse från banker för lånefinansiering av Bolagets vindkraftprojekt Den framgångsrika lanseringen av en företagsobligation visar att det finns även andra källor till anskaffning av kapital Fokus Vi har en klar plan, identifierade projekt och väl utarbetade metoder för att ta oss an både stora och lite mindre projekt i Sverige och Norge 1

11 TACK FÖR ERT INTRESSE! 11

Bolagstämma 2011. Halmstad 27:e April

Bolagstämma 2011. Halmstad 27:e April Bolagstämma 2011 Halmstad 27:e April Agenda I Utvecklingen av den svenska vindkraftmarknaden II År 2010 & åren därefter 2 Elproduktion och variation i vind TWh 40 35 30 25 20 15 10 05 00 120% 100% 80%

Läs mer

värdekedja En hållbar och hel

värdekedja En hållbar och hel Årsredovisning 2014 2 AVSNITTSRUBRIK ÅRSREDOVISNING 2014 Arise är ett kraftbolag med resurser och erfarenhet att hantera hela värdekedjan. Från planering, tillståndsansökan och vindmätningar till byggnation

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer

Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och

Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och A r i s e W i n d p o w e r A B Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 2 Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé,

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2015 om 350 000 000 kronor Joint Lead Arrangers Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Arise Windpower AB (publ) ( Bolaget

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013 Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 Eolus VIND 2012/2013 och femårsöversikt Eolus 2012/2013 Nettoomsättningen uppgick till 1 204,9 (1 887,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2011 29 februari 2012

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2011 29 februari 2012 Delårsrapport 1 september 2011 29 februari 2012 Kraftig ökning av tillståndsgivna projekt, men tuffare marknadsförutsättningar Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2011 29 februari 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Ett starkt första kvartal Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Windcap Årsrapport 2009

Windcap Årsrapport 2009 Windcap Årsrapport 2009 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. VD har ordet Koncept & design Laika Consulting

Läs mer

Juli 2015 Företrädesemission

Juli 2015 Företrädesemission Juli 2015 Företrädesemission 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 är införlivad genom hänvisning. En digital version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida. Även

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12 2011 Innehåll VD har ordet 1 Om O2 2 Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8 20-års jubileum 12 Vindkraftverk i drift och under byggnation 13 Marknadsöversikt 14 Hållbar utveckling

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer