Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år"

Transkript

1 Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år Page 1

2 Det som ger oss problem är inte vad vi inte vet utan vad vi är helt övertygade om, men som visar sig vara fel. Mark Twain. Page Page 2

3 Vindkraftsutbyggnaden sker i en fallande elmarknad SEK/MWh Spot el+cert SEK/MWh Årsmedel el SE3 SEK/MWh Elcert mars SEK/MWh ROE O % Terminer SEK/MWH Intäktsprognos kr per MWh år i Q Intäktsprognos kr per MWh i Q Intäktsprognos kr per MWh i Q Höga terminspriser möjliggjorde terminssäkringar under 2008 till mycket höga nivåer. Fallande intäkter under H fick traditionella investeringar att bromsas in. Effektivare turbiner i kombination med billigare kapital gjorde att marknaden tog ny fart under Prisfallet under H medförde att investeringarna åter avtog Page 3

4 Ny vindkraft konkurrerar ut befintliga investeringar Spot el+cert SEK/MWh Årsmedel el SE3 SEK/MWh Elcert mars SEK/MWh ROE O % Terminer SEK/MWH Marginalkostnaden för vindkraft byggd Marginalkostnaden för vindkraft byggd Källa SKM och Nordpool Investeringar i vindkraft förutsätter rimliga priser på el och elcertifikat under 15 år. Nya vindkraftsinvesteringar uppnår lönsamhet till lägre intäkter = längre elcertifikatpris. Risken finns att nya investeringar kommer konkurreras ut av framtida teknik (lägre CoE). INVESTERINGAR i NY VINDKRAFT FÖRUTSÄTTER ELCERTIFIKAT UNDER 15 ÅR! Page 4

5 Utbyggnaden överträffar målet 5 år efter att elcertifikatsystemet infördes tog investeringarna fart. 12 år efter att elcertifikatsystemet infördes kom ny teknik som gav en lägre CoE och billigare utländskt kapital kom in på svenska marknaden. 13 år efter att elcertifikatsystemet infördes minskar prisskillnaden på el mellan Norden och Tyskland. Elpriset och elcertifikatpriset fortsätter att falla införrdes elcertifikatsystemet. Från är utbyggnaden blygsam Page 5

6 Endast projekt med goda vindresurser kommer att bli lönsamma i framtiden SEK/MWh 800 kr CAPEX OPEX 700 kr 600 kr 180 kr 500 kr 150 kr 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr 550 kr 430 kr 0 kr 2700 FLH, FLH, 2012 CAPEX är baserat på en % lånefinansiering samt att projekten är köpta turn-key till marknadsmässiga villkor. Egenutvecklade projekt sänker CAPEX. OPEX är baserade på industriell drift av projekten. CoE för nya vindkraftverk sjunker och ger äldre investeringar lönsamhetsproblem Page 6

7 Minskat oljeberoende, skiffergas och förnyelsebart Globala trender: Enorma tillgångar av skiffergas har sänkt priset på gas i USA och minskat USA:s importbehov av olja radikalt, vilket i sin tur sänkt priset på kol på världsmarknaden. Kina är idag världens största oljeimportör och placerade nyligen ett hangarfartyg i Persiska viken för att bevaka sina oljeintressen. USA tog samtidigt hem ett av två skepp. Snabb utbyggnad av förnyelsebart skapar strukturförändringar i kraftindustrin Page 7

8 USD/ton Fallande prisutveckling på kol Kr/MWh Källa AXPO Kol: Kolpriset är fallande. Stort hydrologiskt överskott i Kina under 2012 ökade vattenkraftsproduktionen, därmed minskade kolimporten till Kina. Det faktum att världens största kolimportör minskar sin kolimport har en negativ effekt på kolpriset i Europa och Norden Page 8

9 Euro/ton Priset på Co2 rör sig sidledes Källa AXPO Utsläppsrätter (Co2): Priset på utsläppsrätter rör sig sidledes. Det låga priset på Co2 ger fortsatt låga priser på kolkraft, vilket ger låga elpriser i Norden Page 9

10 Tyskland ger inget stöd längre Euro/MWh Faktorer som påverkar elpriset 1. Hydrologisk balans 2. Kablar - prisnivåer 3. Bränslepriser 4. Ekonomin 5. Kärnkraften i Norden Prisprognos: Strukturella förändringar av elmarknaden ger lägre prisskillnader mellan Norden och Tyskland, därmed har nordiska elpriser litet stöd från Tyskland under våtår. Prisskillnaden mellan Norden och Tyskland har minskat sedan Endast en ekonomisk återhämtning kan ge ökade elpriser i närtid. Källa AXPO Page 10

11 Hydrologin kommer få större påverkan framöver TWh Hydrologin: Hydrologin normaliserades under Q4-13, vilket påverkade elpriset mycket negativt. Med liten prisskillnad mellan Norden och Tyskland kommer elpriset att bli mycket lågt under våtår Page 11

12 Ny kärnkraft kommer att ge högre elpriser framöver Svensk kärnkraft Olkilouto 3 Hinkely Point Svensk kärnkraft Olkilouto 3 Hinkely Point Olkilouto 3 i Finland med en effekt på ca 1700 MW, driftsätts ev. 2016, 7 år försenad och 3 gånger dyrare än vid beställningstillfället. Byggkostnaden beräknas till 8,5 miljarder Euro. TVO har krävt byggherren Areva och Siemens på totalt 4 miljarder Euro i ersättning. Norden har idag MW kärnkraft installerad med en marginalkostnad på SEK per MWh. Kärnkraften och vattenkraften ger Norden el till en låg och stabil kostnad. Ny kärnkraft har visat sig avsevärt dyrare att bygga då säkerhetskraven höjts. Finland planerar driftsätta sin 5:e reaktor, 7 år försenad och till avsevärt högre byggkostnad än planerat. UK planerar att bygga Hinkley Point och har garanterat EDF 92 per MWh (1000 SEK) indexreglerat under 35 år för att bygga och driva verket Page 12

13 Kr/MWh Elcertifikatpriset är mycket volatilt Elcertifikaten övervärderade 225 SEK: snitt för mars spot Elcertifikaten undervärderade 0 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Nya vindkraftverk har lägre CoE = investeringar kommer kunna göras till lägre totalintäkter. El- och elcertifikatpriset korrelerar ej, elcertifikatpriset sätts av tillgång och efterfrågan. Vart är elcertifikatpriset på väg? Page 13

14 Kr/MWh Stora förändringar på kort tid 240 SEKper MWh 225 SEK, Riktpris Prisdifferens 80 kr per MWh 160 SEK per MWh Källa AXPO Genomsnittspriset på spot i mars är 225 SEK per MWh. Priset har varierat ohållbart mycket på kort tid. Låg likviditet gör det svårt att sälja större volymer. Bristande transparens av vad som ligger i pipeline gör marknaden nyckfull Page 14

15 Elcertifikatbalansen bestämmer elcertifikatpriset Elcertifikatbalans 150 SEK per MWh Oförändrade kvoter får överskottet att stiga och priset att sjunka. 200 kr per MWh 350 SEK per MWh Förändrade kvoter minskar överskottet och får priset att stiga. Källa AXPO Justering av kvotkurvan kommer att krävas: Ökad tilldelning av elcertifikat till bioenergianläggningar och lägre elförbrukning gör att kvotkurvan bör justeras TWh från år 2015 till år Beslut om teknisk justering av kvotkurvan görs 11:e februari, beslut om justerade kvoter förväntas få elcertifikatpriset att stiga Page 15

16 Hur skapas lönsamma vindkrafts projekt? 1. Bygg endast projekt med goda vindresurser som är väldokumenterade. 2. Använd beprövad teknik, ta inga onödiga teknikrisker. En låg OPEX är oerhört väsentlig i en lågprismarknad. 3. Undvik projekt med is-risk om inte projektet klarar av att leverera god lönsamhet trots produktionsförluster på % p.g.a. nedisning. 4. Finansiera med eget kapital alternativt lågt belånat. 5. Ha rimliga intäktsförväntningar och säkerställ att projektet klarar intäktsvariationer. 6. Utforma en säkringspolicy och följ den Page 16

17 Norge vs. Sverige Norge Sverige Fördelar + Mycket goda vindresurser. + Elcertifikatsystemet ger låg politisk risk. + Stor erfarenhet inom kraftindustrin. Fördelar + Stort framtida behov av alternativ energi, TWH kärnkraft med begränsad livslängd. + Elcertifikatsystemet ger låg politisk risk. Nackdelar - Dyrt att bygga. - Tillgång till nät. - Tillståndsprocess, koncessionen. - Volatila intäkter. Nackdelar - Tillståndsprocessen, kommunalt veto och intressekonflikt med försvarsmakten. - Volatila intäkter Page 17

18 Energi kommer i den närmaste framtiden att bli billigare, men den kommer därefter bli avsevärt dyrare långsiktigt. Page Page 18

19 Östlund Consulting Wind är inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindkraftsindustrin i Norden. Östlund Consulting Wind AB Kungsporten 4A SE Billdal Sweden Tord Östlund Telefon: + 46 (0) Mobil: + 46(0) Web: Page 19

20 Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år Page 20

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer