Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014"

Transkript

1 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014

2 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014

3 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för bolagets A-aktier reduceras till 1,21 kronor/aktie. Aktiekursen för bolagets preferensaktier förblir oförändrade på 18 kronor per aktie. Processen med att sälja vattenkraftdelen av Scanergys projektportföljen fortsätter, men nu i en annan form än vad som ursprungligen var planerat. Vindprojektet Rewind Vänern AB, med tillstånd på upp till 100 MW i installerad kapacitet, har lagts ut till försäljning. Scanergys lån hos Pareto Bank går mot förfall vid årsskiftet. Bolaget jobbar aktivt för en förlängning av lånet på kort sikt, parallellt med andra strukturella tilltag. NYCKELTAL FÖR FÖRNYELSEBAR ENERGI I AB GEOGRAFISK FÖRDELNING Sverige 63 % Norge 37 % MANDAT Etableringsår 2009 Avvecklingsperiod INNEHAV Marknadsvärde av investeringsportföljen (MNOK) 21,6 Kassa 0,9 SENASTE BERÄKNADE AKTIEKURS PER Utveckling senaste kvartalet -21 % Utveckling senaste året -48,5 % Utveckling senaste tre åren -86 % Utveckling sedan start -88 % HISTORISKA UTBETALNINGAR Totalt 0,00 % Oslo Stockholm De gröna fälten representerar områden där FE 1 AB har investeringar i vind och vattenkraft genom Scanergy AS. KVARTALSRAPPORT DECEMBER

4 AKTIEKURS OCH UTDELNINGAR INLEDNING Även om det är förknippat med stor osäkerhet väljer Obligo att sätta ny kurs på A-aktierna i Förnyelsebar Energi 1 AB (FE 1 AB). Kursen reduceras med 21 procent till 1,21 kronor per aktie. Värdet på preferensaktierna (B-aktier) förblir oförändrat på 18 kronor per aktie. INVESTERINGSPORTFÖLJEN Bolagets investeringsportfölj består av aktier i Scanergy AS. Scanergy AS är ett norskt energibolag som främst utvecklar vattenkraft i Norge och vindkraft i Sverige. Totalt har cirka 48 miljoner norska kronor investerats i Scanergy AS via investeringsbolaget Renewable Energy 2009 AS, både i form av ordinarie aktier och i preferens aktier (Baktier). I september 2013 genomförde Scanergy en nyemission där preferensaktier emitterades för 47,8 miljoner norska kronor. RE 2009 AS deltog med 8,75 miljoner norska kronor. RE 2009 AS är efter den senaste emissionen största ägare i Scanergy med cirka 17 procents ägarandel. UTVECKLING AV VALUTA Aktiekursen i FE 1 AB påverkas löpande av valutasvängningar eftersom värdet av bolagets underliggande tillgångar i Scanergy AS noteras i norska kronor. HÄNDELSER I PORTFÖLJEN Scanergy jobbar fortsatt aktivt med att sälja hela vattenkraftsdelen av projektportföljen, men nu i en annan form än vad som ursprungligen var planerat. Detta på grund av svag efterfrågan i marknaden bland industriella och finansiella investerare. Det är fortfarande mycket osäkerhet hur utfallet av denna försäljningsprocessen blir. Den svenska vindkraftporteføljen framstår nu som mer attraktiv på lång sikt. Ett större projekt i portföljen, Rewind Vänern AB (Rewind), är nu utlagt till försäljning. Värdet förväntas bli cirka 50 miljoner kronor. Rewind har tillstånd att bygga en vindpark med 20 vindkraftverk (100 MW installerad kapacitet) med en maximal höjd på 185 meter i Vänern. SEK 12 SEK 10 SEK 8 SEK 6 SEK 4 SEK 2 SEK Kurs per aktie Nominell kurs A-aktier Utdelningsjusterat * * Beräknad värdeutveckling förutsätter att utbetalningar har följt samma avkastning som bolaget. 4 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014

5 Scanergy har ett lån hos Pareto Bank med säkerhet i moderbolaget Scanergy AS. Detta lånet förfall vid årsskiftet 2014/15. Scanergy jobbar med olika alternativ för att möta detta förfallet. Om ingen av dessa alternativen lyckas kan bolaget riskera konkurs. Banken kan då ta sin pant som består av hela vattenkraftsportföljen. Dessutom har moderbolaget Scanergy AS garanterat för lånet. SAMMANFATTNING AV KURSUTVECKLINGEN Aktiekursen för A-aktierna i FE 1 AB reduceras till 1,21 kronor. Preferensaktierna (B-aktier) förblir oförändrade på 18 kronor per aktie. Värdet av aktierna i FE I AB är helt beroende av utfallet runt försäljningsprocessen av Scanergys tillgångar som nu pågår, och att lånet blir refinansierat, förlängt eller amorterat helt eller delvis. Obligo ser också på alternativa möjligheter för realisation av innehavet i Scanergy. Ett möjligt scenario kan vara att sälja Scanergyaktierna på andrahandsmarknaden. Värdet av aktierna på andrahandsmarknaden är dock mycket osäkert. KVARTALSRAPPORT DECEMBER

6 ALLMÄNT OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OM OM BOLAGET AVKASTNINGSMÅLSÄTTNING Bolaget har investerat i Scanergy AS, och bolagets andel av Scanergy Bolagets målsättning är en netto egenkapital-avkastning Bolaget har investerat i Scanergy AS, och bolagets andel av Scanergy AS är cirka 17 procent. Scanergy AS jobbar AS är primärt cirka 17 med procent. vindkraft Scanergy i Sverige AS och vatten-kraft före skatt i motsvarande Norge. Bolaget minst har en procent stor per projektportfölj jobbar primärt i olika med stadier vindkraft och i Sverige även flera och vattenkraft är aktiva i Norge. i prospekterings- Bolaget har en stor och projektportfölj utvecklingsstadierna, i har men verksamhet. inte i driftsfasen. Det ges ingen Detta garanti ökar för såväl att avkast- risk viktiga samarbetsavtal år, mätt som med ett genomsnitt industriella över kraftbolag. perioden som Scanergy bolaget AS som olika avkastnings-potential. stadier och även flera viktiga samarbetsavtal ningsmålet nås. med industriella kraftbolag. Scanergy AS är aktiva i STRUKTUREN prospekterings- och utvecklingsstadierna, men inte PERIODISKA UTBETALINGAR Portföljen i driftsfasen. är organiserad Detta ökar såväl att risk FE som 1 AB avkastningspotential. Renewable Energy 2009 AS (RE 2009 AS). utbetalningar FE 1 AB äger till aktieägarna. 71,9 procent av RE 2009 AS och Förnybar Energi Enligt bolagets I AS (FE prospekt I AS) tillsammans planeras det inte äger för årliga dotterbolaget och FE I AS äger resterande 28,1 procent. STRUKTUREN VÄRDERINGSPRINCIPER INVESTERINGSMANDAT Portföljen är organiserad så att FE 1 AB och Förnybar Värdet av investeringen i Scanergy AS baseras på FE Energi 1 AB är I AS ett (FE onoterat I AS) tillsammans svenskt aktiebolag, äger dotterbolaget etablerat 2008 Scanergys och registrerat egna värdering. i Sverige, Denna som värdering via görs investerings-bolaget Renewable Energy 2009 Renewable AS (RE 2009 Energy AS) FE 1 AB AS skall investera på projektbasis. i projekt Varje som projekt har värderas som målsättning beroende på att konstruera äger 71,9 anläggningar procent av RE 2009 och system AS och FE som I AS kan äger producera vilket förnyelsebar stadie det befinner energi, med sig i. Dessutom huvudfokus påverkas Norden. resterande 28,1 procent. värderingen till stor grad av det förväntade elpriset AVKASTNINGSMÅLSÄTTNING (forwardpris). INVESTERINGSMANDAT Bolagets FE 1 AB målsättning är ett onoterat är svenskt netto aktiebolag, egenkapital-avkastning etablerat Obligo före skatt utgår motsvarande från Scanergys minst egna värderinger procent och har per 2008 år, mätt och registrerat som ett genomsnitt i Sverige, som över via perioden investeringsbolaget Renewable Energy nås AS skall investera denna bland annat för att reflektera den osäkerhet som som bolaget därefter har gjort verksamhet. en något mer Det konservativ ges ingen bedömning garanti för av att avkastningsmålet PERIODISKA i projekt som UTBETALINGAR har som målsättning att konstruera finns i marknaden och till värderingen av bolaget. Så anläggningar och system som kan producera förnyelsebar bolagets energi, med prospekt huvudfokus planeras på Norden. det inte för årliga utbetalningar ett positivt till värde aktieägarna. kommer preferensaktien (B-aktien) länge de ordinarie aktierna i FE 1 AB (A-aktierna) har Enligt hållas till två gånger anskaffningsvärde. VÄRDERINGSPRINCIPER Värdet av investeringen i Scanergy AS baseras på Scanergys Aktiekursen egna i bolaget värdering. beräknas Denna således värdering på underliggande stadie investeringsportfölj, det befinner sig justerat i. Dessutom för kassa, påverkas ford- görs på projektbasis. Varje projekt värderas beroende på vilket värderingen till stor grad av det förväntade elpriset (forwardpris). ringar och lån. K Aktiekurs Obligo utgår från Scanergys egna värderinger och har därefter gjort en något mer konservativ RFV Rapporterat fondvärde Det preciseras att det är stor osäkerhet i värderingen bedömning av denna bland annat för att reflektera den osäkerhet som finns i marknaden och till VD Värdering av direktinvesteringar av Scanergy AS. värderingen av bolaget. Så länge de ordinarie aktierna i FE 1 AB (A-aktierna) har ett positivt värde LS Latent skatt kommer NAK preferensaktien Netto arbetskapital (B-aktien) hållas till två gånger anskaffningsvärde. LG Långsiktiga lån Aktiekursen i bolaget beräknas således på underliggande investeringsportfölj, justerat för kassa, EH Ej avskrivna emissionskostnader fordringar och lån. SH Intjänad avkastningsbaserade arvoden A Antal utstående aktier Det preciseras att det är stor osäkerhet i värderingen av Scanergy AS. Kursjusteringsformel (alla tal i miljoner svenska kronor): Kursjusteringsformel (alla tal i miljoner svenska kronor): K = RFV + VD - LS + NAK - LG + EH - SH A 6,0 + 0,0-0,0 + 0,2-0,0 + 0,0-0,0 K = = 1,21 kronor per A-aktie 5,2 K Aktiekurs RFV Rapporterat fondvärde 6 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014

7 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

8 OM RAPPORTEN Denna rapport är utarbetad av Obligo Investment Management AS, ett dotterbolag till Agasti Holding ASA. Rapporten bygger på källor som Obligo Investment Management AS anser vara tillförlitliga, men Obligo Investment Management AS kan inte garantera att informationen i rapporten är riktig eller fullständig. Alla upplysningar om framtida förhållande är förknippade med en rad förutsättningar och ger ingen garanti för framtida utveckling. Denna osäkerhet är knuten både till förhållanden i marknaden och till bolaget FE I AB. Ändringar i marknaderna kan komma snabbt och kan komma att få stor betydelse för utvecklingen i aktiekursen i FE I AB. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator på framtida avkastning. Obligo Investment Management AS tar inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller kostnad som uppstår av användningen av denna rapport. Investerare är medvetna om att det finns en risk för förlust på en investering i finansiella instrument, och Obligo Investment Management AS garanterar inte ett visst resultat. Denna rapport skall inte uppfattas som ett anbud eller en rekommendation om köp eller försäljning av aktien. Denna rapport är till bolagets aktieägare och är inte avsedd för offentlig publikation. 8 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014

9 Obligo Investment Management AS PB 1753, 0122 Oslo, Norge

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8 Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy Uppdragsanalys 201-03-27, uppdatering Cortus Energy AVVAKTA ÖKA Cortus Energy 201-03-27 UPPDATERING Riktkurs Analytiker: 1,20 kr (efter utspädning) Paul Regnell 2 Energibolag gör ambitiös emission Cortus

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012 EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer