Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014"

Transkript

1 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014

2 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport december 2014

3 Huvudpunkter Förvaltaren fortsätter att arbeta med den planerade transaktion som godkändes av aktieägarna i samband med en extra bolagsstämma den andra april i år. Med anledning av detta har bolaget tagit beslut om att inte beräkna NAV-kurs (Net Asset Value) för kvartalet. Förväntningarna är att transaktionen kommer att bli genomförd under första kvartalet Aktieägarna kommer att informeras löpande om processen. utvecklingen av den nya kvadratmeter stora fastigheten på Garnisonen i samt tillhörande parkeringsgarage går enligt planerna. Projektet förväntas stå färdigt under första kvartalet Bolaget har finansierat en hyresgästanpassning för Mittuniversitetet i form av en vindtunnel som är tillknuten Nationellt vintersportcentrum. Detta ökar intäkterna i portföljen. Nyckeltal för Offentliga Fastigheter Holding I AB *** GEOGRAFISK FÖRDELNING Sverige SEGMENTFÖRDELNING Kontor INTÄKTER, VAKANS OCH AREAL Ekonomisk vakans 0,8 % Areal (Kvm) FINANSIERING Totalt lån (MSEK) 1499 Räntebindning 90 % Genomsnittlig låneränta 4,4 % Löptid lån (år) 6,9 Överkurs MSEK** -16,2 MANDAT Etableringsår 2004 Avvecklingsperiod * Beräknad värdeutveckling förutsätter att utbetalningar har följt samma avkastning som bolaget. ** 100 procent av överkursen är hänsyntagen i beräkningen av aktiekursen *** Eftersom bolaget inte beräknar någon ny NAV-kurs för kvartalet anges talen per Historiska utbetalningar INLÖSEN AV B-AKTIER*** UTDELNING / AKTIE KRONOR / AKTIE**** % 0 0, ,5 % 0 2, % 0 1, % 0 0, % 0 0, % 0 0, ,5 % 2,75 % 0, % 4 % 0, % 4 % 0, % 4 % 0,40 Totalt 0 6,48 *** Andel av ursprungligt antal B-aktier. Inlösenvärde är 10,00 kr per aktie. **** Kronor per ursprungligt antal aktier. Kvartalsrapport december

4 Kurs per aktie SEK 34 SEK 32 SEK 30 SEK 28 SEK 26 SEK 24 SEK 22 SEK 20 SEK 18 SEK 16 SEK 14 SEK 12 SEK 10 SEK 8 SEK 6 SEK 4 SEK 2 SEK 0 Justerad snittkurs Utbetalningsjusterad kurs Nominell kurs A-aktier Nominell kurs B-aktier Eftersom bolaget inte beräknar någon ny NAV-kurs för kvartalet visas kursgraf per Kvartalsrapport december 2014

5 PORTFÖLJÖVERSIKT Investering Läge Segment Valuta Ägarandel Antal kvm Årlig hyra (tnok) Andel av årlig hyra Garnisonen Sverige Kontor SEK 76, , % Sverige Kontor SEK 49,172 63, % Lysbomben Sverige Kontor SEK 31,340 47, % Summa 157, ,975 *100% oberoende av ägarandel Geografisk fördelning (andel av kvm) ANDEL AV EGET KAPITAL (marknadsvärde lån) Stockholm 20 % Stockholm 20 % Lysbomben 22 % Lysbomben 22 % 49 % 49 % Garnisonen 48 % Garnisonen 48 % 31 % 31 % 30 % 30 % Sundsvall Karlstad Stockholm Göteborg Kartan visar den geografiska spridningen av bolagets investeringar. Kvartalsrapport december

6 Drift, förvaltning och finansiering GARNISONEN I LINKÖPING Utvecklingen av den nya kvadratmeter stora fastigheten på Garnisonen i samt tillhörande parkeringsgarage går enligt planerna. Projektet förväntas stå färdigt under första kvartalet Hittills har bolaget slutit avtal med Ekobrottsmyndigheten för kvm. Dessutom är bolaget i dialog med flera potentiella hyresgäster. Ett nytt 10 år långt avtal omfattande kvadratmeter signerades med Landstinget i slutet av september. CAMPUS I ÖSTERSUND Bolaget har finansierat en hyresgästanpassning för Mittuniversitetet i form av en vindtunnel som hör till Nationellt vintersportcentrum. Detta ökar intäkterna i portföljen. LYSBOMBEN I STOCKHOLM Bolaget har kommit överens med Riksarkivet om ett nytt 25-års hyresavtal. Avtalet förutsätter godkännande från den svenska regeringen. 6 Kvartalsrapport december 2014

7 struktur Cirka aktieägare i Norge Cirka 950 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Öffentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) ca 78 % ca 22 % Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB Regementsfastigheter R Holding AB Öffentliga Fastigheter i Sverige C AB Öffentliga Fastigheter i Sverige B AB A4 Campus I4/A1 Garnisonsfastigheter AB Fastighets AB Lysbomben Universitetscampus kvm Sept Årshyra MNOK 63,8 Allmänt om bolaget Kontor kvm Sept Årshyra MNOK 103,7 Stockholm Kontor kvm Dec Årshyra MNOK 47,5 Haninge Bostäder kvm Mars 2005 Årshyra MSEK 85.7 Uppsala Bostäder kvm Feb Årshyra MSEK 69.6 Spridd Bostäder kvm Juni 2005 Årshyra MSEK OM BOLAGET Bolaget genomförde emissioner under 2004 och 2005 och har investeringar i kommersiella fastigheter med huvudsakligen offentliga hyresgäster i Sverige. Fastigheterna ligger i Stockholm, och. Totalt sett består fastighetsportföljen av cirka kvadratmeter. INVESTERINGSMANDAT Bolaget är ett onoterat svenskt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolaget ska investera i fastighets- och infrastrukturprojekt som i huvudsak har statliga och andra offentliga hyresgäster inom EU/EES-länder. Enligt bolagets investeringsmandat ska fastighetsportföljen realiseras mellan 2013 och 2017, beroende på när marknadsläget är mest gynnsamt ur investerarsynpunkt. Förvaltaren fortsätter att arbeta med den planerade transaktion som godkändes av aktieägarna i samband med en extra bolagsstämma den 2 april. Förväntningarna är att transaktionen kommer att genomföras första kvartalet Aktieägarna kommer att uppdateras löpande om utvecklingen. AVKASTNINGSMÅLSÄTTNING Bolagets målsättning är en netto egenkapitalavkastning före skatt motsvarande minst 9 procent per år, mätt som ett genomsnitt över perioden som bolaget bedriver verksamhet. Det ges ingen garanti för att avkastningsmålet uppnås. UTBETALNINGAR Enligt bolagets prospekt har bolaget en målsättning om årliga utbetalningar till aktieägarna. Baserat på bolagets ekonomiska situation bedömer styrelsen om det kan göras årliga utbetalningar. Det är bolagsstämman som eventuellt beslutar om utbetalningar till aktieägarna. Det ges ingen garanti för att bolaget gör årliga utbetalningar till aktieägarna. Kvartalsrapport december

8 Om rapporten Denna rapport är utarbetad av Obligo Investment Management AS, ett dotterbolag till Agasti Holding ASA. Rapporten bygger på källor som Obligo Investment Management AS anser vara tillförlitliga, men Obligo Investment Management AS kan inte garantera att informationen i rapporten är riktig eller fullständig. Alla upplysningar om framtida förhållande är förknippade med en rad förutsättningar och ger ingen garanti för framtida utveckling. Denna osäkerhet är knuten både till förhållanden i marknaden och till bolaget OFH. Ändringar i marknaderna kan komma snabbt och kan komma att få stor betydelse för utvecklingen i aktiekursen i OFH. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator på framtida avkastning. Obligo Investment Management AS tar inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller kostnad som uppstår av användningen av denna rapport. Investerare är medvetna om att det finns en risk för förlust på en investering i finansiella instrument, och Obligo Investment Management AS garanterar inte ett visst resultat. Denna rapport skall inte uppfattas som ett anbud eller en rekommendation om köp eller försäljning av aktien. Denna rapport är till bolagets aktieägare och är inte avsedd för offentlig publikation. 8 Kvartalsrapport december 2014

9 Obligo Investment Management AS PB 1753, 0122 Oslo, Norge