Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB"

Transkript

1 Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

2 Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 290 vindkraftverk i Sverige. Eolus har ofta nyckelfärdiga vindkraftanläggningar till salu. Med en gedigen branscherfarenhet etablerar vi vindkraftverk från världsledande tillverkare på mark med goda vindlägen. Vi säljer såväl hela nyckelfärdiga vindkraftverk, som andelar i enskilda verk och aktier i andelsägda vindkraftverk. Ni kan också köpa aktier direkt i Eolus Vind AB. Läs mer på 2

3 Vill du investera i vindkraft? Eolus Vind AB bygger under hösten 2011, 2 st vindkraftverk på Nyvallsåsen i Nordanstig kommun med planerad driftstart hösten Verken kommer att drivas i ett driftbolag. Vindkraftverken Vindkraftverken är av fabrikatet Vestas V90-2,0 MW med 105 m torn. Vestas är en världsledande tillverkare av vindkraftverk och kännetecknas av hög kvalitet och god driftsekonomi. Den beräknade årsproduktionen uppgår till kwh per verk. Kostnaden per verk är kr. Upplägg för Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB bildar bolaget. Verken säljs hela nyckelfärdiga eller i andelar om minst 1/8 En åttondel kostar kr. Andelsägaren svarar för finansiering av sin andel/andelar. Tidplan (preliminär) Bolag bildas med interimsstyrelse under hösten Intresseanmälan om att köpa andelar ska vara Eolus tillhanda senast 31 juli Bindande köp enligt detta erbjudande under augusti Betalning av handpenning efter kontraktstecknande. Antaganden Årlig produktion: kwh (avser helt verk) Elförsäljning: 53 öre/kwh Elcertifikat: 22 öre/kwh Ränta: 4,5 % Arrende: 4 % av bruttointäkterna 3

4 Indikativ investeringskalkyl Objekt: Vestas V90-2,0 MW, 105 m torn - Investering 5,90 kr/års kwh -Elcertifikat har antagits i 15 år. -Kalkylen bygger på att hela nettoinvesteringen lånefinansieras. -Under elpris i öre/kwh eventuell nätnytta ej inräknad. -Arrende uppgår till 4 % av produktionen. Pris för vindkraftverket inklusive: -Resning -Fundament -Ställverk -Elanslutning inkl. transf. -Mark och väg -Projektering -Teleanslutning, jordning mm. Totalinvestering: kr. Vindkraftkalkyl (kkr) Livslängd 20 år År n Ränta i % 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Amortering Ränteutgift Inflation Arrende 4 % Nättariff Drift Administration + skatt Försäkring Totalkostnad/år Produktion (MWh/år) Real prishöj. el % Elpris i öre/kwh Elcertifikat Total intäkt/år Vinst/förlust år n År Total vinst/förlust

5 Risker Andelsägande är alltid förenat med risk och det finns ett antal riskfaktorer som kan komma att få betydelse för Nordanstig Vind AB:s verksamhet och framtida utveckling. Bolaget kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Verksamhets- och marknadsrelaterade risker inkluderar beroende av regelverk, lagstiftning och politiska åtgärder samt risken att Bolagets lönsamhet påverkas negativt till följd av bland annat vindförhållanden och förändringar avseende elpriset, ränteläge samt kostnader för service och underhåll av vindkraftverket. Varken Eolus Vind AB eller Nordanstig Vind AB kan hållas ansvariga för investeringsbeslut som fattats baserade på uppgifter i detta memorandum. Kontakta oss För mer information, vänligen kontakta Anders Bergström, tel: , eller Henrik Andersson, tel: , Bilden visar vindkraftverkens placering. 5

6 Eolus Vind AB - en trygg och stabil samarbetspartner Eolus omsättning för verksamhetsåret 09/10 uppgick till Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus har för närvarande cirka aktieägare och 50 anställda i företaget. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Hässleholm och våra lokala kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall. För 3-årsperioden 2009/ /2012 har Eolus som mål att etablera minst 200 verk med en effekt på ca 400 MW. När det gäller förvaltningsverksamheten är styrelsens målsättning att portföljen av egna vindkraftverk ska ökas med 40 MW till och med Eolus äger för närvarade 28 vindkraftverk i Sverige. Den årliga produktionen är beräknad till 86 GWh = kwh, motsvarande personers hushållsel. 6

7 Intresseanmälan för delägarskap i Nordanstig Vind AB Erbjudandet gäller totalt 2 st Vestas V90-2,0 MW (105 m torn). Driftstart hösten Intresseanmälan att köpa andelar i Nordanstig Vind AB (reservation för namnändring) Jag är intresserad av att köpa st andelar i Nordanstig Vind AB. 1 st andel = 1/8-dels vindkraftverk (totalt en ägarandel motsvarande kr). Jag är intresserad av styrelseuppdrag Ja Nej Namn org. nr... Adress... Telefonnr..Mobil... Mailadress... Finansiering: Banken kräver mellan 25-35% i säkerhet. - Eolus Vind AB medverkar till att bilda bolag och säljer andelar. - Möjlighet finns att köpa flera andelar. - Nordanstig Vind AB utser en styrelse som sköter driften av bolaget och säljer elen till bästa möjliga pris mm. - Avkastningen utbetalas månadsvis till varje andelsägare. - Andelsägaren styr själv över avskrivning med mera (max 30 %) Riskfaktorer Att köpa andelar i Nordanstig Vind AB innebär risker. Nedan redogörs för ett antal olika riskfaktorer utan prioritetsordning som har betydelse för företagets framtida utveckling. Beroende av marknad och politiska åtgärder. Elpriset bestäms på den Nordiska elbörsen i Oslo, Nasdaq OMX Commodities. Utbud och efterfrågan på el gör att priset varierar under året. Stor betydelse för elpriset har fyllnadsgraden i vattenmagasinen och priset på export från och import till den Nordiska elmarknaden. På längre sikt har utbyggnadstakten av produktionsanläggningar stor betydelse. Vid produktion av el från vindkraftverk erhålls elcertifikat. I juni 2010 antog riksdagen regeringens proposition angående nya högre kvoter för elcertifikatsystemet. Sverige och Norge har enats om ett samarbete i syfte att försöka etablera en gemensam elcertifikatsmarknad från och med Vindkraftproduktion berättigar för tilldelning av elcertifikat i 15 år. Elcertifikatsystemet gäller till och med Det finns inga garantier att framtida riksdagar inte kan komma att fatta andra beslut. Beroende av räntekostnader och servicekostnader mm. De största kostnaderna vid förvaltning av vindkraftverk är räntekostnader, avskrivningar och kostnader för service och underhåll. Stigande marknadsräntor påverkar resultatet negativt. Med stigande ålder på vindkraftverken kan kostnader för service och underhåll avvika från de budgeterade. Intresseanmälan skickas eller mailas till Eolus Vind AB senast den 31 juli Eolus Vind AB Åsgatan Falun E-post: eller 7

8 Eolus Vind AB Åsgatan Falun Tel:

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under sommaren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstad kommun. Vindkraftverken säljs

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium

Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium Pressmeddelande den 31 januari 2009 Sida 1 av 7 Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 31 januari 2009 avhandlades bland annat följande ärenden:

Läs mer

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013 Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 Eolus VIND 2012/2013 och femårsöversikt Eolus 2012/2013 Nettoomsättningen uppgick till 1 204,9 (1 887,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2011 29 februari 2012

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2011 29 februari 2012 Delårsrapport 1 september 2011 29 februari 2012 Kraftig ökning av tillståndsgivna projekt, men tuffare marknadsförutsättningar Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2011 29 februari 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Qvinnovindar Falbygden

Qvinnovindar Falbygden ENERGIFAKTA Qvinnovindar Falbygden Ett engagemang för kvinnligt företagande och hot om uranbrytning på Falbygden var två skäl till Qvinnovindars bildande. Wanja Wallemyr, initiativtagare till Qvinnovindar

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Villkor i sammandrag Teckningskurs: 3,00 kr Emissionsbelopp: 105 000 000 kronor 1) Teckningstid: 30 november 11 december 2009 Antal nyemitterade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB (publ) Delårsrapport 1 september 2008 28 februari 2009 Sida 1 av 9 Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2008 28 februari 2009 Nettoomsättningen ökade med 83 procent och uppgick till

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier Rabbalshede Kraft AB (publ) rabbalshede KRAFT FÖRETRÄDESEMISSION 2013 DEFINITIONER Med Rabbalshede Kraft, Koncernen eller Bolaget avses i detta prospekt Rabbalshede Kraft

Läs mer

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7.

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7. Emissionsmemorandum Hudikvind AB 2011 1 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 3 Styrelsens försäkran 4 Villkor och anvisningar 5 Historik 6 Delägda anläggningar 7 Delägda projekt 8 Vindkraftsmarknaden 9

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

Windcap Årsrapport 2009

Windcap Årsrapport 2009 Windcap Årsrapport 2009 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. VD har ordet Koncept & design Laika Consulting

Läs mer

värdekedja En hållbar och hel

värdekedja En hållbar och hel Årsredovisning 2014 2 AVSNITTSRUBRIK ÅRSREDOVISNING 2014 Arise är ett kraftbolag med resurser och erfarenhet att hantera hela värdekedjan. Från planering, tillståndsansökan och vindmätningar till byggnation

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och

Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och A r i s e W i n d p o w e r A B Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 2 Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé,

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 december 2014 SAMMANFATTNING Vätterbygdens Vindkonsortium Vindkraft-Gruppen och Scanergy West AB har

Läs mer

Juli 2015 Företrädesemission

Juli 2015 Företrädesemission Juli 2015 Företrädesemission 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 är införlivad genom hänvisning. En digital version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida. Även

Läs mer

3 26113 Egenproducerad el från vindkraft

3 26113 Egenproducerad el från vindkraft LANDSTINGET SORMLAND Hållbarhetsnärnnden PROTOKOLL DATUM 2013-10-30 DIARIENR HBN13-001-10 3 26113 Egenproducerad el från vindkraft Behandlat av 1 Hållbarhetsnämnden Beslut Mötesdahun 2013-10-30 Ärendenr

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2015 om 350 000 000 kronor Joint Lead Arrangers Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Arise Windpower AB (publ) ( Bolaget

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Ett starkt första kvartal Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

AGAR Energi Västerbotten

AGAR Energi Västerbotten ENERGIFAKTA AGAR Energi Västerbotten Risträsk by i Västerbotten brukar kallas Sveriges högst belägna jordbruksby. Den ligger i Vilhelmina kommun på Stöttningfjällets sydsluttning ca 620 m.ö.h. Här har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer