Frågor och svar om el

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om el"

Transkript

1 Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför din faktura ser annorlunda ut nu? Det är ingen ny eller extra faktura - vi har bara bytt Källmärkt logotypen mot Söderhamn NÄRA. Det är din "vanliga" faktura för elhandel. Nu bara med vår logga. Det kanske var på grund av detta som det blev misstag vid betalningen av fakturan. Beloppet ska fortfarande betalas till samma bankgiro/plusgiro som tidigare. Gävle Energi fakturerar åt Söderhamn NÄRA Elhandel. Var uppmärksam på att du vid nästa inbetalningstillfälle betalar in till rätt bankgiro/postgiro. Fråga: Varför står det Gävle Energi på flera ställen på el-räkningen? Söderhamn NÄRA och Gävle Energi har ett gemensamägt elhandelsbolag. Gävle Energi fakturerar på uppdrag av Söderhamn NÄRA Elhandel Fråga: Tidigare använde ni en logotyp för Källmärkt? Vart tog den vägen? Vi har beslutat att använda vår Söderhamn NÄRA logotyp istället för Källmärkt, för att förtydliga att elen som du köper produceras lokalt och att det är Söderhamn NÄRA som står bakom. Enkelt och smidigt. I stället för att samtidigt prata om Källmärkt, Söderhamn NÄRA och Gävle Energi. Fråga: Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel? Enkelt beskrivet är det som med Banverket och SJ. Den ena står för infrastrukturen och den andra för trafiken. Fast i vårt fall är det så här: Söderhamn NÄRA står för elnätet, det vill säga kablarna som elen färdas genom, mätarna som talar om hur mycket el man förbrukar och att det finns kontakter som det går att koppla in lampor och annat i. Söderhamn NÄRA har tillsammans med Gävle Energi ett gemensamägt elhandelsbolag. Det innebär att de ser till att det kommer el genom kablarna så att det händer något när man tänder lampan eller sätter på spisen. Du som kund hos oss har två avtal elnät och elhandel. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

2 Fråga: Jag har nyss bytt elhandelsleverantör till Söderhamn NÄRA, och får nu två räkningar istället för en. Varför? Du får två fakturor - en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Gävle Energi fakturerar på uppdrag av oss. Fråga: Har ni någon fast avgift? I så fall hur mycket? Ja, det har vi. 275 kronor per år (inklusive moms). Fråga: Vad är ursprungsmärkning? Ursprungsmärkning för miljöns skull All el som säljs i Sverige ska märkas med sitt ursprung. Enligt bestämmelserna för märkningen ska den levererade elens olika källor anges, och redovisas i en procentsats. De olika källorna delas in som antingen förnyelsebara energikällor, kärnkraft eller fossila energikällor. Vi har tagit ställning och vill genom el från Söderhamn NÄRA erbjuda dig ett alternativ som är baserat på 100 procent förnyelsebara energikällor. Söderhamn NÄRA elmix (genom Källmärkt) Vattenkraft 57% Biokraft 30% Vindkraft 13% Summa förnybart 100% Fråga: Kan du berätta mer om el från Söderhamn NÄRA? Garanti för en renare el Med el från Söderhamn NÄRA elhandel garanterar vi att din totala elförbrukning täcks av en kraftproduktion baserad på förnybar energi som vind, vatten och biobränsle. Vår elkraft kommer från vindkraftverket biokraftvärmeverket Granskär i Söderhamn, Oskar i Gävle hamn, från ångturbinen Olga vid biokraftvärmeverket Johannes i Gävle, och från flera lokala vattenkraftverk i regionen. Men för att vår ambition inte ska ta slut bara för att vi inte har tillräckligt med egna produktionsanläggningar, så kompletterar vi med ren vattenkraft från älvar i Norrland.

3 Fråga: Vad menar du med garanti? Vår garanti innebär att vi alltid ser till att det produceras lika mycket förnybar el som du använder. De energislag vi värnar om är vind-, vatten- och biokraft. Vi håller vad vi lovar. För att du som kund ska veta att vi menar allvar utsätts vår el för en årlig översyn där våra revisorer kontrollerar att vi hanterat din elförbrukning på ett korrekt och etisk sätt. Fråga: Jag har en ny bostad. Hur gör jag för att få el? För att du ska få el måste du teckna två olika avtal: 1. Nätabonnemang/nätavtal För att du ska bli ansluten till elnätet måste du ha ett avtal med elnätföretaget där du bor. Det är nätföretaget som äger elledningar och elmätare. Nätbolaget har ett så kallat "naturligt monopol" i det område där de äger elnätet. I Söderhamn med omnejd ägs t ex elnätet bland annat av Söderhamn NÄRA AB (Nätområdes-id SHN). 2. Elavtal med elhandelsbolag När du har skrivit på ett avtal med nätföretaget (tecknat ett nätabonnemang) ska du sedan ha ett avtal med en elleverantör - ett elhandelsbolag. Elprisdelen är konkurrensutsatt och du har möjlighet att själv välja elbolag. Om du inte väljer kommer nätbolaget att anvisa dig ett elbolag. (Bor du exempelvis inom Söderhamn NÄRA Elnäts område anvisas du till Söderhamn NÄRA Elhandel.) Kom ihåg att teckna avtal med bolaget även om du anvisas en leverantör, annars får du ett så kallat tillsvidarepris som är högre än avtalspriserna. Viktigt att tänka på: Om du byter till en annan elleverantör trots att du redan har ett giltigt elavtal med din nuvarande elleverantör, kan du bli skyldig din nuvarande leverantör pengar.

4 Fråga: Vad består elkostnaden av? Din totala elhandelskostnad består av olika delar: Elpriset. Det är den här delen du kan påverka själv genom att välja ett avtal som passar dig. I den totala kostnaden finns även elcertifikat och en fast årsavgift. Energiskatt, som är en statlig skatt och bestäms av riksdag och regering Moms på 25 % tillkommer på både elpriset och energiskatten. Fråga: Vilket elavtal ska jag välja? Du kan välja mellan rörligt pris, fast pris, timspotpris eller vinter pris. Ett rörligt avtal följer prisrörelserna på den nordiska elbörsen Nord Pool, både uppåt och neråt. Väljer du ett fastpris vet du vad du betalar för elen under hela avtalsperioden. Med timspotpris betalar du marknadspris för din el, timme för timme. Om du vill bli timpriskund hos oss behöver du tills vidare kontakta kundtjänst för att knyta ett elavtal. Och med vinterpris har du det fasta avtalets trygghet under vinterperioden, och rörligt elpris under resten av året. Oavsett vad du väljer får du alltid 100% förnybar el när du tecknar avtal med oss. Kontakta oss gärna för att få hjälp utifrån just dina behov!

5 Fråga: Hur sätts elpriset? Nord Pool är en handelsplats för elproducenter och elhandlare, där elpriset sätts utifrån utbud och efterfrågan. Det vill säga att Nord Pool fungerar som vilken råvarubörs som helst. Om tillgången är dålig, då det finns lite vatten i vattenmagasinen eller då kärnkraftverken inte producerar för fullt, går det rörliga spotpriset upp. Och finns det gott om energi går priset ner. Priserna kan också påverkas av andra faktorer, som bränslekostnaden. Om priset på olja och kol ökar, ökar också elpriset. Dessutom köps ofta bränslet i en annan valuta än svenska kronor, ofta dollar eller euro. Därmed påverkas produktionskostnaden även av valutakursen. Efterfrågan på el varierar också mellan de olika årstiderna. Under vinterhalvåret används mycket mer el för uppvärmning och belysning. En ovanligt kall vinter bidrar till ett underskott på energi och då går priset upp. Det är alltså många olika faktorer som påverkar elpriset: Efterfrågan på energi Temperaturer och nederbörd Väderprognoser Vattentillgång i magasinen Driftstörningar/underhåll Priset på bränsle Priset på utsläppsrätter Valutakurser Överföringskapacitet Elcertifikat och energiskatt Framtidstro Fråga: Vad är elcertifikat? Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige. Elcertifikatsystemet ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Målet med elcertifikatsystemet är att öka den årliga elproduktionen från förnybara energikällor med 17 TWh år 2016 jämfört med 2002 års nivå. Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. För att skapa efterfrågan på elcertifikat är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa, i lagen definierade, elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elleverans/elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion. Elcertifikatsystemet skall enligt riksdagsbeslut vara aktivt till och med år Genom en lagändring flyttas, med början år 2007, den så kallade kvotplikten från elanvändaren (kunden) till ellhandelsbolagen. Det innebär också att kostnaden för elcertifikat nu ingår som en del i det totala elpriset. Syftet med lagändringen är att göra det lättare att jämföra priserna mellan olika elhandelsföretag. Vill du veta mer om elcertifikatsystemet? Besök gärna Energimyndigheten och Svensk Energi för mer information.

6 Fråga: Vad är energiskatt? Energiskatten är en konsumtionsskatt som går till statskassan och vars storlek bestäms av Riksdagen. Det finns normal energiskatt och reducerad energiskatt. Från och med 1 januari 2013 är den normala skatten 29,3 öre/kwh (exkl. moms). Den lägre skatten som gäller i Norrlandskommunerna är 19,4 öre/kwh (exkl. moms). Inklusive moms blir det 36,6 öre/kwh respektive 24,3 öre. Det som avgör om du ska betala den högre eller den lägre elskatten är alltså var någonstans (i vilken svensk kommun) den anläggning eller fastighet där elen förbrukas ligger. Den reducerade, lägre energiskatten gäller el som förbrukas i: Västerbottens län alla kommuner Norrbottens län alla kommuner Jämtlands län alla kommuner Västernorrlands län Ö-vik, Sollefteå, Ånge kommuner Gävleborgs län Ljusdals kommun Dalarnas län Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalens kommuner Värmlands län Torsby kommun Den högre energiskatten gäller i övriga Sverige. Fråga: Jag bor i södra Sverige. Får jag lägre energiskatt om jag byter till Söderhamn NÄRA Elhandel? Bara om anläggningen du vill teckna avtal för ligger inom en kommun med reducerad energiskatt. Fråga: Vad händer när mitt elavtal löper ut? I god tid innan ditt elavtal löper ut kommer vi att skicka ett nytt avtalsförslag med aktuella priser. Fråga: Vad är anläggnings id? En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anläggnings id på din faktura. Fråga: Varför betalar jag nätavgift? Nätavgift är den avgift du betalar för att få elen levererad till dig. I den summan ingår det förutom transportkostnaden även kostnader för drift och underhåll. Nätavgiften består av två delar, en fast avgift som är beroende på vilken säkrings-storlek du har och en rörlig avgift som är beroende av den energiförbrukning du har.

7 Fråga: Vad påverkar min elförbrukning? Den el du förbrukar i ett hushåll brukar delas upp i hushållsel, el för uppvärmning och till varmvatten. Förbrukningen beror bland annat på: vilken värmekälla du har vädret och årstiderna hur du hushåller med din el hur ofta och hur länge du använder hushållsmaskiner hur stort hus du har (om- och tillbyggnader påverkar) hur väl isolerat ditt hus är varmvattenförbrukning hur många ni är i familjen Fråga: Vad kostar elen? Äldre kylskåp. Kostnad per dygn? 2:16 kr Nytt kylskåp. Kostnad per dygn? 0:70 kr Äldre frys. Kostnad per dygn? 4:11 kr Ny frys. Kostnad per dygn? 1:30 kr Kaffebryggare. Kostnad för 30 minuter? 0:60 kr Brödrost. Kostnad för 5 minuter? 0:14 kr TV, 24 tums plasma. Kostnad för 3 h per dygn, resten i standby? 1:35 kr Vattenkokare. Kostnad för 5 minuter? 0:19 kr Ugn. Kostnad att använda i 3 timmar? 6:75 kr Diskmaskin. Kostnad att köra en disk? 2:10 kr Lågenergilampa, 9 W. Kostnad att ha tänd i 4 timmar? 0:09 kr Fråga: Vad får jag för pengarna? Istället för att köpa en Magnumglass för cirka 22 kronor så kan du köpa 15 KWh med el. För de pengarna så kan du; Titta på TV i 30 timmar Köra 5 tvättmaskiner Använda en laptop i 25 timmar Ha en adventsljusstake tänd i en vecka Ladda din mobil 1 vecka

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar?

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar? ELPRYLAR Kylskåpet är vår mest populära elpryl i hemmet, enligt en undersökning. sidan 14 klimatsmart»satsa på energi, här kan du få jobb!«så grillar du på ett klimartsmart sätt. Plus andra smarta tips

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. Från vår största förnybara resurs: skogen. Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer