Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?"

Transkript

1 Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

2 Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal? Rapporten, som jag förra året gav ut för första gången, gör en sammanställning och utfall av föregående vinter. Jag kan konstatera att för vintern 2013/2014 var ett rörligt pris mest fördelaktigt, givet förhållandena. Hur ser då läget ut inför kommande vinter? Rapporten ger en bild av nuläget på elmarknaden med tillgänglighet för vattenkraft och kärnkraft, och vad vi har att förvänta oss för prissituation den kommande vintern. För vinterns priser är vädret samt tillgången till vattenkraft och kärnkraft nyckelfaktorer. När vi nu är på väg in i vinterperioden ser vi relativt låga nivåer för vattenkraften men å andra sidan en förväntad god kärnkraftproduktion. Därför har vädrets utveckling störst påverkan på elpriset framöver. Givet förutsättningarna blir därför min generella rekommendation att välja Rörligt elpris. Som konsument bör man vara medveten om att rekommendationen kan variera från år till år. Förutsättningarna för elproduktionen varierar på samma sätt som vädret och gör att inget år är det andra likt. Jessica Krook Elmarknadsexpert sid 2/9

3 öre/kwh Elprisets utveckling Sedan 2008 har det rörliga priset generellt varit i nivå med eller lägre än fastprisavtalen. Under perioder kan dock det rörliga priset bli mycket högt vilket framgår av den röda linjen i diagrammet som visar priserna för en villa med elvärme. 120 Villa med elvärme Rörligt pris 1-årsavtal 2-årsavtal 3-årsavtal Detta föranleds ofta av t.ex. underskott i vattenmagasinen, låg kärnkraftproduktion, ovanligt låga temperaturer eller försämrade överföringsmöjligheter av el mellan länder. I värsta fall samverkar några eller flera av dessa faktorer, vilket har varit fallet under de historiska topparna för det rörliga priset. Tydliga exempel är pristopparna 2008, 2010 och Risken för pristoppar måste man som kund ha med i beräkningen om man har ett hushåll med hög förbrukning. För perioden har det rörliga priset varit det mest fördelaktiga, om man har haft rörligt avtal över tid. Det gäller då att man har kommit in på avtalet i rätt tid och inte prickar in en pristopp, då dröjer det innan avtalet står sig mot de fasta alternativen. Tyvärr sammanfaller ofta höga priser med hög förbrukning, vilket direkt blir märkbart på fakturan. Då el inte kan lagras, fungerar marknadsmekanismen så att priset går upp för att kunna möta efterfrågan. Även om de fasta priserna ligger något högre än det rörliga under perioder, så ger ett fast avtal fördelen att man slipper oroa sig för prisuppgångar som kan bli dyra. sid 3/9

4 Vem vann vintern 2013/2014? Vintern 2013/2014 var en mild vinter vilket resulterade i en mindre förbrukning hos de flesta. Elmarknadsläge med god kärnkraftproduktion, ett hydrologiskt läge som låg runt det normala samt milda temperaturer, resulterade i att vi fick historiskt låga priser. Kronan började stärkas igen mot euron efter uppgången på hösten 2013, vilket gjorde elen billigare i Sverige. Förbrukningen i Sverige hamnade för högsta timmen under vintern på MW, vilket vi uppnådde under en av de kalla vinterveckor som vi såg i januari. Svenska Kraftnäts prognos inför vintern var att högsta förbrukningen skulle nå upp till MW. En eluppvärmd villa som den milda decembermånaden förbrukade kwh, betalade med ett rörligt pris kr för december och totalt kr för vintern. Vid ett kallt scenario hade priset för vintern istället uppgått till kr med dåvarande priser. Dock brukar även priserna stiga i ett sådant scenario. Vi ser också att skillnaden mellan ett milt och ett normalt scenario under vintermånaderna blir 941 kronor för den som valde rörligt pris. Vi kan konstatera att de som valde ett rörligt elpris vintern 2013/2014 totalt betalade mindre än kunder med ett Fastpris. Den milda vintern gav en relativt marginell skillnad mot Fastpris 1 år och uppgår till 313 kr. Jämfört med Fastpris 3 år var vinsten för kunden med Rörligt pris 317 kronor. Priserna i beräkningen nedan är baserat på Prisområde 3, Stockholm. Vintern 2013/2014 Milt scenario Normalt Scenario Kallt scenario kwh kwh kwh Fastpris 1 år Elpris Skatt Moms Totalt pris Förbrukning Kostnad kr Förbrukning Kostnad kr Förbrukning Kostnad kr öre/kwh Dec 44,0 29,3 1,25 91, kwh 1869 kr 2400 kwh 2199 kr 3000 kwh 2749 kr Jan 42,3 29,3 1,25 89, kwh 1977 kr 2600 kwh 2326 kr 3250 kwh 2907 kr Feb 41,2 29,3 1,25 88, kwh 1798 kr 2400 kwh 2116 kr 3000 kwh 2645 kr Fastpris 2 år 6290 kwh 5644 kr 7400 kwh 6641 kr 9250 kwh 8301 kr Dec 43,9 29,3 1,25 91, kwh 1867 kr 2400 kwh 2197 kr 3000 kwh 2746 kr Jan 42,7 29,3 1,25 89, kwh 1988 kr 2600 kwh 2339 kr 3250 kwh 2924 kr Feb 41,9 29,3 1,25 88, kwh 1815 kr 2400 kwh 2135 kr 3000 kwh 2669 kr 6290 kwh 5671 kr 7400 kwh 6671 kr 9250 kwh 8339 kr Fastpris 3 år Dec 43,3 29,3 1,25 90, kwh 1852 kr 2400 kwh 2179 kr 3000 kwh 2724 kr Jan 42,5 29,3 1,25 89, kwh 1983 kr 2600 kwh 2332 kr 3250 kwh 2915 kr Feb 41,8 29,3 1,25 88, kwh 1814 kr 2400 kwh 2134 kr 3000 kwh 2667 kr 6290 kwh 5648 kr 7400 kwh 6645 kr 9250 kwh 8307 kr Rörligt Dec 40,8 29,3 1,25 87, kwh 1787 kr 2400 kwh 2103 kr 3000 kwh 2628 kr Jan 37,3 29,3 1,25 83, kwh 1839 kr 2600 kwh 2164 kr 3250 kwh 2704 kr Feb 37,5 29,3 1,25 83, kwh 1705 kr 2400 kwh 2005 kr 3000 kwh 2507 kr 6290 kwh 5331 kr 7400 kwh 6272 kr 9250 kwh 7840 kr * Energiskatten är oförändrad 2014 sid 4/9

5 En tumregel säger att en grads kallare väderlek än normalt brukar ge fem procent större energianvändning för uppvärmning av ett hus. Skulle det exempelvis vara i genomsnitt 5 grader kallare kallare än normalt, innebär det en ungefärlig värmeförbrukning som är 25 procent högre än normalt. Som framgår av räkneexemplet så är påverkan för kunder med Fastpris helt kopplad till ökad energianvändning och beror på vilket pris kunden har bundit sitt pris till. Kunden med Rörligt pris påverkas däremot både av variation i förbrukning och pris. Räkneexempel Förbrukning vid Kallt scenario januari Rörligt elpris för januari 2014 Summa månadsräkning Påverkan av högre rörligt pris i januari 2011 jämfört januari 2014 Påverkan pga. ökad förbrukning mellan normalt och kallt Summa högre elräkning för en eluppvärmd villa 2011 jämfört med kwh 83,21 öre/kwh kr kr kr kr Läget inför förestående vinter 2014/2015 Inför kommande vinter har Svenska Kraftnät gjort en prognos för förbrukningen i landet. Den högsta förbrukningen förväntas bli ca MW vid en normalvinter och MW vid en tioårsvinter. Detta är 600 MW lägre än i 2013 års prognos vilket beror på att elförbrukningen i Sverige har minskat det senaste året jämfört med föregående år. Med ett antagande om ca 90 procents tillgänglighet för kärnkraften beräknas MW kärnkraft vara tillgänglig när kraftbehovet är som störst. Kärnkraften är också den känsligaste faktorn då den har en stor påverkan vid oväntade produktionsbortfall. Vindkraften fortsätter att byggas ut och vi ser ca 1 GW högre installerad vindkraft under Sverige förväntas för vintern 2014/2015 vara självförsörjande på el, även i de timmar då efterfrågan är som störst. Det är 900 MW bättre än prognosen för föregående vinter. Dels beror det på lägre förväntad elförbrukning, dels på att mer produktionskapacitet förväntas vara tillgänglig jämfört med föregående vinter. Det hydrologiska läget har försämrats under året framförallt efter en torr och varm sommar. När sid 5/9

6 vi kom in i sommarmånaderna bjöds det på varmt och torrt väder vilket resulterade i ett sjunkande hydrologiskt läge. Det varma vädret resulterade i att Sverige tappade en del potentiell produktion som dunstade bort. I Norge fick man det motsatta då det kom tillskott i magasinen när det smälte i glaciärerna. September månad fortsatte att vara torr och det hydrologiska underskottet fortsatte att försämras. De senaste veckorna har bjudit på mer nederbörd och framöver visar prognoserna på ytterligare nederbörd. Vädret har en stor påverkan på den nordiska elmarknaden och om man ser mer eller mindre nederbörd jämfört med normalt så driver detta marknaden.i övrigt ser produktionsutbudet bra ut inför vintern. Även kronans utveckling mot euron har påverkan på elpriset. Rekommendation inför vintern 2014/2015 Det är alltid viktigt att utgå från den egna ekonomin och de förutsättningar man har inför fluktueringar i elpriset. Inför vintern ser situationen god ut med minskad elförbrukning och god förväntad elproduktion. Men trots detta kan man under vintern få pristoppar vid kallt väder och oväntat bortfall i elproduktionen. Om man har en generellt lägre förbrukning eller känner att man kan ta tillfälliga kostnadsökningar, kan ett rörligt pris vara ett bra alternativ. Men den ekonomiska effekten blir större vid en kall vinter då den avtalstypen ger en ökning både i pris och elförbrukning. Har man valt ett fast pris blir man endast påverkad av den ökade elförbrukningen då priset ju är känt i förväg. För vinterns priser är vädret samt tillgången till vattenkraft och kärnkraft nyckelfaktorer. När vi nu är på väg in i vinterperioden ser vi relativt låga nivåer för vattenkraften men å andra sidan en förväntad god kärnkraftproduktion. Därför har vädrets utveckling störst påverkan på elpriset framöver. Priserna i Tyskland påverkar vår prisbild i Sverige och i Norden då Sverige eller de andra länderna kan exportera eller importera kraft. Tyskland ligger aningen högre än de nordiska elpriserna gör men styrs framförallt av bränslemarknaden och priset på utsläppsrätter, som har haft en fallande utveckling den senaste tiden. Framförallt har den globala efterfrågan minskat på fossila bränslen men en stark dollar har också drivit marknaden då både kol och olja handlas i USD. Under hela 2014 har vi sett låga priser på elmarknaden och har inte haft några pristoppar. Sammanfattningsvis så ser läget stabilt ut framöver men vi är på väg in i en kallare period med högre efterfrågan. Det ser ut som att vi är på väg in i vinterperioden med lägre nivåer än normalt i vattenmagasinen vilket kan skapa utrymme för prisuppgång. Bjuder istället vädret på mer nederbördsrika månader så borde marknaden sjunka. Min huvudsakliga rekommendation är att teckna Rörligt pris då vi sammantaget ser ut att ha en god kraftbalans inför vintern. Vill man vara säker på sitt elpris under kommande vinter finns det många bra Fastprisalternativ med fördelaktiga priser. sid 6/9

7 Appendix Prisutveckling vad påverkar priset? Spotpriser, årsmedel per Elområde* SE1 39,3 54,3 42,9 27,7 33,9 SE2 39,3 54,3 42,9 27,7 33,9 SE3 39,3 54,3 40,8 28,2 34,1 SE4 39,3 54,3 43,6 29,8 34,5 *öre/kwh Historisk produktion/förbrukning i TWh Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig värmekraft Summa elproduktion Import/Export Förbrukning Temperaturkorrigerad förbrukning Sveriges elanvändning minskade med 3,9 procent men på årsbasis uppstod ändå en nettoimport. En förklaringsfaktor var att kärnkraften endast levererade 50 TWh. Spotpriset var fallande fram till andra halvan av året, då vände trenden. Vintern 2009/ 2010 blev den kallaste på många år, vilket sammanföll med problem i den svenska kärnkraften och ledde till timvisa rekordpriser. En tidig vårflod och mycket regn under sommaren och hösten 2010 medförde att vattenmagasinen kunde fyllas till historiskt höga nivåer. Köldknäppen under slutet av 2009 och början av 2010, resulterade i att priset på den nordiska elbörsen under några timmar steg kraftigt. Den 17 december var priset uppe på 14 kronor per kwh under två timmar och den 8 januari uppgick det till 10 kronor per kwh under tre timmar. En bidragande orsak vid båda tillfällena var som tidigare nämnt att kärnkraft var ur drift eller kördes begränsat. Den hydrologiska balansen försämrades successivt samtidigt som kraftig kyla slog till. Svenska Kraftnät varnade för ansträngd effektsituation. Effektreserven fick aktiveras flera gånger under vintern. sid 7/9

8 2010 Året inleddes dramatiskt. En kall och utdragen vinter inledde året och en kall och tidig vinter avslutade året. Ökad efterfrågan, dels till följd av återhämtning i industriförbrukningen, dålig tillrinning och periodvis lägre kraftproduktion gav rekordhöga spotpriser vintertid. Förbrukningen ökade med 6,3 procent för året och importen landade på 2,1 TWh. Kärnkraften nådde knappt 56 TWh i årsproduktion. På det politiska planet fattades beslut om att Sveriges nuvarande tio kärnkraftreaktorer ska få ersättas med nya reaktorer. Det genomsnittliga systempriset blev drygt 50 öre/kwh, vilket kan jämföras med 37 öre/kwh år Den sämre tillgången på vattenkraft medförde att det genomsnittliga priset i Tyskland var cirka 10 procent lägre än i Norden under året. Tidigare var relationen omvänd Året startade med en kall vinter och kärnkraft med fortsatt låg drifttillgänglighet. Detta ledde under våren till ett underskott på el som i vanliga fall hade kunnat leda till elbrist men tack vare en tidig vårflod lättade trycket på elmarknaden. Resten av året skedde återhämtning och vattenmagasinen fylldes på. I takt med återhämtningen vände också priserna ned under senare delen av året. I takt med ökad fyllnadsgrad i magasinen, högre temperaturer och en ekonomisk osäkerhet som dämpade efterfrågan, pressades spotpriserna nedåt till rekordlåga nivåer under hösten. Vattenbalansen återställdes dock under året och snittpriset i Norden blev cirka 10 procent lägre än i Tyskland. Alltså omvänd relation jämfört med Första delen av året präglades således av en hög spot, kall väderlek och ett stort underskott i den hydrologiska balansen. Vecka fanns det ett underskott på 40 TWh vilket vände till plus under vecka 32. Kalenderåret avslutades med ett överskott i hydrologin på nästan 8 TWh var även året som fick igång kärnkraftdebatten ordentligt; kärnkraftolyckan i Fukushima skakade hela världen. Tyskland fattade kort därefter beslut om att stänga all kärnkraft i landet till år En annan stor händelse var att Svenska Kraftnät delade in Sverige i fyra elområden. Inledningsvis gav detta stora skillnader mellan områdena som över tid har jämnat ut sig Vintern 2012 betraktas som en normalvinter, även om det på sina håll var ovanligt kallt och nederbördsrikt i december. God tillgänglighet i kärnkraften gav en stabil prisutveckling. Både total elproduktion, vindkraft och export slog rekord med god marginal. God tillgång på vattenkraft, förbättrad tillgänglighet i kärnkraften och internationell lågkonjunktur bidrog till sid 8/9

9 spotpriser som var på en relativt låg nivå hela vintern. Undantagen var ett par pristoppar i december och januari när förbrukningen var som högst. År 2012 var liksom 2011 ett vattenrikt år med en fyllnadsgrad under hösten som låg cirka 10 procentenheter över medel i de svenska vattenmagasinen. När efterfrågan var som störst i början av december, slutet av januari och mitten av mars importerades mer el än vad som exporterades men för året som helhet nådde exporten rekordnivån 20 TWh. Våtår, hög tillgänglighet i kärnkraftverken och tidvis milt väder är de främsta förklaringarna till den stora exporten Året inleddes med kallt och torrt väder där vi fick med oss ett stort hydrologiskt underskott. Vintermånaderna höll sig ändå stabilt till följd av en fortsatt global lågkonjuktur, stabil kärnkraftproduktion på ca 90 % i Sverige och framförallt att vi inte fick någon ihållande kyla över landet. Högst priser fick vi under mars/april då det drog in en sen kyla samtidigt som det var låga tillrinningar. Magasinsnivåerna före vårfloden var 6 procent lägre än normalt och underskottet var knappt 20 TWh. Under 2013 var kärnkraftrevisionerna främst planerade under vår och höst. Det blev även en del oplanerade stopp men generellt var det ett bra kärnkraftår. Under hösten fick vi kraftiga nederbördsmängder och det hydrologiska underskottet återhämtade sig ordentligt och var nästan på normala nivåer vid årsskiftet. Vi såg även en extremt kraftig vindproduktion under slutet av året som också satte press på priserna och i euro fick vi de lägsta priserna för året. Dock försvagades den svenska kronan vilket fick en effekt på priserna och i kronor blev sommarmånaderna ändå lägst. I början av året stod kronan runt 8,55 medan den i slutet av december hade försvagats till 9,00. Skillnaderna mellan de fyra prisområden var inte stora under året. Årsmedelpriset var för Luleå/Sundsvall 338,51 kronor, Stockholm 340,77 kronor och Malmö 345,02 kronor. Framförallt var det under november månad som Malmöpriserna blev högre då vädret blev kallare samtidigt som det var kapacitetsbegränsning mellanprisområde Stockholm (SE3) och Malmö (SE4). sid 9/9

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer