Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor"

Transkript

1 Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

2 Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel?

3 Avregleringen av elmarknaden 1 januari 1996 Fri konkurrens för handel och produktion Separerade elhandel och nät Syfte: öka valfrihet för konsumenterna och skapa förutsättningar för ökad konkurrens inom elförsörjningen

4 Ex Karlstads Elnät & Energi Juridiskt skilda bolag Du som kund har två avtal ett för elnät och ett för elhandel Kan inte föra över vinstpengar mellan bolagen Myndigheterna granskar Elnäts prissättning samt att avkastningen är skälig

5 Vad är ett nätföretags roll på elmarknaden Grundläggande affärsidé Förflytta elen geografiskt till dit kunden vill ha den och leverera med rätt spänning "just in time 99.96% tillgänglighet Ansvarsområden och roll Neutral part Ansluta nya kunder Överföra el på icke diskriminerande villkor Utgöra plattformen för elmarknaden: Mätning och avräkning av all el; förbrukning/produktion Rapportering av mätvärden till kunder och aktörer Administrera byte av elleverantör och kunder som flyttar Anvisa elleverantör till kunder som inte väljer

6 Naturligt monopol Koncession (tillstånd) krävs för att bygga ledningar område (oftast < 24 kv) linje (oftast > 24 kv) Koncessionen är det som ger rättigheter och skyldigheter Reglerad verksamhet, Energimarknadsinspektionen har ansvaret för att hitta balansen mellan samhälle, kund och företag

7 Elnät Elnäten = infrastrukturen Områdesvisa monopol Samhällsekonomiska skäl dyrt att bygga nät Nätmyndigheten övervakar och reglerar

8

9 Elhandel Elhandelsbolagen = trafiken Fri konkurrens. Kan leverera på alla nät Priset sätts på Nordpool Måste inte själv vara producent av el

10 Hur sätts elpriset?

11 Nord Pool den nordiska elbörsen Vi köper el via den nordiska elbörsen Nord Pool och säljer vidare till hushåll och företag Marknadsplats för elhandel Likvid marknad Hälften av den fysiska elproduktionen går via Nord Pool Prisnoteringar tre till fem år framåt i tiden

12 Vad påverkar elhandelspriset? Kraftbalansen dvs. förhållandet mellan totalt utbud resp. efterfrågan Efterfrågan i Norden Industrikonjunkturen (elintensiva branscher) Temperaturen (el för uppvärmning) Ekonomisk utveckling (disponibel inkomst) Produktion i Norden Hydrologisk balans (tillrinning och magasin) Pris på utsläppsrätter Bränslepriser (inkl. fraktkostnader och växelkurs) Förväntningar Genuin osäkerhet om framtiden

13 Vad betalar du för?

14 Elkostnadens delar Din sammanlagda elkostnad består av avgifter från ditt - Elnätsföretag - Elhandelsföretag - Energiskatt och moms Både från elnäts- och elhandelsföretaget kan det förekomma fasta och rörliga avgifter. Nätavgiften: ca 1/5 av totala kostnaden Källa: Svensk Energi 2007

15 Totala elkostnadens fördelning (andelen) kWh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser 100% 80% 60% 40% Nätavgiftens andel har minskat 20% 0% Skatt, moms och elcertifikat Nätavgift Elenergipris Källa: SCB, Svensk Energi

16 Totalpriset (median i Sverige) Nätpriset har realt inte påverkat slutkundpriset

17 Utveckling av nätavgifterna i Värmland Nätavgifter kontra KPI/FPI - Värmland KPI 16L 16A 5000 kwh 20A kwh Faktorprisindex, lokalnät

18 Fakturan - snart enklare! Traditionellt sett finns det två typer av fakturor: Preliminär; baseras på tidigare förbrukning Avstämning; mätaren avläses och fakturan korrigeras så att du ser den faktiska förbrukningen. Legala krav gör att nätavgift och elhandel måste särredovisas. Avgifter som energiskatt och moms måste redovisas. Branschen har enats om gemensam terminologi för att underlätta för kunden. Månadsvis avläsning senast 1 juli 2009 När du fått den nya mätaren kommer varje faktura normalt vara utifrån din faktiska förbrukning.

19 Nätavgiften, vad är det? Nätavgiften består av 2 delar: Abonnemangsavgift: fast, påverkas inte av din konsumtion Överföringsavgift: rörlig och styrs därför av hur mycket el du konsumerar. Ju mer el som överförs, desto högre blir denna rörliga del av din faktura Hur mycket du betalar för den fasta abonnemangsavgiften beror på säkringens storlek, som är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle

20 Vilka kostnader har ett nätbolag? 12% 1% 25% 7% 10% 5% Överliggande nät Kapitalkostnad Nätförluster Drift & underhåll Marknadsplattformen Kundservice Myndighetsavgifter 40%

21 Varför skiljer sig avgifterna mellan elnätsbolagen?

22 Bakgrund - nätavgifterna Geografisk närliggande områden ska ha samma prislistor, efter särskilt beslut av Energimarknadsinspektionen Avgifterna ska vara oberoende vart man bor inom ett område och bygga på kostnaderna i området Avgifterna ska avspegla hur kunden nyttjar elnätet och vara icke diskriminerande Enkeltariff 20 A kostar lika mycket inom hela Fortums område Värmland/Skaraborg Karlstad Elnät har en annan nätavgift för samma tariff

23 Varför skiljer nätavgifterna? Elmarknadsinspektionen övervakar vår prissättning Nätavgiften ska täcka våra kostnader för att driva, underhålla och investera i elnätet Olika områden = olika nätavgifter Elnätets struktur ger största skillnaden Fortum-kunden betalar för 185 m/kund Karlstad-kunden betalar för 36 m/kund öre/kwh Intäkter/avgifterna Elnätet Kundspecifikt Överliggande nät Karlstad Fortum Värmland/Skaraborg

24 El i alla väder, vår målsättning! Vanligaste orsakerna vid oplanerade avbrott Nätbolagens uppdrag: el utan störningar! Vi underhåller elnäten Vi förstärker elnäten Vi bygger nya elnät Vi avhjälper fel Vädret Olycka Då och då avbryts eldistributionen genom planerade eller oplanerade avbrott Fel på komponenter

25 Skillnaden för några typkunder 2008 års avgifter kr/år, inkl.moms Karlstad Fortum Värmland/Skaraborg Lägenhet, 2000 kwh Villa 16A, 5000 Villa m elvärm, 20A, kWh Stor villa m elvärme, 25A, kwh

26 Vaddå mättarreform?? Från 1 juli 2009 Fakturan faktisk förbrukning istället för beräknad Läsa av mätaren 1 gång/månad Alla mätare byts ut

27 Syftet med mätarreformen Enklare och tydligare för dig som elkund Lättare att bli medveten elkonsument Faktura utifrån din förbrukning mer direkt koppling Ingen avstämningsfaktura en gång per år Olika nivå på fakturan utifrån årstid och din förbrukning senaste månaderna Snabbt se resultat av vidtagna åtgärder

28 Ex eluppvärmd typvilla 20A Årsförbrukning: kwh Total kostnad: kr Kostnad kontra Fakturering (nät+el) Faktura - total Kostnad, total 4000 Kr/månad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

29 Ex eluppvärmd typvilla 20A Årsförbrukning: kwh Total kostnad: kr Kostnad per kvartal: kr Kr/månad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

30 Ex eluppvärmd typvilla 20A Årsförbrukning: kwh Total kostnad: kr 6000 Q kr Q kr Q kr Q kr Kr/månad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

31 Kommer jag att kunna få utjämnad elfaktura?

32 Går de nya mätarna för fort?

33 STFI har testat 8000 mätare SP Sveriges Tekniska ForskningsInstitut ansvarar för löpande kontroll av mätare Kontrollerar mätare per år Tillåten mätnoggrannhet: 5 procentenheter 0,1-0,2 % felvisning i snitt

34 Du kan påverka dina kostnader Enkla åtgärder i vardagen sänker din elanvändning, och därmed dina kostnader. Alla invånare i Karlstad och Hammarö kommun kan vända sig till energirådgivarna i Rådrummet. Fortums kunder kan dessutom få hjälp av Energihjälpen -vår satsning på att hjälpa dig som kund att använda din energi effektivare. Använd el med eftertanke. Vinsten är dubbel, då effektiv användning även minskar vår gemensamma påverkan på miljö och klimat

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Ei R2013:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:10 Författare: Projektgrupp Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer