Drift Underhåll Installation Garanti Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift Underhåll Installation Garanti Handbok"

Transkript

1 2018 Mercury Mrine Xi3 trådlös version Drift Underhåll Instlltion Grnti Hndok 8M swe

2 swe

3 INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde Xi-SERIEN TRÅDLÖS FOTPEDAL FCC ID MVU09291 Xi-SERIEN TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL FCC ID MVU09305 IC: 6094A-09291, 6094A Denn enhet står i överensstämmelse med Prt 15 i FCC Rules. Den får nvänds endst under förutsättning tt följnde två villkor är uppfylld: 1. Denn enhet kn orsk skdlig störningr. 2. Denn enhet måste ccepter ll mottgn störningr, inklusive störningr som kn orsk driftsprolem. Denn enhet står i överensstämmelse med FCC Rules. Ändringr eller modifiktioner som inte uttryckligen godkänts v prten nsvrig för efterlevnd kn upphäv nvändrens rätt tt nvänd denn utrustning. Denn nordningen uppfyller med RSS-stndrden(ern) som inte ehöver uppfyll Industry Cnds licenskrv. Den får nvänds endst under förutsättning tt följnde två villkor är uppfylld: (1) utrustningen får inte generer skdlig störning, och (2) måste kunn ccepter ll mottgn störningr, inklusive störningr som kn påverk dess funktion. Le présent ppreil est conforme ux CNR d'industrie Cnd pplicles ux ppreils rdio exempts de licence. L'exploittion est utorisée ux deux conditions suivntes: (1) l'ppreil ne doit ps produire de rouillge, et (2) l'utilisteur de l'ppreil doit ccepter tout rouillge rdioélectrique sui, même si le rouillge est susceptile d'en compromettre le fonctionnement. Förenklt EU-intyg om överensstämmelse Härmed intygr Attwood Corportion tt rdioutrustningstypen Xi3 trolling-motorsystem uppfyller krven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständig texten i EU-intyg om överensstämmelse finns tillgänglig på följnde internetdress: Viktig driftsinformtion! ISO B - Försiktighetssymolen Konsulter denn dokumenttion i ll fll där denn symol viss. Denn symol nvänds för tt informer dig om potentiell RISK eller åtgärder som kräver åtgärder v dig. Användning v denn utrustning på något nnt sätt än vd soim specificers v Attwood Corportion kn påverk konstruktionens integritet och gör den osäker. VARNING! Denn produkt är ej vsedd tt nvänds i en explosiv miljö. ADVERTENCIA: Este equipo no está diseñdo pr uso en tmósfers explosivs. AVVERTIMENTO: Quest pprechitur non è inteso per l'uso in mienti esplosivi. WARNUNG: Ds Ausrüstung drf in einer explosiven Umgeung NICHT verwendet werden. ADVERTISSEMENT: Cet équipement n'est ps prévu pour une utilistion ds des environments explosifs. Tck! Tck för tt du köpte en MotorGuide Xi3 trådlös trollingmotor. Xi3 hr konstruerts och tillverkts för tt ge prestnd som fiskre kräver: tyst drift, pålitlighet och precisionsreglge. Vi är övertygde om tt Xi3 kommer tt ge dig en mer tillfredsställnde fiskeupplevelse och vi uppskttr ditt vl v MotorGuide. Registrer din ny Xi3 på motorguide.com eller fyll i och skick in det medföljnde grntiregistreringskortet. swe i

4 Grntimeddelnde Produkten du hr köpt leverers med en Begränsd grnti från MotorGuide. Grntivillkoren eskrivs i Grntiinformtion i denn hndok. Grntivillkoren innehåller en eskrivning v grntiperioden, viktig friskrivningsklusuler och skdeegränsningr och nnn relterd informtion. Läs igenom denn viktig informtion. All eskrivningr och specifiktioner som förekommer vr ktuell då denn instruktionsok godkändes och gick i tryck. MotorGuide, vrs policy är tt ständigt förättr sin produkter, förehåller sig rätten tt när som helst upphör med viss modeller, tt ändr specifiktioner, design, procedurmetoder utn föregående meddelnde eller åtgnde. MotorGuide, Lowell, Michign U.S.A. Mercury Mrine Egle och Lowrnce är registrerde vrumärken som tillhör Nvico Inc. Grmin är ett registrert vrumärke som tillhör Grmin Ltd. Humminird är ett registrert vrumärke som tillhör Johnson Outdoors Mrine Electronics, Inc. Vexilr är ett registrert vrumärke som tillhör Vexilr, Inc. Copyright- och vrumärkesinformtion MERCURY MARINE. Med ensmrätt. Kopiering, inklusive delvis kopiering, utn tillstånd är förjudet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M with Wves Logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury with Wves Logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter och We're Driven to win är registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Pro XS är ett vrumärke som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. ii swe

5 Grntiinformtion MotorGuides 2 års egränsd grnti... 1 Allmän informtion och komponentidentifiering Komponentidentifiering... 3 Anteckn serienumret... 4 Produktregistrering... 4 Förrens nsvr... 4 Att skydd människor i vttnet... 5 Säkerhetsmeddelnde för pssgerre... 5 Förslg för säker åtnvändning... 5 Produktinstlltions, kel och tteriinformtion Instller trollingmotorn... 7 Rekommendtioner för drift och rutiner... 9 Btterirekommendtioner... 9 Försiktighetsåtgärder för tteri Kelfärgkodsförkortningr Btterinslutningr Drgning v klr Aktiver fjärrkontrollen Anslut sonrskärmen till trollingmotorn Reducer störning för Sonr omvndlre Trollingmotordrift Identifiering v sttusindiktorlmpor Lgr och kör trollingmotorn Juster motorns djup Använd fjärrkontrollen Underhåll och lgring Vård v trollingmotorn Inspektions och underhållsschem Föreredelser för uppställning Btteriinspektion Korrosionskontrollnod (sltvttensmodeller) Propelleryte swe iii

6 Servicessistns till ägre Felsökning Felsök fjärrkontrollen Servicehjälp Mercury Mrines servicekontor iv swe

7 GARANTIINFORMATION MotorGuides 2-års egränsd grnti SPARA DITT URSPRUNGLIGA KVITTO FRÅN KÖPET ELLER KÖPEBREVET 1. MotorGuides elektrisk trollingmotorer är vsedd för rekretionsruk och en grnti utfärds för den ursprunglig köpre tt de är fri från defekter i mteril och utförnde under en 2-års period från inköpsdtum. 2. För tt erhåll grntiservice ör köpren leverer eller returner enheten (med frktkostndern företld och enheten försäkrd) till en uktoriserde Motor-Guide-serviceverkstd. RETURNERA INTE ENHETEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN, utom om hn/hon hr en uktoriserd serviceverkstd. Produkter som returners måste också vr väl pckde, smt innehåll en eskrivning v prolemet och/eller vilken form v service som önsks, kundens dress och telefonnummer. En kopi v kvittot, köperevet, registreringsverifiering eller nnt evis på köpet krävs när produkten returners för grntiservice. Reklmtioner ccepters inte utn kvitto för köpet v trollingmotorn, nnn verifiering v registreringen eller ett köperev för åtpketet. 3. MotorGuide kommer efter eget gottfinnnde tt reprer eller ersätt delr som täcks v denn grnti. MotorGuide och MotorGuides serviceverkstäder påtger sig inte något nsvr för skdor på MotorGuide-produkter som uppstått då reprtioner utförts v någon nnn än en uktoriserd MotorGuide serviceverkstd. Vrken MotorGuide eller Attwood är nsvrigt för defekt eller skd som orskts v felktig instlltion, inställning, föreredelse eller tidigre service- eller reprtionsfel. 4. För kommersiellt ruk och myndighetskunder utfärds en grnti för MotorGuides elektrisk trollingmotorer för de ursprunglig köprn tt produktern är fri från defekter i mteril och utförnde under en 1-årsperiod. Kommersiellt ruk definiers som rets- eller nställningsrelterd nvändning v produkten, eller någon nvändning som inringr inkomst, under någon del v grntiperioden, även om produkten endst ilnd nvänds i syften som exempelvis, uthyrning, guider, fiskeläger och liknnde funktioner. Grntin är inte överförr till en därpå följnde köpre. Mercury Product Protection (produktskyddspln) är inte tillgänglig för kommersiell kunder och myndighetskunder. 5. MotorGuides egränsde livstidsgrnti för kompositxel. MotorGuides kompositxlr grnters för den ursprunglig köpren tt vr fri från defekter i mteril och utförnde under den ursprunglig köprens livstid. MotorGuide tillhndhåller en ny kompositxel kostndsfritt som utyte för en kompositxel som är defekt vseende mteril och utförnde. Endst köpren är nsvrig för instlltionskostndern. 6. Grntin är tillgänglig för kunder som köper produkten från en uktoriserd återförsäljre eller en detljhndel som uktoriserts v Motor-Guide Mrine tt distriuer produkten i det lnd där den köptes. Grntin och grntiperioden vrierr från lnd till lnd, utgående från vr ägren är ostt. Den egränsde grntiperioden örjr det dtum produkten först såldes till en nvändre eller det dtum då produkten först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. MotorGuides tillehör omftts v denn egränsde grnti under en 1-årsperiod från inköpsdtum. Reprtion eller utyte v delr, eller serviceutförnde under denn grnti förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grntier i specilerjudnden inkluders inte i denn text och täckningen kn vrier enligt specilerjudnde. Produkt som ntingen säljs eller ts i ruk efter mer än sex år från tillverkningsdtumet exkluders från grntin. 7. Denn grnti omfttr inte normlt slitn delr, t.ex. slitn klr, justeringr eller produktskd orskd v: 1) vnvård, otillräckligt underhåll, olyck, norm drift eller felktig instlltion eller service; 2) missruk, t.ex. öjd metllpelre, öjd rmturxlr, rutn styrklr osv., olyckor, modifiktioner, felktig nvändning, omfttnde slitge eller skd på grund v ägrens underlåtelse tt tillhndhåll rimlig och nödvändig instlltion och vård; 3) nvändning v ett tillehör eller en del som inte tillverkts v MotorGuide eller Attwood; 4) ändring eller orttgning v delr; 5) öppnnde v den nedre delen (motor); 6) öppnnde v växellåd v någon nnn än en uktoriserd MotorGuideserviceverkstd gör denn grnti ogiltig. 8. Vi förehåller oss rätten tt förättr utförndet på vrje trollingmotor utn tt för den skull påtg oss någon skyldighet tt utför motsvrnde modifieringr på tidigre tillverkde trollingmotorer. swe 1

8 GARANTIINFORMATION 9. All "service-reprtion-trollingmotorer" med serienummer erhåller en 1-årsgrnti. Elektrisk "servicereprtioner" v trollingmotorer utn serienummer hr INGEN grnti. Med "servicereprtion" v motor vses en trollingmotor såld v MotorGuide som kn nvänds men som hr inspekterts och kn kräv mindre reprtioner. Den ursprunglig köpren v en "service-reprtionmotor" är den först köpren efter det den märkts som "service-reprtion". "Service-reprtionmotorer" hr en lå dekl på tterikeln och ett fält med mrkeringen "Mnufcturer Certified Service Repir Motor". 10. Denn grnti täcker inte: Denn grnti gäller inte 1) upphlnings-, sjösättnings-, ogserings- och lgrings-, trnsportkostnder och/eller trnsporttid, telefon- och hyreskostnder v något som helst slg, olägenheter eller förlust v tid och inkomst eller ndr följdskdor; eller 2) orttgning eller utyte v åtens skiljeväggr eller mteril på grund v åtens konstruktion för tt få åtkomst till produkten; eller 3) frånkoppling eller återkoppling v fst instllerde ledningr i trollingmotorer. 11. GARANTIUPPSÄGNING: Grntin kn upphör tt gäll för konfiskerd produkt eller produkt som köpts på uktion, från en skrotningsfirm, likvidtor, försäkringsolg, ej uktoriserde åtåterförsäljre eller åtyggre, eller från någon nnn tredje prt. 12. ALLA TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR EXKLUDERAS FRÅN DENNA GARANTI. GARANTIN GÄLLER INTE HELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TILL DENNA GARANTIS GILTIGHETSTID. VISSA DELSTATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTINS LÄNGD OCH TILLÅTER INTE HELLER EXKLUSIONER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRBEHÅLL KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA DELSTATER. För ditt rkiv: Modellnummer Serienummer 2 swe

9 ALLMÄN INFORMATION OCH KOMPONENTIDENTIFIERING Komponentidentifiering - Huvud - c - d - Spirlkel Frikopplingspedl Btteriklr (dold) e - Hndhållen, trådlös fjärrkontroll f - Däckmontering l g - h - Propeller Skägg i - Nedre enhet (motor) k j m c d j - k - l - m - Djupjusteringshyls Vred för djuphyls Kompositpelre Styrtrnsmission e i f g h swe 3

10 ALLMÄN INFORMATION OCH KOMPONENTIDENTIFIERING Anteckn serienumret Det är viktigt tt skriv ner serienumret och modellnumret för frmtid referens. Serienummerdeklern sitter på trollingmotorn, som ilden visr. Anteckn serienumret och modellnumret i nednstående fält i Grntiinformtions- vsnittet i denn hndok. - - Modellidentifieringsnummer Serienummer Produktregistrering För grntiändmål sk du registrer MotorGuide-trollingmotorn genom tt fyll i det ifogde grntikortet eller esök Förrens nsvr Förren är nsvrig för rätt och säker körning v åten och pssgerrns och llmänhetens säkerhet.. Det rekommenders strkt tt vrje förre läser och förstår hel hndoken innn trollingmotorn ts i ruk. Säkerställ tt minst en extr person omord hr instruerts i grundern ngående strt och nvändning v trollingmotorn om förren inte kn kör åten. 4 swe

11 ALLMÄN INFORMATION OCH KOMPONENTIDENTIFIERING Att skydd människor i vttnet UNDER TROLLING Det är svårt för en person i vttnet tt snt förflytt sig för tt undvik en åt som närmr sig, även om den hr låg hstighet Sänk lltid frten och vr mycket försiktig om du nvänder åten i ett område där det kn finns personer i vttnet. MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA! VARNING! En snurrnde propeller, en åt i rörelse, eller ett fst föremål som stts fst i åten, kn orsk simmre llvrlig personskd eller dödsfll. Stäng omedelrt v trollingmotorn vrje gång som någon efinner sig i vttnet i närheten v din åt. Koppl ort trollingmotorn innn du låter folk simm eller vr i vttnet när din åt. Säkerhetsmeddelnde för pssgerre Vr uppmärksm på vr pssgern efinner sig då åten är i rörelse. En plötslig minskning v åtens hstighet, t.ex. en skrp ändring v åtens riktning kn slung dem ur åten. Förslg för säker åtnvändning För tt säkert kunn njut v utfärder på vttnet ör du eknt dig med lokl och ntionell åtföreskrifter och -egränsningr. H även följnde i åtnke: Använd flytnordningr. Enligt lg måste en godkänd och lättillgänglig flytnordning v lämplig storlek för vrje person finns omord. Överlst inte åten. De flest åtr är märkt och certifierde för mximl lstkpcitet (vikt) (se åtens märkskylt). Kontkt din återförsäljre eller åttillverkren, om du är tveksm. Utför säkerhetskontroller och nödvändigt underhåll. Följ ett regelundet schem och se till tt ll reprtioner utförs korrekt. Kör ldrig åten under påverkn v lkohol eller droger (förjudet enligt lg). Alkohol och droger försämrr ditt omdöme och minskr vsevärt din förmåg tt reger snt. Pssgerrpåstigning. Slå v trollingmotorn när pssgerre går omord eller går v åten. Vr på din vkt. Båtens förre är enligt lg skyldig tt vr uppmärksm åde med ögon och öron. Förren måste h oehindrd sikt särskilt frmåt. Ing pssgerre, gge eller fiskestolr får locker förrens sikt, när åten körs. Undervttenshinder. Minsk hstigheten och fortsätt försiktigt när du nvigerr i grunt vtten. Snulingsrisk. För tt undvik snuling sk ll klr och ledningr drs ordentligt och så tt de inte är i vägen. swe 5

12 ALLMÄN INFORMATION OCH KOMPONENTIDENTIFIERING Rpporter olyckor. Förre måste enligt lg nmäl olyckor på rätt lnkett till tillsynsmyndigheten för stten i fråg, när åten är inlndd i viss åtolyckor. En åtolyck måste rpporters om 1) om det inträfft ett dödsfll eller troligt dödsfll, 2) det hr inträfft personskd som kräver medicinsk ehndling utöver först hjälpen, 3) åtr eller nnn egendom skdts där skdekostnden överstiger $ 500,00 eller 4) åten hr gått helt förlord. Sök ytterligre hjälp från lokl polismyndighet. 6 swe

13 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION Instller trollingmotorn 1. Avlägsn sidopnelskruven från vrder sidn v däckmonteringen. Dr vrsmt ort sidopnelern från däckmonteringen, medn du ser till tt du inte skdr plceringsflikrn och vlägsn sidopnelern från trollingmotorns åd sidor Plceringsflikr Sidopnelskruv 2. Om du ersätter en existernde MotorGuide-motor eller en trollingmotor v nnt märke på din åt, sk du kontroller tt de existernde monteringshålen rikts in mot den ny däckmonteringen innn du orrr ny hål. Säkerställ tt monteringspltsen uppfyller krven i Steg Om ny hål inte krävs för montering v trollingmotorn, sk du gå till Steg Välj ett lämpligt ställe på åtens däck när mittlinjen för tt instller trollingmotorn. Se till tt monteringsultrn frmåt inte tränger genom skrovet. Be en medhjälpre tt håll trollingmotorn på plts medn du väljer monteringsplts. VIKTIGT! Monteringspltsen måste tests i stuvt och driftstt läge innn du orrr monteringshålen. VIKTIGT! Säkerställ tt huvudet inte sticker ut över åtens sidor när det är i stuvt läge. VIKTIGT! Ett mellnrum på minst 13 mm (0,5 tum) melln motorkolumnen och åtens gummiskenor krävs när trollingmotorn är driftstt Plcer trollingmotorn på åtdäcket på det vld stället i stuvt läge. Använd däckmonteringsfästet som en mll för tt mrker monteringshålens läge. VIKTIGT! Fyr monteringshål (två på vrder sidn) krävs för säker montering v trollingmotorn. Det finns sju monteringspltser tt välj melln på vrder sidn v däckmonteringsfästet. Välj de två hålen på vrder sidn som fungerr äst för din åtkonfigurtion. swe 7

14 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION VIKTIGT! Välj monteringshålens lägen så långt ort från vrndr som är prktiskt möjligt på vrder sidn v monteringsfästet för säkrst möjlig montering. Monteringshålens läge smm på vrder sidn Borr monteringshålen med ett orrskär med en dimeter på 8 mm (5/16 in.) orrskär. Avlägsn ll mterilrester. VIKTIGT! För tt förhindr sprickor på glsfierdäck sk du nvänd ett försänkningsskär eller ett större skär för tt försänk monteringshålen. 7. Rikt in däckmonteringsfästet mot hålen i däcket. På glsfieråtr utn mtt där motorn instllers, sk du monter gummiisolering melln åtdäcket och däckmonteringsfästet. Monter tre monteringsultr v rostfritt stål genom monteringshålen på en sidn v däckmonteringsfästet. Monter en rick och en nylockmutter på vrder ulten, men dr inte åt dem i dett skede. OBS! Om trollingmotorn monters på ett däck med mtt, ehövs inte gummiisoleringen. c g d d e f e f c - d - e - f - g - Däckmonteringsfäste Fästult Gummiisoltor Däck Brick Nylockmutter v rostfritt stål Mtt 8 swe

15 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION 8. Rikt in trollingmotorn mot monteringshålen i däcket. Håll fst monteringsskruvrn med en 7/16-tums nyckel medn du nvänder en nyckel eller hyls för tt dr åt nylockmuttrrn på däckmonteringsfästets vrder sid från under däcket. 9. Sätt fst sidopnelern (klckrn) på trollingmotorn genom tt för in de flikig ändrn i fästvggns fördjupning och vr nog med tt inte skd plceringsflikrn. Monter sidopnelskruven Plceringsflikr Sidopnelskruv Rekommendtioner för drift och rutiner VIKTIGT! Koppl från trollingmotorn efter vrje nvändning och när du lddr tteriet. Använd inte motorns huvudtteri för tt driv trollingmotorn. Använd ett särskilt trollingmotortteri eller tterink. Se till tt tteriern är inneslutn och fäst i en tterilåd för tt förhindr ovsiktlig kortslutning v tteripolern. Dr trollingmotorns klr på motstt sid v åten i förhållnde till ndr åtklr. Se till tt de positiv och negtiv slddrn är hopundn. Anslut åttillehören direkt till motorns huvudtteri. Ldd inte trollingmotorns tterier medn trollingmotorn är i driftläge (ned). Btterirekommendtioner Använd 12 V djupcykelsåttterier. Antlet tterier vrierr eroende på trollingmotorns modell. Se Btterinslutningr. Som en llmänn regel kn mn säg tt djupcykeltterier med ett högre märkvärde för mperetimme eller reservkpcitet, ger mer körtimmr och ättre prestnd. Instller en strömrytre med mnuell återställning i linje med trollingmotorns positiv ledningr inom 1,8 m (6 ft) från tteriern. Dess kn köps från en lokl MotorGuide-återförsäljre eller från 10 g tteriklrn får inte drs på längre vstånd än 1,8 m (6 ft) vilket inneär totlt 3 m (10 ft). Om längre tteriklr ehövs, tillhndhåller MotorGuide som tillehör 8 mm² (8 g.) tteriklr. Använd nylockmuttrr v rostfritt stål för tt sätt fst tteriklrn vid polern. Om du nvänder vingmuttrr v rostfritt stål för tt sätt fst tteriklrn kn dett led till lös nslutningr. Koppl inte från djuplod eller ekolod från trollingmotorns tteri. Om du nsluter elektronisk utrustning till trollingmotorns tterier kn det orsk elektrisk störningr. All djuplod eller ekolod måste få energi från motorns strt- eller tillehörstteri. swe 9

16 Beskrivning v rekommenderde MotorGuide-tillehör 8 g. tterikel och poler med 50 A strömrytre med mnuell återställning 50 A strömrytre med mnuell återställning 60 A strömrytre med mnuell återställning Försiktighetsåtgärder för tteri! VARNING! Ett tteri som nvänds eller ldds lstrr gs som kn ntänd och exploder och sprut ut svvelsyr vilket kn led till llvrlig rännskdor. Ventiler utrymmet runt tteriet och är skyddsutrustning vid hntering eller service v tteriern. När tterier ldds ilds en explosiv gslndning i vrje cell. En del v denn gs kommer ut genom hål i vluftningspluggen och kn ild en explosiv tmosfär runt tteriet om ventiltionen är dålig. Denn explosiv gs kn finns kvr i eller runt tteriet i mång timmr efter tt det hr lddts. Gnistor eller öppen eld kn ntänd denn gs och orsk intern explosion som kn splittr tteriet. Följnde försiktighetsåtgärder skll iktts för tt förhindr en explosion: 1. Håll eldslågor ort och rök inte när tterier som ldds eller som hr lddts nyligen. 2. Koppl inte från tteriklrn medn trollingmotorn är igång eftersom en gnist oft ilds vid den punkt där den strömförnde kretsen ryts. Vr lltid försiktig så tt omvänd polrisering undviks vid nslutning eller ortkoppling v kelklämmor på lddre. Glppkontkt är en vnlig orsk till ljusågr, vilket kn orsk explosioner. 3. Växl inte polritet för tteriets nslutningr. Kelfärgkodsförkortningr Kelfärgsförkortningr BLK=SVART Svrt BLU=BLÅ Blå BRN=BRUN Brun GRY/GRA=GRÅ Grå GRN=GRÖN Grön ORN eller ORG Ornge PNK=ROSA Skär PPL eller PUR Lil RÖD Röd TAN=LJUSBRUN Ljusrun WHT=VIT Vit YEL=GUL Gul LT eller LIT Ljus DK eller DRK Mörk Btterinslutningr PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION! VARNING! Innn du örjr ret kring elsystemkomponenter sk du koppl loss tteriklrn från tteriet för tt förhindr personskd eller skd på elsystemet på grund v ovsiktlig kortslutning.! SE UPP! Att loss eller nslut tteriklrn i felktig ordning kn orsk personskd från elstöt eller kn skd elsystemet. Avlägsn lltid den negtiv (-) tterikeln först och nslut den sist. 10 swe

17 MEDDELANDE Underlåtelse tt kör trollingmotorn inom de rekommenderde spänningsspecifiktionern kn led till produktskd. Överskrid ldrig mx. rekommenderd spänningsförsörjning. VIKTIGT! Se deklen på trollingmotorns topplock för tt estämm dess spänningskrv. 12 V-BATTERIANSLUTNING 1. Instller en 50 A (r) eller en 60 (äst) strömrytre med mnuell återställning in linje med trollingmotorns krftkels positiv (+) ledning och trollingmotortteriets positiv (+) pol. 2. Anslut den positiv (+) trollingmotorledningen till den positiv (+) trollingmotortteripolen. 3. Anslut trollingmotorns negtiv ( ) ledning till trollingmotortteriets negtiv ( ) pol. BLACK RED PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION 12 V-tterinslutning - Krftklr för trollingmotor - Huvudsäkring med mnuell återställning c - Trollingmotortteri c 24 V-BATTERIANSLUTNING Instller en 50 A (r) eller en 60 (äst) strömrytre med mnuell återställning in linje med trollingmotorns krftkels positiv (+) ledning och trollingmotortteriet. B positiv (+) kelsko. 2. Anslut den positiv (+) trollingmotorledningen till den positiv (+) polen på trollingmotortteriet. B. 3. Anslut en överkopplingsledningen (grå referens) melln den negtiv (-) polen på tteriet B till den positiv (+) polen på tteriet A. VIKTIGT! Överkopplingsledningen ör vr v smm storlek som den negtiv (-) och den positiv (+) krftkeln. 4. Anslut trollingmotorns negtiv ( ) ledning till tteriets negtiv ( ) pol. A. swe 11

18 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION 5. Börj med den negtiv ( ) ledningen och koppl tillk tteriklrn till motorns strt- eller tillehörstteri. d BLACK GRAY Bttery A c RED Bttery B c V-tterinslutning - Mtningsklr för trollingmotor - Huvudsäkring med mnuell återställning c - Överkopplingsledning (medföljer ej) d - Negtiv ( ) tteripol Drgning v klr Dr trollingmotorns klr på motstt sid v åten i förhållnde till ndr åtklr. Trollingmotorn ör nsluts till sitt eget dedicerde tteri. Känslig elektronik, t.ex. ekolod, måste koppls till ett seprt tteri. Båtmotorer ör h sitt eget dedicerde strttteri. Aktiver fjärrkontrollen 1. Om trollingmotorns krftklr är nslutn, dr ut krftklrn från trollingmotorns tteri, örj med minuspolen ( ). 2. Fäll ned motorn och nslut sedn krftklrn till tteriet eller nslut krftkeln till en tterikäll. Inom tio sekunder efter tt krftklrn hr nslutits, tryck in och håll nere vänster och höger pilknpprn på den hndurn fjärrkontrollen smtidigt. 12 swe

19 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION 3. Lyssn tills du hör en fleroktvig ljudsignl, vilken nger tt mottgren hr sprt det elektronisk serienumret. - - c - d - e - Knppen + ök hstigheten Knppen Propeller propeller på/v Knppen högerpil styr höger Knppen sänk hstigheten Knppen vänsterpil styr vänster c e d Om du hr prolem med tt synkroniser din fjärrkontroll, strt med motorn frånkoppld och nedfälld. Håll nere de vänstr pil- och högr pil-knpprn smtidigt innn du nsluter motorn. Anslut sonrskärmen till trollingmotorn OBS! Den här rutinen gäller endst modeller utrustde med inyggd sonr. Dett nslutningsförfrnde för sonrens ildskärm gäller för trollingmotormodeller med intern sonr som erjuder inyggd 200/83 khz-sonromvndlre som är komptiel med sonrildskärmr v märken Egle, Grmin, Humminird, Lowrnce och Vexilr. För informtion om komptiilitet med ndr sonrenheter, se swe 13

20 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION Trollingmotorn är försedd med en Lowrnce 7-stiftig plugg. Det finns dptrr för tt nslut ndr sonrskärmmärken till trollingmotorn. Mtch kelnslutningen till sonrporten på ksidn v sonrskärmen. Slå på enheten för tt säkerställ tt sonrkeln är ordentligt nsluten. - - Kelstm - till noskonssonr Lowrnce 7-stiftsplugg till ekolodsvisning Adpterklr för omvndlre är tillgänglig från MotorGuide Lowrnce 7-till-6-stiftsdpter Vexilr 3-stiftsdpter Grmin 6-stiftsdpter Hummingird 7-stiftsdpter Reducer störning för Sonr-omvndlre Följnde sk kontrollers för tt hjälp till tt förättr sonrprestndn. Kom ihåg tt ll sonrtester sk görs under stil förhållnden ute på vttnet. 1. Se till tt du hr seprt jordning/ingen gemensm jordning melln trollingmotorns tteripket (12V, 24V, 36V) och tteripket för motor/tillehör (12V). 2. Håll trollingmotorns strömklr och sonr-/elektronikklr så långt från vrndr som möjligt på åten. (Exempel: Trollingmotorns klr drs på ord sid och elektronikklr drs på styrord sid). 3. En lddre för fler pket som är koppld åde till trollingmotorns pket och tteripketet för motor/ tillehör kn orsk störningr p.g.. den gemensmm jordningen i lddren. 4. Se till tt ingen v din sonrklr är vskurn eller skdde. Även skydd som är skdde på insidn kn orsk prolem och kn identifiers om mn nog kontrollerr det yttre gummihöljet efter veck, öjningr och tillplttde områden. Reprer/yt ut efter ehov. 5. Kontroller och vlägsn eller inktiver tillfälligt vnlig yttre störningskällor för tt test om sonrprestndn förättrs. Dess inkluderr:. Ethernetuppkoppling. Fler sonrgivre som nvänder smm frekvens c. Annn elektronisk tredjeprtsutrustning 6. Ferritringr/-dämpre kn h positiv inverkn på sonrprestndn. Se till tt du nvänder rätt storlek för den slddstorlek du monterr på. 7. Om sonrprestndn ändå inte hr förättrts, kontkt din MFD-/elektroniktillverkre eller din åtförsäljre för tt kontroller ndr keldrgningsprolem på åten swe

21 TROLLINGMOTORDRIFT Identifiering v sttusindiktorlmpor Denn trollingmotor är utrustd med en multifunktionell ljuspnel med sttusindiktorer. Den kn vis på/vläge för motor, propeller och tterilddning smt GPS-sttus, för sn och enkel nvändning under drift. c - Indiktorlmp för ström på/v/viloläge - Indiktorlmp för propeller på/v c - Indiktorlmp för GPS-nvigtion d d - Btteristtuslmp Färg Färgkod för tteristtus Kpcitet Grön större än 30 % Röd mindre än 30 % Blinkr rött mindre än 10 % Lgr och kör trollingmotorn! VARNING! Roternde propellrr kn orsk llvrlig personskd eller dödsfll. Motorn får ldrig strts eller körs när den inte är i vttnet.! SE UPP! Rörlig delr, t.ex. gångjärn och vridr punkter kn led till llvrlig personskd. Håll dig på vstånd från rörlig delr när du lgrr, instller eller tiltr motorn. LAGRA TROLLINGMOTORN 1. Se till tt propellern är vstängd. 2. Se till tt det finns tillräckligt mycket fritt utrymme runt trollingmotorn innn motorn vrids till undnstuvt läge. swe 15

22 TROLLINGMOTORDRIFT 3. Tryck ned fot-frikopplingsspken med en hnd eller fot. Dr och vinkl trollingmotorn mot monteringen smtidigt som du trycker ner fot-frikopplingsspken. - Fot-frikopplingsspk swe

23 TROLLINGMOTORDRIFT 4. Lyft upp motorn från vttnet och vrid trnsmissionen så tt den nedre enheten är inriktd mot fästvggn. Rikt in den nedre enheten så tt keln inte linds kring trollingmotorkolumnen. Dr in den nedre enheten i fästvggn tills den är helt på plts. Fästet låser trollingmotorn i stuvt läge. Om det finns GPS är det vnligt tt GPS-signlen försvinner vid undnstuvningen. c d e f c - d - e - f - Nedre enhet (motor) Växellåd Djupjusteringshyls Spirlkel Fot-frikopplingsspk Fästvgg 5. Skjut djuphylsn så tt den ligger tätt mot styrtrnsmissionen. Vrid djuphylsn tills den koppls in med styrtrnsmissionen och dr sedn åt djupjusteringshylsns vred. c - - c - Styrtrnsmission Djupjusteringshyls Vred för djuphyls VIKTIGT! Trollingmotorn kn ovsiktligt driftsätts om den inte är ordentligt fststt. Se till tt djupjusteringshylsn är helt intill trnsmissionen och tt djupjusteringshylsns vred är åtdrget vrje gång åten är under färd eller trnsporters på triler. VIKTIGT! Det finns lterntiv kolumnmonteringsfästen för tt stödj trollingmotorkolumnen under extrem förhållnden. Beskrivning v rekommenderde MotorGuide-tillehör Stndrd Rm monteringsstilistor swe 17

24 TROLLINGMOTORDRIFT Beskrivning v rekommenderde MotorGuide-tillehör Long Rm monteringsstilistor KÖRA TROLLINGMOTORN 1. Loss djupjusteringshylsns vred och skjut sedn djupjusteringshylsn ort från styrtrnsmissionen. Dr åt djupjusteringshylsns vred genom tt vrid det medurs. 2. Tryck ned fot-frikopplingsspken med en hnd eller fot. Ftt ordentligt tg i kolumnen och skjut den nedre enheten ort från fästvggn. Släpp fotspken. c d e f c - d - e - f - Nedre enhet (motor) Djupjusteringshyls Kolumn Spirlkel Fot-frikopplingsspk Fästvgg 3. Se till tt det finns tillräckligt mycket fritt utrymme i det område där trollingmotorn sk driftsätts. 18 swe

25 TROLLINGMOTORDRIFT 4. Tilt motorn från stuvt läge och sänk ned trollingmotorn till djupjusteringshylsn vilr mot styrhushylsns överdel. Vrid trollingmotorn så tt djupjusteringshylsn låses i läge på styrhushylsn. Utomordren låses i driftläge. Dr kolumnen kåt för tt säkerställ tt den är ordentligt låst i driftläge. - - Vred för djuphyls Styrhushylsn Juster motorns djup! SE UPP! Vr försiktig så tt du inte skdr dig på grund v en plötslig viktändring när du gör motorn klr för drift eller justerr dess djup. När du höjer eller sänker motorn sk du ftt ordentligt tg i motorkolumnen med en hnd innn du lösgör djupjusteringshylsns vred. Juster motorns djup för ättre trollingfunktion på olik vttendjup. VIKTIGT! Använd inte spirlklen som hndtg när du höjer eller sänker motorn. När du justerr motorns djup sk du se till tt den nedre enheten är fullständigt nedsänkt minst 30 cm (12 tum) för tt undvik tt propellern ventilerr. Optimlt djup för den nedre enheten vrierr eroende på åttyp, vttenförhållnden och undervttensterrängen. Ök motordjupet om du hör propellerlden plsk mot vttenytn. 1. Se till tt propellern inte är igång innn du justerr motordjupet. swe 19

26 TROLLINGMOTORDRIFT 2. Ftt ordentligt tg i kolumnen med en hnden och vrid djupjusteringshylsns vred moturs så tt kolumnen rör sig fritt. - - Vred för djuphyls Djupjusteringshyls 3. Höj och sänk kolumnen till önskt djup. Rikt in djupjusteringshylsn till nyckelöppningen på växellådn. Dr åt djupjusteringshylsns vred för tt håll fst kolumnen. Använd fjärrkontrollen 64905! VARNING! Roternde propellrr kn orsk llvrlig personskd eller dödsfll. Motorn får ldrig strts eller körs när den inte är i vttnet. För tt kör trollingmotorn med fjärrkontrollen sk du synkroniser fotpedlen med trollingmotorns mottgre. Se Aktiver fjärrkontrollen i vsnittet Produktinstlltions-, kel- och tteriinformtion i denn hndok. - - c - d - e - Ök hstigheten Propeller på/v Högersväng Minsk hstigheten Vänstersväng c e d swe

27 SLÅ FJÄRRKONTROLLEN PÅ ELLER AV Fjärrkontrollen är lltid på och den är klr tt nvänds när som helst när trollingmotorn är på och i driftläge. VILOLÄGE När trollingmotorn inte är ktiv och är overksm i mer än tre minuter går den utomtiskt i viloläge, ett strömsprläge, genom tt:. Propellern är vstängd.. Propellern hr nollhstighet. c. Inget GPS-läge är ktivt. Viloläget viss genom tt strömindiktorn långsmt tänds och släcks. Viloläget kn strt åde när trollingmotorn är i undnstuvt och driftsläge. Väck trollingmotorn ur viloläget genom tt tryck på någon v knpprn på fjärrnyckeln eller den trådlös fotpedlen (säljs seprt). Näst knpp som trycks in kommer tt ktiver trollingmotorn och utför den vsedd knppfunktionen. När motorn är ktiverd kommer llt tt funger normlt. STYRNING För tt sväng till höger sk du tryck på vänstersväng- knppen på fjärrkontrollen. För tt sväng till höger sk du tryck på högersväng- knppen på fjärrkontrollen. Det tillgänglig styrområdet låter dig sväng trollingmotorn mer än 360 när du ckr. Vr nog med tt inte sträck för mycket på klrn när du svänger trollingmotorn mer än 360. HASTIGHETSKONTROLL TROLLINGMOTORDRIFT Tryck på knppen propeller på/v en gång för tt strt propellern och tryck på knppen propeller på/v igen för tt stopp propellern. Trollingmotorn kommer tt skick ett pip med en end stignde ton när propellern är påslgen och ett pip med en end fllnde ton när propellern är frånslgen. Systemet hr 20 hstighetsnivåer. Tryck in och släpp knppen för ökd hstighet (+) för tt ök motorhstigheten med en nivå. Tryck in och släpp knppen för sänkt hstighet ( ) för tt sänk motorhstigheten med en nivå. Om du håller knppen ök hstigheten (+) eller minsk hstigheten (-) nedtryckt så öks eller minsks hstigheten tills gränsen för hstighetsnivåer hr nåtts. Om du håller knppen ök hstigheten (+) eller minsk hstigheten (-) nedtryckt i 2,5 sekunder så öks hstigheten från 0 % till 100 % respektiv minsks från 100 % till 0 %. Trollingmotorn vger två ljudsignler när hstighetsnivån 100 % eller 0 % hr nåtts. swe 21

28 Vård v trollingmotorn För tt håll trollingmotorn i äst driftsskick och iehåll dess tillförlitlighet, måste trollingmotorn inspekters och underhålls regelundet. Underhåll den enligt nvisningrn för tt försäkr tt du och din pssgerre är säkr.! VARNING! Om du inte inspekterr, underhåller och reprerr trollingmotorn kn dett resulter i produktskd eller livsfr. Du sk inte utför underhåll eller service på trollingmotorn om du inte känner till de rätt serviceoch säkerhetsrutinern. Anteckn llt utfört underhåll och spr ll eställningr och kvitton för underhållsrete. VÄLJA RESERVDELAR Använd endst ursprunglig MotorGuide-reservdelr. Inspektions- och underhållsschem FÖRE VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE Inspekter tt ing kelnslutningr är lös eller korroderde. Kontroller tt tteriklrns nslutningr sitter fst ordentligt. Nylockmuttrr rekommenders för tt håll fst tteriklrn vid polern. Kontroller tt propellermuttern är åtdrgen. Kontroller tt propellerlden inte är skdde. Kontroller tt fästet sitter fst ordentligt vid åtdäcket. EFTER VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE Koppl loss tteriklrn från krftkälln eller koppl loss motorn från åten eller öppn den instllerde rytren. Kontroller vrje sid v propellern och propellerxeln för skräp, t.ex. tång och fiskelinor. Avlägsn ll mterilrester. Kontroller tt propellermuttern är åtdrgen. Tvätt trollingmotorn med rent vtten och mild tvål, t.ex. Attwood Premium Bot Wsh, för tt vlägsn smuts och dmm som kn skrp ytn. VIKTIGT! Använd inte strk rengöringsmedel, t.ex. lekmedel eller rengöringsmedel serde på citrusfrukter för tt rengör trollingmotorn. Dess rengöringsmedel kn skd trollingmotorns yt. VIKTIGT! Tvätt inte trollingmotorn med tryckvtten. UNDERHÅLL OCH LAGRING VAR 100:E DRIFTSTIMME ELLER EN GÅNG OM ÅRET, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST 1. Applicer 2-4-C med PTFE på gängorn på djupjusteringshylsns vred. OBS! 2-4-C med PTFE är ett fett vsett för åtr och kn inhndls från åtffärer och MotorGuideåterförsäljren. Tuens ref.nr. Beskrivning Används på R/N C med PTFE gängor på djupjusteringshylsns vred Q 1 22 swe

29 UNDERHÅLL OCH LAGRING 2. Avlägsn sidopnelern genom tt t ort de skruven på vrder sid v fästet. Dr vrsmt ort skyddet från fästet och mot fotfrigöringsspken. - - c - Gängorn på djupjusteringshylsns vred Fot-frikopplingsspk Skruv som håller fst sidopnelen c Applicer 2-4-C med PTFE på frikopplingskeln vid fotpedlens ledtpp och frikopplingskeln på vlstningstppen Fotpedlens ledtpp Utlösningsult Tuens ref.nr. Beskrivning Används på R/N C med PTFE Frikopplingskel vid fotpedlens ledtpp och frikopplingskel på vlstningstppen Q 1 Föreredelser för uppställning Den viktigste föreredelsen före uppställning är tt skydd trollingmotorn mot korrosion och skd som kn uppstå från tt instängt vtten fryser. Vi rekommenderr även tt tterier koppls från före lgring och tt tteriern förvrs inomhus på torr pltser under långvrig förvring. Btteriern ör även vlägsns från fjärrkontrollen och den trådlös pedlen under längre tids förvring. Se Inspektions- och underhållsschem och utför de nödvändig underhållsåtgärdern för tt förered trollingmotorn för lgring. Lgr trollingmotorn på ett torrt ställe där den inte utsätts för temperturer under -29 C (-20 F). VIKTIGT! Trollingmotorer som lgrs vid temperturer under 0 C (32 F) ör körs långsmt i minst 15 minuter innn de örjr körs över 30 % v fullgs. Btteriinspektion Btteriet ör inspekters vid regelundn intervller för tt grnter tt motorn strtr ordentligt. VIKTIGT! Läs de säkerhets- och underhållinstruktioner som medföljer tteriet. 1. Säkerställ tt tteriet är fststt i åten. swe 23

30 UNDERHÅLL OCH LAGRING 2. Säkerställ tt tterikelpolern är ren, åtdrgn och rätt instllerde. För instlltionsnvisningr hänviss du till Btterinslutningr i vsnittet Produktinstlltions-, kel- och tteriinformtion i denn hndok. 3. Se till tt tteriet är utrustt med en tterilåd för tt förhindr ovsiktlig kortslutning v tteriets poler. Korrosionskontrollnod (sltvttensmodeller) Anodens uppgift är tt skydd trollingmotorn mot glvnisk korrosion, genom tt låt sin metll skt eroder istället för trollingmotorns metller. Anoden kräver regelunden inspektion, särskilt i sltvtten som påskyndr erosionen. Byt ut noden om den eroderts mer än 50 % för tt iehåll dett korrosionsskydd. Mål ldrig över och pplicer ej heller en skyddnde eläggning på noden eftersom dett kommer tt reducer nodens effektivitet. VIKTIGT! Mål ldrig över noden och rengör den ldrig med stålull, sndppper, stålorstr eller ndr slipnde mteril. Byt ut noden om den hr eroderts mer än 50 %. - - c - d - Propeller Anod (endst sltvttensmodeller) Brick Propellermutter c d Propelleryte! VARNING! Att utför service eller underhåll utn tt först koppl loss tteriet kn orsk skd på produkten, skd på person eller dödsfll på grund v rnd, explosion, elstöt eller oväntd strt v motorn. Koppl lltid loss tteriklrn från tteriet innn du utför underhåll, service, instllerr eller tr ort motorns komponenter. AVLÄGSNANDE AV PROPELLERN 1. Koppl loss krftklrn från tteriet. 2. Medn du håller propellerldet i en ehndskd hnd sk du nvänd en 9/16-tums nyckel eller spärrnordning för tt vlägsn propellermuttern. Avlägsn propellermuttern och rickn (eller nod för sltvttensmodeller). VIKTIGT! Avlägsn propellermuttern med en nyckel eller spärrnordning och hyls. Användning v ett nnt verktyg kn skd propellermuttern eller -xeln. Om det inte är enkelt tt vlägsn propellern med lätthet sk du nvänd en gummiklu för tt knck på ksidn v motstt ld. Om propellern inte kn vlägsns sk du h den vlägsns v en uktoriserd återförsäljre. 24 swe

31 UNDERHÅLL OCH LAGRING OBS! Byt ut propellerulten om den är öjd MONTERING AV PROPELLERN 1. Roter motorxeln för tt för in propellertppen horisontellt. - Propellerult Instller propellern på motorxeln genom tt monter propellern på propellertppen. 3. Instller rickn (och noden för sltvttensmodeller) på propellerxeln och instller sedn propellermuttern. Använd en nyckel elller en spärrnordning och hyls för tt dr åt propellermuttern tills den sitter ordentligt, dr sedn åt muttern ytterligre 1/4 vrv. swe 25

32 UNDERHÅLL OCH LAGRING VIKTIGT! Dr inte åt propellermuttern för hårt eftersom det riskerr tt skd propellern eller propellersprinten. c Sltvttenmodell viss - Propeller - Anod (endst sltvttenmodeller) c - Brick d - Propellermutter d swe

33 Felsökning OBS! För serviceinformtion sk du kontkt en certifierd MotorGuide-serviceverkstd. För en fullständig list över MotorGuide-serviceverkstäder sk du gå till eller kontkt ett Mercury Mrineservicekontor. Symtom Trolig orsk Lösning Trollingmotorn regerr inte på trådlös kommndon. Förlust v krft För mycket uller eller virtion Motorstopp (motorn kör på låg hstighet) Trollingmotorn får propellerlysdioden och tterilysdioden tt link medn en hörr lrmsignl vges Motorstopp (motorn går inte) SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE Svg trollingmotortterier Svgt fjärrkontrolltteri eller svrt pedltteri. Trådlös styrenheter inte synkroniserde. Svg trollingmotortterier Lös eller korroderde tterinslutningr Propellern är lös, skdd eller olnserd Defekt kel- eller elnslutning Mgneter spruckn eller flisde Vtten i den nedre enheten Propellern är lös, skdd eller olnserd Skdde lger eller ussningr Mgneter påverkr nkret Mgneter spruckn eller flisde Lös elnslutningr Motorn hr nått sin termisk gräns Propellern är lös, skdd eller olnserd Internt elektronikfel Svg trollingmotortterier Kontroller tterilddningsindiktorn på trollingmotorn. Ldd om eller yt ut tteriern, vid ehov. Ersätt den hndurn fjärrkontrollens tteri eller pedlens tterier Se Aktiver den trådlös fotpedlen eller Aktiver fjärrkontrollen. Kontroller tterilddningsindiktorn på trollingmotorn. Ldd om eller yt ut tteriern, vid ehov. Inspekter tterinslutningrn för renhet och åtdrgning. Se Propelleryte. Fel tjocklek på ledningen från tteriet till trollingmotorn. Tjocklek sex (6 g.) rekommenders. Motorn för oväsen och skrpr. Kontkt en serviceverkstd. Kontkt en serviceverkstd. Se Propelleryte. Kontkt en serviceverkstd. Slå v strömmen och roter propellern för hnd. Om propellern inte roterr fritt med ett svgt mgnetiskt drg, sk du kontkt en serviceverkstd. Motorn för oväsen och skrpr. Kontkt en serviceverkstd. Anslutningrn i topphuset kn vr lös eller skdde. Kontkt en serviceverkstd. Temperturen överstiger specifiktionen. Kontkt en serviceverkstd. Se Propelleryte. Koppl från tteriet. Kontkt en serviceverkstd. Kontroller tterilddningsindiktorn på trollingmotorn. Ldd om eller yt ut tteriet, vid ehov. swe 27

34 SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE Symtom Trolig orsk Lösning Felktig temperturvläsning (modeller med intern sonr) Svårt tt vlägsn propellern Felsök fjärrkontrollen Btteriern i pedlen eller den hndurn fjärrkontrollen ehöver yts ut Lös eller korroderde tterinslutningr Defekt kel- eller elnslutning Lös elnslutningr Värmeskyddet är överelstt Öppen säkring eller överspänningsskydd Mgneter påverkr nkret Fel på ledningrn i åten Den nedre enheten är inte helt under vtten Skdd noskon Skdd sonrkel Böjd propellertpp Böjd rmturxel RADERA MOTTAGARENS MINNE Se Felsökning för pedlen och den hndurn fjärrkontrollen. Inspekter tterinslutningrn för renhet och åtdrgning. Fel tjocklek på ledningen från tteriet till trollingmotorn. Tjocklek sex (6 g.) rekommenders. Inspekter nslutningrn för renhet och åtdrgning. Koppl loss trollingmotorns tterier och inspekter för sjögräs och skräp runt propellern. Temperturen överstiger specifiktionen. Kontkt en serviceverkstd. Byt ut säkringen eller återställ överspänningsskyddet efter det du hittt prolemets orsk. Slå v strömmen och roter propellern för hnd. Om propellern inte roterr fritt med ett svgt mgnetiskt drg, sk du kontkt en serviceverkstd. Kontkt en serviceverkstd. Juster motordjupet. Säkerställ tt den nedre enheten är helt under vtten. Se Juster motorns djup. Kontkt en serviceverkstd. Kontkt en serviceverkstd. Håll i ett ld och knck lätt på motstt ld med en gummiklu. Använd en spckelkniv på vrder sidn v propellern och pplicer lik stort tryck. Kontkt en serviceverkstd. Om mottgrens minne rders så rders även ll elektronisk ID-nummer som sprts i minnet. 1. Anslut tterikeln till en krftkäll. Tryck, under mx tio sekunder ned de vänstr, propeller- och högr knpprn på den hndurn fjärrkontrollen smtidigt. 2. Lyssn efter ett långt pip som nger tt mottgren hr rdert ll lgrde elektronisk ID-nummer. OBS! Om knpprn på fjärrkontrollen inte trycks ned smtidigt inom tio sekunder, eller om det inte hörs något långt pip, koppl ur tteriklrn från krftkälln och se sedn i Aktiver den trådlös pedlen och Aktiver den hndurn fjärrkontrollen i vsnittet Produktinstlltion, ledningsdrgning och tteriinformtion i denn instruktionsok. PROGRAMMERA FJÄRRKONTROLLEN OBS! Denn ktiveringsrutin gäller fotpedlen och fjärrkontrollen. 28 swe

35 SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE VIKTIGT! För tt ktiver fler fotpedler eller fjärrkontroller måste motorn koppls från krftkälln och sedn nsluts igen till krftkälln melln ktiveringen v vrje styrenhet. 1. Kör trollingmotorn. 2. Koppl loss tteriklrn från krftkälln. Vänt i 30 sekunder och nslut sedn motorn till krftkälln igen. 3. Under mindre än tio sekunder, tryck in och håll nere knpprn vänster pil och höger pil smtidigt på den hndurn fjärrkontrollen. För pedlens styrdon, håll nere propeller- och nkrknpprn smtidigt. BATA FJÄRRKONTROLLBATTERIER Erforderlig tterier: Ett lklist AAA-tteri 1. Demonter de fyr skruvrn från fjärrkontrollens ksid. T v t v den kre skyddsplttn. - Skruvr (4) swe 29

36 SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE 2. T ort det gml tteriet från tterifcket Stick det ny tteriet med en positiv (+) riktd mot tterifckets positiv (+) ände. 4. Säkerställ tt gummitätningen är plcerd korrekt melln fjärrkontrollens två hlvor. Sätt tillk fjärrkontrollens kre skyddspltt och instller de fyr skruvrn. Dr åt skruvrn nog. - - c - d - Btterifckets negtiv (-) ände Btteri Btterifckets positiv (+) ände Gummitätning c d Servicehjälp Det är viktigt för oss tt du är nöjd med produkten. Om du hr prolem eller frågor om motorn sk du kontkt återförsäljren eller en certifierd MotorGuide-serviceverkstd. För mer informtion om service, hänviss du till Grntiinformtion. Uppge följnde informtion när du kontktr servicekontoret: Ditt nmn och din dress Telefonnummer, dgtid Trollingmotorns modell- och serienummer 30 swe

37 Inköpsevis eller registreringsverifiering Typ v prolem SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE Mercury Mrines servicekontor Ring, fx eller skriv till oss om du ehöver hjälp. Inkluder ditt telefonnummer (dgtid) med ll e-post- och fxkorrespondens. USA, Knd Telefon Fx: Internet Engelsk Frnsk Engelsk Frnsk Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Austrlien, Stillhvsområdet Telefon Fx: Brunswick Asi Pcific Group Bessemer Drive Dndenong South, Victori 3175 Austrlien Europ, Mellnöstern, Afrik Telefon Fx: Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgien Mexiko, Centrl- och Sydmerik, Västindien Telefon Fx: Mercury Mrine Interchnge Circle North Mirmr, FL USA Asien, Singpore, Jpn Telefon Fx: Brunswick Asi Pcific Group T/A Mercury Mrine Singpore Pte Ltd 29 Loyng Drive Singpore, swe 31

*8M * FCC- och IC-efterlevnadsuttalande. Tack! Garantimeddelande 90-8M Mercury Marine Xi5 trådlös version

*8M * FCC- och IC-efterlevnadsuttalande. Tack! Garantimeddelande 90-8M Mercury Marine Xi5 trådlös version FCC- och IC-efterlevndsuttlnde Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denn enhet står i överensstämmelse

Läs mer

FCC- och IC-efterlevnadsuttalande. EU-bestämmelser. Miljöefterlevnad. Tack! 2014 Mercury Marine Xi5 trådlös version 90-8M

FCC- och IC-efterlevnadsuttalande. EU-bestämmelser. Miljöefterlevnad. Tack! 2014 Mercury Marine Xi5 trådlös version 90-8M FCC- och IC-efterlevndsuttlnde Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denn enhet står i överensstämmelse

Läs mer

Instruktionsboken för underhåll, installation och garanti

Instruktionsboken för underhåll, installation och garanti 2017 Mercury Mrine Xi5 Trådlös version Instruktionsoken för underhåll, instlltion och grnti 8M0129407 117 swe swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde Xi5 TRÅDLÖS FOTPEDAL

Läs mer

90-8M swe. Xi5 trådlös version Mercury Marine

90-8M swe. Xi5 trådlös version Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Xi5 trådlös version swe 90-8M0098382 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde Xi5 TRÅDLÖS FOTPEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL FCC ID

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Drifts-, underhålls-, installationsoch garantihandbok

Drifts-, underhålls-, installationsoch garantihandbok 2017 Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Drifts-, underhålls-, instlltionsoch grntihndok 8M0127491 1116 swe swe EU-estämmelser Attwood Corportion ekräftr härmed tt MotorGuide X5-trollingmotorn uppfyller

Läs mer

EU-bestämmelser. Tack! Garantimeddelande. Copyright- och varumärkesinformation Mercury Marine X3-40/X3-45/X3-55/X M

EU-bestämmelser. Tack! Garantimeddelande. Copyright- och varumärkesinformation Mercury Marine X3-40/X3-45/X3-55/X M EU-bestämmelser Attwood Corportion bekräftr härmed tt Motorguide X3-trollingmotorn uppfyller de väsentlig krven och ndr relevnt bestämmelser i 99/5/EG R&TTE-direktivet. En kopi v originlet till CE-försäkrn

Läs mer

Drift Underhåll Installation Garanti Manuell

Drift Underhåll Installation Garanti Manuell 2014 Mercury Mrine X3-40/X3-45/X3-55/X3-70 Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 8M0099472 914 swe swe EU-bestämmelser Attwood Corportion bekräftr härmed tt MotorGuide X3-trollingmotorn uppfyller de

Läs mer

Tack! Garantimeddelande Mercury Marine Färskvatten/Saltvatten 90-8M

Tack! Garantimeddelande Mercury Marine Färskvatten/Saltvatten 90-8M Tk! Tk för tt du vlde MotorGuide, en v den finste trollingmotorern på mrknden. Fler års erfrenheter hr lett till målsättningen tt produer produkter v högst kvlitet. MotorGuide hr rykte om sig tt vr lednde

Läs mer

Drift Underhåll Installation Garanti Manuell

Drift Underhåll Installation Garanti Manuell 2015 Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 8M0110072 615 swe swe EU-bestämmelser Attwood Corportion bekräftr härmed tt MotorGuide X5-trollingmotorn uppfyller de

Läs mer

Tack! Garantimeddelande Mercury Marine VariMAX 90-8M

Tack! Garantimeddelande Mercury Marine VariMAX 90-8M Tck! Tck för tt du vlde MotorGuide VriMAX. Med VriMAX utnyttjr MotorGuide sin flerårig erfrenhet för tt tillhndhåll en motor som konstruerts för digitl vribel hstighet och mx. tid ute på vttnet. Vi konstruerde

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING. Fristående markis. Nordic Light FA92 Duo

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING. Fristående markis. Nordic Light FA92 Duo INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Nordic Light Se till tt mrkisen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä eller sprucken betong m.m. Motor och ev. styrutrustning skll instllers

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG Försäkrn om överensstämmelse för 30/40/50/60 4-tktre - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Bränsletankar (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Bränsletankar (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

2015 Mercury Marine. Uppblåsbar båt i 570/620 M-serien. Uppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Uppblåsbar båt i 570/620 M-serien. Uppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Upplåsr åt i 570/620 M-serien Upplåsr åt i M-serien 8M0110037 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury Mrine. Du hr gjort en säker investering

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Bränsletankar (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Bränsletankar (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Välkommen omord! Regelunden skötsel och regelundet underhåll är v störst etydelse för tt din Mercury-produkt sk ge äst möjlig verkningsgrd, mximl effekt och optiml ränsleekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Denn inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax K

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax K Tck! Du hr köpt en v mrkndens äst utomordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i åtglädje. Din utomordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utomordrtillverkning sedn

Läs mer

swe i 2012 Mercury Marine 90-8M

swe i 2012 Mercury Marine 90-8M swe i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066066 112 ii swe Komponenter till rorkultshndtg Läge på komponentern till rorkultshndtg... 1 Användning v nödstoppslin Nödstoppsbrytre... 2 Justering v rorkultshndtg Justeringr...

Läs mer

Genom hela denna publikation, och på motorenheten, används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! (åtföljt av

Genom hela denna publikation, och på motorenheten, används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! (åtföljt av Välkommen Du hr vlt ett v de äst åtmotorpket som finns tt få. Det hr mängder v funktioner som grnterr nvändrvänlighet och hållrhet. Med rätt vård och underhåll kommer du tt kunn nvänd denn produkt under

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Instlltions- och nvändrhndok - + BRCH5W BRCH5K BRCH5S Svensk Innehållsförteckning Innehållsförteckning Allmänn säkerhetsföreskrifter. För nvändren.... För instlltören... Om dett dokument 3 För nvändren

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 25 Jet fyrtaktare K91 110

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 25 Jet fyrtaktare K91 110 Tck! Du hr köpt en v mrkndens äst utomordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i åtglädje. Din utomordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utomordrtillverkning sedn

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens äst utomordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i åtglädje. Din utomordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utomordrtillverkning sedn 1939.

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Denn inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

FLEXI räcke & FLEXI GC-räcke Monteringsanvisning

FLEXI räcke & FLEXI GC-räcke Monteringsanvisning FLEXI räcke & FLEXI GC-räcke Monteringsnvisning OBS! Mått ngivn i denn monteringsnvisning gäller stndrddetljer. Vid montering v specilprodukter kn måttuppgiftern behöv justers. Fig. 1 FLEXI Fig. 2 FLEXI

Läs mer

FLEXI räcke Monteringsanvisning

FLEXI räcke Monteringsanvisning FLEXI räcke Monteringsnvisning OBS! Mått ngivn i denn monteringsnvisning gäller stndrddetljer. Vid montering v specilprodukter kn måttuppgiftern behöv justers. Verktygsförteckning - Hylsnyckelsts med 10

Läs mer

Snabbguide Cafitesse 3000

Snabbguide Cafitesse 3000 Referenskort för felmeddelnde Snguide Cfitesse 000 Meddelnde Ingen visning eller mskinen ur funktion Ingen ingrediens Möjlig orsk Givrn i ehållren eller dropptråget är våt Koppmeknismen trnsporterr inte

Läs mer

Doka-Materialcontainer

Doka-Materialcontainer 11/2010 Originldriftsnvisningr 999281410 sv Sprs för frmtid ehov ok-mterilontiner rtikelnr. 583010000 Originldriftsnvisningr ok-mterilontiner Produkteskrivning Produkteskrivning ok mterilontiner är ett

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer Försäkrn om överensstämmelse - Cummins MerCruiser Diesel Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Cummins MerCruiser Diesels instruktioner, med krven i följnde

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW)

Försäkran om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW) Försäkrn om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW) Dett sterndrev överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury Mrines instruktioner, med krven i följnde direktiv och normer, med

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Motortyp Bränsletyp Förbränningscykel Z eller sterndrev med integrala avgaser Diesel 4-taktare

Motortyp Bränsletyp Förbränningscykel Z eller sterndrev med integrala avgaser Diesel 4-taktare Försäkrn om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW) Dett sterndrev överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury Mrines instruktioner, med krven i följnde direktiv och normer, med

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Originaldriftsanvisningar 11/2010. Sparas för framtida behov. Doka materialhäckar. formexperten

Originaldriftsanvisningar 11/2010. Sparas för framtida behov. Doka materialhäckar. formexperten 11/2010 Originldriftsnvisningr 999281810 sv Sprs för frmtid ehov ok mterilhäkr Originldriftsnvisningr ok mterilhäkr Produkteskrivning Produkteskrivning ok mterilhäkr är trnsport- oh lgringshjälpmedel,

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar noggrant och spara denna manual för framtida referens.

Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar noggrant och spara denna manual för framtida referens. LUFTKONDITIONERING Väggmonterd modell Innehåll Svensk Säkerhetsföreskrifter... Sv- Översikt över och nvändning v inomhusenhet... Sv- Översikt över och nvändning v fjärrkontroll... Sv- Rengöring och skötsel...

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Instlltions- oh nvändrhndok - + BRC1H519W BRC1H519K BRC1H519S Svensk Innehållsförtekning Innehållsförtekning 1 Allmänn säkerhetsföreskrifter 2 1.1 För nvändren... 2 1.2 För instlltören... 3 2 Om dett dokument

Läs mer

Namnet på motortillverkaren: V M MOTORI, s.p.a. Adress: VIA FERRARESE, 29 Stad: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italien

Namnet på motortillverkaren: V M MOTORI, s.p.a. Adress: VIA FERRARESE, 29 Stad: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italien Försäkrn om överensstämmelse - Mercury Diesel QSD inomordre Denn inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury Mrines instruktioner, med krven i följnde direktiv och normer, med

Läs mer

OPTI räcke Monteringsanvisning

OPTI räcke Monteringsanvisning OPTI räcke Monteringsnvisning OBS! Mått ngivn i denn monteringsnvisning gäller stndrddetljer. Vid montering v specilprodukter kn måttuppgiftern behöv justers. Verktygsförteckning - Hylsnyckelsts med 10

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury Diesel (Volkswagen) inombordare

Försäkran om överensstämmelse - Mercury Diesel (Volkswagen) inombordare Försäkrn om överensstämmelse - Mercury Diesel (Volkswgen) inomordre Denn inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury Mrines instruktioner, med krven i följnde direktiv och normer,

Läs mer