Drift Underhåll Installation Garanti Handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift Underhåll Installation Garanti Handbok"

Transkript

1 2018 Mercury Mrine Xi3 trådlös version Drift Underhåll Instlltion Grnti Hndok 8M swe

2 swe

3 INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde Xi-SERIEN TRÅDLÖS FOTPEDAL FCC ID MVU09291 Xi-SERIEN TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL FCC ID MVU09305 IC: 6094A-09291, 6094A Denn enhet står i överensstämmelse med Prt 15 i FCC Rules. Den får nvänds endst under förutsättning tt följnde två villkor är uppfylld: 1. Denn enhet kn orsk skdlig störningr. 2. Denn enhet måste ccepter ll mottgn störningr, inklusive störningr som kn orsk driftsprolem. Denn enhet står i överensstämmelse med FCC Rules. Ändringr eller modifiktioner som inte uttryckligen godkänts v prten nsvrig för efterlevnd kn upphäv nvändrens rätt tt nvänd denn utrustning. Denn nordningen uppfyller med RSS-stndrden(ern) som inte ehöver uppfyll Industry Cnds licenskrv. Den får nvänds endst under förutsättning tt följnde två villkor är uppfylld: (1) utrustningen får inte generer skdlig störning, och (2) måste kunn ccepter ll mottgn störningr, inklusive störningr som kn påverk dess funktion. Le présent ppreil est conforme ux CNR d'industrie Cnd pplicles ux ppreils rdio exempts de licence. L'exploittion est utorisée ux deux conditions suivntes: (1) l'ppreil ne doit ps produire de rouillge, et (2) l'utilisteur de l'ppreil doit ccepter tout rouillge rdioélectrique sui, même si le rouillge est susceptile d'en compromettre le fonctionnement. Förenklt EU-intyg om överensstämmelse Härmed intygr Attwood Corportion tt rdioutrustningstypen Xi3 trolling-motorsystem uppfyller krven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständig texten i EU-intyg om överensstämmelse finns tillgänglig på följnde internetdress: Viktig driftsinformtion! ISO B - Försiktighetssymolen Konsulter denn dokumenttion i ll fll där denn symol viss. Denn symol nvänds för tt informer dig om potentiell RISK eller åtgärder som kräver åtgärder v dig. Användning v denn utrustning på något nnt sätt än vd soim specificers v Attwood Corportion kn påverk konstruktionens integritet och gör den osäker. VARNING! Denn produkt är ej vsedd tt nvänds i en explosiv miljö. ADVERTENCIA: Este equipo no está diseñdo pr uso en tmósfers explosivs. AVVERTIMENTO: Quest pprechitur non è inteso per l'uso in mienti esplosivi. WARNUNG: Ds Ausrüstung drf in einer explosiven Umgeung NICHT verwendet werden. ADVERTISSEMENT: Cet équipement n'est ps prévu pour une utilistion ds des environments explosifs. Tck! Tck för tt du köpte en MotorGuide Xi3 trådlös trollingmotor. Xi3 hr konstruerts och tillverkts för tt ge prestnd som fiskre kräver: tyst drift, pålitlighet och precisionsreglge. Vi är övertygde om tt Xi3 kommer tt ge dig en mer tillfredsställnde fiskeupplevelse och vi uppskttr ditt vl v MotorGuide. Registrer din ny Xi3 på motorguide.com eller fyll i och skick in det medföljnde grntiregistreringskortet. swe i

4 Grntimeddelnde Produkten du hr köpt leverers med en Begränsd grnti från MotorGuide. Grntivillkoren eskrivs i Grntiinformtion i denn hndok. Grntivillkoren innehåller en eskrivning v grntiperioden, viktig friskrivningsklusuler och skdeegränsningr och nnn relterd informtion. Läs igenom denn viktig informtion. All eskrivningr och specifiktioner som förekommer vr ktuell då denn instruktionsok godkändes och gick i tryck. MotorGuide, vrs policy är tt ständigt förättr sin produkter, förehåller sig rätten tt när som helst upphör med viss modeller, tt ändr specifiktioner, design, procedurmetoder utn föregående meddelnde eller åtgnde. MotorGuide, Lowell, Michign U.S.A. Mercury Mrine Egle och Lowrnce är registrerde vrumärken som tillhör Nvico Inc. Grmin är ett registrert vrumärke som tillhör Grmin Ltd. Humminird är ett registrert vrumärke som tillhör Johnson Outdoors Mrine Electronics, Inc. Vexilr är ett registrert vrumärke som tillhör Vexilr, Inc. Copyright- och vrumärkesinformtion MERCURY MARINE. Med ensmrätt. Kopiering, inklusive delvis kopiering, utn tillstånd är förjudet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M with Wves Logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury with Wves Logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter och We're Driven to win är registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Pro XS är ett vrumärke som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. ii swe

5 Grntiinformtion MotorGuides 2 års egränsd grnti... 1 Allmän informtion och komponentidentifiering Komponentidentifiering... 3 Anteckn serienumret... 4 Produktregistrering... 4 Förrens nsvr... 4 Att skydd människor i vttnet... 5 Säkerhetsmeddelnde för pssgerre... 5 Förslg för säker åtnvändning... 5 Produktinstlltions, kel och tteriinformtion Instller trollingmotorn... 7 Rekommendtioner för drift och rutiner... 9 Btterirekommendtioner... 9 Försiktighetsåtgärder för tteri Kelfärgkodsförkortningr Btterinslutningr Drgning v klr Aktiver fjärrkontrollen Anslut sonrskärmen till trollingmotorn Reducer störning för Sonr omvndlre Trollingmotordrift Identifiering v sttusindiktorlmpor Lgr och kör trollingmotorn Juster motorns djup Använd fjärrkontrollen Underhåll och lgring Vård v trollingmotorn Inspektions och underhållsschem Föreredelser för uppställning Btteriinspektion Korrosionskontrollnod (sltvttensmodeller) Propelleryte swe iii

6 Servicessistns till ägre Felsökning Felsök fjärrkontrollen Servicehjälp Mercury Mrines servicekontor iv swe

7 GARANTIINFORMATION MotorGuides 2-års egränsd grnti SPARA DITT URSPRUNGLIGA KVITTO FRÅN KÖPET ELLER KÖPEBREVET 1. MotorGuides elektrisk trollingmotorer är vsedd för rekretionsruk och en grnti utfärds för den ursprunglig köpre tt de är fri från defekter i mteril och utförnde under en 2-års period från inköpsdtum. 2. För tt erhåll grntiservice ör köpren leverer eller returner enheten (med frktkostndern företld och enheten försäkrd) till en uktoriserde Motor-Guide-serviceverkstd. RETURNERA INTE ENHETEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN, utom om hn/hon hr en uktoriserd serviceverkstd. Produkter som returners måste också vr väl pckde, smt innehåll en eskrivning v prolemet och/eller vilken form v service som önsks, kundens dress och telefonnummer. En kopi v kvittot, köperevet, registreringsverifiering eller nnt evis på köpet krävs när produkten returners för grntiservice. Reklmtioner ccepters inte utn kvitto för köpet v trollingmotorn, nnn verifiering v registreringen eller ett köperev för åtpketet. 3. MotorGuide kommer efter eget gottfinnnde tt reprer eller ersätt delr som täcks v denn grnti. MotorGuide och MotorGuides serviceverkstäder påtger sig inte något nsvr för skdor på MotorGuide-produkter som uppstått då reprtioner utförts v någon nnn än en uktoriserd MotorGuide serviceverkstd. Vrken MotorGuide eller Attwood är nsvrigt för defekt eller skd som orskts v felktig instlltion, inställning, föreredelse eller tidigre service- eller reprtionsfel. 4. För kommersiellt ruk och myndighetskunder utfärds en grnti för MotorGuides elektrisk trollingmotorer för de ursprunglig köprn tt produktern är fri från defekter i mteril och utförnde under en 1-årsperiod. Kommersiellt ruk definiers som rets- eller nställningsrelterd nvändning v produkten, eller någon nvändning som inringr inkomst, under någon del v grntiperioden, även om produkten endst ilnd nvänds i syften som exempelvis, uthyrning, guider, fiskeläger och liknnde funktioner. Grntin är inte överförr till en därpå följnde köpre. Mercury Product Protection (produktskyddspln) är inte tillgänglig för kommersiell kunder och myndighetskunder. 5. MotorGuides egränsde livstidsgrnti för kompositxel. MotorGuides kompositxlr grnters för den ursprunglig köpren tt vr fri från defekter i mteril och utförnde under den ursprunglig köprens livstid. MotorGuide tillhndhåller en ny kompositxel kostndsfritt som utyte för en kompositxel som är defekt vseende mteril och utförnde. Endst köpren är nsvrig för instlltionskostndern. 6. Grntin är tillgänglig för kunder som köper produkten från en uktoriserd återförsäljre eller en detljhndel som uktoriserts v Motor-Guide Mrine tt distriuer produkten i det lnd där den köptes. Grntin och grntiperioden vrierr från lnd till lnd, utgående från vr ägren är ostt. Den egränsde grntiperioden örjr det dtum produkten först såldes till en nvändre eller det dtum då produkten först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. MotorGuides tillehör omftts v denn egränsde grnti under en 1-årsperiod från inköpsdtum. Reprtion eller utyte v delr, eller serviceutförnde under denn grnti förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grntier i specilerjudnden inkluders inte i denn text och täckningen kn vrier enligt specilerjudnde. Produkt som ntingen säljs eller ts i ruk efter mer än sex år från tillverkningsdtumet exkluders från grntin. 7. Denn grnti omfttr inte normlt slitn delr, t.ex. slitn klr, justeringr eller produktskd orskd v: 1) vnvård, otillräckligt underhåll, olyck, norm drift eller felktig instlltion eller service; 2) missruk, t.ex. öjd metllpelre, öjd rmturxlr, rutn styrklr osv., olyckor, modifiktioner, felktig nvändning, omfttnde slitge eller skd på grund v ägrens underlåtelse tt tillhndhåll rimlig och nödvändig instlltion och vård; 3) nvändning v ett tillehör eller en del som inte tillverkts v MotorGuide eller Attwood; 4) ändring eller orttgning v delr; 5) öppnnde v den nedre delen (motor); 6) öppnnde v växellåd v någon nnn än en uktoriserd MotorGuideserviceverkstd gör denn grnti ogiltig. 8. Vi förehåller oss rätten tt förättr utförndet på vrje trollingmotor utn tt för den skull påtg oss någon skyldighet tt utför motsvrnde modifieringr på tidigre tillverkde trollingmotorer. swe 1

8 GARANTIINFORMATION 9. All "service-reprtion-trollingmotorer" med serienummer erhåller en 1-årsgrnti. Elektrisk "servicereprtioner" v trollingmotorer utn serienummer hr INGEN grnti. Med "servicereprtion" v motor vses en trollingmotor såld v MotorGuide som kn nvänds men som hr inspekterts och kn kräv mindre reprtioner. Den ursprunglig köpren v en "service-reprtionmotor" är den först köpren efter det den märkts som "service-reprtion". "Service-reprtionmotorer" hr en lå dekl på tterikeln och ett fält med mrkeringen "Mnufcturer Certified Service Repir Motor". 10. Denn grnti täcker inte: Denn grnti gäller inte 1) upphlnings-, sjösättnings-, ogserings- och lgrings-, trnsportkostnder och/eller trnsporttid, telefon- och hyreskostnder v något som helst slg, olägenheter eller förlust v tid och inkomst eller ndr följdskdor; eller 2) orttgning eller utyte v åtens skiljeväggr eller mteril på grund v åtens konstruktion för tt få åtkomst till produkten; eller 3) frånkoppling eller återkoppling v fst instllerde ledningr i trollingmotorer. 11. GARANTIUPPSÄGNING: Grntin kn upphör tt gäll för konfiskerd produkt eller produkt som köpts på uktion, från en skrotningsfirm, likvidtor, försäkringsolg, ej uktoriserde åtåterförsäljre eller åtyggre, eller från någon nnn tredje prt. 12. ALLA TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR EXKLUDERAS FRÅN DENNA GARANTI. GARANTIN GÄLLER INTE HELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TILL DENNA GARANTIS GILTIGHETSTID. VISSA DELSTATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTINS LÄNGD OCH TILLÅTER INTE HELLER EXKLUSIONER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRBEHÅLL KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA DELSTATER. För ditt rkiv: Modellnummer Serienummer 2 swe

9 ALLMÄN INFORMATION OCH KOMPONENTIDENTIFIERING Komponentidentifiering - Huvud - c - d - Spirlkel Frikopplingspedl Btteriklr (dold) e - Hndhållen, trådlös fjärrkontroll f - Däckmontering l g - h - Propeller Skägg i - Nedre enhet (motor) k j m c d j - k - l - m - Djupjusteringshyls Vred för djuphyls Kompositpelre Styrtrnsmission e i f g h swe 3

10 ALLMÄN INFORMATION OCH KOMPONENTIDENTIFIERING Anteckn serienumret Det är viktigt tt skriv ner serienumret och modellnumret för frmtid referens. Serienummerdeklern sitter på trollingmotorn, som ilden visr. Anteckn serienumret och modellnumret i nednstående fält i Grntiinformtions- vsnittet i denn hndok. - - Modellidentifieringsnummer Serienummer Produktregistrering För grntiändmål sk du registrer MotorGuide-trollingmotorn genom tt fyll i det ifogde grntikortet eller esök Förrens nsvr Förren är nsvrig för rätt och säker körning v åten och pssgerrns och llmänhetens säkerhet.. Det rekommenders strkt tt vrje förre läser och förstår hel hndoken innn trollingmotorn ts i ruk. Säkerställ tt minst en extr person omord hr instruerts i grundern ngående strt och nvändning v trollingmotorn om förren inte kn kör åten. 4 swe

11 ALLMÄN INFORMATION OCH KOMPONENTIDENTIFIERING Att skydd människor i vttnet UNDER TROLLING Det är svårt för en person i vttnet tt snt förflytt sig för tt undvik en åt som närmr sig, även om den hr låg hstighet Sänk lltid frten och vr mycket försiktig om du nvänder åten i ett område där det kn finns personer i vttnet. MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA! VARNING! En snurrnde propeller, en åt i rörelse, eller ett fst föremål som stts fst i åten, kn orsk simmre llvrlig personskd eller dödsfll. Stäng omedelrt v trollingmotorn vrje gång som någon efinner sig i vttnet i närheten v din åt. Koppl ort trollingmotorn innn du låter folk simm eller vr i vttnet när din åt. Säkerhetsmeddelnde för pssgerre Vr uppmärksm på vr pssgern efinner sig då åten är i rörelse. En plötslig minskning v åtens hstighet, t.ex. en skrp ändring v åtens riktning kn slung dem ur åten. Förslg för säker åtnvändning För tt säkert kunn njut v utfärder på vttnet ör du eknt dig med lokl och ntionell åtföreskrifter och -egränsningr. H även följnde i åtnke: Använd flytnordningr. Enligt lg måste en godkänd och lättillgänglig flytnordning v lämplig storlek för vrje person finns omord. Överlst inte åten. De flest åtr är märkt och certifierde för mximl lstkpcitet (vikt) (se åtens märkskylt). Kontkt din återförsäljre eller åttillverkren, om du är tveksm. Utför säkerhetskontroller och nödvändigt underhåll. Följ ett regelundet schem och se till tt ll reprtioner utförs korrekt. Kör ldrig åten under påverkn v lkohol eller droger (förjudet enligt lg). Alkohol och droger försämrr ditt omdöme och minskr vsevärt din förmåg tt reger snt. Pssgerrpåstigning. Slå v trollingmotorn när pssgerre går omord eller går v åten. Vr på din vkt. Båtens förre är enligt lg skyldig tt vr uppmärksm åde med ögon och öron. Förren måste h oehindrd sikt särskilt frmåt. Ing pssgerre, gge eller fiskestolr får locker förrens sikt, när åten körs. Undervttenshinder. Minsk hstigheten och fortsätt försiktigt när du nvigerr i grunt vtten. Snulingsrisk. För tt undvik snuling sk ll klr och ledningr drs ordentligt och så tt de inte är i vägen. swe 5

12 ALLMÄN INFORMATION OCH KOMPONENTIDENTIFIERING Rpporter olyckor. Förre måste enligt lg nmäl olyckor på rätt lnkett till tillsynsmyndigheten för stten i fråg, när åten är inlndd i viss åtolyckor. En åtolyck måste rpporters om 1) om det inträfft ett dödsfll eller troligt dödsfll, 2) det hr inträfft personskd som kräver medicinsk ehndling utöver först hjälpen, 3) åtr eller nnn egendom skdts där skdekostnden överstiger $ 500,00 eller 4) åten hr gått helt förlord. Sök ytterligre hjälp från lokl polismyndighet. 6 swe

13 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION Instller trollingmotorn 1. Avlägsn sidopnelskruven från vrder sidn v däckmonteringen. Dr vrsmt ort sidopnelern från däckmonteringen, medn du ser till tt du inte skdr plceringsflikrn och vlägsn sidopnelern från trollingmotorns åd sidor Plceringsflikr Sidopnelskruv 2. Om du ersätter en existernde MotorGuide-motor eller en trollingmotor v nnt märke på din åt, sk du kontroller tt de existernde monteringshålen rikts in mot den ny däckmonteringen innn du orrr ny hål. Säkerställ tt monteringspltsen uppfyller krven i Steg Om ny hål inte krävs för montering v trollingmotorn, sk du gå till Steg Välj ett lämpligt ställe på åtens däck när mittlinjen för tt instller trollingmotorn. Se till tt monteringsultrn frmåt inte tränger genom skrovet. Be en medhjälpre tt håll trollingmotorn på plts medn du väljer monteringsplts. VIKTIGT! Monteringspltsen måste tests i stuvt och driftstt läge innn du orrr monteringshålen. VIKTIGT! Säkerställ tt huvudet inte sticker ut över åtens sidor när det är i stuvt läge. VIKTIGT! Ett mellnrum på minst 13 mm (0,5 tum) melln motorkolumnen och åtens gummiskenor krävs när trollingmotorn är driftstt Plcer trollingmotorn på åtdäcket på det vld stället i stuvt läge. Använd däckmonteringsfästet som en mll för tt mrker monteringshålens läge. VIKTIGT! Fyr monteringshål (två på vrder sidn) krävs för säker montering v trollingmotorn. Det finns sju monteringspltser tt välj melln på vrder sidn v däckmonteringsfästet. Välj de två hålen på vrder sidn som fungerr äst för din åtkonfigurtion. swe 7

14 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION VIKTIGT! Välj monteringshålens lägen så långt ort från vrndr som är prktiskt möjligt på vrder sidn v monteringsfästet för säkrst möjlig montering. Monteringshålens läge smm på vrder sidn Borr monteringshålen med ett orrskär med en dimeter på 8 mm (5/16 in.) orrskär. Avlägsn ll mterilrester. VIKTIGT! För tt förhindr sprickor på glsfierdäck sk du nvänd ett försänkningsskär eller ett större skär för tt försänk monteringshålen. 7. Rikt in däckmonteringsfästet mot hålen i däcket. På glsfieråtr utn mtt där motorn instllers, sk du monter gummiisolering melln åtdäcket och däckmonteringsfästet. Monter tre monteringsultr v rostfritt stål genom monteringshålen på en sidn v däckmonteringsfästet. Monter en rick och en nylockmutter på vrder ulten, men dr inte åt dem i dett skede. OBS! Om trollingmotorn monters på ett däck med mtt, ehövs inte gummiisoleringen. c g d d e f e f c - d - e - f - g - Däckmonteringsfäste Fästult Gummiisoltor Däck Brick Nylockmutter v rostfritt stål Mtt 8 swe

15 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION 8. Rikt in trollingmotorn mot monteringshålen i däcket. Håll fst monteringsskruvrn med en 7/16-tums nyckel medn du nvänder en nyckel eller hyls för tt dr åt nylockmuttrrn på däckmonteringsfästets vrder sid från under däcket. 9. Sätt fst sidopnelern (klckrn) på trollingmotorn genom tt för in de flikig ändrn i fästvggns fördjupning och vr nog med tt inte skd plceringsflikrn. Monter sidopnelskruven Plceringsflikr Sidopnelskruv Rekommendtioner för drift och rutiner VIKTIGT! Koppl från trollingmotorn efter vrje nvändning och när du lddr tteriet. Använd inte motorns huvudtteri för tt driv trollingmotorn. Använd ett särskilt trollingmotortteri eller tterink. Se till tt tteriern är inneslutn och fäst i en tterilåd för tt förhindr ovsiktlig kortslutning v tteripolern. Dr trollingmotorns klr på motstt sid v åten i förhållnde till ndr åtklr. Se till tt de positiv och negtiv slddrn är hopundn. Anslut åttillehören direkt till motorns huvudtteri. Ldd inte trollingmotorns tterier medn trollingmotorn är i driftläge (ned). Btterirekommendtioner Använd 12 V djupcykelsåttterier. Antlet tterier vrierr eroende på trollingmotorns modell. Se Btterinslutningr. Som en llmänn regel kn mn säg tt djupcykeltterier med ett högre märkvärde för mperetimme eller reservkpcitet, ger mer körtimmr och ättre prestnd. Instller en strömrytre med mnuell återställning i linje med trollingmotorns positiv ledningr inom 1,8 m (6 ft) från tteriern. Dess kn köps från en lokl MotorGuide-återförsäljre eller från 10 g tteriklrn får inte drs på längre vstånd än 1,8 m (6 ft) vilket inneär totlt 3 m (10 ft). Om längre tteriklr ehövs, tillhndhåller MotorGuide som tillehör 8 mm² (8 g.) tteriklr. Använd nylockmuttrr v rostfritt stål för tt sätt fst tteriklrn vid polern. Om du nvänder vingmuttrr v rostfritt stål för tt sätt fst tteriklrn kn dett led till lös nslutningr. Koppl inte från djuplod eller ekolod från trollingmotorns tteri. Om du nsluter elektronisk utrustning till trollingmotorns tterier kn det orsk elektrisk störningr. All djuplod eller ekolod måste få energi från motorns strt- eller tillehörstteri. swe 9

16 Beskrivning v rekommenderde MotorGuide-tillehör 8 g. tterikel och poler med 50 A strömrytre med mnuell återställning 50 A strömrytre med mnuell återställning 60 A strömrytre med mnuell återställning Försiktighetsåtgärder för tteri! VARNING! Ett tteri som nvänds eller ldds lstrr gs som kn ntänd och exploder och sprut ut svvelsyr vilket kn led till llvrlig rännskdor. Ventiler utrymmet runt tteriet och är skyddsutrustning vid hntering eller service v tteriern. När tterier ldds ilds en explosiv gslndning i vrje cell. En del v denn gs kommer ut genom hål i vluftningspluggen och kn ild en explosiv tmosfär runt tteriet om ventiltionen är dålig. Denn explosiv gs kn finns kvr i eller runt tteriet i mång timmr efter tt det hr lddts. Gnistor eller öppen eld kn ntänd denn gs och orsk intern explosion som kn splittr tteriet. Följnde försiktighetsåtgärder skll iktts för tt förhindr en explosion: 1. Håll eldslågor ort och rök inte när tterier som ldds eller som hr lddts nyligen. 2. Koppl inte från tteriklrn medn trollingmotorn är igång eftersom en gnist oft ilds vid den punkt där den strömförnde kretsen ryts. Vr lltid försiktig så tt omvänd polrisering undviks vid nslutning eller ortkoppling v kelklämmor på lddre. Glppkontkt är en vnlig orsk till ljusågr, vilket kn orsk explosioner. 3. Växl inte polritet för tteriets nslutningr. Kelfärgkodsförkortningr Kelfärgsförkortningr BLK=SVART Svrt BLU=BLÅ Blå BRN=BRUN Brun GRY/GRA=GRÅ Grå GRN=GRÖN Grön ORN eller ORG Ornge PNK=ROSA Skär PPL eller PUR Lil RÖD Röd TAN=LJUSBRUN Ljusrun WHT=VIT Vit YEL=GUL Gul LT eller LIT Ljus DK eller DRK Mörk Btterinslutningr PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION! VARNING! Innn du örjr ret kring elsystemkomponenter sk du koppl loss tteriklrn från tteriet för tt förhindr personskd eller skd på elsystemet på grund v ovsiktlig kortslutning.! SE UPP! Att loss eller nslut tteriklrn i felktig ordning kn orsk personskd från elstöt eller kn skd elsystemet. Avlägsn lltid den negtiv (-) tterikeln först och nslut den sist. 10 swe

17 MEDDELANDE Underlåtelse tt kör trollingmotorn inom de rekommenderde spänningsspecifiktionern kn led till produktskd. Överskrid ldrig mx. rekommenderd spänningsförsörjning. VIKTIGT! Se deklen på trollingmotorns topplock för tt estämm dess spänningskrv. 12 V-BATTERIANSLUTNING 1. Instller en 50 A (r) eller en 60 (äst) strömrytre med mnuell återställning in linje med trollingmotorns krftkels positiv (+) ledning och trollingmotortteriets positiv (+) pol. 2. Anslut den positiv (+) trollingmotorledningen till den positiv (+) trollingmotortteripolen. 3. Anslut trollingmotorns negtiv ( ) ledning till trollingmotortteriets negtiv ( ) pol. BLACK RED PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION 12 V-tterinslutning - Krftklr för trollingmotor - Huvudsäkring med mnuell återställning c - Trollingmotortteri c 24 V-BATTERIANSLUTNING Instller en 50 A (r) eller en 60 (äst) strömrytre med mnuell återställning in linje med trollingmotorns krftkels positiv (+) ledning och trollingmotortteriet. B positiv (+) kelsko. 2. Anslut den positiv (+) trollingmotorledningen till den positiv (+) polen på trollingmotortteriet. B. 3. Anslut en överkopplingsledningen (grå referens) melln den negtiv (-) polen på tteriet B till den positiv (+) polen på tteriet A. VIKTIGT! Överkopplingsledningen ör vr v smm storlek som den negtiv (-) och den positiv (+) krftkeln. 4. Anslut trollingmotorns negtiv ( ) ledning till tteriets negtiv ( ) pol. A. swe 11

18 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION 5. Börj med den negtiv ( ) ledningen och koppl tillk tteriklrn till motorns strt- eller tillehörstteri. d BLACK GRAY Bttery A c RED Bttery B c V-tterinslutning - Mtningsklr för trollingmotor - Huvudsäkring med mnuell återställning c - Överkopplingsledning (medföljer ej) d - Negtiv ( ) tteripol Drgning v klr Dr trollingmotorns klr på motstt sid v åten i förhållnde till ndr åtklr. Trollingmotorn ör nsluts till sitt eget dedicerde tteri. Känslig elektronik, t.ex. ekolod, måste koppls till ett seprt tteri. Båtmotorer ör h sitt eget dedicerde strttteri. Aktiver fjärrkontrollen 1. Om trollingmotorns krftklr är nslutn, dr ut krftklrn från trollingmotorns tteri, örj med minuspolen ( ). 2. Fäll ned motorn och nslut sedn krftklrn till tteriet eller nslut krftkeln till en tterikäll. Inom tio sekunder efter tt krftklrn hr nslutits, tryck in och håll nere vänster och höger pilknpprn på den hndurn fjärrkontrollen smtidigt. 12 swe

19 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION 3. Lyssn tills du hör en fleroktvig ljudsignl, vilken nger tt mottgren hr sprt det elektronisk serienumret. - - c - d - e - Knppen + ök hstigheten Knppen Propeller propeller på/v Knppen högerpil styr höger Knppen sänk hstigheten Knppen vänsterpil styr vänster c e d Om du hr prolem med tt synkroniser din fjärrkontroll, strt med motorn frånkoppld och nedfälld. Håll nere de vänstr pil- och högr pil-knpprn smtidigt innn du nsluter motorn. Anslut sonrskärmen till trollingmotorn OBS! Den här rutinen gäller endst modeller utrustde med inyggd sonr. Dett nslutningsförfrnde för sonrens ildskärm gäller för trollingmotormodeller med intern sonr som erjuder inyggd 200/83 khz-sonromvndlre som är komptiel med sonrildskärmr v märken Egle, Grmin, Humminird, Lowrnce och Vexilr. För informtion om komptiilitet med ndr sonrenheter, se swe 13

20 PRODUKTINSTALLATIONS-, KABEL- OCH BATTERIINFORMATION Trollingmotorn är försedd med en Lowrnce 7-stiftig plugg. Det finns dptrr för tt nslut ndr sonrskärmmärken till trollingmotorn. Mtch kelnslutningen till sonrporten på ksidn v sonrskärmen. Slå på enheten för tt säkerställ tt sonrkeln är ordentligt nsluten. - - Kelstm - till noskonssonr Lowrnce 7-stiftsplugg till ekolodsvisning Adpterklr för omvndlre är tillgänglig från MotorGuide Lowrnce 7-till-6-stiftsdpter Vexilr 3-stiftsdpter Grmin 6-stiftsdpter Hummingird 7-stiftsdpter Reducer störning för Sonr-omvndlre Följnde sk kontrollers för tt hjälp till tt förättr sonrprestndn. Kom ihåg tt ll sonrtester sk görs under stil förhållnden ute på vttnet. 1. Se till tt du hr seprt jordning/ingen gemensm jordning melln trollingmotorns tteripket (12V, 24V, 36V) och tteripket för motor/tillehör (12V). 2. Håll trollingmotorns strömklr och sonr-/elektronikklr så långt från vrndr som möjligt på åten. (Exempel: Trollingmotorns klr drs på ord sid och elektronikklr drs på styrord sid). 3. En lddre för fler pket som är koppld åde till trollingmotorns pket och tteripketet för motor/ tillehör kn orsk störningr p.g.. den gemensmm jordningen i lddren. 4. Se till tt ingen v din sonrklr är vskurn eller skdde. Även skydd som är skdde på insidn kn orsk prolem och kn identifiers om mn nog kontrollerr det yttre gummihöljet efter veck, öjningr och tillplttde områden. Reprer/yt ut efter ehov. 5. Kontroller och vlägsn eller inktiver tillfälligt vnlig yttre störningskällor för tt test om sonrprestndn förättrs. Dess inkluderr:. Ethernetuppkoppling. Fler sonrgivre som nvänder smm frekvens c. Annn elektronisk tredjeprtsutrustning 6. Ferritringr/-dämpre kn h positiv inverkn på sonrprestndn. Se till tt du nvänder rätt storlek för den slddstorlek du monterr på. 7. Om sonrprestndn ändå inte hr förättrts, kontkt din MFD-/elektroniktillverkre eller din åtförsäljre för tt kontroller ndr keldrgningsprolem på åten swe

21 TROLLINGMOTORDRIFT Identifiering v sttusindiktorlmpor Denn trollingmotor är utrustd med en multifunktionell ljuspnel med sttusindiktorer. Den kn vis på/vläge för motor, propeller och tterilddning smt GPS-sttus, för sn och enkel nvändning under drift. c - Indiktorlmp för ström på/v/viloläge - Indiktorlmp för propeller på/v c - Indiktorlmp för GPS-nvigtion d d - Btteristtuslmp Färg Färgkod för tteristtus Kpcitet Grön större än 30 % Röd mindre än 30 % Blinkr rött mindre än 10 % Lgr och kör trollingmotorn! VARNING! Roternde propellrr kn orsk llvrlig personskd eller dödsfll. Motorn får ldrig strts eller körs när den inte är i vttnet.! SE UPP! Rörlig delr, t.ex. gångjärn och vridr punkter kn led till llvrlig personskd. Håll dig på vstånd från rörlig delr när du lgrr, instller eller tiltr motorn. LAGRA TROLLINGMOTORN 1. Se till tt propellern är vstängd. 2. Se till tt det finns tillräckligt mycket fritt utrymme runt trollingmotorn innn motorn vrids till undnstuvt läge. swe 15

22 TROLLINGMOTORDRIFT 3. Tryck ned fot-frikopplingsspken med en hnd eller fot. Dr och vinkl trollingmotorn mot monteringen smtidigt som du trycker ner fot-frikopplingsspken. - Fot-frikopplingsspk swe

23 TROLLINGMOTORDRIFT 4. Lyft upp motorn från vttnet och vrid trnsmissionen så tt den nedre enheten är inriktd mot fästvggn. Rikt in den nedre enheten så tt keln inte linds kring trollingmotorkolumnen. Dr in den nedre enheten i fästvggn tills den är helt på plts. Fästet låser trollingmotorn i stuvt läge. Om det finns GPS är det vnligt tt GPS-signlen försvinner vid undnstuvningen. c d e f c - d - e - f - Nedre enhet (motor) Växellåd Djupjusteringshyls Spirlkel Fot-frikopplingsspk Fästvgg 5. Skjut djuphylsn så tt den ligger tätt mot styrtrnsmissionen. Vrid djuphylsn tills den koppls in med styrtrnsmissionen och dr sedn åt djupjusteringshylsns vred. c - - c - Styrtrnsmission Djupjusteringshyls Vred för djuphyls VIKTIGT! Trollingmotorn kn ovsiktligt driftsätts om den inte är ordentligt fststt. Se till tt djupjusteringshylsn är helt intill trnsmissionen och tt djupjusteringshylsns vred är åtdrget vrje gång åten är under färd eller trnsporters på triler. VIKTIGT! Det finns lterntiv kolumnmonteringsfästen för tt stödj trollingmotorkolumnen under extrem förhållnden. Beskrivning v rekommenderde MotorGuide-tillehör Stndrd Rm monteringsstilistor swe 17

24 TROLLINGMOTORDRIFT Beskrivning v rekommenderde MotorGuide-tillehör Long Rm monteringsstilistor KÖRA TROLLINGMOTORN 1. Loss djupjusteringshylsns vred och skjut sedn djupjusteringshylsn ort från styrtrnsmissionen. Dr åt djupjusteringshylsns vred genom tt vrid det medurs. 2. Tryck ned fot-frikopplingsspken med en hnd eller fot. Ftt ordentligt tg i kolumnen och skjut den nedre enheten ort från fästvggn. Släpp fotspken. c d e f c - d - e - f - Nedre enhet (motor) Djupjusteringshyls Kolumn Spirlkel Fot-frikopplingsspk Fästvgg 3. Se till tt det finns tillräckligt mycket fritt utrymme i det område där trollingmotorn sk driftsätts. 18 swe

25 TROLLINGMOTORDRIFT 4. Tilt motorn från stuvt läge och sänk ned trollingmotorn till djupjusteringshylsn vilr mot styrhushylsns överdel. Vrid trollingmotorn så tt djupjusteringshylsn låses i läge på styrhushylsn. Utomordren låses i driftläge. Dr kolumnen kåt för tt säkerställ tt den är ordentligt låst i driftläge. - - Vred för djuphyls Styrhushylsn Juster motorns djup! SE UPP! Vr försiktig så tt du inte skdr dig på grund v en plötslig viktändring när du gör motorn klr för drift eller justerr dess djup. När du höjer eller sänker motorn sk du ftt ordentligt tg i motorkolumnen med en hnd innn du lösgör djupjusteringshylsns vred. Juster motorns djup för ättre trollingfunktion på olik vttendjup. VIKTIGT! Använd inte spirlklen som hndtg när du höjer eller sänker motorn. När du justerr motorns djup sk du se till tt den nedre enheten är fullständigt nedsänkt minst 30 cm (12 tum) för tt undvik tt propellern ventilerr. Optimlt djup för den nedre enheten vrierr eroende på åttyp, vttenförhållnden och undervttensterrängen. Ök motordjupet om du hör propellerlden plsk mot vttenytn. 1. Se till tt propellern inte är igång innn du justerr motordjupet. swe 19

26 TROLLINGMOTORDRIFT 2. Ftt ordentligt tg i kolumnen med en hnden och vrid djupjusteringshylsns vred moturs så tt kolumnen rör sig fritt. - - Vred för djuphyls Djupjusteringshyls 3. Höj och sänk kolumnen till önskt djup. Rikt in djupjusteringshylsn till nyckelöppningen på växellådn. Dr åt djupjusteringshylsns vred för tt håll fst kolumnen. Använd fjärrkontrollen 64905! VARNING! Roternde propellrr kn orsk llvrlig personskd eller dödsfll. Motorn får ldrig strts eller körs när den inte är i vttnet. För tt kör trollingmotorn med fjärrkontrollen sk du synkroniser fotpedlen med trollingmotorns mottgre. Se Aktiver fjärrkontrollen i vsnittet Produktinstlltions-, kel- och tteriinformtion i denn hndok. - - c - d - e - Ök hstigheten Propeller på/v Högersväng Minsk hstigheten Vänstersväng c e d swe

27 SLÅ FJÄRRKONTROLLEN PÅ ELLER AV Fjärrkontrollen är lltid på och den är klr tt nvänds när som helst när trollingmotorn är på och i driftläge. VILOLÄGE När trollingmotorn inte är ktiv och är overksm i mer än tre minuter går den utomtiskt i viloläge, ett strömsprläge, genom tt:. Propellern är vstängd.. Propellern hr nollhstighet. c. Inget GPS-läge är ktivt. Viloläget viss genom tt strömindiktorn långsmt tänds och släcks. Viloläget kn strt åde när trollingmotorn är i undnstuvt och driftsläge. Väck trollingmotorn ur viloläget genom tt tryck på någon v knpprn på fjärrnyckeln eller den trådlös fotpedlen (säljs seprt). Näst knpp som trycks in kommer tt ktiver trollingmotorn och utför den vsedd knppfunktionen. När motorn är ktiverd kommer llt tt funger normlt. STYRNING För tt sväng till höger sk du tryck på vänstersväng- knppen på fjärrkontrollen. För tt sväng till höger sk du tryck på högersväng- knppen på fjärrkontrollen. Det tillgänglig styrområdet låter dig sväng trollingmotorn mer än 360 när du ckr. Vr nog med tt inte sträck för mycket på klrn när du svänger trollingmotorn mer än 360. HASTIGHETSKONTROLL TROLLINGMOTORDRIFT Tryck på knppen propeller på/v en gång för tt strt propellern och tryck på knppen propeller på/v igen för tt stopp propellern. Trollingmotorn kommer tt skick ett pip med en end stignde ton när propellern är påslgen och ett pip med en end fllnde ton när propellern är frånslgen. Systemet hr 20 hstighetsnivåer. Tryck in och släpp knppen för ökd hstighet (+) för tt ök motorhstigheten med en nivå. Tryck in och släpp knppen för sänkt hstighet ( ) för tt sänk motorhstigheten med en nivå. Om du håller knppen ök hstigheten (+) eller minsk hstigheten (-) nedtryckt så öks eller minsks hstigheten tills gränsen för hstighetsnivåer hr nåtts. Om du håller knppen ök hstigheten (+) eller minsk hstigheten (-) nedtryckt i 2,5 sekunder så öks hstigheten från 0 % till 100 % respektiv minsks från 100 % till 0 %. Trollingmotorn vger två ljudsignler när hstighetsnivån 100 % eller 0 % hr nåtts. swe 21

28 Vård v trollingmotorn För tt håll trollingmotorn i äst driftsskick och iehåll dess tillförlitlighet, måste trollingmotorn inspekters och underhålls regelundet. Underhåll den enligt nvisningrn för tt försäkr tt du och din pssgerre är säkr.! VARNING! Om du inte inspekterr, underhåller och reprerr trollingmotorn kn dett resulter i produktskd eller livsfr. Du sk inte utför underhåll eller service på trollingmotorn om du inte känner till de rätt serviceoch säkerhetsrutinern. Anteckn llt utfört underhåll och spr ll eställningr och kvitton för underhållsrete. VÄLJA RESERVDELAR Använd endst ursprunglig MotorGuide-reservdelr. Inspektions- och underhållsschem FÖRE VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE Inspekter tt ing kelnslutningr är lös eller korroderde. Kontroller tt tteriklrns nslutningr sitter fst ordentligt. Nylockmuttrr rekommenders för tt håll fst tteriklrn vid polern. Kontroller tt propellermuttern är åtdrgen. Kontroller tt propellerlden inte är skdde. Kontroller tt fästet sitter fst ordentligt vid åtdäcket. EFTER VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE Koppl loss tteriklrn från krftkälln eller koppl loss motorn från åten eller öppn den instllerde rytren. Kontroller vrje sid v propellern och propellerxeln för skräp, t.ex. tång och fiskelinor. Avlägsn ll mterilrester. Kontroller tt propellermuttern är åtdrgen. Tvätt trollingmotorn med rent vtten och mild tvål, t.ex. Attwood Premium Bot Wsh, för tt vlägsn smuts och dmm som kn skrp ytn. VIKTIGT! Använd inte strk rengöringsmedel, t.ex. lekmedel eller rengöringsmedel serde på citrusfrukter för tt rengör trollingmotorn. Dess rengöringsmedel kn skd trollingmotorns yt. VIKTIGT! Tvätt inte trollingmotorn med tryckvtten. UNDERHÅLL OCH LAGRING VAR 100:E DRIFTSTIMME ELLER EN GÅNG OM ÅRET, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST 1. Applicer 2-4-C med PTFE på gängorn på djupjusteringshylsns vred. OBS! 2-4-C med PTFE är ett fett vsett för åtr och kn inhndls från åtffärer och MotorGuideåterförsäljren. Tuens ref.nr. Beskrivning Används på R/N C med PTFE gängor på djupjusteringshylsns vred Q 1 22 swe

29 UNDERHÅLL OCH LAGRING 2. Avlägsn sidopnelern genom tt t ort de skruven på vrder sid v fästet. Dr vrsmt ort skyddet från fästet och mot fotfrigöringsspken. - - c - Gängorn på djupjusteringshylsns vred Fot-frikopplingsspk Skruv som håller fst sidopnelen c Applicer 2-4-C med PTFE på frikopplingskeln vid fotpedlens ledtpp och frikopplingskeln på vlstningstppen Fotpedlens ledtpp Utlösningsult Tuens ref.nr. Beskrivning Används på R/N C med PTFE Frikopplingskel vid fotpedlens ledtpp och frikopplingskel på vlstningstppen Q 1 Föreredelser för uppställning Den viktigste föreredelsen före uppställning är tt skydd trollingmotorn mot korrosion och skd som kn uppstå från tt instängt vtten fryser. Vi rekommenderr även tt tterier koppls från före lgring och tt tteriern förvrs inomhus på torr pltser under långvrig förvring. Btteriern ör även vlägsns från fjärrkontrollen och den trådlös pedlen under längre tids förvring. Se Inspektions- och underhållsschem och utför de nödvändig underhållsåtgärdern för tt förered trollingmotorn för lgring. Lgr trollingmotorn på ett torrt ställe där den inte utsätts för temperturer under -29 C (-20 F). VIKTIGT! Trollingmotorer som lgrs vid temperturer under 0 C (32 F) ör körs långsmt i minst 15 minuter innn de örjr körs över 30 % v fullgs. Btteriinspektion Btteriet ör inspekters vid regelundn intervller för tt grnter tt motorn strtr ordentligt. VIKTIGT! Läs de säkerhets- och underhållinstruktioner som medföljer tteriet. 1. Säkerställ tt tteriet är fststt i åten. swe 23

30 UNDERHÅLL OCH LAGRING 2. Säkerställ tt tterikelpolern är ren, åtdrgn och rätt instllerde. För instlltionsnvisningr hänviss du till Btterinslutningr i vsnittet Produktinstlltions-, kel- och tteriinformtion i denn hndok. 3. Se till tt tteriet är utrustt med en tterilåd för tt förhindr ovsiktlig kortslutning v tteriets poler. Korrosionskontrollnod (sltvttensmodeller) Anodens uppgift är tt skydd trollingmotorn mot glvnisk korrosion, genom tt låt sin metll skt eroder istället för trollingmotorns metller. Anoden kräver regelunden inspektion, särskilt i sltvtten som påskyndr erosionen. Byt ut noden om den eroderts mer än 50 % för tt iehåll dett korrosionsskydd. Mål ldrig över och pplicer ej heller en skyddnde eläggning på noden eftersom dett kommer tt reducer nodens effektivitet. VIKTIGT! Mål ldrig över noden och rengör den ldrig med stålull, sndppper, stålorstr eller ndr slipnde mteril. Byt ut noden om den hr eroderts mer än 50 %. - - c - d - Propeller Anod (endst sltvttensmodeller) Brick Propellermutter c d Propelleryte! VARNING! Att utför service eller underhåll utn tt först koppl loss tteriet kn orsk skd på produkten, skd på person eller dödsfll på grund v rnd, explosion, elstöt eller oväntd strt v motorn. Koppl lltid loss tteriklrn från tteriet innn du utför underhåll, service, instllerr eller tr ort motorns komponenter. AVLÄGSNANDE AV PROPELLERN 1. Koppl loss krftklrn från tteriet. 2. Medn du håller propellerldet i en ehndskd hnd sk du nvänd en 9/16-tums nyckel eller spärrnordning för tt vlägsn propellermuttern. Avlägsn propellermuttern och rickn (eller nod för sltvttensmodeller). VIKTIGT! Avlägsn propellermuttern med en nyckel eller spärrnordning och hyls. Användning v ett nnt verktyg kn skd propellermuttern eller -xeln. Om det inte är enkelt tt vlägsn propellern med lätthet sk du nvänd en gummiklu för tt knck på ksidn v motstt ld. Om propellern inte kn vlägsns sk du h den vlägsns v en uktoriserd återförsäljre. 24 swe

31 UNDERHÅLL OCH LAGRING OBS! Byt ut propellerulten om den är öjd MONTERING AV PROPELLERN 1. Roter motorxeln för tt för in propellertppen horisontellt. - Propellerult Instller propellern på motorxeln genom tt monter propellern på propellertppen. 3. Instller rickn (och noden för sltvttensmodeller) på propellerxeln och instller sedn propellermuttern. Använd en nyckel elller en spärrnordning och hyls för tt dr åt propellermuttern tills den sitter ordentligt, dr sedn åt muttern ytterligre 1/4 vrv. swe 25

32 UNDERHÅLL OCH LAGRING VIKTIGT! Dr inte åt propellermuttern för hårt eftersom det riskerr tt skd propellern eller propellersprinten. c Sltvttenmodell viss - Propeller - Anod (endst sltvttenmodeller) c - Brick d - Propellermutter d swe

33 Felsökning OBS! För serviceinformtion sk du kontkt en certifierd MotorGuide-serviceverkstd. För en fullständig list över MotorGuide-serviceverkstäder sk du gå till eller kontkt ett Mercury Mrineservicekontor. Symtom Trolig orsk Lösning Trollingmotorn regerr inte på trådlös kommndon. Förlust v krft För mycket uller eller virtion Motorstopp (motorn kör på låg hstighet) Trollingmotorn får propellerlysdioden och tterilysdioden tt link medn en hörr lrmsignl vges Motorstopp (motorn går inte) SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE Svg trollingmotortterier Svgt fjärrkontrolltteri eller svrt pedltteri. Trådlös styrenheter inte synkroniserde. Svg trollingmotortterier Lös eller korroderde tterinslutningr Propellern är lös, skdd eller olnserd Defekt kel- eller elnslutning Mgneter spruckn eller flisde Vtten i den nedre enheten Propellern är lös, skdd eller olnserd Skdde lger eller ussningr Mgneter påverkr nkret Mgneter spruckn eller flisde Lös elnslutningr Motorn hr nått sin termisk gräns Propellern är lös, skdd eller olnserd Internt elektronikfel Svg trollingmotortterier Kontroller tterilddningsindiktorn på trollingmotorn. Ldd om eller yt ut tteriern, vid ehov. Ersätt den hndurn fjärrkontrollens tteri eller pedlens tterier Se Aktiver den trådlös fotpedlen eller Aktiver fjärrkontrollen. Kontroller tterilddningsindiktorn på trollingmotorn. Ldd om eller yt ut tteriern, vid ehov. Inspekter tterinslutningrn för renhet och åtdrgning. Se Propelleryte. Fel tjocklek på ledningen från tteriet till trollingmotorn. Tjocklek sex (6 g.) rekommenders. Motorn för oväsen och skrpr. Kontkt en serviceverkstd. Kontkt en serviceverkstd. Se Propelleryte. Kontkt en serviceverkstd. Slå v strömmen och roter propellern för hnd. Om propellern inte roterr fritt med ett svgt mgnetiskt drg, sk du kontkt en serviceverkstd. Motorn för oväsen och skrpr. Kontkt en serviceverkstd. Anslutningrn i topphuset kn vr lös eller skdde. Kontkt en serviceverkstd. Temperturen överstiger specifiktionen. Kontkt en serviceverkstd. Se Propelleryte. Koppl från tteriet. Kontkt en serviceverkstd. Kontroller tterilddningsindiktorn på trollingmotorn. Ldd om eller yt ut tteriet, vid ehov. swe 27

34 SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE Symtom Trolig orsk Lösning Felktig temperturvläsning (modeller med intern sonr) Svårt tt vlägsn propellern Felsök fjärrkontrollen Btteriern i pedlen eller den hndurn fjärrkontrollen ehöver yts ut Lös eller korroderde tterinslutningr Defekt kel- eller elnslutning Lös elnslutningr Värmeskyddet är överelstt Öppen säkring eller överspänningsskydd Mgneter påverkr nkret Fel på ledningrn i åten Den nedre enheten är inte helt under vtten Skdd noskon Skdd sonrkel Böjd propellertpp Böjd rmturxel RADERA MOTTAGARENS MINNE Se Felsökning för pedlen och den hndurn fjärrkontrollen. Inspekter tterinslutningrn för renhet och åtdrgning. Fel tjocklek på ledningen från tteriet till trollingmotorn. Tjocklek sex (6 g.) rekommenders. Inspekter nslutningrn för renhet och åtdrgning. Koppl loss trollingmotorns tterier och inspekter för sjögräs och skräp runt propellern. Temperturen överstiger specifiktionen. Kontkt en serviceverkstd. Byt ut säkringen eller återställ överspänningsskyddet efter det du hittt prolemets orsk. Slå v strömmen och roter propellern för hnd. Om propellern inte roterr fritt med ett svgt mgnetiskt drg, sk du kontkt en serviceverkstd. Kontkt en serviceverkstd. Juster motordjupet. Säkerställ tt den nedre enheten är helt under vtten. Se Juster motorns djup. Kontkt en serviceverkstd. Kontkt en serviceverkstd. Håll i ett ld och knck lätt på motstt ld med en gummiklu. Använd en spckelkniv på vrder sidn v propellern och pplicer lik stort tryck. Kontkt en serviceverkstd. Om mottgrens minne rders så rders även ll elektronisk ID-nummer som sprts i minnet. 1. Anslut tterikeln till en krftkäll. Tryck, under mx tio sekunder ned de vänstr, propeller- och högr knpprn på den hndurn fjärrkontrollen smtidigt. 2. Lyssn efter ett långt pip som nger tt mottgren hr rdert ll lgrde elektronisk ID-nummer. OBS! Om knpprn på fjärrkontrollen inte trycks ned smtidigt inom tio sekunder, eller om det inte hörs något långt pip, koppl ur tteriklrn från krftkälln och se sedn i Aktiver den trådlös pedlen och Aktiver den hndurn fjärrkontrollen i vsnittet Produktinstlltion, ledningsdrgning och tteriinformtion i denn instruktionsok. PROGRAMMERA FJÄRRKONTROLLEN OBS! Denn ktiveringsrutin gäller fotpedlen och fjärrkontrollen. 28 swe

35 SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE VIKTIGT! För tt ktiver fler fotpedler eller fjärrkontroller måste motorn koppls från krftkälln och sedn nsluts igen till krftkälln melln ktiveringen v vrje styrenhet. 1. Kör trollingmotorn. 2. Koppl loss tteriklrn från krftkälln. Vänt i 30 sekunder och nslut sedn motorn till krftkälln igen. 3. Under mindre än tio sekunder, tryck in och håll nere knpprn vänster pil och höger pil smtidigt på den hndurn fjärrkontrollen. För pedlens styrdon, håll nere propeller- och nkrknpprn smtidigt. BATA FJÄRRKONTROLLBATTERIER Erforderlig tterier: Ett lklist AAA-tteri 1. Demonter de fyr skruvrn från fjärrkontrollens ksid. T v t v den kre skyddsplttn. - Skruvr (4) swe 29

36 SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE 2. T ort det gml tteriet från tterifcket Stick det ny tteriet med en positiv (+) riktd mot tterifckets positiv (+) ände. 4. Säkerställ tt gummitätningen är plcerd korrekt melln fjärrkontrollens två hlvor. Sätt tillk fjärrkontrollens kre skyddspltt och instller de fyr skruvrn. Dr åt skruvrn nog. - - c - d - Btterifckets negtiv (-) ände Btteri Btterifckets positiv (+) ände Gummitätning c d Servicehjälp Det är viktigt för oss tt du är nöjd med produkten. Om du hr prolem eller frågor om motorn sk du kontkt återförsäljren eller en certifierd MotorGuide-serviceverkstd. För mer informtion om service, hänviss du till Grntiinformtion. Uppge följnde informtion när du kontktr servicekontoret: Ditt nmn och din dress Telefonnummer, dgtid Trollingmotorns modell- och serienummer 30 swe

37 Inköpsevis eller registreringsverifiering Typ v prolem SERVICEASSISTANS TILL ÄGARE Mercury Mrines servicekontor Ring, fx eller skriv till oss om du ehöver hjälp. Inkluder ditt telefonnummer (dgtid) med ll e-post- och fxkorrespondens. USA, Knd Telefon Fx: Internet Engelsk Frnsk Engelsk Frnsk Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Austrlien, Stillhvsområdet Telefon Fx: Brunswick Asi Pcific Group Bessemer Drive Dndenong South, Victori 3175 Austrlien Europ, Mellnöstern, Afrik Telefon Fx: Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgien Mexiko, Centrl- och Sydmerik, Västindien Telefon Fx: Mercury Mrine Interchnge Circle North Mirmr, FL USA Asien, Singpore, Jpn Telefon Fx: Brunswick Asi Pcific Group T/A Mercury Mrine Singpore Pte Ltd 29 Loyng Drive Singpore, swe 31