Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag"

Transkript

1 Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag

2 Förskolan arbetar efter den ny reviderade läroplanen 2010, den styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Om vår förskola Kålhagens förskola tillhör lärenhet Nord Hudiksvalls kommun. Förskolan ligger centralt och vi har nära till skogen men också till bibliotek, museum, båthamn och Lillfjärden. Förskolan öppnades 1979 i den östra delen av staden i närhet till Borgarparken. Hösten 1994 flyttade förskolan Natt och Dag in till Kålhagens förskola. Natt och Dag är en egen verksamhet som bedrivs i Kålhagens lokaler. Till Natt och Dag hör även barn på andra förskolor samt fritidsbarn med behov av natt och kvällstillsyn. Vi har öppet dygnet runt, natt som dag och helger för att ta emot barn med olika tillsynsbehov. Förskolans vision: I vårt dagliga arbete vill vi att barnen skall känna: Jag vill, Jag vågar och Jag kan. Förskolan består av fem avdelningar varav två är 1-3 år och tre avd med 3-5 år. Personalen består av förskollärare och barnskötare. På förskolan har vi egna kokerskor som lagar näringsrik och vällagad kost. På gården har vi en motorikbana, teknikbod, snickarbod cykelbana, gungor, trädgårdsland, bär buskar och områden med gräs. På förskolan har vi egna kokerskor Inger och Eva som lagar en näringsrik väl lagad kost. Personalen utgörs av barnskötare och förskollärare. Vi har föräldramöte och utvecklingssamtal under året. Förskolan har forum för samråd som består av föräldrar, personal och förskolechef. Moroten: Irene Svensson, Lisa Skuttorp och Åsa Nurmi. Gurkan: Kerstin Holmström, Sandra Hjelm Svahn Catarina Ahlbom och Karin Lust Rödbetan: Maria Axelsson, Karolina Bergqvist, Gunilla Blennborn och Susanne Holmström. Paprikan: Eva Dyrrsen Wallén, Anna Nyberg och Anki Kronberg Tomaten: Karin Westrin, Malin Arnqvist och Anneli Thoren.

3 Nattis: Ulla Berggren, Margareta Sjöström, Eva Nordenfjäll, May Olofsson och Christina Nikolausson Adress: Kålhagens förskola, Skeppsdalsvägen 11, Hudiksvall Telefon: kontor/moroten/nattis Rödbetan/Gurkan Paprikan/Tomaten Rektor: Kristina Brolin, telefon , Våra strävansmål Tal och språk- Arbeta med att utveckla språkmiljöer Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra samt att uttrycka sina tankar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Matematik i förskolan Så ett mattefrö och låt de växa Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begrepp, tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Barns inflytande- Synliggöra barnets inflytande för barn och vuxna. Utveckla förmåga hos barn att kunna uttrycka sina tankar och åsikter och där få möjlighet att påverka sin situation till framgång. Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar samt förskolans miljö. Förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Natur och teknik i vardagen och i leken Vi vill tillsammans med barnen skapa inspirerande lekmiljöer inne och ute för att bygga, experimentera och konstruera. Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet, intresse och lust för natur och teknik. Vi arbetar tillsammans med barnen i teknikboden och barnen är med i utvecklingen av teknikboden. Normer och värden Vi arbetar för att vara goda förebilder som visar respekt, öppenhet, solidaritet och ansvar. Förskola och hem- Skapa goda relationer för öppenhet och delaktighet. Vi har forum för samråd på förskolan där vi erbjuder föräldrarna att delta. Forum för

4 samråd innehåller olika teman som matematik, lärmiljöer, barns språk och hälsa att diskutera och reflektera kring. Samverkan med förskoleklass- Samarbete med förskoleklass. Den dagliga verksamheten och rutiner Förskolan öppnar Vi har gemensam öppning på Moroten för de barn som kommer före Efter finns det personal på alla avdelningar. Överlämningssituationen ska vara lugn och trygg för barnet. Klockan 8.00 är det dags för frukost som består av gröt och mjölk eller fil och flingor, sylt, smörgås, pålägg och grönsak. Det är vår ambition att skapa en lugn och trevlig början på dagen för alla. Vi har fruktsamling innan dagens olika aktiviteter tar vid, ca För att ge alla en möjlighet att bli sedda och få utrymme efter behov eller önskemål delar vi in barnen i smågrupper för olika aktiviteter. Ca klockan dukar en pedagog och barn till lunchen som serveras kl.11.30, övriga barn har samling. Vi gör samlingarna lustfyllda genom att lyfta samtalsämnen utifrån barnens intresse, årstider, temaarbete, språk påsar, sånger och rim och ramsor. Lunchen tillagas av våra kokerskor, matsedel finns på anslagstavlan på avdelningarna. Vi är så glada att vi har ett tillagningskök på vår förskola! Barnen och personalen sitter på bestämda platser vid borden. Efter lunchen samlas vi för att läsa och de små barnen sover inne, vid läsningen så varieras innehållet, ex. böcker, sagolådor, flanotavlan med bilder äter vi mellanmål, oftast smörgås och mjölk eller fil. Barnens närvaro är föräldrarnas arbetstider. Barn till syskonlediga eller arbetssökande går 15 timmar varje vecka uppdelat på tre dagar kl.9-14 efter överenskommelse med personalen. Traditioner Lucia firas på varje avdelning. Gemensam juldans och jullunch får vi på Kålhagens förskola någon dag före julafton, även julgransplundring firar hela förskolan tillsammans. Påsken firas med att vi klär ut oss till påskgummor/gubbar, sjunger och leker och avslutas med att vi äter en påsklunch. Förskolans dag firar vi i maj på Kålhagens förskola. Föräldrarna och syskon bjuds in på eftermiddagen för att delta i festligheterna.

5 Avdelningarna planerar sin egen årsavslutning i maj/juni. Midsommar firas med midsommarstång ute på gården. Vi sjunger och dansar hela förskolan tillsammans. Vi firar barnens födelsedagar månadsvis. Förskolan bjuder på kalas. Aktiviteter Bästisar består av 5-åringarna på förskolan. Barnen träffas en gång i veckan. Verksamheten bedriv mestadels utomhus. En pedagog från varje 3-5 års avdelning är med. Fyraåringar i huset har danslek en gång i veckan. Treåringarna i huset träffas en gång i veckan för gemensamma aktiviteter. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation med barnen där de får reflektera över sitt eget lärande. Utvecklingssamtal En naturlig del av förskoleverksamheten är utvecklingssamtalet som är ett bra sätt för pedagoger och vårdnadshavare att mötas för att tala om barnet och förskoleverksamheten. Den reviderade läroplanen 2010, ligger till grund för samtalet. Utrustningslista Barnen behöver extra kläder och skor. Vi är ute i alla väder så barnen behöver kläder efter väder. Barnen skall ha med sig egen sovfilt och kudde samt blöjor. Vid sjukdom På förälders begäran ska förskolan utfärda intyg om barnet varit frånvarande från verksamheten. Försäkringskassan införde skyldigheten för förskolan 1 juli 2008.

6 Smitta i förskolan Smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till att barn inte kan vara i förskolan. Förskolan följer socialstyrelsens rekommendationer för hur smitta begränsas och förebyggs. Den beskriver vad en infektion innebär både för det enskilda barnet i en grupp och för hela gruppen. På förskolan följer vi socialstyrelsens rekommendationer, barnet skall vara feberfri ett dygn och vid magsjuka/diarré hemma 48 timmar efter sista kräkningen. Samarbetspartners Förskoleteamet är kommunövergripande och arbetar för samtliga förskolebarn i åldern 1-5 år. Uppdraget är i huvudsak att ge personalen stöd, specialpedagogisk handledning och konsultation. Vårdnadshavares medgivande krävs. Specialpedagoger inom tal och språk, syn och hörsel samt neuro psykriatiska funktionshinder, NPF Psykologgruppen SoF Social och fritid PRC Pedagogiskt Resurs Centrum BVC Barnavårdscentralen Sekretess och anmälningsplikt Sekretess gäller förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom/henne närstående lider men. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretess i högst sjuttio år. (Sekretesslagen kap 7, 38 ) Anmälningsplikt till socialnämnden gäller enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 14, 1. Där står följande: var och en som får kännedom om att en minderårig misshandlas i hemmet eller annars behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för hans/hennes hälsa eller utveckling. Denna skyldighet gäller alla anställda inom förskolan. Det är sedan socialtjänstens uppgift att utreda eventuella behov och att åtgärda. Personalen vid Kålhagens förskolala

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Antal barn: 26 + 25 =51 Läsåret 2011/2012 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Jeanette Jönsson, grundskollärare

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer