Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)"

Transkript

1 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder 1) bemötande, 2) tidsåtgång, Rapport ) tillfredsställt behov (fick man den hjälp man behövde), 4) Typ av ärende, och, och Rapport , och Rapport , och Rapport , och Rapport ) Kön 4) Ålder. 1) Kön 2) Ålder. 1) Kön 2) Ålder. 1) Kön 2) Ålder 5) Nytta av servicekontor. Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: 1) bemötande, 2) tidsåtgång, 3) tillfredsställt behov (fick man den hjälp man behövde) 4) Typ av ärende 5) Nytta av servicekontor Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: 1) bemötande, 2) tidsåtgång, 3) tillfredsställt behov (fick man den hjälp man behövde), 4) Typ av ärende 5) Nytta av servicekontor Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: 1) bemötande, 2) tidsåtgång, 3) tillfredsställt behov (fick man den hjälp man behövde) 4) Typ av ärende, och 5) nytta av servicekontor. Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: 1) bemötande, 2) tidsåtgång, 3) tillfredsställt behov (fick man den hjälp man behövde), 4) typ av ärende, och 5) nytta av servicekontor.

2 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 2 Verksamhetsuppföljning (egentligen ingen kanal Materialet är inte möjligt att bryta Ärendestatistik för servicekontoren fördelat på de tre berörda myndigheterna samt på små-, medelstora och stora kontor: December 2009 utan enbart fokus på typ av ärenden och fördelning av ärenden på 1) 2) Tidsåtgång (1-15 minuter, mer än 15 minuter och vidarehänvisning), Typ av ärende (fördelat per myndighet) Verksamhetsuppföljning April 2010 Verksamhetsuppföljning Augusti/september 2010 Verksamhetsuppföljning Oktober 2010 Verksamhetsuppföljning November/december 2010 Verksamhetsuppföljning April 2011 olika kontor). (egentligen ingen kanal utan enbart fokus på typ av ärenden och fördelning av ärenden på olika kontor). (egentligen ingen kanal utan enbart fokus på typ av ärenden och fördelning av ärenden på olika kontor). (egentligen ingen kanal utan enbart fokus på typ av ärenden och fördelning av ärenden på olika kontor). (egentligen ingen kanal utan enbart fokus på typ av ärenden och fördelning av ärenden på olika kontor). (egentligen ingen kanal utan enbart fokus på typ av ärenden och fördelning av ärenden på olika kontor). Materialet är inte möjligt att bryta Materialet är inte möjligt att bryta Materialet är inte möjligt att bryta Materialet är inte möjligt att bryta Materialet är inte möjligt att bryta Ärendestatistik för servicekontoren fördelat på de tre berörda myndigheterna samt på små-, medelstora och stora kontor: 1) Tidsåtgång (1-15 minuter, mer än 15 minuter och vidarehänvisning), 2) Typ av ärende (fördelat per myndighet) Ärendestatistik för servicekontoren fördelat på de tre berörda myndigheterna samt på små-, medelstora och stora kontor: 1) Tidsåtgång (1-15 minuter, mer än 15 minuter och vidarehänvisning), 2) Typ av ärende (fördelat per myndighet) Ärendestatistik för servicekontoren fördelat på de tre berörda myndigheterna samt på små-, medelstora och stora kontor: 1) Tidsåtgång (1-15 minuter, mer än 15 minuter och vidarehänvisning), 2) Typ av ärende (fördelat per myndighet) Ärendestatistik för servicekontoren fördelat på de tre berörda myndigheterna samt på små-, medelstora och stora kontor: 1) Tidsåtgång (1-15 minuter, mer än 15 minuter och vidarehänvisning), 2) Typ av ärende (fördelat per myndighet) Ärendestatistik för servicekontoren fördelat på de tre berörda myndigheterna samt på små-, medelstora och stora kontor: 1) Tidsåtgång (1-15 minuter, mer än 15 minuter och vidarehänvisning), 2) Typ av ärende (fördelat per myndighet)

3 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 3 Nöjd-kund-index Materialet (i nuvarande form) är inte möjligt att bryta ner på undergrupper. Januari 2011, och Nyttjandegrad December 2010 Rapport Arbetsgivare Okänt årtal (projektet initierades dock år 2006 i samband med s förändringsarbete) Rapport Medborgare/brukare Juli 2006 Kundundersökning på lokala försäkringscenter (LFC) 2010 Kundmätning Telefon och möte 2007 Telefon Brev Telefon Brev Telefon E-post Brev/fax Annat (oklart vad som ryms i denna kategori) Telefon Materialet är inte möjligt att bryta Kvalitativ studie så materialet är inte möjligt att bryta ner på undergrupper. Urvalet har gjorts utifrån region och företagsstorlek. Kvalitativ studie så materialet är inte möjligt att bryta ner på undergrupper. Urvalet har gjorts utifrån brukarkategori (barnfamilj, rehabiliteringsbehov, sjukskriven och första generationens invandrare därutöver har intervjuarna också noterat kön på personen som har intervjuats). Materialet (i nuvarande presentationsform) är inte möjligt att bryta Målgruppen för enkäten var dock brukare som varit i kontakt med ett lokalt försäkringscenter under perioden 26 juli 25 augusti Materialet (i nuvarande presentationsform) är inte möjligt att bryta Tre frågor om bemötande, svar inom rimlig tid och tillfredsställt behov (fick man den hjälp man behövde) bildar ett index. Är i realiteten samma information som servicekontorsundersökningarna (tillför med andra ord inget nytt utan är bara en annan presentationsform). Ärendestatistik för servicekontoren fördelat på de tre berörda myndigheterna. Är i realiteten samma information som tidigare undersökningar av ärendestatistiken (tillför med andra ord inget nytt utan är bara en annan presentationsform). Undersökningen bygger på djupintervjuer med 45 arbetsgivare och fokuserar på en nulägesanalys av arbetsgivarnas erfarenhet av, relation till och behov av och hur de vill att kassan utvecklar sina kontaktkanaler. Undersökningen bygger på djupintervjuer med 126 kunder och fokuserar på en nulägesanalys av kundernas erfarenhet av, relation till och behov av och hur de vill att kassan utvecklar sina kontaktkanaler. Frågor om allt mellan himmel och jord som har att göra med den svarandes kontakter med, bland annat: 1) nöjd-kund-index, 2) bemötande, 3) kunskap om kontaktvägar, 4) använda kontaktvägare, 5) möjlighet att träffa (personlig) handläggare, 6) tillgänglighet, och 7) kvalitet i service. Ärendestatistik för telefon och besök. Ger egentligen ingen information om vad för kanaler som olika grupper använder utan fokuserar enbart på vilka ärenden som människor ringer eller besöker om och vad de frågar om.

4 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 4 Kundundersökning - Kundcenter 2010 Telefon (i huvudsak) Skriftlig information (blanketter etc.) 1) huvudsaklig sysselsättning (ingår som fråga i enkäten), 2) kön, 3) ålder, 4) härkomst, 5) utbildning, 6) inkomst, 7) förmåner som individen haft sedan år 2003, 8) segmenttillhörighet (20 segment baserade på klusteranalys), och 9) handläggningstid. Urvalet till enkäten baseras på s kunddatabas som innehåller cirka 600 variabler. Undersökning riktad till personer som varit i kontakt med s Kundcenter via telefon. Innehåller bland annat frågor om: 1) tillgänglighet, 2) bemötande, 3) kvalitetsbedömning, 4) uppfattning om som helhet, 5) skriftlig information/blanketter, 6) webbplats och självbetjäning, 7) nöjdhet med personligt besök, 8) förtroende för som helhet, och 9) helhetsbedömning.

5 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 5 Kundundersökning Lokalt försäkringscenter 2010 Telefon Brev/fax E-post 1) huvudsaklig sysselsättning (ingår som fråga i enkäten), 2) kön, 3) ålder, 4) härkomst, 5) utbildning, 6) inkomst, 7) förmåner som individen haft sedan år 2003, 8) segmenttillhörighet (20 segment baserade på klusteranalys), och 9) handläggningstid. Urvalet till enkäten baseras på s kunddatabas som innehåller cirka 600 variabler. Undersökning riktad till personer som varit i kontakt med något av s lokala försäkringscenter. Innehåller bland annat frågor om: 1) tillgänglighet, 2) bemötande, 3) kvalitetsbedömning av handläggning, 4) uppfattning om som helhet, 5) skriftlig information/blanketter, 6) webbplats och självbetjäning, 7) nöjdhet med personligt besök, 8) förtroende för den handläggare som handlagt ärendet, och 9) helhetsbedömning.

6 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 6 Kundundersökning Lokalkontor 2010 (i huvudsak) Telefon Skriftlig information (blanketter etc.) 1) huvudsaklig sysselsättning (ingår som fråga i enkäten), 2) kön, 3) ålder, 4) härkomst, 5) utbildning, 6) inkomst, 7) förmåner som individen haft sedan år 2003, 8) segmenttillhörighet (20 segment baserade på klusteranalys), och 9) handläggningstid. Urvalet till enkäten baseras på s kunddatabas som innehåller cirka 600 variabler. Undersökning riktad till personer som har besökt något av s lokalkontor. Innehåller bland annat frågor om: 1) tillgänglighet, 2) bemötande, 3) kvalitetsbedömning, 4) uppfattning om som helhet, 5) skriftlig information/blanketter, 6) webbplats och självbetjäning, 7) nöjdhet med personligt besök, 8) förtroende för som helhet, och 9) helhetsbedömning.

7 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 7 Kundundersökning Nationellt försäkringscenter 2010 Telefon (i huvudsak) Skriftlig information (blanketter etc.) 1) huvudsaklig sysselsättning (ingår som fråga i enkäten), 2) kön, 3) ålder, 4) härkomst, 5) utbildning, 6) inkomst, 7) förmåner som individen haft sedan år 2003, 8) segmenttillhörighet (20 segment baserade på klusteranalys), och 9) handläggningstid. Urvalet till enkäten baseras på s kunddatabas som innehåller cirka 600 variabler. Undersökning riktad till personer som fått ett ärende handlagt av s nationella försäkringscenter. Innehåller också frågor som rör om man varit i kontakt med Kundcenter eller besökt ett kontor eller kassans webbplats. Innehåller bland annat frågor om: 1) tillgänglighet, 2) bemötande, 3) kvalitetsbedömning, 4) uppfattning om som helhet, 5) skriftlig information/blanketter, 6) webbplats och självbetjäning, 7) nöjdhet med personligt besök, 8) förtroende för som helhet, och 9) helhetsbedömning.

8 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 8 Kundundersökning s service 2010 Telefon (i huvudsak) Skriftlig information (blanketter etc.) 1) huvudsaklig sysselsättning (ingår som fråga i enkäten), 2) utbildning (ingår som fråga i enkäten), 3) kön, 4) ålder, 5) härkomst, 6) inkomst, 7) förmåner som individen haft sedan år 2003, 8) segmenttillhörighet (20 segment baserade på klusteranalys), och 9) handläggningstid. Undersökning som gäller s service som helhet. Svarspersonerna kan ha varit i kontakt med myndigheten via ett flertal kanaler. Det går dock inte att sortera de svarande efter vilken kanal de har använt. Innehåller bland annat frågor om: 1) tillgänglighet, 2) bemötande, 3) kvalitetsbedömning, 4) uppfattning om som helhet, 5) skriftlig information/blanketter, 6) webbplats och självbetjäning, 7) nöjdhet med personligt besök, 8) förtroende för som helhet, och 9) helhetsbedömning. Bolagsverket, & Tillväxtverket Användarstatistik Verksamt.se (Verksamt.se) Urvalet till enkäten baseras på s kunddatabas som innehåller cirka 600 variabler. på bland annat besöksroller, till exempel: 1) blivande företagare, 2) företagare, 3) representant för förening, 4) privatperson, 5) myndighetsperson, 6) anställd av aktör som ger service till företag, och 7) övrigt Undersökningen gäller besökare och användning av Verksamt.se. Undersökningen innehåller bland annat uppgifter om: 1) antal besökare, 2) användning av e-tjänster, och 3) kännedom om Verksamt.se.

9 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 9 Bolagsverket, & Tillväxtverket Behovsanalys av meddelandeförmedlingsfunktion Verksamt.se (Verksamt.se) 1) huvudsaklig sysselsättning, 2) företagsform, 3) företagsstorlek (begränsad till företag med högst 50 anställda), 4) vilka myndigheter som företaget har kontakt med, och 5) verksamhetsområde. Undersökning för att ta reda på vilka behov företag med mindre än 50 anställda har en viss meddelarförmedlingsfunktion. Undersökningen är i huvudsak baserad på djupintervjuer (24 företag har intervjuats), men omfattar också en mindre enkät (101 svarande). Undersökningen innehåller bland annat frågor om: 1. deltagarens bakgrund i förhållande till företagande, 2. företagets organisation vid hantering av kommunikation med myndigheter, 3. företagsdata, 4. meddelanden feedback på exempel, nya idéer, samt föredragen kanal, 5. behov av information och funktioner, och 6. intryck av den föreslagna tjänsten. Tillväxtverket Analys av prototyp för skapandet av en affärsplan och affärsplanering på portalen Mitt Företag Fokusgrupper, materialet är därmed inte avsett att bryta ner på undergrupper. Undersökning med syfte att utvärdera en webbaserad prototyp för planering av företagsstart. Undersökningen är baserad på två stycken fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna innehåller bland annat frågor om: 1. nyföretagares behov och önskemål när det gäller myndighetskontakter, och 2. mer specifika och detaljerade frågor om den föreslagna prototypen. Nutek Förstudie - Mitt företag Tillväxtverket (Kontigo) Analys av stödfunktioner för företag med särskilda behov Samverkansgruppen Starta och driva företag Utvärdering av broschyren /e-tjänst Skriftlig information (på papper) Materialet är inte avsett att bryta Kvalitativa intervjuer med tjänstemän, rådgivare och handledare som arbetar mot nystartade företag samt ett mindre antal företag. Materialet är därmed inte avsett att bryta Kvalitativa djupintervjuer. Materialet är därmed inte avsett att bryta Förstudie som syftar till att ta fram förslag på hur projektet Mitt företag kan utvecklas. Undersökningen tillför ingen ny empiri utan baserar sig på andra källor och tidigare genomförda undersökningar. Innehåller en kortare redogörelse över kända hinder för nyföretagande. Undersökningen syftar till att analysera kommunala och regionala stödfunktioner till småföretagare med särskilda behov. Innehåller frågor om bland annat: 1. vilket behov av stöd som har målgruppen, 2. vilken typ av stöd efterfrågas, och 3. på vilket sätt kan stödfunktionerna förbättras. Undersökning som syftar till att öka förståelsen för personer som är intresserade av att starta företags (människor med ambitionen att starta företag inom ett år) attityder till och behov av broschyren Starta företag. Sammanlagt genomfördes tio intervjuer. Undersökningen innehåller bland annat frågor om: 1) deltagarnas personlighet, 2) deltagarnas känsla inför att starta eget, 3) deltagarnas beslutsprocess inför att starta eget, och 4) deltagarnas drivkrafter för att starta eget.

10 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 10 Tillväxtverket (Kontigo) Företagande i regeltunga branscher Tillväxtverket (Kontigo) Småföretagens myndighetskontakter Bolagsverket, & Tillväxtverket Besöksundersökning Verksamt.se Telefonintervjuer med 9 branschorganisationer och 25 företag. Materialet är därmed inte avsett att bryta ner på undergrupper även om urvalet av företag och branschorganisationer är baserat på fyra olika verksamhetsområden (transport, miljö, vård & omsorg och livsmedel). (Verksamt.se) Intervju- och enkätundersökning med småföretag. Materialet är möjligt att bryta ner på bland annat: 1) företagsstorlek, 2) branschtillhörighet, 3) grad av regelbörda, 4) företagets livslängd, 5) företagarens ålder, och 6) företagarens erfarenhet av att driva företag. 1) kön, 2) ålder, 3) hur ofta man besöker webbplatsen, och 4) besöksroll. Undersökning med syfte att beskriva och analysera hur regelverk, myndigheternas tillämpning av regelverk samt stöd och service påverkar företagens förutsättningar att driva och utveckla företag inom fyra branschområden som omges av omfattande regelverk. Innehåller bland annat frågor om: 1) vilka regelområden och regelverk som har störst inverkan på företagens verksamhet, 2) företagens förmåga att sätta sig in i regelverken, och 3) företagens kontakter med myndigheter. Undersökning med syfte att analysera småföretags kontakter med myndigheter. Innehåller frågor om bland annat: 1) företagens arbetssätt och rutiner som är reglerade i lagar och regelverk, 2) företagens arbetssätt och rutiner som är viktiga för den interna styrningen av verksamheten och företagets konkurrenskraft, 3) företagens lärande om lagar och regler samt företagande, och 4) företagens syn och krav på myndigheternas tillgänglighet och service. Besöksundersökning för webbplatsen Verksamt.se. Innehåller bland annat frågor om: 1) användarvänlighet, 2) information, 3) design, och 4) kontakt.

11 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 11 Företagens synpunkter på s sätt att arbeta 1) besöksroll, 2) företagets livslängd, 3) verksamhetsort, 4) kontaktform, och 5) kontakttäthet. Undersökningen syftar till att kartlägga och analysera företagens attityder till, kontakter med och förtroende för och de sätt som myndigheten arbetar på. Företagsundersökningen genomförs vartannat år sedan Innehåller bland annat frågor om: 1) kontakten med, 2) tillgänglighet, 3) bemötande, 4) snabbhet i handledning, 5) sakkunskap, 6) kommunikation, 7) information, 8) kontroll, 9) rättsäkerhet, 10) arbetssätt, och 11) förtroende. Medborgarnas synpunkter på s sätt att arbeta Servicejouren E-post 1) bostadsort, 2) uppväxtsort, 3) boendeform, 4) anställningsform, 5) inkomstform, 6) utbildning, 7) årsinkomst, 8) kontaktform, och 9) kontakttäthet. Materialet är i sin nuvarande form inte möjligt att bryta ner på undergrupper. Undersökningen syftar till att kartlägga och analysera medborgarnas attityder till, kontakter med och förtroende för och de sätt som myndigheten arbetar på. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år sedan Innehåller bland annat frågor om: 1) tillgänglighet, 2) handläggning, 3) bemötande, 4) sakkunskap, 5) kommunikation, 6) information, 7) kontroll, 8) arbetssätt, och 9) förtroende. Undersökning som syftar till att följa upp s servicejour. Innehåller bland annat frågor om: 1) bemötande, 2) svarstid, 3) typ av fråga, 4) om man fick svar på sin fråga, och 5) andra former av kontakter för att få svar på samma fråga.

12 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 12 Telefon Skatteupplysningen Materialet är i sin nuvarande form inte möjligt att bryta ner på undergrupper. Undersökning som syftar till att följa upp Skatteupplysningen. Innehåller bland annat frågor om: 1) bemötande, 2) svarstid, 3) typ av fråga, 4) om man fick svar på sin fråga, och 5) andra former av kontakter för att få svar på samma fråga. s webbplats Ett möte med småföretagare 1 Småföretagares syn på företagande och skatter Ett möte med småföretagare 2 Småföretagares syn på företagande och skatter 1) besöksroll, 2) ålder, 3) kön, och 4) modersmål. Kvalitativa djupintervjuer. Materialet är därmed inte avsett att bryta ner på undergrupper, men urvalet för intervjuerna är baserat på företagsstorlek, erfarenhet av att driva företag, verksamhetsort och kön. Sammanlagt har 40 personer intervjuats (varav 8 kvinnor). 1) antal anställda, 2) kön, 3) antal år som företaget har drivits, 4) föräldrarnas erfarenhet av att driva företag, 5) uppväxtland, och 6) juridisk form. Undersökning som syftar till att följa upp besök och informationsinhämtning via s webbplats. Innehåller bland annat frågor om: 1) ärende för besök, 2) om man hittade den information man sökte, 3) språkets begriplighet, 4) design, 5) sökfunktionens användbarhet, och 6) två fritextfrågor om vad man vill kunna göra via sin mobil och hur s webbplats skulle kunna bli mer användbar. Undersökning som syftar till att ge kunskap om hur företagare ser på företagande och skatter och vad de behöver för att kunna och vilja göra rätt. Undersökningen är tänkt att ligga till grund för myndighetens vidare arbete med att förbättra regelverket för småföretagare. Innehåller bland annat frågor om: 1) vilka myndigheter man har kontakt med, 2) hur man ser på företagande, 3) uppfattningar om skatter, moms och sociala avgifter, 4) hinder och svårigheter för att driva småföretag, 5) incitament och hinder för att göra rätt för sig, och 6) nuvarande och önskad relation till. Undersökning som syftar till att ge kunskap om hur företagare ser på företagande och skatter och vad de behöver för att kunna och vilja göra rätt. Innehåller bland annat frågor om: 1) nuvarande och önskad relation till, 2) förtroende för, 3) drivkrafter för företagande, 4) syn på framtiden, 5) hinder för att göra rätt för sig, och 6) förtroende och rättssäkerhet.

13 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 13 Ett möte med småföretagare 3 Småföretagares syn på företagande och skatter; arbetssätt och utveckling Ett möte med småföretagare 4 Småföretagares syn på företagande och skatter Arbetsförmedlingen Arbetsgivarundersökningar år 2009 och år 2010 Fokusgruppintervjuer. Materialet är därmed inte avsett att bryta ner på undergrupper, men urvalet för intervjuerna är baserat på företagsstorlek, erfarenhet av att driva företag, verksamhetsort och kön. Sammanlagt har 36 personer intervjuats (indelade i grupper om 6 personer). 1) antal anställda, 2) kön, 3) antal år som företaget har drivits, 4) föräldrarnas erfarenhet av att driva företag, 5) uppväxtland, och 6) juridisk form. Materialet är i sin nuvarande form inte möjligt att bryta ner på undergrupper. Undersökning som syftar till att ge kunskap om hur företagare ser på företagande och skatter och vad de behöver för att kunna och vilja göra rätt. Undersökningen är tänkt att ligga till grund för myndighetens vidare arbete med att förbättra regelverket för småföretagare. Innehåller bland annat frågor om: 1) att starta företag, 2) regler och kontakter som försvårar att göra rätt för sig, 3) risker för tolkningsfel, 4) information och kommunikation om regler, och 5) oförståeliga regler. Undersökning som syftar till att ge kunskap om hur företagare ser på företagande och skatter och vad de behöver för att kunna och vilja göra rätt. Innehåller bland annat frågor om: 1) vad företaget sköter själv när det gäller bokföring, deklaration etc., 2) hur man upplever hanteringen, 3) s information, 4) om man får svar på de frågor som man ställer till myndigheten, 5) varför man avstår från att fråga, 6) hur man föredrar sina kontakter med myndigheten, 7) vilken kunskap som man vill att handläggaren ska ha, 8) kännedom om regler, 9) hur man ser på regler och rutiner, 10) syn på att starta företag, och 11) förtroende. Undersökning som syftar till att följa upp arbetsgivares kontakter och nöjdhet med Arbetsförmedlingens tjänster och service. Innehåller bland annat frågor om: 1) nöjdhet, 2) använda kompletterande sökkanaler, 3) syftet med kontakten, 4) handläggningstid, 5) Service, 6) bemötande, och 7) förtroende.

14 Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 14 Arbetsförmedlingen Kundundersökningar år 2009 och år 2010 Materialet är i sin nuvarande form möjligt att bryta ner på bland annat: 1) kontakt/besöksroll, och 2) arbetssökande med eller utan handlingsplan. Undersökning som syftar till att följa upp arbetssökandes kontakter och nöjdhet med Arbetsförmedlingens tjänster och service. Innehåller bland annat frågor om: 1) kontaktkanal, 2) nöjdhet, 3) hur ska Arbetsförmedlingen kunna leva upp till den svarandes förväntningar på myndigheten, 4) bemötande, och 5) förtroende.

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer