Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)"

Transkript

1 Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april Det gör ni genom att besvara nedanstående frågor i mallen. Årets rapportering ska ge en översiktlig första bild av förenklingsarbetet på er myndighet. Den ifyllda mallen skickas till Tillväxtverket via e- post, Om ni har frågor vänligen kontakta: Johanna Hjärtberg, Sandra Karlsson, Lena Josefsson, Karin Holmqvist, Myndighet Kontaktperson Kontaktuppgifter Naturvårdsverket Kerstin Backman Hannerz Anvisningar

2 När ni svarar, utgå från er kärnverksamhet och de delar i den där ni har direkt kontakt med företag. Besvara varje fråga genom att välja ett alternativ och komplettera med en kort redogörelse som förtydligar ert svar. Svaren ska ge en sammanfattande och översiktlig bild av myndighetens förenklingsarbete. Med "ärendetyper som berör företag" avses här olika slags ärenden där myndigheten har direkt kontakt med enskilda företag. Den ifyllda mallen skickas till Tillväxtverket via e-post, Fråga Svar Redogör kortfattat för ert svar 1. Ungefär hur många ärendetyper har myndigheten som berör företag? Mål: År 2020 ska handläggningstiderna på myndigheter ha minskat jämfört med år Mäter ni handläggningstiderna för de vanligaste (volym) ärendetyperna som berör företag? 3. Kommunicerar ni de aktuella handläggningtiderna för de vanligaste (volym) ärendetyperna som berör företag på er webbplats? 4. Kommunicerar ni den aktuella handläggningtiden för de vanligaste (volym) ärendetyperna som berör företag när ett nytt ärende inleds? När det gäller gränsöverskridande avfallstransporter är vi enligt lag tvungna att hålla oss inom vissa tidsramar för handläggningen. Dessa ser vi till att i möjligaste mån hålla. Vi har också möjlighet att mäta tiden för denna handläggning. För ärenden som handlar om gränsöverskridande avfallstransporter kommuniceras förväntad handläggningstid.

3 5. Har ni ett mål för hur långa handläggningstiderna får vara för de vanligaste (volym) ärendetyperna som berör företag? 6. Har ni genomfört särskilda förenklingsinsatser för företag under 2013 kopplade till målet som inte framkommit i redovisningen ovan? Ärenden ska hanteras skyndsamt och karaktären på olika ärenden varierar mycket och det kan därför vara svårt att sätta en generell gräns för hur mycket tid ett ärende får ta att handlägga. I de rutiner som finns för olika ärendetyper framgår oftast inom vilken tid ett ärende bör hanteras. För att förenkla för företagen att rapportera in till ee-registret har vi under 2013 byggt en tjänst för att användare ska kunna rapportera åt flera företag åt gången. Förhoppningen är att denna tjänst ska kunna tas i bruk våren 2014 i samband med rapporteringen till EE- registret. Vi har även byggt en digital webbportal som erbjuder företag att anmäla sina gränsöverskridande avfallstransporter digitalt samt skicka in transportdokument digitalt. Syftet är att minska pappershanteringen, effektivisera handläggningen och göra det enklare för företagen. Mål: År 2020 ska fler företagare vara nöjda med sina kontakter med myndigheter jämfört med år 2014 Fråga Svar Redogör kortfattat för ert svar 1. Är myndigheten tillgänglig för företag via internet? (t ex e-tjänster, ställa frågor via web, webinar) 2. Är myndigheten tillgänglig för företag via telefon? 3. Mäter myndigheten mediantiden för att via telefon komma i kontakt med en person som kan ge information och rådgivning? Naturvårdsverket är tillgängligt för företag digitalt genom vår externa myndighetswebbplats Här finns också nya funktioner som kan slås på vid behov där företag kan ställa frågor och tycka till. Vi har e-tjänster för inrapportering som riktar sig direkt till företag, tex EE- och batteriregistret, Kväveoxiddeklarationen, Rapportering för utsläppshandel, Svenska miljörapporteringsportalen.

4 4. Mäter myndigheten genomsnittstiden för att via telefon komma i kontakt med en person som kan ge information och rådgivning? 5. Mäter myndigheten mediantiden för att få svar på frågor ställda via internet? 6. Mäter myndigheten genomsnittstiden för att få svar på frågor ställda via internet? 7. Genomför myndigheten någon form av kundnöjdhetsindex gentemot företag? 8. Har ni genomfört särskilda förenklingsinsatser för företag under 2013 kopplade till målet som inte framkommit i redovisningen ovan? Vi mäter genomsnittstiden till den första kontakten för alla som ringer in till växeln. NKI-mätningar 2011, 2012 och Övergripande NKI för NV var 52, och från verksamhetsutövare 54 (2013). För delleveranser gavs Gränsöverskridande transporter NKI 72 (2012) och Systemet för handel med utsläppsrätter NKI 53 av verksamhetsutövare. På mäter vi kontinuerligt nöjdheten hos våra besökare segmenterat per målgrupp - där företag är en sådan utvald målgrupp. Vi tar utifrån webbanalyser fram rapporter till våra handläggare där målet är att identifiera förbättringsmöjligheter. Arbetet med att förenkla vägledningar på webbplatsen har påbörjats 2013 och kommer att fortsätta under Kontaktvägar har placerats i topp på varje webbsida och vi har precis lanserats delaktighetsverktyg till webbplatsen där syftet är att öka dialogen med målgrupperna och utöka deras kontaktmöjligheter. Mål: År 2020 ska myndigheter ha ett mer systematiskt samråd med företagare än år 2014 Fråga Svar Redogör kortfattat för ert svar

5 1. Arbetar myndigheten med att löpande samla in och ta om hand förenklingsförslag från företag? Vi har mycket kontakt både per mail och telefon med många olika företag. I denna kontakt och i samband med kundundersökningen fångar vi upp ideer på förenklingsförslag. Detta kan t.ex. handla om i vilket format vi bör gå ut med vägledning för att denna ska nå fram. Vi har även följt upp genom brevutskick hur vi kan arbeta för att företag ska undvika miljösanktionsavgifter. Många av de företag vi bedriver tillsyn mot träffar vi antingen direkt eller via branschorganisationer. Det är då naturligt att vi diskuterar även förenklingsfrågor eftersom vår verksamhet till stor del går ut på att företagen i så stor utsträckning som möjligt ska göra rätt. 2. Har myndigheten systematisk dialog/ samråd med företag och deras organisationer om förenklingsfrågor? 3. Arbetar myndigheten systematsikt med principen "Tänk småskaligt först", det vill säga att regler och lösningar anpassas för mindre företag eftersom de då också i allmänhet fungerar väl för större företag? 4. Har ni genomfört särskilda förenklingsinsatser för företag under 2013 kopplade till målet som inte framkommit i redovisningen ovan? Naturvårdsverket har ett särskilt forum för dialog kring miljöbalken som har möte två gånger per år. Syftet är att göra tillämpningen så effektiv som möjligt. Under året har vi bland annat diskuterat tillsyn, enskild prövning eller generella föreskrifter samt myndigheternas roll i tillståndsprövningar. Deltagare på mötena har varit representanter från näringslivet, domstolar, länsstyrelser (inklusive miljöprövningsdelegationer), miljöorganisationer, universitet, SKL (Sveriges kommuner och landsting), kommuner, Miljödepartementet, Kammarkollegiet samt Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket bedriver dock sedan ett antal år ett löpande arbete med att hitta och genomföra förenklingar av våra regler och rutiner vilket även gynnar mindre företag.

6

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Konkurrensverket Vår referens/dnr: Enheten för KOS Birgitta Laurent Andreas Sigeman Er referens/dnr: 103 85 Stockholm Dnr 586/2014 2014-11-06 Inventering avseende behov av information om reglering kring

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Gävle kommun 2013-03-01 Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Förord Helt Enkelt Gävle är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle och Gästrike Räddningstjänst.

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Granskning av kommunernas hemsidor

Granskning av kommunernas hemsidor Revisionsrapport* Granskning av kommunernas hemsidor Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 29 augusti 2007 Anette Arbman Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1

Läs mer

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer