BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Motionscykel EMS70

2 Läs följande instruktioner noggrant före montering och användning av motionscykeln. De innehåller viktig information för användning och underhåll av utrustningen såväl som för din personliga säkerhet. Förvara dessa instruktioner på en säker plats i syfte att kunna sköta underhåll eller för beställning av reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Crosstrainern bör endast användas till det den är avsedd för dvs. fysisk träning för vuxna. All annan användning av utrustningen är förbjuden och kan vara riskabel. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada orsakad av felaktig användning av utrustningen. Crosstrainern har konstruerats i enlighet med de senaste säkerhetsmetoderna. Funktioner som skulle kunna orsaka skador har undvikits eller gjorts så säkra som möjligt. Felaktiga reparationer och strukturella modifieringar (t.ex. att ta bort eller byta ut originaldelarna) kan äventyra säkerheten hos användaren. Skadade delar kan äventyra din säkerhet eller reducera utrustningens livslängd. Av den anledningen bör slitna eller skadade delar bytas ut omedelbart och utrustningen bör inte användas tills detta har gjorts. Om utrustningen används regelbundet, kontrollera alla delar grundligt varje eller varannan månad. Var särskilt uppmärksam på att Handhavande Innan utrustningen används för träning ska den kontrolleras noggrant för att garantera att den har blivit rätt monterad. Innan du börjar ditt första träningspass, bekanta dig grundligt med alla funktioner och inställningar hos enheten. Användning eller lagring av apparaten i ett fuktigt rum rekommenderas inte eftersom det kan orsaka rost. Se till att ingen del av maskinen kommer i kontakt med vätskor (drinkar, svett etc.). Detta kan orsaka korrosion. Maskinen är konstruerad för att användas av vuxna, och barn bör inte tillåtas leka med den. Barn som leker uppför sig oförutsägbart och farliga situationer kan uppstå, något som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Om barn, trots detta, tillåts använda utrustningen, se till att de instrueras om hur den ska användas och övervaka dem på lämpligt sätt. Crosstrainern uppfyller DIN EN 957-1/9, klass HA. Den är därför inte lämplig för terapeutisk användning. Ett mindre ljud vid lagret i Montering Se till att du har fått alla delarna som behövs (se kontrollistan) och att de är oskadade. Studera bilderna noggrant före montering av utrustningen, och utför monteringen i den ordning som visas i schemat. Den rätta ordningen skrivs med stora bokstäver. Utrustningen måste monteras av en vuxen med lämplig försiktighet. Om du är osäker, ring efter hjälp, om möjligt en tekniskt kunnig person. Observera att det alltid finns en risk för skador när man arbetar med verktyg eller utför manuellt arbete. Var därför alltid försiktig när du monterar denna maskin. Se till att din arbetsyta är fri från möjliga risker, låt t.ex. inte verktyg bara ligga. Släng alltid paketeringsmaterial på så sätt att de inte kan orsaka skada. Det finns alltid en risk för kvävning om barn leker med skruvar och muttrar är ordentligt spända. Detta är särskilt viktigt när det gäller fastsättningen av greppet, löparplattan och fastsättningen av handtaget och rörstaget. Denna produkt bör servas regelbundet (en gång om året) av specialiståterförsäljare för att se till att säkerhetsnivån håller högsta möjliga standard i enligthet med dess kontruktion. Instruera de som använder utrustningen (speciellt barn) om eventuella faror under träning. Innan du börjar ditt motionsprogram, rådfråga din läkare för att försäkra dig om att du är i tillräckligt god form för att använda utrustningen. Basera ditt träningsprogram på råden du får av din läkare. Felaktig eller överdriven träning kan skada din hälsa! Ingrepp som gjorts på delar av produkten men som inte beskrivs i bruksanvisningen kan orsaka skada eller äventyra säkerheten hos den som använder denna maskin. I händelse av frågor, kontakta din återförsäljare. centrifugalvikten beror på konstruktionen och har ingen negativ effekt på funktionen. Det är möjligt att det uppkommer ett ljud om man trampar baklänges men det är helt normalt och säkert och uppkommer på grund av cykelns konstruktion. Använd inte frätande eller nötande material för att rengöra utrustningen. Se till att sådana material inte tillåts förorena miljön. Se till att vätskor eller svett aldrig kommer in i maskinen eller elektroniken. Kontrollera alltid skruvar och stickkontakter såväl som att säkerhetsutrustningen sitter korrekt innan du använder utrustningen. Använd alltid lämpliga skor. All elektrisk utrustning avger elektromagnetisk strålning när den används. Lämna inte särskilt strålningsintensiv utrustning (t.ex. mobiltelefoner) direkt intill cockpiten eller det elektroniska kontrollsystemet. Värdena som visas kan bli felaktiga (t.ex. pulsmätningen). plastpåsar! Den nödvändiga utrustningen för varje monteringssteg visas i det infällda schemat. Använd utrustningen för fastsättning exakt enligt instruktionen. De verktyg som behövs levereras med utrustningen. Sätt samman delarna lite löst först med skruvarna, och kontrollera att de har monterats korrekt. Dra åt låsmuttrarna för hand tills du känner motstånd, använd sedan nyckeln för att slutligt spänna muttrarna helt mot motståndet (låsfunktionen). Kontrollera därefter att alla skruvanslutningar är ordentligt spända. Viktigt: sedan låsmuttrarna har lossats fungerar de inte längre korrekt (låsanordningen är förstörd), utan måste bytas ut. Av tekniska orsaker förbehåller vi oss rätten att utföra en del förmonteringsarbete (t.ex. sätta på ändhattar). Behåll originalförpackningen till denna produkt så att den kan användas för transport vid ett senare tillfälle, om det skulle behövas. 2

3 SPRÄNGSKISS R 16L 70R 71 70L 14 11A L L 37R R 3

4 KOMPONENTLISTA NR. BENÄMNING ANTA L NR. 4 BENÄMNING 1 Huvudram 1 32 Fjäder 1 2 Främre golvstöd 1 33 Plastlock 2 3 Bakre golvstöd 1 34 Fjäderbricka 4 4 Sadelstång 1 35 Separat bricka 1 5 Rörstag för handtag 1 36 Skruv 4 6 Mutter med fyrkantigt huvud 4 37L Vänster kedjeskydd 1 7 Elliptisk ändhatt 4 37R Höger kedjeskydd 1 8 Justeringshjul 2 38 Skyddscirkel för kedjeskydd 1 9 Fothatt 2 39 Låsmutter 3 Justeringspunkt för sadeln 1 40 Inre plasthylsa Platt bricka 8 41 Ratt 1 11A Välvd bricka 1 42 Induktionskabel 1 12 Fjäderbricka 9 43 Elektronisk kabel 1 13 Kupolmutter 4 44 Platt bricka 3 14 Insexskruv 5 45 Sadel 1 15L Vänster pedalvevstång 1 46 Nedre datakabel 1 15R Höger pedalvevstång 1 47 Övre datakabel 1 16(L /R) Pedal 1 48 Handtag 1 17 Remhjul 1 49 Skumgummi 2 18 Remhjulsaxel 1 50 Ändhatt 2 19 C-ring 2 51 Kontrollplatta 1 20 Skruv 4 52 Nätadapter 1 21 Låsmutter 4 53 Ändhatt (elliptisk) 2 22 Skruv 2 54 Platt bricka 1 23 Skruvskydd 2 55 Skyddshöje 1 24 Lager 2 56 Handpulssensor 2 25 Rem 1 57 Ratt 1 26 Magnetkontrollsystem (svänghjul) 1 58 Ändhatt 1 27 Platt bricka 4 59 Magnet (rund) 1 28 Fäste 1 60 Dator SE Insexmutter 1 61 Platt bricka 2 ANTA L

5 30 Platt bricka 3 62 Sjöbricka 3 31 Fästplatta för hjul 1 63 Bussning 1 64 Fjäderbricka 1 70L Hölje för rörstaget till handtaget (V) 1 65 Platt bricka 1 70R Hölje för rörstaget till handtaget (H) 1 66 T-skruv 1 71 Skruv 2 67 Krysskruv 3 72 Låsmutter 1 68 Platt bricka 1 73 Skruv M5*10L 5 69 Krysskruv 4 74 Sexkantig mutter 1 5

6 KONTROLLISTA (INNEHÅLL I PAKETET) D16*D8.5*1.2T 11A 12 D15.4*D8.2*2T L&R 55 X4 14 M8*1.25*15L X6 X4 X8 64 D15.4*D8.2*2T 71 M5*12L X2 X M8*1.25*55L 69 ST4*1.41*15L D22*D8.5*1.5T D16*D8.5*1.2T L&R 48 6

7 STEG 1 A (x4) M8*1.25*60L D16*D8.5*1.2T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*15L ) Montera främre golvstödet (2) och bakre golvstödet (3) på huvudramen (1) genom att använda skruv (6), platt bricka (11), fjäderbricka (12) och kupolmutter (13). 2) Montera justeringshjulet (8) på den elliptiska ändhatten (7) som figuren visar. 7

8 STEG 2 B (x3) M8*1.25*8T 10 a D16*D8.5*1.2T b UP DOWN 41 c BACKWARD FRONTWARD 1) Montera sadeln (45) på justeringspunkten för sadeln (10) genom att använda en platt bricka (44) och låsmutter (39). 2) Montera justeringspunkten för sadeln (10) på sadelstången (4) genom att använda en platt bricka (54) och ratt (57). 3) Sätt in sadelstången (4) i huvudramen (1), och ställ sedan in lämplig höjd med den fjäderbelastade ratten (41) som figur (b) och (c) visar. 8

9 STEG b (x2) M8*1.25*15L D15.4*D8.2*2T D22*D8.5*1.5T c (x4) M8*1.25*15L D15.4*D8.2*2T D16*D8.5*1.2T (a) 5 11A ) Anslut den övre datakabeln (47) till den nedre datakabeln (46) som figuren visar. 2) Fixera rörstaget för handtaget (5) på huvudramen (1) i position på fästet (28) genom att använda insexskruven (14) fjäderbrickan (12), den platta brickan (11) och den välvda brickan (11A). 3) Montera handtaget (48) med rörstaget för handtaget (5) genom skyddshöljet (55), bussningen (63), fjäderbrickan (64), den platta brickan (65) och T-skruven (66). 4) Trä på kabeln för handtagets handpulssensor (56) genom hålet i rörstaget för handtaget (5) 9

10 som figuren visar. STEG R 52 15L 16L 1) Montera den högra och den vänstra pedalen (16L&16R) med pedalvevstången (15L/15R) som figuren visar. 2) Anslut den övre datakabeln (47) och kabeln till handpulssensorn (56) till datorn (60) och sätt fast datorn (60) på rörstaget för handtaget (5) genom att använda bulten (73). 3) Sätt i nätadaptern (52) i huvudramen (1) som figuren visar. 10

11 STEG R ST4*15L(x4) M5*12L(x2) 70L 5 Montera höljet för rörstaget till handtaget (70L/70R) på rörstaget för handtaget (5) genom att använda skruvarna (69) och (71). 11

12 SE5900 Display Bruksanvisning I0795 FUNKTIONSKNAPPAR: / : Ändra och ställ in alla funktioner. MODE (läge): Ange och bekräfta alla funktionsinställningar. TEXT MENU (textmeny): Välja loopen PULSE RECOVERY -> SAVE EXERCISED -> RECALL EXERCISED -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> spara träningsdata -> ta fram träningsdata -> tillbaka till träning -> ny start). START: Starta träning. P : Gå till nästa sida i läget TEXT MENU (textmeny). STOP: Avsluta träningen. P: Gå till föregående sida i läget TEXT MENU (textmeny). BODY FAT (kroppsfett): Starta eller avsluta mätning av kroppsfett. FUNKTIONER: TIME (tid) Räknar uppåt: träningstid i minuter och sekunder från 00:00 till 99:59 min, i steg om en sekund. (Inget förinställt träningsmål.) Räknar nedåt: tidsfunktionen räknar från den tid du själv angett ned till 00:00, i steg om en sekund. SPEED (hastighet) Visa aktuell träningshastighet. RPM (varv/min.) Visa aktuellt värde för varv/min. DISTANCE Räknar uppåt: träningssträcka i kilometer från 0,0 till 99,9 km, i steg om 0,1 km (100 (sträcka) m). (Inget förinställt träningsmål.) Räknar nedåt: funktionen räknar från den sträcka du själv angett ned till 0,0 km, i steg om 0,1 km (100 m). CALORIES Räknar uppåt: beräknar kaloriförbrukning under träningen från 0 till 999 kcal, i steg (kalorier) om 1 kcal. (Inget förinställt mål.) Räknar nedåt: räknar från ett förinställt kalorivärde ned till 0 kcal, i steg om 1 kcal. WATT Visar träningseffekten i siffror. PULSE (puls) Visar din aktuella puls. När du håller runt pulssensorerna på handtagen börjar symbolen för hjärtfrekvens att blinka och displayen avläser hjärtfrekvenssignalen. Sid. 1 av 16

13 RECOVERY Med hjälp av funktionen RECOVERY kan du ta reda på din återhämtningsförmåga, (återhämtning) när det gäller hjärtfrekvens. Tryck på knappen STOP när du avslutat ett träningspass. Alla funktioner på displayen avslutas och displayen börjar räkna ned från 00:60. När funktionen räknar ned till noll visas F1, F2, F3, F4, F5 eller F6 på displayen. Värdet visar din återhämtningsstatus när det gäller hjärtfrekvens. F1 är bäst och F6 är sämst. Se värdet som en inspiration till att öka träningsmängden, och på så sätt förbättra ditt resultat. (För ett exakt resultat ska du hålla båda händerna på handtaget under testet.) ANIMATION När du har slagit på strömmen visas ett välkomstmeddelande längst ned på displayen. (bild) CALENDAR I viloläge visas år, månad och datum längst ned på displayen. (kalender) CLOCK (klocka) I viloläge visas klockslag på huvuddisplayen. TEMPERATURE I viloläge visas aktuell temperatur längst ned på displayen. (temperatur) SYSTEM CALENDAR/CLOCK (systemkalender/klocka): Den här funktionen fungerar även med batteriet som strömkälla. Kalendern och klockan uppdateras automatiskt även när kontakten inte sitter i eluttaget. När kontakten satts i eluttaget återställs alla funktioner utom systemkalendern/klockan. HR-CHART Visar snittvärde för hjärtfrekvens under träningen. (diagram hjärtfrekvens) WT-CHART Visar snittvärde för watt under träningen. (diagram watt) SP-CHART Visar snittvärde för hastighet under träningen. (diagram hastighet) USB-port Displayen har en USB-port där du kan ansluta ett särskilt USB-minne och med hjälp av laddningsfunktionen överföra data från löpbandet till en dator. Detta USB-minne (IFIA-1000) är ett valfritt tillbehör. ANVISNINGAR DISPLAY: (utan USB-minne) 1. Sätt i kontakten i eluttaget. 2. På displayen visas ett meddelande samtidigt som en pipsignal ljuder och hjuldiametern 78,0 visas under att par sekunder. Välkomstmeddelandet BODY SCULPTURE rullar från höger till vänster längst ned på displayen. Sedan växlar displayen till viloläge. 3 På displayen visas U0. Tryck på UP (upp) eller DOWN (ned) för att välja ett användarnummer. Alla Sid. 2 av 16

14 träningsdata sparas inte i U0. U0 blinkar på displayen. Om du väljer U0 sparas inga träningsdata och förinställda värden. Om du väljer U1 U4 kan du spara träningsdata och förinställda värden. Läs gärna mer om hur du kan spara träningsdata i U0 eller U1 U4. 4 Tryck på TEXT MENU (textmeny) för att göra inställningar för CLOCK/DAY, BACK LIGHTNESS (klocka/datum, ljusstyrka bakgrund). Välj funktionerna ODO (odometer) och BACK TO EXERCISE (tillbaka till träning) genom att trycka på START (P )/STOP (P ) och sedan på MODE (läge) Om du väljer CLOCK/DAY (klocka/datum) kan du ställa in år/månad/datum/klockslag genom att trycka på / och sedan på MODE (läge) Om du väljer BACK LIGHTNESS (ljusstyrka bakgrund) kan du ange en ljusstyrka från 1 till 5 för displayen genom att trycka på / och sedan på MODE (läge) Om du väljer ODO (odometer) får du information om den sammanlagda träningssträckan för utrustningen. Tryck på MODE (läge) för att gå tillbaka till utgångsläget BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) displayen visar det tidigare träningsläget. Du kan även välja ett nytt träningsläge. 5 U0 möjliga träningsval: 5-1. MANUAL QUICK START (manuell snabbstart) I viloläge visas MANUAL QUICK START (manuell snabbstart) längst ned på displayen. Tryck på START om du vill börja träna direkt Följande knappar kan väljas under och efter träning: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet QUICK MANUAL (snabb manuell) i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - / Tryck på knapparna om du vill ändra motståndet (nivå 1 till 16). - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet). - När träningen har avslutats kan du trycka på P / P och välja en annan funktion: Gå först till läget TEXT MENU (textmeny). Sedan kan du välja PULSE RECOVERY -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> tillbaka till träning -> ny start). - PULSE RECOVERY (pulsåterhämtning) -> Hjärtfrekvensen mäts för att få fram ett värde för din återhämtningsförmåga. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) -> Displayen växlar tillbaka till det tidigare Sid. 3 av 16

15 träningsläget. - NEW START (ny start) -> Du kan välja ett nytt träningsläge MANUAL (manuell) I viloläge trycker du på / för att välja träningsläget MANUAL (manuell). Bekräfta ditt val genom att trycka på MODE (läge) Tryck på / för att ändra motstånd (nivå 1 16). - Ställ in TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal) och PULSE (puls) genom att trycka på /. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. - Tryck på START när du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt, om du inte har gjort några inställningar. Om du har gjort egna inställningar räknas värdena nedåt mot noll. - En signal ljuder när du har uppnått ett av de inställda värdena Följande knappar kan väljas under och efter träning: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet MANUAL (manuell) i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - / Tryck på knapparna om du vill ändra motståndet (nivå 1 till 16). - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet). - När träningen har avslutats kan du trycka på P /P och välja en annan funktion: Gå först till läget TEXT MENU (textmeny). Sedan kan du välja PULSE RECOVERY -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> tillbaka till träning -> ny start). - PULSE RECOVERY (pulsåterhämtning) -> Hjärtfrekvensen mäts för att få fram ett värde för din återhämtningsförmåga. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) -> Displayen växlar tillbaka till det tidigare träningsläget. - NEW START (ny start) -> Du kan välja ett nytt träningsläge PROGRAM I viloläge trycker du på / för att välja träningsläget PROGRAM I viloläge trycker du på / för att välja något av programmen P1 P12. Bekräfta ditt val genom att trycka på MODE (läge). - PRESET LEVEL (förinställd nivå) Tryck på / för att ange träningsnivå. - Ställ in TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal) och PULSE (puls) genom att trycka på /. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. - Tryck på START när du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt, om du inte Sid. 4 av 16

16 har gjort några inställningar. Om du har gjort egna inställningar räknas värdena nedåt mot noll. - En signal ljuder när du har uppnått ett av de inställda värden Följande knappar kan väljas under och efter träning: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet PROGRAM i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - / Tryck på knapparna om du vill ändra motståndet (nivå 1 till 16). - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet). - När träningen har avslutats kan du trycka på P / P och välja en annan funktion: Gå först till läget TEXT MENU (textmeny). Sedan kan du välja PULSE RECOVERY -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> tillbaka till träning -> ny start). - PULSE RECOVERY (pulsåterhämtning) Tryck på MODE (läge). Hjärtfrekvensen mäts för att få fram ett värde för din återhämtningsförmåga. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) -> Displayen växlar tillbaka till det tidigare träningsläget. - NEW START (ny start) -> Du kan välja ett nytt träningsläge WATT CONTROL (wattbaserad träning) I viloläge trycker du på / för att välja träningsläget WATT CONTROL (wattbaserad träning) PRESET WATT (ange watt) - I viloläget för WATT CONTROL trycker du på / för att ange ett målvärde för watt. Bekräfta ditt val genom att trycka på MODE (läge). - Ställ in TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal) och PULSE (puls) genom att trycka på /. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. - Tryck på START när du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt, om du inte har gjort några inställningar. Om du har gjort egna inställningar räknas värdena nedåt mot noll. - En signal ljuder när du har uppnått ett av de inställda värdena. - Det förinställda värdet för WATT är 120. Ett steg uppåt eller nedåt motsvarar 5 watt. - Under träningen justeras motståndet automatiskt efter den aktuella träningshastigheten. När hastigheten är för låg ökar motståndet en nivå var 30:e sekund, så att du ska bibehålla ett konstant wattvärde. När hastigheten är för hög minskar motståndet en nivå var 15:e sekund, så att du ska bibehålla ett konstant wattvärde. När motståndet har sjunkit till nivå 1 Sid. 5 av 16

17 och pedalhastigheten fortfarande är hög, ljuder larmet för att påminna dig om att sänka hastigheten under en minut. Om hastigheten då fortfarande är mycket hög stannar displayen och motorn automatiskt i 15 sekunder Följande knappar kan väljas under och efter träning: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet WATT CONTROL (wattbaserad träning) i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - / Tryck på knapparna om du vill ändra målvärdet för watt. 1 steg = 5 watt. - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet). - När träningen har avslutats kan du trycka på P / P och välja en annan funktion: Gå först till läget TEXT MENU (textmeny). Sedan kan du välja PULSE RECOVERY -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> tillbaka till träning -> ny start). - PULSE RECOVERY (pulsåterhämtning) Tryck på MODE (läge). Hjärtfrekvensen mäts för att få fram ett värde för din återhämtningsförmåga. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) -> Displayen växlar tillbaka till det tidigare träningsläget. - NEW START (ny start) -> Du kan välja ett nytt träningsläge. 6. U1 U4 möjliga träningsval: 6-1 När displayen är påslagen och övergår i viloläge blinkar U0 nedtill på displayen. Tryck på / för att välja U1 U4. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. 6-2 När du har valt användare trycker du på / och sedan på MODE för att göra personliga inställningar: NAME (namn), SEX (kön), AGE (ålder), HEIGHT (längd) och WEIGHT (vikt). 6-3 När du gjort dina personliga inställningar kan du välja träningsläge. MANUAL QUICK START (manuell snabbstart) visas nederst på displayen. Tryck på START om du vill börja träna direkt. Du kan även välja ett annat träningsläge genom att trycka på / och sedan på MODE (läge). Välj mellan MANUAL (manuell), PROGRAM, WATT CONTROL (wattbaserad träning), FITNESS TEST, HEART RATE CONTROL (hjärtfrekvensbaserad träning), USER PROGRAM (användarprogram) eller PERSONAL TRAINING (egen träning). 6-4 MANUAL QUICK START (manuell snabbstart) Sid. 6 av 16

18 Tryck på START om du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt. Följande knappar kan väljas under och efter träning: - TEXT MENU (textmeny) Under träning visas det aktuella träningsvalet QUICK MANUAL (snabb manuell) nedtill på displayen i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - / Tryck på knapparna om du vill ändra motståndet (nivå 1 till 16). - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet). - Alla funktioner räknar från noll och uppåt När du har avslutat träningen kan du välja mellan följande knappar och funktioner: - TEXT MENU (textmeny) Välj ett annat läge. - P / P - Visa PULSE RECOVERY -> SAVE EXERCISED -> RECALL EXERCISED -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> spara träningsdata -> ta fram träningsdata -> tillbaka till träning -> ny start). - SAVE EXERCISED (spara träningsdata) Tryck på MODE när SAVE EXERCISED (spara träningsdata) visas nedtill på displayen. Dina träningsdata sparas. - RECALL EXERCISED (ta fram träningsdata) Tryck på / om du vill visa träningsdata som sparats tidigare. Tryck på MODE för att bekräfta ditt val. Tryck sedan på P eller P för att visa tidigare träningsdata för HR CHART (hjärtfrekvens) -> WT CHART (watt) -> SP CHART (hastighet). Den aktuella informationen visas på displayen. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) Tryck på MODE. Displayen visar då information från den senaste träningen. - NEW START (ny start) -> Tryck på MODE (läge) om du vill välja ett nytt träningsläge. 6-5 MANUAL (manuell) I viloläge trycker du på / för att välja träningsläget MANUAL (manuell). Bekräfta ditt val genom att trycka på MODE (läge) Tryck på / för att ändra motstånd (nivå 1 16). - Ställ in TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal) och PULSE (puls) genom att trycka på /. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. - Tryck på START när du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt, om du inte har gjort några inställningar. Om du har gjort egna inställningar räknas värdena nedåt mot noll. - En signal ljuder när du har uppnått ett av de inställda värdena. Sid. 7 av 16

19 6-5-3 Du kan trycka på följande knappar under träningen: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet MANUAL (manuell) i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - / Tryck på knapparna om du vill ändra motståndet (nivå 1 till 16). - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet) När du har avslutat träningen kan du välja mellan följande knappar och funktioner: - TEXT MENU (textmeny) Välj ett annat läge. - P / P - - Visa PULSE RECOVERY -> SAVE EXERCISED -> RECALL EXERCISED -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> spara träningsdata -> ta fram träningsdata -> tillbaka till träning -> ny start). - SAVE EXERCISED (spara träningsdata) Tryck på MODE när SAVE EXERCISED (spara träningsdata) visas nedtill på displayen. Dina träningsdata sparas. - RECALL EXERCISED (ta fram träningsdata) Tryck på / om du vill visa träningsdata som sparats tidigare. Tryck på MODE för att bekräfta ditt val. Tryck sedan på P eller P för att visa tidigare träningsdata för HR CHART (hjärtfrekvens) -> WT CHART (watt) -> SP CHART (hastighet). Den aktuella informationen visas på displayen. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) Tryck på MODE. Displayen visar då information från den senaste träningen. - NEW START (ny start) -> Tryck på MODE (läge) om du vill välja ett nytt träningsläge. 6-6 PROGRAM I viloläge trycker du på / för att välja något av programmen P1 P12. Bekräfta ditt val genom att trycka på MODE (läge). - PRESET LEVEL (förinställd nivå) Tryck på / för att ange träningsnivå. - Ställ in TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal) och PULSE (puls) genom att trycka på /. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. - Tryck på START när du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt, om du inte har gjort några inställningar. Om du har gjort egna inställningar räknas värdena nedåt mot noll. - En signal ljuder när du har uppnått ett av de inställda värden Sid. 8 av 16

20 6-6-2 Du kan trycka på följande knappar under träningen: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet PROGRAM i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - / Tryck på knapparna om du vill ändra motståndet (nivå 1 till 16). - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet) När du har avslutat träningen kan du välja mellan följande knappar och funktioner: - TEXT MENU (textmeny) Välj ett annat läge. - P / /P - Visa PULSE RECOVERY -> SAVE EXERCISED -> RECALL EXERCISED -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> spara träningsdata -> ta fram träningsdata -> tillbaka till träning -> ny start). - SAVE EXERCISED (spara träningsdata) Tryck på MODE när SAVE EXERCISED (spara träningsdata) visas nedtill på displayen. Dina träningsdata sparas. - RECALL EXERCISED (ta fram träningsdata) Tryck på / om du vill visa träningsdata som sparats tidigare. Tryck på MODE för att bekräfta ditt val. Tryck sedan på P eller P för att visa tidigare träningsdata för HR CHART (hjärtfrekvens) -> WT CHART (watt) -> SP CHART (hastighet). Den aktuella informationen visas på displayen. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) Tryck på MODE. Displayen visar då information från den senaste träningen. - NEW START (ny start) -> Tryck på MODE (läge) om du vill välja ett nytt träningsläge. 6-7 WATT CONTROL (wattbaserad träning) I viloläge trycker du på / för att välja träningsläget WATT CONTROL (wattbaserad träning). Sid. 9 av 16

21 PRESET WATT (ange watt) - I viloläget för WATT CONTROL trycker du på / för att ange ett målvärde för watt. Bekräfta ditt val genom att trycka på MODE (läge). - Ställ in TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal) och PULSE (puls) genom att trycka på /. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. - Tryck på START när du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt, om du inte har gjort några inställningar. Om du har gjort egna inställningar räknas värdena nedåt mot noll. - En signal ljuder när du har uppnått ett av de inställda värdena. - Det förinställda värdet för WATT är 120. Ett steg uppåt eller nedåt motsvarar 5 watt. - Under träningen justeras motståndet automatiskt efter den aktuella träningshastigheten. När hastigheten är för låg ökar motståndet en nivå var 30:e sekund, så att du ska bibehålla ett konstant wattvärde. När hastigheten är för hög minskar motståndet en nivå var 15:e sekund, så att du ska bibehålla ett konstant wattvärde. När motståndet har sjunkit till nivå 1 och pedalhastigheten fortfarande är hög, ljuder larmet för att påminna dig om att sänka hastigheten under en minut. Om hastigheten då fortfarande är mycket hög stannar displayen och motorn automatiskt i 15 sekunder Du kan trycka på följande knappar under träningen: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet WATT CONTROL (wattbaserad träning) i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - / Tryck på knapparna om du vill ändra målvärdet för watt. 1 steg = 5 watt. - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet). Sid. 10 av 16

22 6-7-4 När du har avslutat träningen kan du välja mellan följande knappar och funktioner: - TEXT MENU (textmeny) Välj ett annat läge. - P / P - Visa PULSE RECOVERY -> SAVE EXERCISED -> RECALL EXERCISED -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> spara träningsdata -> ta fram träningsdata -> tillbaka till träning -> ny start). - SAVE EXERCISED (spara träningsdata) Tryck på MODE när SAVE EXERCISED (spara träningsdata) visas nedtill på displayen. Dina träningsdata sparas. - RECALL EXERCISED (ta fram träningsdata) Tryck på / om du vill visa träningsdata som sparats tidigare. Tryck på MODE för att bekräfta ditt val. Tryck sedan på P eller P för att visa tidigare träningsdata för HR CHART (hjärtfrekvens) -> WT CHART (watt) -> SP CHART (hastighet). Den aktuella informationen visas på displayen. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) Tryck på MODE. Displayen visar då information från den senaste träningen. NEW START (ny start) -> Tryck på MODE (läge) om du vill välja ett nytt träningsläge. 6-8 FITNESS TEST I viloläge trycker du på / för att välja träningsläget FITNESS TEST På displayen visas den fastställda träningstiden 12 minuter (12:00) med en redan fastställd nivå, nämligen 5. Tryck på START när du vill starta träningen. Efter 12 minuter sparas den uppnådda sträckan och hastigheten. Sedan visas testresultatet Fx på huvuddisplayen. Testet visar hur långt du kan trampa under 12 minuter med motståndsnivån Du kan trycka på följande knappar under träningen: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet FITNESS TEST i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet). Sid. 11 av 16

23 6-8-4 När du har avslutat träningen kan du välja mellan följande knappar och funktioner: - TEXT MENU (textmeny) Välj ett annat läge. - P / P - Visa PULSE RECOVERY -> SAVE EXERCISED -> RECALL EXERCISED -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> spara träningsdata -> ta fram träningsdata -> tillbaka till träning -> ny start). - SAVE EXERCISED (spara träningsdata) Tryck på MODE när SAVE EXERCISED (spara träningsdata) visas nedtill på displayen. Dina träningsdata sparas. - RECALL EXERCISED (ta fram träningsdata) Tryck på / om du vill visa träningsdata som sparats tidigare. Tryck på MODE för att bekräfta ditt val. Tryck sedan på P eller P för att visa tidigare träningsdata för HR CHART (hjärtfrekvens) -> WT CHART (watt) -> SP CHART (hastighet). Den aktuella informationen visas på displayen. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) Tryck på MODE. Displayen visar då information från den senaste träningen. - NEW START (ny start) Tryck på MODE (läge) om du vill välja ett nytt träningsläge. 6-9 HEART RATE CONTROL (hjärtfrekvensbaserad träning) Tryck på START om du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt När du har tryckt på MODE visas det förinställda målvärdet för hjärtfrekvens (55 %), tillsammans med beräknade värden för hjärtfrekvens (som bygger på den ålder du tidigare angett). - Tryck på / om du vill välja ett annat målvärde (50 %, 75 %, 90 % eller 100 %). Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. - Ställ in TIME (tid), DIST (sträcka) och CAL (kcal) genom att trycka på /. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val. Tryck på START om du vill börja träna. Alla värden räknas nedåt till noll. En signal ljuder när du har uppnått ett av de inställda värdena. - Under träningen justeras motståndet automatiskt, så att du ska hålla dig inom den angivna hjärtfrekvensen. När du ligger under målvärdet ökas motståndet en nivå var 30:e sekund, så att du ska få upp hjärtfrekvensen till målzonen. När du ligger över målvärdet minskas motståndet en nivå var 15:e sekund. När motståndet har sjunkit till nivå 1 och hjärtfrekvensen fortfarande är för hög, ljuder ett larm för att påminna dig om att dra ned på takten. Om din hjärtfrekvens då fortfarande ligger över målvärdet stannar displayen och motorn automatiskt i 15 sekunder. Sid. 12 av 16

24 6-9-3 Du kan trycka på följande knappar under träningen: - TEXT MENU (textmeny) Nedtill på displayen visas det aktuella träningsvalet HEART RATE CONTROL (hjärtfrekvensbaserad träning) i två sekunder. Sedan växlar displayen tillbaka till träningsdisplayen. - STOP Tryck på knappen om du vill avbryta träningen. - MODE (läge) Tryck på displayen om du vill visa olika diagram på huvuddisplayen under träningen. På displayen kan du visa LOOP -> HR CHART -> WT CHART > SPEED CHART (loop -> hjärtfrekvens -> watt -> hastighet) När du har avslutat träningen kan du välja mellan följande knappar och funktioner: - TEXT MENU (textmeny) Välj ett annat läge. - P / P - Visa PULSE RECOVERY -> SAVE EXERCISED -> RECALL EXERCISED -> BACK TO EXERCISED -> NEW START (pulsåterhämtning -> spara träningsdata -> ta fram träningsdata -> tillbaka till träning -> ny start). - SAVE EXERCISED (spara träningsdata) Tryck på MODE när SAVE EXERCISED (spara träningsdata) visas nedtill på displayen. Dina träningsdata sparas. - RECALL EXERCISED (ta fram träningsdata) Tryck på / om du vill visa träningsdata som sparats tidigare. Tryck på MODE för att bekräfta ditt val. Tryck sedan på P eller P för att visa tidigare träningsdata för HR CHART (hjärtfrekvens) -> WT CHART (watt) -> SP CHART (hastighet). Den aktuella informationen visas på displayen. - BACK TO EXERCISED (tillbaka till träning) Tryck på MODE. Displayen visar då information från den senaste träningen. - NEW START (ny start) Tryck på MODE (läge) om du vill välja ett nytt träningsläge USER PROFILE (användarprofil) Tryck på START om du vill börja träna. Alla värden räknas från noll och uppåt. Du anger nivå (1 till 16) för varje kolumn genom att trycka på / Tryck på MODE (läge) för att ställa in egna träningsprofiler. Tryck sedan på / och på MODE för att bekräfta ditt val. Håll in MODE i mer än två sekunder om du vill avbryta Ange värden för TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal) och PULSE (puls) genom att trycka på /. Tryck sedan på MODE (läge) för att bekräfta ditt val Tryck på START om du vill börja träna. Alla värden räknas nedåt till noll. En signal ljuder när du har uppnått ett av de inställda värdena Du kan använda alla knappar på displayen under träningen. Läs mer om detta under FUNKTIONSKNAPPAR UNDER TRÄNING BODY FAT (kroppsfett) Sid. 13 av 16

25 När datorn är i läget STOP kan du mäta och få information om andelen kroppsfett via TEXT MENU (textmeny). Följ anvisningarna nedan: Steg I Kontrollera att dina personliga data har sparats och är korrekta. Steg II Tryck på MODE (läge) och fatta sedan tag i handtaget för att starta mätningen av kroppsfett. Steg III - Symbolen visas under åtta sekunder på displayen under själva mätperioden. Efter åtta sekunder visas procentandelen kroppsfett (*1) och BMI (*2) samt fettinformationen i form av en symbol. Följande felmeddelanden kan visas om något har blivit fel: 1. E-1 Du har inte placerat tummen korrekt på mätytan. Försök på nytt. 2. E-4 Resultatet överskrider programmets maxvärde för kroppsfett Efter mätningen av kroppsfett trycker du på MODE (läge) för att gå tillbaka till läget TEXT MENU (textmeny). Resultatet för kroppsfett och BMI visas inte längre. I läget STOP kan flera personer mäta sin procentandel kroppsfett. Den nya användaren håller då in knappen RESET (återställ) i fyra sekunder för att välja ett nytt användar-id. Sedan kan den personen ange sina personliga data. Följ sedan anvisningarna ovan och gör den nya mätningen. * 1 - BODY FAT (kroppsfett) Det här resultatet beräknas utifrån de personliga data du angett och med hjälp av den signal som överförs via mätytorna på handtaget. Med hjälp av signalen och dina personliga data beräknas procentandelen kroppsfett för just dig. * 2 BMI (Body Mass Index): BMI beräknas utifrån din längd och vikt, och visar om du är normal- eller överviktig Alla resultat för BMI och kroppsfett bör ses som uppskattningar, som du kan använda för att förbättra din hälsa. Resultaten är inga absoluta medicinska sanningar som kan användas som grund för medicinsk behandling. FUNKTIONSKNAPPAR UNDER TRÄNING: / : Ändra LOAD (motstånd) (nivå 1 16) och WATT under träning. MODE Välj vad som ska visas på displayen: LOOP, HR-CHART, WT-CHART, SP-CHART (loop -> (läge) hjärtfrekvens -> watt -> hastighet). TEXT MENU Längst ned på displayen visas det aktuella träningsvalet i tre sekunder. (textmeny) START Starta träning. STOP Avsluta träningen. (B) I läget STOP trycker du på MODE (läge) om du vill ställa in värden för TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal), PULSE (puls). Tryck sedan på START när du vill starta träningen på nytt. Du kan även trycka på TEXT MENU (textmeny) om du vill välja Sid. 14 av 16

26 funktionerna PULSE (puls), RECOVERY (återhämtning), NEW START (ny start), BACK TO EXERCISE (tillbaka till träning), RECALL EXERCISE (hämta träningsdata) eller SAVE EXERCISE (spara träningsdata). Tryck på START/STOP och sedan på MODE för att bekräfta ditt val. (B-1) Välj PULSE RECOVERY (pulsåterhämtning) om du vill mäta din hjärtfrekvensbaserade återhämtningsförmåga. (Läs mer om funktionen RECOVERY (återhämtning) ovan.) (B-2) Välj NEW START (ny start) om du vill gå tillbaka och välja ett nytt träningsläge. (B-3) Välj BACK TO EXERCISE (tillbaka till träning) om du vill gå tillbaka till det aktuella träningsvalet. Tryck sedan på START. Du kan även ändra värdena för funktionerna TIME (tid), DIST (sträcka), CAL (kcal) och PULSE (puls) genom att trycka på MODE (läge). (B-4) RECALL EXERCISE (hämta träningsdata): Ta fram sparade träningsdata. (Det går endast att hämta data som sparats i en användarprofil.) (B-5) SAVE EXERCISE (spara träningsdata): Spara nya träningsdata.. (Det går endast att hämta data som sparats i en användarprofil.) ANVISNINGAR DISPLAY: (med USB-minne) 1. Tänk på att trycka på SAVE (spara) om du vill spara persondata och träningsdata innan du tar bort USB-minnet från displayen. Om du tar bort USB-minnet från displayen utan att först trycka på SAVE (spara) sparas inga data på USB-minnet. Om du skulle missa detta visas meddelandet Unsaved data (data har inte sparats) när du sätter i USB-minnet i din dator. 2. När du har avslutat träningen sätter du i USB-minnet i din stationära eller bärbara dator, om du vill föra över dina träningsdata. (Du hittar mer information i bruksanvisningen till USB-minnet, IFIA-1000 User Guide). 3. På USB-minnet kan du spara tre olika profiler som du skapat i PC-gränssnittet. När du har sparat en profil och sedan sätter i USB-minnet i träningsdisplayen följer du bara anvisningarna på displayen för att registrera den skapade profilen. Därefter kan du starta den personligt anpassade träningen. 4. Använd inte detta särskilda USB-minne som ett vanligt USB-minne. USB-minnet har tagits fram särskilt för att fungera tillsammans med programvaran IFIA Obs! 1. När du avslutar träningen och sedan inte trycker på någon knapp under några minuter stängs displayen av automatiskt. Sedan visas datum, klockslag och rumstemperatur. Alla tidigare träningsdata sparas. Starta displayen genom att trycka på valfri knapp eller starta träningen. Sid. 15 av 16

27 2. Du kan återställa alla träningsdata genom att hålla in MODE i några sekunder. 3. Om displayen inte visar korrekta uppgifter kan du starta om utrustningen. 4. Kontakten måste sitta i eluttaget för att displayen ska fungera korrekt. (9 V 1 A). I displayen sitter två stycken AA-batterier (1,5 V). De måste sitta i batterifacket på baksidan av konsolen för att klockan ska fungera. 5. Tabellen nedan visar resultat för kroppsfett samt symboler: SYMBOL KÖN/FETT % LÅG LÅG/MED MEDEL MED/HÖG MAN <13 % 13 % 25,8 % 26 % 30 % >30 % KVINNA <23 % 23 % 35,8 % 36 % 40 % >40 % Sid. 16 av 16

EMS Elliptisk crosstrainer EMS80

EMS Elliptisk crosstrainer EMS80 EMS Elliptisk crosstrainer EMS80 Assembly Instructions Before assembling or using the exercise cycle, please read the following instructions carefully. They contain important information for use and maintenance

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < 200910- SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

CROSSTRAINER CT800 MANUAL

CROSSTRAINER CT800 MANUAL CROSSTRAINER CT800 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Montera den främre och bakre stabilisatorn (J-3 & I-3) vid huvudramen med hjälp av fyra låsbultar (N-3), fyra

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK XT-12 ANVÄNDARHANDBOK Sprängskiss. Komponentlista Nummer Beskrivning Antal Enhet A, A-1 Konsol och skruv 1 1 set B Främre handtag 1 ST. B-1 Handtag i skumgummi 2 ST. B-2 Handpulsmätare 2 ST. B-3 Ändplugg

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic BUILT FOR HEALTH SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Varning: För att förhindra skador och olyckor, läs igenom instuktionen noga innan du använder cykeln.

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Monteringsritning BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Översiktsdiagram O Lista över delar Nr. Beskrivning Ant. A Dator 1 st. A-1 Skruv 4 st. B Fast handtagsuppsättning 1 uppsättning B-1 Ändhätta för handtag

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 Monterings- och bruksanvisning 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serial number Serienummer: 2 INIFINITY HYBRID N-1 Flat Washer Ø8*Ø19*2t

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade!

Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade! Monterings- och bruksanvisning, Lilltrampan Arm- och Bencykel Artikel nr. 5443 Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade! MADE IN GERMANY Viktiga instruktioner Läs

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

Brukermanual 4000 Pro Rec

Brukermanual 4000 Pro Rec Bruksanvisning till IR-500 Brukermanual 4000 Pro Rec Sprängskiss 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 35 37 38 39 40 28 41 42 43 45 44 46

Läs mer

TP200 cycle Svensk bruksanvisning

TP200 cycle Svensk bruksanvisning TP200 cycle Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Kontrollera regelbundet att enheten inte är skadad eller sliten. Se till att alla användare av denna enhet är bekanta med innehållet i denna bruksanvisning.

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical

Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical 1 Huvudram Styrstång Benstag Armhandtag Styre Stabilisator Fotpedaler Dator M8X15 mm skruv (44J-8 Böjd bricka Kapselmutter Bricka Nylonmutter Bricka Hexskruv

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för BRUKSANVISNING Brukermanual för för X-erift X-erfit 650 550 elliptical INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Checklista 3 Checklista, smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 8 Montering 10 Dator

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN NOTERA: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR

Läs mer

Casall EB200 Motionscykel 91001

Casall EB200 Motionscykel 91001 Casall EB200 Motionscykel 91001 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1)

Läs mer

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram eller en måltidsplan, i synnerhet om du är orolig för ditt hälsotillstånd eller är osäker på om du bör börja träna.

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING INSTRUKTIONER FÖR MONTERING STEG 1. STEG 2. 5 STEG 3. 6 STEG 4. 7 STEG 5. 8 STEG 6. 9 10 INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY SM-8900 INSTRUKTIONER FÖR KNAPPAR Joggle wheel - UPP För att göra justering uppåt i funktioner,

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. 2 MONTERING Varning Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XP 506 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 3 ScrewM3*14L(2)allenboltM8*30L(2)Curvewasher17.5*25*0.3T(2)FlatWasher16forM8bolt(4)AllenBolt(movablehandlebar)M8*55(2)ScrewM3*25L(8)allenboltM8*12L(8)Allen

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285 CROSSTRAINER CT500 Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips Art nr 70-7285 Innehållslista Nr Namn Antal Nr Namn Antal 1 Huvud ram... 1 2 Främre stödben... 1 3 Bakre stödben... 1 4 Styrstam...

Läs mer